Advertisement
Case Study innovaphone: Mairie d´Alzonne | PL
Case Study innovaphone: Mairie d´Alzonne | PL
Upcoming SlideShare
Case Study innovaphone: Kreis Euskirchen| PLCase Study innovaphone: Kreis Euskirchen| PL
Loading in ... 3
1 of 2
Advertisement

More Related Content

Similar to Case Study innovaphone: Mairie d´Alzonne | PL(20)

More from innovaphone AG(20)

Advertisement

Case Study innovaphone: Mairie d´Alzonne | PL

  1. Władze gminy w Alzonne rozpoczęły projekt restruktury- zacji systemu komunikacji wykorzystując nowo położone linie światłowodowe. Celem była modernizacja dotychcza- sowej infrastruktury komunikacyjnej administracji miej- skiej, digitalizacja usług i przejście na All IP. System firmy innovaphone, specjalizującej się w komunikacji biznesowej, dostosowany został do potrzeb klienta, i zmodernizował zarządzanie telefonią w gminie w południowej Francji, co znacznie obniżyło koszty komunikacji. Mała gmina Alzonne, położona w powiecie Carcassonne, ma nieco ponad 1500 mieszkańców. Od czasu wprowadzenia nowego systemu innovaphone PBX mieszkańcy mają łatwy i sprawny dostęp do różnych usług miejskich. Projektowi restrukturyzacji komunikacji służb komunalnych sprzyjał plan uruchomiony przez rząd: Le Plan France Très Haut Dé- bit (PFTHD), który przyspieszył w całej Francji dostępność gmin do światłowodu. Urzędnicy miejscy dostrzegli ogrom- ny potencjał Voice-over-IP w zakresie wprowadzania usprawnień w różnych obszarach życia miejskiego. Ich głównym celem była jednak możliwość kontroli i obniżenia bieżących kosztów komunikacji. Ostatecznie rozwiązanie All IP innovaphone przekonało osoby decyzyjne. Régis Banquet, prezes Carcas- sonne Agglo, francuskiego sto- warzyszenia gmin o b e j m u j ą c e g o 83 gminy na południu Francji, a jednocześnie burmistrz Alzon- ne, wyjaśnia dla czego wybrano innovaphone: „innovaphone znaliśmy ze słyszenia: Europej- ski producent, który nie ma swojego francuskiego oddziału w Paryżu lub w pobliżu innego dużego miasta, ale u nas w Carcassonne. To idzie również w parze z korzyściami dla na- szego regionu, czyli tworzeniem miejsc pracy i rozbudową par- ku technologicznego. Bliskość geograficzna oraz fakt, że jest to wydajne, bezpieczne rozwiązanie komunikacyjne „made in Germany“ odegrały dużą rolę w procesie decyzyjnym.“ W procesie płynnej migracji do VoIP w głównej siedzibie administracji miasta zainstalowano bramę VoIP innovaphone AG | Umberto-Nobile-Str. 15 | 71063 Sindelfingen | Germany | T + 49 7031 73009-0 | F +49 7031 73009-9 | info@innovaphone.com | www.innovaphone.com Z zastrzeżeniem wystąpienia możliwych błędów, zmian technicznych i modyfikacji warunków dostawy. Copyright © 2023 innovaphone® AG | E (01/2023) “innovaphone znaliśmy ze słyszenia: Europejski producent, który nie ma swojego francuskiego oddziału w Paryżu lub w pobliżu innego dużego miasta, ale u nas w Carcassonne. To idzie również w parze z korzyściami dla naszego regionu, czyli tworzeniem miejsc pracy i rozbudową parku technologicznego.“ Régis Banquet, prezes Carcassonne Agglo i burmistrz Alzon­ ne innovaphone Case Study Gmina Alzonne - płynna migracja do VoIP dzięki rozwiązaniu innovaphone Unified Communications
  2. innovaphone IP411, która dokonuje przejścia z sieci analogowej na SIP i łączy faksy przez dwa analogowe interfejsy. W biurach administracyjnych zainstalowano 15 telefonów innovaphone IP112 z interfejsem USB dla zestawów słuchawkowych, połączeniem Gigabit Ethernet i szerokągamą dodatkowych funkcji. Nowe centrum medyczne, które jest również dołączone do ratusza, zostało zintegrowane z infrastrukturą za pomocą stacji bazowej IP1202 DECT z 4 kanałami głosowymi, aby zapewnić mobilność i dostępność pielęgniarki i lekarza. Z nowoczesnych funkcji związanych z wprowadzeniem VoIP korzysta również administracja ratusza, służby so- cjalne oraz lokalny zarząd dróg. Szczególnie cenią sobie zautomatyzowaną usługę dyżurowania, która ułatwia codzienną pracę i pomaga zaoszczędzić czas, a także personalizowaną usługę odbierania telefonów, dzięki której obywatele są szybko łączeni z właściwą osobą kontaktową i żadne połączenie nie zostanie pominięte. W drugiej fazie instalacji nowego rozwiązania stopniowo będzie rozszerzana koncepcja multilokalizacji innovaphone na pozostałe lokalizacje gminy, tak aby również one-w tym szkoła-zostały włączone do gminnej infrastruktury VoIP. Régis Banquet wyjaśnia: „Wielką zaletą nowej architektury VoIP jest to, że cała komunikacja pomiędzy lokalizacjami naszej gminy jest bezpłatna. Ponadto wszystkie obiekty są połączone jednolitym planem numeracji.“ Wysoce skalowalne rozwiązanie innovaphone ułatwia również dodawanie kolejnych miejsc pracy dzięki centralnej zdalnej administracji. Burmistrz Alzonne podsumowuje:„Dzięki systemowi VoIP innovaphone wyprzedziliśmy wyłączenie sieci ISDN i wdrożyliśmy przyszłościową i zgodną z RODO infra- strukturę. Proces i tempo migracji dostosowane zostały do naszych potrzeb i budżetu.“ innovaphone AG | Umberto-Nobile-Str. 15 | 71063 Sindelfingen | Germany | T + 49 7031 73009-0 | F +49 7031 73009-9 | info@innovaphone.com | www.innovaphone.com Z zastrzeżeniem wystąpienia możliwych błędów, zmian technicznych i modyfikacji warunków dostawy. Copyright © 2023 innovaphone® AG | E (01/2023) Telefonia IP by innovaphone Modernizacja systemu telefonicznego z rozwiązaniem VoIP i UC firmy innovaphone „Dzięki systemowi VoIP innovaphone wyprzedziliśmy wyłączenie sieci ISDN i wdrożyliśmy przyszłościową i zgodną z RODO infrastrukturę. Proces i tempo migracji dostosowane zostały do naszych potrzeb i budżetu.“ Régis Banquet, prezes Carcassonne Agglo i burmistrz Alzon­ ne
Advertisement