Miljøteknologiordningen       VEKST I BEDRIFTERPilot- og demonstrasjonsanlegg formiljøteknologi
Mål formiljøteknologiordningen:  Skal fremme norskmiljøteknologi og bidra til  at norsk næringslivskonkurranseevne styr...
Hvem kan søke?                Små, mellomstore                  Siv Nærø / Innovation Nor...
Hva er miljøteknologi?        Teknologier som forbedrer       miljøet, teknologi som er mer    Gettyimag...
Innvilget tilskudd i 2011 fordelt på bransje:         Innvilget tilskudd 60000000 50000000 40000000 30000000 2000...
Viktige kriterier:• Stor nyhetsgrad/ innovasjonshøyde• Internasjonalt vekstpotensial• Miljøeffekt skal dokumenteres, kvali...
Utviklingsfase•Vi skal støtte anlegg som skalbygges og utprøves under tilnærmetnaturlige forhold•Prosjekter i svært tidlig...
Verdiskaping i Norge                • Det kan ikke gis støtte til                 investeri...
18,5 millioner fra Miljøteknologiordningen                  Giske om elektriske             ...
Bremnes Seashore AS
Free Energy ASHensikten med totalteknologien er å danne en helhet for produksjon og utnyttelseav varme på en bedre måte en...
MicroA utvikler og bygge et pilot- og        demonstrasjonsanlegg for produksjon av mikroalgerFoto: Micro A
Fra offshore til dammer –SediCon fjerner sedimenter i Latin-Amerika
Fra skitten og støvete til høyteknologiskkunnskapsindustriHydro Aluminium har fått tillavere utslipp og øktenergieffektivi...
Biota Guard overvåkerhavet med levende blåskjell  Biota Guard               leverer            ...
Hvor stort tilskudd kan gis?                • Store bedrifter: inntil 25 %                • ...
En sammenhengendeinnovasjonskjedeGrunnforskning       Identifisere      Teknologi-        Produkt-  ...
Forskningsrådet                                               Innovasjon No...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2 Miljøteknologiordningen - Bergny Irene Dahl

677 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
677
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Formålet med miljøteknologiordningen er en styrking av norsk næringsliv ved hjelp av miljøteknologi….. Og i den rekkefølgen! Verdiskaping – miljø.
 • Ordningen gjelder både store og små bedrifter i hele landet, også i sentrale strøk.
 • Miljøteknologiordningen er tverrsektoriell, dvs. den kan brukes i alle bransjer, men den må gi en klart definert miljøeffekt. Vi definerermiljøteknologi:Miljøteknologi er teknologier som forbedrer miljøet, teknologi som er mer miljøvennlig enn den teknologien som brukes i dag. Både kunnskap og fysiske innretninger. For eksempel:RenseteknologierOptimalisering av produksjonIT-løsningerFornybar energiTransportteknologiMiljøvennlige produkterMiljøvennlig produksjonsteknologiNy miljøvennlig designFor bransjer med store miljøutfordringerbørdetteværesværtaktuelt.
 • - Det ble bevilget støtte til 50 bedrifter i 2011, totale prosjektkostnader er på nærmere en milliard i gode miljøteknologiske løsninger. (976 millioner)Mange prosjekter innenfor fornybar energi – sol, vind, bølge- og tidevannskraft.Økende andel prosjekter innenfor andre bransjer som maritim (renseteknologier) og bio.Støtten fra miljøteknologiordningen til disse prosjektene var totalt 257 millioner kroner.
 • Støttetilbedriftersomskalgjennomføreforskning, utviklingoginnovasjon i forbindelse med pilot ogdemonstrasjonsanlegg.Noen vurderingskriterier:-Prosjektet skal ha stor innovasjonshøyde/nyhetsgrad, og teknologien/tjenesten skal ha et betydelig vekstpotensial internasjonalt.-Prosjektets miljøeffekt skal dokumenteres og kvantifiseres. - Som i alle andre prosjekter hos Innovasjon Norge så skal vår støtte være en risikoavlastning, og det gis støtte opp til et nivå der det er forsvarlig å starte prosjektet – utløsende.-Søkerens gjennomføringsevne er viktig, og tiltaket skal bidra til å utvikle bedriftens konkurransekraft. Her er en fullfinansiering av prosjektet viktig.Ordningen gjelder utvikling og investering i Norge. Piloten kan stå i utlandet, men det er bare de norske kostnadene som støttes. (Skal piloten bygges ved et verft i Kina er vi ikke interessert i å betale for kompetanseoppbygging og arbeid der borte.)
 • Prosjekter i sværttidligfase der hovedformåleterforprosjekt, konseptutviklingoglaboratoritesting, prioriteresikke. (Dettekanværeprosjektersomkanoppnåstøtte i NorgesForskningsråd, eventueltvurderes I forholdtiletablererstipend hos IN)Miljøteknologiordningenskalstøtteanleggsomskalbyggesogutprøves under tilnærmetnaturligeforhold.
