Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Norwegian Travel Workshop: Selgerseminar 2014

1,244 views

Published on

Innlegg på NTW 2014 i Alta

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Norwegian Travel Workshop: Selgerseminar 2014

 1. 1. NTW  selgerseminar  2014   Alta   31.03.2014   Foto:
 2. 2. Foto: C H/Innovasjon Norge Foto:CH/InnovationNorway 1.  Overblikk   2.  Hva  skjer  på  markedene?     3.  Tips  og  råd  for  å  få  et  nyAg  NTW     4.  Housekeeping         Dagens  agenda  
 3. 3. 4 Foilene finner dere på våre nettsider www.innovasjonnorge.no/reiseliv
 4. 4. Overblikk       Audun  PeFersen,  Innovasjon  Norge    
 5. 5. Kilde: SSB. Prognose: Innovasjon Norge Reiselivsåret  2013  ble  ikke  en  “høydare”   NB:  kun  hotellgjestedøgn   5,1  mill.              0%   14,7  mill    -­‐1%   19,8  mill          -­‐1%  
 6. 6. Fire  vikAge  utviklingstrekk  i  2014   1.  Kronekurs   2.  Digitalt   3.  TilreFelagt  og  pakket   4.  BærekraSig   Illustrasjon: http://mashable.com/2012/06/22/data-created-every-minute/
 7. 7. Svekket  krone  vs  Euro   Kilde:  Norges  Bank   6,6   6,8   7   7,2   7,4   7,6   7,8   8   8,2   8,4   8,6  
 8. 8. Turoperatørene  forventer  at  Norge  jobber   eIer  bærekraKige  prinsipper     Kilde:  BærekraSundersøkelse  2013  (N=68)     Konkurransefortrinn  med  merke    for  bærekraSige  reisemål   62  %   BærekraS  som  en  hygienefaktor   57  %   EFerspurt  bærekraSige  opplevelse  eller  desnasjoner  i  Norge     27  %  
 9. 9. Kilder: UNWTO, SSB. Prognose: Innovasjon Norge Norge   1-2% For  2014  growth  is  expected  to   connue     5-6% Kilder: UNWTO, Innovasjon Norge Vekst  i  2014?  
 10. 10. Hvordan  møter  norsk  reiselivsnæring   2014?  
 11. 11. Vi  satser  mer  i  Asia  –  og  i  Brasil   Kilde:  SSB  Prognose:  Innovasjon  Norge   0   50000   100000   150000   200000   250000   300000   Sør-­‐Korea   Kina   Japan   Asia  ellers  
 12. 12. Årets  markeds-­‐ akviteter  vil  bli   gjennomført  som   planlagt   Polen  legges  ned  som  reiselivsmarked  
 13. 13. Tyskland  og  Nederland:     Vi  må  jobbe  for  hvert  enkelt  salg   14   Posisjon   Movasjon   Tillit  og   trygghet  for   salg   Forbedre   distribusjon  
 14. 14. Turoperatørenes  rolle  er  ikke  svekket     •  Workshops   •  Norwegian  Travel   Workshop   •  Visningsturer   •  Salgsbesøk   •  Reisebyrå/turoperasjon   opplæring   0  %   10  %   20  %   30  %   40  %   50  %   60  %   70  %   80  %   90  %   100  %   Andel  av    forbruket  for  feriereisende  med    pakkereise   Andel  av  ferieturister  med  pakkereise  
 15. 15. Adventures  by  Disney  
 16. 16. Fornøyde  gjester…   Nordmenn   lfredse  med   overnaAngsstedet   Utlendinger   lfredse  med   aFraksjonene   Foto:  CH,  Bjørn  Eirik  Østbakken  -­‐  Visitnorway.com    
 17. 17. Hva  må  vi  skjerpe?   Foto:  C  H,  Niels  Jørgensen  /  www.visitnorway.com     Pris  vs   kvalitet   3   Spisesteder   og   restauranter   1   Skilng  og   informasjon   2  
 18. 18. Fokus  på  innhold/opplevelser  Al  rikAg  pris   •  You  have  to  be  here  to  belive  it  -­‐  Fjord-­‐Norge  holder  stand   •  Det  er  flere  som  #diggerOslo   •  It´s  a  different  story  -­‐  Nord-­‐Norge  øker  i  alle  marked     •  Adventure/akve  ferier  (langrenn,  vandring,  raSing,  sykling,  padling,  fiske)     •  OvernaAngssteder  med  sjel  er  eFertraktet   •  Miljø  og  miljøvennlige  produkter  øker  i  popularitet.   19   Foto:C.H/InnovasjonNorge
 19. 19. Deltakelse  på  NTW   285   tur-­‐ operatører   27   land   275   selgere  
 20. 20. Hva  skjer  på  markedene?       21  
 21. 21. Kina,  Japan,  Sør-­‐Korea  og  Brasil  
