20130927 bergny irene dahl miloteknologiordningen

511 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
511
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
20
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Formålet med miljøteknologiordningen er en styrking av norsk næringsliv ved hjelp av miljøteknologi….. Og i den rekkefølgen! Verdiskaping – miljø.
 • Ordningen gjelder både store og små bedrifter i hele landet, også i sentrale strøk.
 • Miljøteknologiordningen er tverrsektoriell, dvs. den kan brukes i alle bransjer, men den må gi en klart definert miljøeffekt. Vi definerermiljøteknologi:Miljøteknologi er teknologier som forbedrer miljøet, teknologi som er mer miljøvennlig enn den teknologien som brukes i dag. Både kunnskap og fysiske innretninger. For eksempel:RenseteknologierOptimalisering av produksjonIT-løsningerFornybar energiTransportteknologiMiljøvennlige produkterMiljøvennlig produksjonsteknologiNy miljøvennlig designFor bransjer med store miljøutfordringerbørdetteværesværtaktuelt.
 • Prosjekter i sværttidligfase der hovedformåleterforprosjekt, konseptutviklingoglaboratoritesting, prioriteresikke. (Dettekanværeprosjektersomkanoppnåstøtte i NorgesForskningsråd, eventueltvurderes I forholdtiletablererstipend hos IN)Miljøteknologiordningenskalstøtteanleggsomskalbyggesogutprøves under tilnærmetnaturligeforhold.
 • Støttetilbedriftersomskalgjennomføreforskning, utviklingoginnovasjon i forbindelse med pilot ogdemonstrasjonsanlegg.Noen vurderingskriterier:-Prosjektet skal ha stor innovasjonshøyde/nyhetsgrad, og teknologien/tjenesten skal ha et betydelig vekstpotensial internasjonalt.-Prosjektets miljøeffekt skal dokumenteres og kvantifiseres. - Som i alle andre prosjekter hos Innovasjon Norge så skal vår støtte være en risikoavlastning, og det gis støtte opp til et nivå der det er forsvarlig å starte prosjektet – utløsende.-Søkerens gjennomføringsevne er viktig, og tiltaket skal bidra til å utvikle bedriftens konkurransekraft. Her er en fullfinansiering av prosjektet viktig.Ordningen gjelder utvikling og investering i Norge. Piloten kan stå i utlandet, men det er bare de norske kostnadene som støttes. (Skal piloten bygges ved et verft i Kina er vi ikke interessert i å betale for kompetanseoppbygging og arbeid der borte.)
 • Oppdrettsanlegget (merden) er laget spesielt med tanke på å hindre rømming av fisk og beskytte mot lakselus, alger, maneter. Gjennom kontrollert oppsamling og vannrensing kan anlegget også samle opp og rense utslipp av avfall fra fôr og fisk. Fordi bunnen av tanken er formet som en trakt, ledes avfall som faller mot bunnen mot et avløp. Fra dette avløpet legges rør i sjøen fram til spesielle behandlingstanker, der det bl.a. blir skilt ut slam og renset gjennom UV -behandling. Det rensede vannet kan ledes tilbake til sjø i god avstand fra anlegget. Tørrstoffet kan sendes til land, det det blir brukt til jordforbedring eller blir destruert.  Prosjektet er et samarbeid med Marine Harvest. Marine Harvest får skryt fra miljøorganisasjonen WWF for å ha forpliktet seg til å innføre verdens strengeste sertifisering av alle sine oppdrettsanlegg innen 2020.  Samarbeid med Aquafarm Equipment inngår i denne strategien.Prosjektets totale omfang er på 50 mill kroner. Innovasjon Norge har bevilget 16 mill kroner til prosjektet.
 • Et spennende prosjekt som fikk tilskudd fra Miljøteknologiordningen i desember 2011 er MicroA AS. Tilskuddet på 9,6 millioner skal delfinansiere et pilot- og demonstrasjonsanlegg for produksjon av mikroalger. Mikroalgenæringen er et ungt, men voksende felt i Norge. MicroA er et av de norske selskapene som har kommet lengst i å utvikle reaktorteknologi. Foruten MicroA sine egne prosjekter vil et demonstrasjonsanlegg kunne skape positive ringvirkninger for andre norske selskap som har behov for testproduksjon av alger og algeprodukter. I tillegg til støtten til pilot- og demonstrasjonsanlegget harMicroA, Borregaard, Marine Bioproducts AS og Aquabiotechnology AS fått støtte til å inngå samarbeid med britiske aktører om teknologisamarbeid.
 • Marine Aluminiums gangbro kan justeres både i høyde og i avstand fra skip til vindmølle. Dermed kan løsningen brukes på forskjellige typer fartøyer og til vindmøller av forskjellig størrelse og konstruksjon. Løsningen MarineAluminium skal bygge vil benytte avansert bølgekompensasjon, som vil utligne bærefartøyets bevegelser i bølger og skal kunne håndtere bølgehøyder på tre til fire meter. – Tilskuddet fra Miljøteknologiordningen til Innovasjon Norge gir oss mulighet til å realisere dette utviklingsprosjektet, som vi har hatt på tegnebrettet i noen tid. Sier administrerende direktør Jan Johannessen i MarineAluminium AS.– Norske offshoreleverandører har teknologi, kompetanse og erfaring som kan være like relevant for produksjon av fornybar energi.
 • Bedrifter som har utviklet ny teknologi kan søke tilskudd til pilot- og demonstrasjonsanlegg:Store bedrifter -inntil 25 % tilskuddMellomstorebedrifter - inntil 35% tilskuddSmåbedrifter - inntil 45 % tilskuddPå visse vilkår kan det gis høyere støttesatser Samarbeidsprosjekter +15 %Det er en ramme på 257 millioner kr til ordningen i 2012Tilskuddet beregnes av de totale prosjektkostnadene.Støtten skal være utløsende. Samfunnsøkonomisk lønnsom før tilskudd, bedriftsøkonomisk lønnsom etter tilskudd.
 • 20130927 bergny irene dahl miloteknologiordningen