 • Hovedregel: Det kan ikke gis støtte til investering i pilot- og demonstrasjonsanlegg i utlandet.Det kan likevel gis støtte til FOU-arbeidet i Norge selv om anlegget bygges i utlandet – det er da et krav at prosjektet klart gir verdiskaping i Norge.Prosjekter som kun er basert på etablert utenlandsk teknologi støttes ikke. Må ha vesentlig innovasjon i anvendelse/sammensetning og verdiskaping i Norge.Hva er verdiskaping: Bygge og bruke kompetanse som gir grunnlag for videre vekst. Arbeidsplassene i Norge må utgjøre en kjernekompetanse og et viktig fundament for virksomheten, og må utgjøre mer enn management og eierskap.
 • Et spennende prosjekt som fikk tilskudd fra Miljøteknologiordningen i desember 2011 er MicroA AS. Tilskuddet på 9,6 millioner skal delfinansiere et pilot- og demonstrasjonsanlegg for produksjon av mikroalger. Mikroalgenæringen er et ungt, men voksende felt i Norge. MicroA er et av de norske selskapene som har kommet lengst i å utvikle reaktorteknologi. Foruten MicroA sine egne prosjekter vil et demonstrasjonsanlegg kunne skape positive ringvirkninger for andre norske selskap som har behov for testproduksjon av alger og algeprodukter. I tillegg til støtten til pilot- og demonstrasjonsanlegget harMicroA, Borregaard, Marine Bioproducts AS og Aquabiotechnology AS fått støtte til å inngå samarbeid med britiske aktører om teknologisamarbeid.
 • Bakgrunn: Trønderbedriften SediCon har en suksesshistorie på pilotstadiet, og skrev i vinter (2012) under sin aller første kontrakt i Latin-Amerika. Trondheimsbaserte SediCon har utviklet nye, kostnads- og ressurseffektive metoder for å fjerne sedimenter fra sandfang og reguleringsmagasin. Teknologien er benyttet innen offshore i mange år, og blir nå videreutviklet av bedriften. Teknologien muliggjør bruk av små reguleringsmagasin, som så utnytter volumet på en svært effektiv måte, fremfor å bygge store reguleringsmagasin som bruker deler av magasinvolumet til å lagre deponerte sedimenter.Test i Costa Rica ga kontrakt i GuatemalaI sommer utførte SediCon tester sammen med Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) på Costa Rica. ICE tilsvarer norske Telenor og Statkraft til sammen. Testingen fikk mye oppmerksomhet og endte med en treårig kontrakt i Guatemala. De har fått en kontrakt med et italiensk gigantselskap, Generadora de Occidentende de Guatemala. Dette er et stort steg fremover for selskapet.Nå jobber de med prosjekter i Chile og i Ecuador. De har også fått forespørsler fra India, Nepal og Bhutan
 • Hydro Aluminium er den største aktøren innen aluminiumsindustrien i Norge.De er et godt eksempel på hva en kan få til med å ha fokus på energieffektivisering.Og de har gjort det før; endret aluminiumindustrien fra å være ”skitten og støvete” til å bli en høyteknologisk kunnskapsindustri. De skal legge om til mer energieffektiv aluminiumsproduksjon. De fikk i 2011 tilskudd fra Innovasjon Norge gjennom miljøteknologiordningen (4 mill.), og tilskudd til investeringene fra Enova (6,65 millioner kr).Hydro produserer nå om lag 40% mer aluminium per kilowatt-time enn de gjorde i 1963.Dramatisk reduserte utslipp fra Hydros norske metallverk fra 1990 til i dag (spesifikke utslipp av CO2-ekvivalenter ned med over 60%). Ved Hydros metallverk i Årdal er produksjonen per ansatt fordoblet i samme tidsperiode.Mye av energibruken ved anlegget går tapt, og bedriften ønsker å halvere energitapet
 • Selskapet har utviklet en teknologi for å overvåke det marine miljøet, særlig rettet mot oljeindustrien.  Gjennom en kombinasjonen av levende blåskjell og andre fysiske og kjemiske sensorer kan man effektivt få avdekket lekkasjer, forurensing og utslipp i havet.  Markedet for marin miljøovervåkning er stort og voksende. Gjennom Macondo-ulykken til BP i Mexicogulfen (2010), og Chevron sitt utslipp på Frade i Brasil (2011), har man fått et ytterligere fokus ettersom dette inngår i oljeselskapenes "license to operate" Integrert miljøovervåking har stor fokus hos blant annet Statoil og Shell.Med miljøteknologiordningen (1,2 mill) og lån fra Innovasjon Norge, arbeider Biota Guard for å få levert sin overvåkningstjeneste til Shell og Ormen Lange Landanlegg.