 22. 22. Japan:  Verdt  å  merke  seg •  Japan’s economy is making strides towards a come-back with gross domestic product (GDP) expanding during four consecutive quarters •  Double-edged sword: the weaker JPY against major currencies is good for major exporters, driving income up for companies and employees; real estate prices going up; but fuel costs will increase, consumption tax will rise from 5% to 8% from APR14; diminished spending power abroad due to the weaker JPY •  Tour operators are slightly confident about the summer season Nøkkeltall  (2014):   •  BNP:  +1,1%     •  Arbeidsløshet:  4,3%   •  HotellovernaAnger   2013:  99.757   (-­‐14,3%)   •  Markedsandel:   •  OvernaAnger  hiå:               -­‐37%%   •  Operatører  som   selger  Norge:  60   •  Antall  operatører  på   NTW:  6  
 23. 23. Japan:  Verdt  å  merke  seg   Direct flights from Tokyo to Bergen in the summer and Evenes in the winter, operated by SAS will continue in 2014. The seasonal feeder flight from Helsinki to Tromsø (JAN-MAR14) will fly again next season •  Kuoni Group Travel Experts (553) new for 2014; major land operator with a focus on Northern Europe in 2014 •  H.I.S. (552) new for 2014; biggest tour operator for FIT- oriented products with a younger customer base •  Travel Gallery (555) new for 2014; niche tour operator for smaller volumes but flexible to introduce new products/ destinations/concepts to the market; primarily FIT
 24. 24. Japan:  Trender   •  Polarization of consumer buying means high-end and low-end travel products selling well but mid-range (thus volume) products are struggling •  Introduction of Norway’s premium offers as well as showcasing that Norway can be visited casually, primarily targeting working women, is a must based on the current trend •  The casual angle is to take away market share from destinations such as the other Nordic capitals that are having city break visitors based on themes such as experiencing Nordic design, Nordic cuisine and shopping for Nordic goods
 25. 25. Korea:  Verdt  å  merke  seg   •  Korea’s economy is expected grow by 3.9% during 2014 •  Total outbound from Korea reached close to 15 million departures in 2014; this calculates to about 25% of the total population •  Packaged group tours are still dominant, but the FIT market is increasing sharply •  67 national holidays in 2014, with some good consecutive bank holidays will encourage travel to long-haul destinations     Nøkkeltall  (2014):   •  BNP:  +4,0%     •  Arbeidsløshet:  3,2%   •  HotellovernaAnger   2013:  50.374  (-­‐13,8%)   •  OvernaAnger  hiå:               0%   •  Operatører  som   selger  Norge:  42   •  Antall  operatører  på   NTW:  9  
 26. 26. Korea:  Verdt  å  merke  seg   Direct flights from Seoul to Oslo operated by Korean Air will continue in JUN/JUL14 •  Hanatour Service (573) one of Korea’s top-selling tour operators •  Hanjin Travel Service KAL Tour (574) the main tour operator selling the direct flights into Oslo; a subsidiary of Korean Air •  Modetour Network (577) leading Korean tour operator; sold charter flights operated by Asiana Airlines to Barcelona; currently considering charters with Asiana to Norway •  Verygoodtour (579) new tour operator utilizing home shopping channels on cable TV as a distribution channel    
 27. 27. Korea:  Trender •  More and more demand for individual travel •  Requirement for educating both the trade and consumers on how to travel in Norway as an individual    
 28. 28. Kina:  Verdt  å  merke  seg   •  Chinese  authories  predict  the  Chinese  economy  will   expand  by  7.5%  in  2014  or  at  the  same  level  as  2013   •  The  RMB  has  been  depreciang  since  JUL13.  The   exchange  rate  between  the  EUR  and  RMB  reached  1:   8.6,  or  the  EUR  increasing  in  value  by  10%  against  the   RMB  during  the  last  10  months   •  Product  diversificaon   •  Round  trip  product  will  sll  be  the  main  product   in  the  near  future   •  More  expenditure  on  entertainment  and   accommodaon  for  high-­‐end  products   •  Increase  in  demand  of  VIP  service,  customized   tours  and  FIT  products       Nøkkeltall  (2014):   •  BNP:  +7,5%     •  Arbeidsløshet:  4,1%   •  HotellovernaAnger   2013:  141.908  (+65%)   •  OvernaAnger  hiå:               +74%   •  Operatører  som   selger  Norge:  200   •  Antall  operatører  på   NTW:  13  