  1. 1. VEKST I BEDRIFTERMiljøteknologiordningen Pilot- og demonstrasjonsanlegg for miljøteknologi
  2. 2. Mål for miljøteknologiordningen: Skal fremme norsk miljøteknologi og bidra til at norsk næringslivs konkurranseevne styrkes
  3. 3. Hvem kan søke? Små, mellomstore og store bedrifter i hele landet Siv Nærø / Innovation Norway Heidi Widerø/ Innovation Norway Johner Heidi Widerø/ Innovation Norway
  4. 4. Hva er miljøteknologi? Teknologier som forbedrer miljøet, teknologi som er mer miljøvennlig enn den teknologien som brukes i dag. Både kunnskap og fysiske innretninger Gettyimages Johner Johner
  5. 5. Tilskudd 2010 – 2013: - 20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000 100,000,000 120,000,000 140,000,000
  6. 6. Utviklingsfase •Vi skal støtte anlegg som skal bygges og utprøves under tilnærmet naturlige forhold •Prosjekter i svært tidlig fase der hovedformålet er forprosjekt, konseptutvikling og laboratoritesting, prioriteres ikke 6 Heidi Widerø/ Innovation Norway
  7. 7. Viktige kriterier: • Stor nyhetsgrad/ innovasjonshøyde • Internasjonalt vekstpotensial • Miljøeffekt skal dokumenteres, kvalitativ og kvantitativ • Støtten skal være utløsende, risikoavlastning • Gjennomføringsevne viktig, økonomisk, administrativt og teknisk. • Utvikling og investering i Norge – Innovasjon Norges formål er verdiskaping i Norge.
  8. 8. IDEAVKLARING UTVIKLING VEKSTMARKEDSINTRODUKSJON Våre tjenester Risikolån og tilskudd Lavrisikolån Etablerer tilskudd IFU OFU Miljøteknologi ordningen Profilering Finansiering (8) Rådgivning (7) Profilering (3) Nettverk (3) Kompetanse (3)
  9. 9. Tilskudd fra miljøteknologiordningen til utvikling og demonstrasjon av lukket oppdrettsanlegg for sjø AQUAFARM EQUIPMENT FOTO: Aquafarm Equipment
  10. 10. ERKO SETTEFISK AS Tilskudd fra miljøteknologiordningen til fullskala lukket anlegg for å drive frem laks på inntil ett kilo i store kar på land. Sjøvann fra 70 meters dyp resirkuleres i lukket anlegg. Totalkostnad: 40 millioner kroner FOTO: NOFITECH
  11. 11. Free Energy AS Hensikten med totalteknologien er å danne en helhet for produksjon og utnyttelse av varme på en bedre måte enn dagens løsninger. Gratis solenergi vil direkte og indirekte kunne dekke opp til 90 % av husets behov av energi til oppvarming og varmt vann. Målet er i fremtiden å kunne oppnå en null- til plusshus standard.
  12. 12. Seaproof solutionS Seaproof Solutions designs and manufactures cable protective systems for offshore wind. Innovation Norway has contributed with € 153 000. Illustration: SEAPROOF SOLUTIONS
  13. 13. Foto: Micro A MicroA utvikler og bygge et pilot- og demonstrasjonsanlegg for produksjon av mikroalger
  14. 14. Fedem Technology AS - Software for offshore vindkraft 1,15 mill fra miljøteknologiordningen 2010 Bilde: Fedem Technology AS : http://www.fedem.com/prosjekter/fornybar-energi
  15. 15. Marine Aluminium AS - ny gangbro fra skip til offshore vindmølle Marine Aluminium AS 5,2 millioner kroner fra miljøteknologiordningen
  16. 16. • Store bedrifter: inntil 25 % • Mellomstore bedrifter: inntil 35 % • Små bedrifter: inntil 45 % • Tilskuddet kan økes i samarbeidsprosjekter • Samordnes med skattefunn og annen offentlig støtte. Hvor stort tilskudd kan gis? Yngve Ask/ Innovation Norway
  17. 17. Søknader: • Løpende saksbehandling – ingen søknadsfrist • Fagnettverk - internt • Ekspertpanel - eksternt • Saksbehandlingstid – avhengig av kompleksitet, eventuell styrebehandling o.a. • www.innovasjonnorge.no
  18. 18. Forsker- prosjekter Kompetanse- prosjekter for næringslivet Skattefunn Miljøteknologi- ordningen MarkedsendringMiljøteknologi- ordningen Prosjektstøtte og investeringstilskudd Markeds- introduksjon av ny teknologi Markedsendring Effektiv forvaltning av energi- ressurser Miljøvennlig energi- omlegging Nærings- utvikling Miljøvennlige transport- løsninger Innovasjons- prosjekter for næringslivet Utviklingstilskudd Risikolån Forskningsrådet Innovasjon Norge Enova Transnova

  ×