 • Bedrifter som har utviklet ny teknologi kan søke tilskudd til pilot- og demonstrasjonsanlegg:Store bedrifter -inntil 25 % tilskuddMellomstorebedrifter - inntil 35% tilskuddSmåbedrifter - inntil 45 % tilskuddPå visse vilkår kan det gis høyere støttesatser Samarbeidsprosjekter +15 %Det er en ramme på 257 millioner kr til ordningen i 2012Tilskuddet beregnes av de totale prosjektkostnadene.Støtten skal være utløsende. Samfunnsøkonomisk lønnsom før tilskudd, bedriftsøkonomisk lønnsom etter tilskudd.
 • 2 Miljøteknologiordningen - Bergny Irene Dahl

  1. 1. Miljøteknologiordningen VEKST I BEDRIFTERPilot- og demonstrasjonsanlegg formiljøteknologi
  2. 2. Mål formiljøteknologiordningen: Skal fremme norskmiljøteknologi og bidra til at norsk næringslivskonkurranseevne styrkes
  3. 3. Hvem kan søke? Små, mellomstore Siv Nærø / Innovation Norway og store bedrifter i hele landet Heidi Widerø/ Innovation Norway Johner Heidi Widerø/ Innovation Norway
  4. 4. Hva er miljøteknologi? Teknologier som forbedrer miljøet, teknologi som er mer Gettyimages miljøvennlig enn den teknologien som brukes i dag. Både kunnskap og fysiske innretninger Johner Johner
  5. 5. Innvilget tilskudd i 2011 fordelt på bransje: Innvilget tilskudd 60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 Innvilget tilskudd 10000000 0
  6. 6. Viktige kriterier:• Stor nyhetsgrad/ innovasjonshøyde• Internasjonalt vekstpotensial• Miljøeffekt skal dokumenteres, kvalitativ og kvantitativ• Støtten skal være utløsende, risikoavlastning• Gjennomføringsevne viktig, økonomisk, administrativt og teknisk.• Utvikling og investering i Norge – Innovasjon Norges formål er verdiskaping i Norge.
  7. 7. Utviklingsfase•Vi skal støtte anlegg som skalbygges og utprøves under tilnærmetnaturlige forhold•Prosjekter i svært tidlig fase derhovedformålet erforprosjekt, konseptutvikling oglaboratoritesting, prioriteres ikke Heidi Widerø/ Innovation Norway 7
  8. 8. Verdiskaping i Norge • Det kan ikke gis støtte til investering i pilot- og demoanlegg i utlandet • Må ha vesentlig innovasjon og verdiskaping i Norge.Yngve Ask, Innovation Norway
  9. 9. 18,5 millioner fra Miljøteknologiordningen Giske om elektriske ferger: en løsning på klimautfordringeneHaugesunds Avis og NRK Hordaland
  10. 10. Bremnes Seashore AS
  11. 11. Free Energy ASHensikten med totalteknologien er å danne en helhet for produksjon og utnyttelseav varme på en bedre måte enn dagens løsninger. Gratis solenergi vil direkte ogindirekte kunne dekke opp til 90 % av husets behov av energi til oppvarming ogvarmt vann. Målet er i fremtiden å kunne oppnå en null- til plusshus standard.Prosjektet er støttet med inntil 1,8 mNOK fra miljøteknologiordningen tilInnovasjon Norge.
  12. 12. MicroA utvikler og bygge et pilot- og demonstrasjonsanlegg for produksjon av mikroalgerFoto: Micro A
  13. 13. Fra offshore til dammer –SediCon fjerner sedimenter i Latin-Amerika
  14. 14. Fra skitten og støvete til høyteknologiskkunnskapsindustriHydro Aluminium har fått tillavere utslipp og øktenergieffektiviseringFoto: Hydro Aluminium Hydro Aluminium
  15. 15. Biota Guard overvåkerhavet med levende blåskjell Biota Guard leverer miljøovervåking til oljeindustrien. De har mottatt finansiering fra miljøteknologi- ordningen i 2012.
  16. 16. Hvor stort tilskudd kan gis? • Store bedrifter: inntil 25 % • Mellomstore bedrifter: inntil 35 % • Små bedrifter: inntil 45 % • Tilskuddet kan økes i samarbeidsprosjekter • 257 MNOK i 2012Yngve Ask/ Innovation Norway
  17. 17. En sammenhengendeinnovasjonskjedeGrunnforskning Identifisere Teknologi- Produkt- Salg og muligheter verifisering utvikling markedsføring Renergi Miljøteknologiordningen Renergi, Petromaks, INT (Bus.Dev.) Forskerprosjekter OFU/IFU BIA, SFI, FME Int. branding SFF Bioenergiprogram Forsknings- Pilotanlegg og Inkubatorer infrastruktur oppskalering 17
  18. 18. Forskningsrådet Innovasjon Norge Enova Transnova SkattefunnEffektivforvaltningav energi- Miljøteknologi- Markeds- Markedsendringressurser ordningen introduksjon av ny teknologiMiljøvennligenergi- Forsker- Kompetanse- Innovasjons-omlegging prosjekter prosjekter for prosjekter for næringslivet næringslivetNærings- Utviklingstilskudd RisikolånutviklingMiljøvennligetransport- Prosjektstøtte og investeringstilskuddløsninger

  ×