 29. 29. Kina:  Verdt  å  merke  seg   •  Caissa  Travel  Management  (189) one  of  the  China’s  largest  and   most  influenal  travel  enterprise  groups,  headquartered  in  Beijing   but  operang  throughout  China   •  ArAsan  Express  (720)  is  the  leading  wholesale  tour  operator  in  the   Taiwanese  market     •  Wonders  Explorer  (198)  leading  high-­‐end  travel  brand  in  Shanghai,   offering  unique  around-­‐the-­‐world  travel  experiences  to  affluent   consumers  with  themed  tours  such  as  hiking  and  self-­‐driving   •  GZL  (200)    the  most  important  wholesale  tour  operator  in  Guangdong   province  with  their  own  extensive  sales  channels    
 30. 30. Kina:  Verdt  å  merke  seg   •  Increase  in  demand  for  FIT-­‐based   travel  products,  as  well  as  themac   tours   •  New  inspiraonal  ineraries,  such   as  self-­‐driving  in  Northern  Norway   and  Experiencing  the  xords  as  a  FIT   is  being  introduced    
 31. 31. Brasil:  Verdt  å  merke  seg   •  The world’s seventh largest economy •  The world’s fifth most populous country •  35 million people incorporated in the middle class •  38 million people in the upper class •  101 million air travelers •  Brazilians rank 12th in terms of spending among international travelers in the world •  Brazil is leading Latin America’s growth in many areas Nøkkeltall  (2014):   •  BNP:  +3,5%     •  Arbeidsløshet:  6%   •  HotellovernaAnger   2013:  36.088  (-­‐2,4%)   •  OvernaAnger  hiå:               +12,6%   •  Antall  operatører  på   NTW:  6  
 32. 32. Brasil:  Verdt  å  merke  seg   •  CT Operadora (160) •  Flot Viagens (161) •  New Age Tour Operator (162) •  Raidho Tour Operator (163) •  Soft Travel (164) •  Viagens Master (165) •  Queensberry (166) •  Flytour Viagens (167)
 33. 33. Brasil:  10  things  about  the  Brazilian   traveller   1.  Brazilians are happy and positive people 2.  Brazilians speak Portuguese 3.  Brazilians are lively 4.  Brazilians love shopping, especially when travelling internationally 5.  Brazilians are late bookers 6.  Brazilians like to travel during extended holidays 7.  Brazilians are looking for new destinations 8.  Brazilians don’t like spending time inside hotels 9.  Brazilians are becoming accustomed to international travel 10. Brazilians usually pay for the holiday in Brazil and in monthly installments
 34. 34. Sverige  og  Danmark  
 35. 35. Sverige:  Verdt  å  merke  seg   •  Stort  og  stabilt  marked   •  Prioriterer  reiser  høyt                     •  Bruker  like  mye  som  europeere  i  gjennomsniF   •  Sterk  økonomi  og  gode  finanser   •  Svenskene  har  sterk  kjøpekraK  og  stor  reiselyst.                     •  En  rekordsterk  kronekurs  bidrar  posivt   •  Valutasurfing…!       •  ‘Svenskar  gillar  norrmän’   •  Økt  interesse  for  Norge  og  høy  lojalitet!   •  Største  konkurrenten  er  Sverige       Nøkkeltall  (2014):   •  BNP:  +2,4%     •  Arbeidsløshet:  7,7%   •  HotellovernaAnger   2013:  701.287  (-­‐0,9%)   •  OvernaAnger  hiå:   +4%   •  Operatører  som   selger  Norge:  200   •  Antall  operatører  på   NTW:  8   Kilder:  IMF,  SSB,  IN  
 36. 36. Sverige:  Verdt  å  merke  seg   •  Vi har to grossister med oss; •  Rese-Konsulterna (855). Skandinavias ledende grossist for gruppreiser med reismål i hela Europa. •  ResZander (856). Ledende på reismål i Norden. •  Ny på NTW 2014: •  8 seasons Lappland (850); Operatør med målgrupp kvinner som tilbyr Ecological Tourism. Arbeider primært med kunder fra Tyskland. •  Scandinavian Perspectives (857); Operatør som arbeider primært med kunder fra Asia.
 37. 37. Sverige:  Trender   •  Jakten  på  ekte  opplevelser   •  Økt  fokus  på  mat   •  Større  interesse  og  fokus  på  miljø   •  OvernaAng  stadig  vikgere   •  Svenskene  vil  reise  mer  i  2014     •  I  verdenstoppen  når  det  gjelder  online   •  Mobile  bookinger  øker   •  Sosiale  medier-­‐kilde  l  inspirasjon/informasjon     •  En  Digital  Detox…     •  En  tendens  l  at  svensker  senere  legger  sommerferien  
 38. 38. Danmark:  Verdt  å  merke  seg     •  Vækst    igjen!       •   Forbrugerllid  på  vej  op    –    men  følger   forbruget  trop?       •   Flere  og  bedre  forbindelser  l  Norge       Nøkkeltall  (2014):   •  BNP:  +1,5%     •  Arbeidsløshet:  7,1%   •  HotellovernaAnger   2013:  452.340   (-­‐12,4%)   •  OvernaAnger  hiå:   -­‐14%   •  Operatører  som   selger  Norge:  60   •  Antall  operatører  på   NTW:  20   Kilder:  IMF,  SSB,  IN  
 39. 39. Danmark:  Verdt  å  merke  seg       Nye  danske  operatører  NTW:     •  Norsk  HyIeudlejning  (222)       •  Albatros  Travel  (232)    
 40. 40. Danmark:  Trender     •  Digitaliseringen  drøner  derudaf   •  Søgemaskiner  og  Google  er  stadig  hoFe   •  Rejsevalg  er  i  højere  grad  drevet  af  behov  end  desnaon   •  Medieforbruget  i  fortsat  forandring   •  Nye(ere)  begreber  :  Glamping,  Savecaon,    Mamils.  
 41. 41. Tyskland  og  Nederland  
 42. 42. Tyskland:  Verdt  å  merke  seg   • Tysk  økonomi  er  god.   • Forbruk  på  ferier  er  rekordhøgt.   • Antall  tyskere  på  ferie  er  stabilt  høgt.   • For  en  Norgesferie  er  januar  vikgste   bookingmåned.     • Reisebyråer  er  fortsaF  vikgste  sted  for     å  booke  reiser.   • På  grunn  av  gunsgere  valuta  er  en   Norgesferie  bliF  billigere,  men  Norge   oppfaFes  fortsaF  som  dyrt.   Nøkkeltall  (2014):   •  BNP:  +1,2%     •  Arbeidsløshet:  5,5%   •  HotellovernaAnger   2013:  565.423   (-­‐13,2%)   •  OvernaAnger  hiå:                 -­‐8%   •  Operatører  som  selger   Norge:  500   •  Antall  operatører  på   NTW:  18   Kilder:  IMF,  SSB,  IN  
 43. 43. Tyskland:  Verdt  å  merke  seg:     • Dertourisk  (356),  en  stor  operatør  med  vilje  l  å  satse  mer  på   Norge.   • Wolters  Reisen  (368)  har  et  stort  Norgesprogram  og    er  vikge   både  for  hotell  og  selvhushold.   • Behringer-­‐tourisk  (352)    og  Servicereisen  vikge  aktører   innenfor  buss  segmentet.   • Ag  Traveltrend  (901)  fra  Sveits  er  lbake  på  NTW,  har  et  variert   produktspekter.  
 44. 44. Tyskland:  Trender   • Tyskere  søker  nye  feriemål.   • Men  topp  desnasjoner  er  fortsaF:   • 1.  Tyskland  ,  2.  Spanien,  3.  Italia,  4.  Tyrkia,  5.  Østerrike   • Top  ferieformer:  Strandferie,  naturferie  og  familieferie   • Vekst  forventet  i  små  segmenter  som  sykkel,  vandring  og   wellness              Kilde:  FUR                    
 45. 45. Nederland:  Verdt  å  merke  seg   •  Det  går  bedre  med  nederlandsk  økonomi.     •  Nederlandske  husholdninger    bruker  mer   penger  på  konsum.   •  Inflasjonen  er  nede  på  1%.   •  Men  det  forventes  fortsaF  en  svak  nedgang   i  antall  utgående  feriereiser  for  2014.   •  Det  nederlandske  marked  er  veldig   prissensibelt.           Nøkkeltall  (2014):   •  BNP:  +2,2%     •  Arbeidsløshet:  7,4%   •  HotellovernaAnger   2013:  219.097   (-­‐13,7%)   •  OvernaAnger  hiå:                 -­‐9%   •  Operatører  som  selger   Norge:  53   •  Antall  operatører  på   NTW:  15   Kilder:  IMF,  SSB,  IN  
 46. 46. Nederland:  Turoperatører  å  merke  seg:     Askja  Reizen  (601)  –utvider  siF  program.  Fokus  på  individuelle   rundreiser  med  bil  (egen  bil  eller  leiebil).     Kras  (607)  –  Nederlandsk  turoperatør  som  deltar  for  første  gang   på  NTW.       SRC-­‐CultuurvakanAes  (613)  –er  interessert  i  å  utvide  Norges-­‐ porteføljen.       Laplandreizen  (141)  –  Belgisk  turoperatør  som  deltar  for  første   gang  på  NTW.        
 47. 47. Nederland:  Trender     •  Vekst  i  cruise  turisme.   •  Stadig  mer  eldre  på  ferie.   •  Vekst  i  sene  bookinger.   •  Andel  bookinger  gjort  online  vokser  stadig  og  er  nå  på  60  %.                
 48. 48. Frankrike,  Spania  og  Italia  
 49. 49. Frankrike:  Verdt  å  merke   seg     •  Arbeidsløsheten  fortsaF  høy,  men   forbruket  økende     •  ByFehandel  blomstrer  som  reaksjon  på   strammere  økonomi   •  Regjeringen  inialiserer  ltak  for  økt   konkurransekraS  og  innovasjon,  egne   program  for  innovasjon  i   reiselivsutvikling       Nøkkeltall  (2014):   •  BNP:  +1,9%     •  Arbeidsløshet:  11,1%   •  HotellovernaAnger   2013:  203.568   (-­‐1,6%)   •  OvernaAnger  hiå:               +17%   •  Operatører  som   selger  Norge:  64   •  Antall  operatører  på   NTW:  5   Kilder:  IMF,  SSB,  IN  
 50. 50. Frankrike:  Verdt  å  merke  seg   •  Ny  operatør  :     •  Allibert  Trekking  (301):  Spesialisert  på  akve  ferier.  Søker   nye  ideer  over  hele  Norge.  Vurderer  å  utvikle   vinterprodukter  i  nord     •  Nord  Espaces  (303)  utvikler  stadig  nye  produkter  vinter,  ser  nå   eFer  alternaver  for  Finnmark  og  Lofoten     •  Nordic  FascinaAon  (307)  søker  alternave  boformer  l   kjedehotell.  For  eksempel  eFerlyses  en  organisert  B&B  ordning   (à  la  Gites  de  France)     •  Ny  flyrute:  Air  France  CDG  –  SVG  2  ganger  daglig  fra  31/3    
 51. 51. Frankrike:  Trender     •  Akve  ferier  i  vinden   •  Færre  franskmenn  drar  på  ferie   •  «Long-­‐haul»  og  feriereiser  i  hjemlandet  går  ned       •  Økt  bruk  av  mobil  og  neFbreF  –  gjelder  også  for  kjøp  og  søk  &   booking  av  reiser                
 52. 52. Italia:  Verdt  å  merke  seg   •  Fremdeles  høy  arbeidsledighet,  men  inflasjon  er   på  vei  ned   •  Ny  statsminister,  den  yngste  i  landets  historie!     •  Turoperatørene  er  opmisske  for  sommer   sesongen   •  Italienske  hotellovernaAnger  i  Norge  øker  med   +1%.   •  Italienske  gjestedøgn  i  Norge  øker  i   skuldersesongen       Nye  flyruter:         •  Cagliari  –  Oslo  (SAS)   •  Palermo  -­‐  Oslo(SAS)   •  Pisa  –  Oslo  (SAS)   •  Venezia  –  Oslo  (SAS) Nøkkeltall  (2014):   •  BNP:  +1,2%     •  Arbeidsløshet:  12,4%   •  HotellovernaAnger   2013:  125.511   (+1,0%)   •  OvernaAnger  hiå:               +14%   •  Operatører  som   selger  Norge:  101   •  Antall  operatører  på   NTW:  5  
 53. 53. Italia:  Verdt  å  merke  seg   •  Ny;  Island  Tours  (504)  ,  liten  operatør,  spesialist  på  Island,   men  har  merket  stor  eFerspørsel  eFer  Norge   •  Blueberry  Travel  Company  (502),  liten  turoperatør  fra   Sardinia,  men  spesialister  på  akv  ferie.     •  Il  Diamante/Quality  Group  (503)  styrker  programmering   av  Norden/Norge.  Meget  fornøyd  med  vinter  2013/2014.     •  Boscolo  Tours  (506),  økt  eFerspørsel  eFer  naturbaserte   akviteter  og  Fjord  Norge    
 54. 54. Italia:  Trender   •  BærekraSig  turisme   •  Slow  travel;  SPA  og  akviteter  for  passer  for  alle   •  EFerspørsel  eFer  akvitets-­‐  og  opplevelses  ferier   •  EFerspørsel  eFer  ad  hoc  program  med  tema   •  Nedgang  i  grupper,  og  dermed  økning  av  individuell  trafikk   •  Kortere  reiser:  7  dager  for  ferie,  2,7  for  jobbreiser   •  Besllings  mønsteret  er  endret,  dvs  dligere    besllinger  i   2014.  LiF  dlig  ennå.    
 55. 55. Spania:  Verdt  å  merke  seg   •  Ifølge  regjeringen  og  det  internasjonale  pengefondet  (IMF),   vises  det  små  tegn  l  bedring  i  spanske  økonomien.     •  Den  posive  trenden  i  den  spanske  økonomien  ser  ut  l  å   fortseFe  og  forbruket  er  ventet  å  øke  i  2014.  DeFe  skulle   også  påvirke  smulerende  på  utgående  turisme.     •  Likevel  fortsaF  høy  arbeidsledighet    à26%   •  Utgående  turisme  viste  en  svak  økning  i  tredje  kvartalet   (2013)   •  Totalt  antall    overnaAnger/hotellgjestedøgn  (2013)  gikk  ned   med  10%,  men  det  ble  registrert  en  relavt  sterk  oppgang    av   overnaAnger  i  siste  kvartalet  av  året  2013:  Okt.  +27%,  Nov.   +46%,  Des.  +39,  9%     •  Mindre  totalt  antall  av  turister  i  2013,  men  økte  utgiSer/  økt   forbruk,  som  betyr  at  flertallet  av  turistene  lhører    l  høy   kvalitet  –segmentet.   Nøkkeltall  (2013):   •  BNP:  +1,2%     •  Arbeidsløshet:  16,6%   •  HotellvernaAnger   2013:  140.929   (-­‐11,3%)   •  OvernaAnger  hiå:               +52%   •  Operatører  som   selger  Norge:  60   •  Antall  operatører  på   NTW:  9  
 56. 56. Spania:  Verdt  å  merke  seg   •  Store  Turoperatører:     •  Special  Tours  (804)     •  Catai  Tours  (801)   •  Hurgruten  GSA  /  Eurovacances  ((807)   •  Spesialiserte  Reisebyråer:     •  Ir  y  Venir  (803)   •  Viajes  Alemany  (808)   •  Tierras  Polares  (805)   •  Hotell  Bookingsystemer:     •  Hotelbeds  (802)   •  Transhotel  (806)   •  Welcome  incoming  service  (809)
 57. 57. Spania:  Trender     •  Cruisesegmentet  har  utviklet  seg  svært  posivt.   •  Økning  i  antallet  unge  reisende.     •  Ulike  reise  og  besllings  måter.   •  Stor  interesse  for  Nordlys  i  vinteren.   •  Flyselskaper  viser  økt  interesse  for  det  spanske  markedet.   Norwegian  åpner  ny  base  i  Madrid  og  Barcelona  og  utvider   det  spanske  ruteneFet.   •  Trenden  går  mot  siste  -­‐  minuF    -­‐  reiser.  
 58. 58. USA  og  Storbritannia  
 59. 59. USA:  Verdt  å  merke  seg   •  Geografisk  segmentert  –  120  mill  med  pass   •  11,2  mill  reisende  l  Europa  hvert  år  (40%)   •  Skandinavias  markedsandel  er  9%   •  Økonomien  på  bedringens  vei  –  økning  i  2014   •  Arbeidsledigheten  på  vei  ned   •  Dollar  vs  NOK  liF  bedre   •  Norge  får  veldig  mye  oppmerksomhet  i  media   •  Flere  turoperatører  med  nye  programmer  l  Norge   •  Rekordstort  besøk  på  Visitnorway   •  Gode  tall  for  flybookinger     Nøkkeltall  (2014):   •  BNP:  +3,1%     •  Arbeidsløshet:  7,4%   •  HotellovernaAnger   2013:  282.675   (-­‐1,5%)   •  OvernaAnger  hiå:               +17%   •  Operatører  som   selger  Norge:  148   (inkl.  Canada)   •  Antall  operatører  på   NTW:  4   Kilder:  IMF,  SSB,  IN  
 60. 60. USA:  Verdt  å  merke  seg   •  4  turoperatører   •  Wilderness  Travel  (962)  -­‐  naturbaserte  reiser   •  Vandring  i  Hardanger   •  Lofoten  &  Tromsø  (ny)   •  Trøndelag  (ny)     •  Borton  Overseas  (960)  –  skandinavia  spesialist   •  Selger bra, både rundreiser & aktive opplevelser •  Mer Nord Norge •  Uniktours  (181)  –  Canada,     •  Tumlare  (961)  –  Incoming   •  Stort  neFverk   •  Selger  bra    
 61. 61. USA:  Trender   •  Naturbaserte  ferier  –  men  kultur  &  historie  vikg!   •  Mat  &  matopplevelser   •  Gode  overnaAngslbud   •  Mer  akve  i  ferien  –  «hands  on»   •  Økning  blant  yngre  målgrupper  (35+)   •  Mer  individuelle  reisende   •  Volum  på  rundreiser/gruppeturer/cruise     •  Booker  online  i  større  grad    
 62. 62. Storbritannia:  Verdt  å   merke  seg     •  Stort  reisemarked  med  stor  konkurranse   •  Prioriterer  reiser  høyt                     •  Oppgang  i  antall  feriereiser  utenlands  i  2013   •  Økonomien  er  på  vei  opp  og  det  er  opmisme  i   markedet     •  Arbeidsledighet  på  vei  ned   •  GBP  styrker  seg  i  forhold  l  NOK                   •  Reiser  l  Norge  ikke  berørt  av  finanskrisen   •  Interessen  for  Scandinavia  er  på  topp     Nøkkeltall  (2014):   •  BNP:  +2,3%     •  Arbeidsløshet:  7,5%   •  HotellovernaAnger   2013:  507.738  (-­‐0,3%)   •  OvernaAnger  hiå:             +20%   •  Operatører  som   selger  Norge:  130   •  Antall  operatører  på   NTW:  20   Kilder:  IMF,  SSB,  IN  
 63. 63. Storbritannia:  Verdt  å  merke  seg     •  Totalt 31 personer fra 22 operatører •  Vi har tre nye tur operatører med fra UK i år: •  Different Snow (403) •  Secret Escapes (412) •  Longrow Travel (407) •  Taber Holidays (416) og Specialised Tours (414) har slått seg sammen •  Activities Abroad (401) er spesielt interessert i produkter i fjord regionen •  Discover the World (404)– stor operatør med mye potensiale •  Scandinavian Travel (411) – på utkikk etter sommer produkter av høy kvalitet for familier og par •  Wexas (421)– på leting etter ny Nordlys destinasjon og hotel resort av høy kvalitet i fjord regionen  
 64. 64. Storbritannia:  Trender     •  Tviholder  på  sommerferien   •  Value  for  Money     •  All-­‐inclusive  ferier  i  vinden  og  luxus  segmentet  vokser   •  City  breaks  og  skiferier  på  vei  lbake   •  Fremdeles  stort  fokus  på  mat  og  autenske  opplevelser   •  EFerspørsel  eFer  vinterprodukter  øker  fremdeles   •  Briter  veldig  komfortable  med  å  handle  på  neF   •  Stor  og  vikg  cruisemarked        
 65. 65. Russland  og  Polen  
 66. 66. Russland:  Verdt  å  merke  seg   •  Det russiske markedet har fortsatt et stort potensiale i Norge, og vi ser en liten oppgang på 6% i 2013 (211.439 gjestedøgn - SSB). •  Russland er nå nasjon nr 2 i Norge, etter Kina, og stod i 2013 for omtrent 11% av all Tax Free salg i Norge. •  40% av omsetningen skjer i nord-områdene •  25% av omsetningen skjer i Oslo •  15% i Hordaland •  Feriemarkedet generelt i Russland gikk opp med 19,30 % i løpet av 2013 – (18.291.737 utreiser –Rosturism) •  Individuelle tilreisende russere øker mest selv om gruppereiser booket gjennom reisebyrå fortsatt dominerer.     Nøkkeltall  (2014):   •  BNP:  +2,0%     •  Arbeidsløshet:  5,7%   •  HotellvernaAnger   2013:  161.766   (+6,3%)   •  OvernaAnger  hiå:               -­‐28%   •  Operatører  som   selger  Norge:  95   •  Antall  operatører  på   NTW:  15   Kilder:  IMF,  Rosturism,  SSB,  IN  
 67. 67. OL Sotsji 2014 - Veldig betydelig tegn på at det er planlagt videre utvikling av landet i stor skala. 68
 68. 68. Russland:  Verdt  å  merke  seg   •  Russiske turoperatører deltar på NTW: •  15 Turoperatører, 18 deltagere •  Turoperatører er nye på NTW 2014: •  Vedi Tur (742) tilbake til NTW etter 2010 (etablert i 1998, 8 ansatte, fokus på FIT) •  Nordic Luxury (735): en ny turoperatør etablert i 2013, 4 ansatte, fokus på luksus produkter og VIP kunder      
 69. 69. Russland:  Trender   •  Rubel har gått ned med 20% iht euro og dollar •  Svak nyttårssesong •  Ustabilitet på fondsmarkedet •  Sene bookinger •  Fokus på den politiske situasjonen i Ukraina. Hele den politiske situasjonen gjør man mer forsiktig og stanser forbrukeraktivitet.    
 70. 70. Polen:  Verdt  å  merke  seg   •  Polen  er  i  god  økonomisk  form  med  1,6%     vekst.    Inflasjon  er  lavt  og  ligger  på  0,9%   •  Inntekter  av  polske  familier  har  økt     med  80%  i  siste  10  år   •  5  millioner  polakker  var  på  ferie  i  utlandet.     Det  er  10%  mer  enn  i  2011   •  2013  var  det  beste  året  for  den  polske     turistbransjen  siden  2010   •  2  nye  byråer  begynte  å  selge  Norge  i  2013   •  2  nye  flyruter  fra  Polen   Nøkkeltall  (2014):   •  BNP:  +3,5%     •  Arbeidsløshet:  11,0%   •  HotellovernaAnger   2013:  125.791  (+0,4%)   •  OvernaAnger  hiå:   +5%   •  Operatører  som  selger   Norge:  35   •  Antall  operatører  på   NTW:  6   Kilder:  IMF,  SSB,  IN  
 71. 71. Polen:  Verdt  å  merke  seg:   Neckermann  Polska  (703)  –  en  av  største  polske  TO  for  første   gang  på  NTW.  Interessert  l  å  introdusere  norske   vinterprodukter.     Stena  Line  Polska  (705)  -­‐  for  første  gang  på  NTW.       BPT  Frater  (701)-­‐  er  interessert  i  å  utvide  Norges-­‐porteføljen.       Premium  Events  (704)  –  spesialist  i  Skandinavia  søker  for  nye   ideer.       Visa  Travel  (706)–  polsk  incenve  byrå  andre  gang  på  NTW.
 72. 72. Polen:  Trender   •  Polske  bransje  er  i  konsentrasjonsfase.  Store  operatører   forstarker  sin  posisjon.     •  4  ut  av  10  største  operatører  har  Norge  i  katalogen.   •  Stor  interesse  for  pilgrimreiser  (St.  Olaf  og  St.  Bridget)   •  TO  søker  for  nye  skidesnasjoner   •  Bookinger  kommer  senere.  
 73. 73. Andre  land   2   4   1   2   3   1   4   3   1   1  
 74. 74. Tips  og  råd  
 75. 75. De  6  bud  for  NTW   1.  Pass  på  at  standen  reflekterer  produktet  diF   2.  Skjema  for  salgssamtalen  og  visiFkort   3.  Bruk  sekretariatet   4.  Sll  spørsmål  –  og  lyF!   5.  Du  kan  aldri  bli  for  godt  forberedt!   6.  Sosiale  arrangementer  er  en  vikg  del  av  jobben!     Foto:C.H/InnovasjonNorge
 76. 76. Det  7.  bud  
 77. 77. 78 Foilene finner dere på våre nettsider www.innovasjonnorge.no/reiseliv
 78. 78. 79 Følg @INreiseliv Bruk #ntw2014

×