Indizea - Indice vasco de innovación / Euskadiko berrikuntzaren indizea

1,433 views

Published on

Triptico, conclusiones principales / Triptikoa, helburu nagusiak

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,433
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
448
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Indizea - Indice vasco de innovación / Euskadiko berrikuntzaren indizea

  1. 1. QUÉ ESÍndice vasco de innovación que, siguiendo la metodología de laagencia británica Nesta, mide:• Cuánto invierten las empresas en capital intangible.• Cuál es la contribución de esta inversión a la mejora de laproductividad.FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PRODUCTIVIDADLa teoría económica tradicional calcula la contribución directa alcrecimiento económico de los factores capital tangible y mano deobra. El modelo de Nesta añade por vez primera la contribución delas inversiones en capital intangible, orientadas a generar nuevoconocimiento para la empresa.En el periodo 2004-2007, previo a la crisis, la productividad creció al1,8% anual, mientras que en el segundo periodo 2008-2010 lo hizo al0,7%. La contribución del capital intangible fue del 34% en el primerode los periodos y del 26% en el segundo, siendo, en ambos casos, un6% sobre el PIB la inversión media anual en I+D+i.DESGLOSE DE LA CONTRIBUCIÓN A LA PRODUCTIVIDADDEL CAPITAL INTANGIBLE• En el primer periodo la innovación convencional contribuyó un46%, las competencias económicas un 43% y el software un 11%.• En el segundo periodo la innovación convencional subió sucontribución hasta el 65%, las competencias económicas bajaronhasta el 35% y el software no tuvo contribución positiva.PARA QUÉ• Para monetizar la innovación y conocer su rentabilidad.• Para identificar en qué medida los factores de la innovación actúanen Euskadi como motor de crecimiento económico.VALOR DIFERENCIAL• Primera vez que Euskadi mide el impacto del capital intangible.• Euskadi, primera región del mundo en aplicar la metodología deNesta.• Posiciona a Euskadi estratégicamente a nivel internacional.ALCANCE TEMPORALEl rango de tiempo analizado 2004-2010 se ha dividido en dosperiodos, 2004-2007 y 2008-2010, debido a un cambio en el modelode cálculo, necesario para reflejar el impacto de la crisis.CAPITAL INTANGIBLE = I+D+iInnovaciónconvencional• I+D• Diseño• Otros(propiedadintelectual…)Competenciaseconómicas• Desarrolloorganizativo• Formacióncontinua• MarketingSoftware• Desarrollo desoftware y basede datosFIGURA 2Desglose de la contribución de las 3 categoríasde capital intangible, 2004-20102004-2007 2008-2010CompetenciaseconómicasSoftware Innovaciónconvencional60%14%26%34%15%11%40%FIGURA 1Crecimiento medio anual de la productividadpor periodo y por factores, 2004-20102004-20073,002,502,001,501,000,500,000,20,30,60,7 1,82008-20103,502,501,500,50-0,50-1,50-2,500,41,80,8-2,30,7Calidad de mano de obra Capital tangible Capital intangible PTF Total(crecimiento de la productividad)En ésta gráfica se ha excluida la PTF,por resultar su contribución de signo negativoEn ésta gráfica se ha excluida el software,por resultar su contribución de signo negativo43%11%46%35%65%AVANCE DE RESULTADOSEgileaAholku-batzordea
  2. 2. Kapital ukiezina = I+G+bBerrikuntzakonbentzionala• I+G• Diseinua• Besterik(jabetzaintelektuala…)Gaitasunekonomikoak• Antolamendu-garapena• Etengabekoprestakuntza• MarketinaSoftwarea• Software-garapena etadatu- basea2004-2007 2008-2010GaitasunekonomikoakSoftwarea BerrikuntzakonbentzionalaGrafiko honetan ez da sartu softwarea,bere ekarpena negatiboa baita43%11%46%35%65%ZER DAEuskadiko berrikuntzaren indizeak, Nesta britainiar agentziarenmetodologiari jarraituz, honako hauek neurtzen ditu:• Zenbat inbertitzen duten enpresek kapital ukiezinean.• Zein den inbertsio horren ekarpena produktibitatearenhobekuntzarako.PRODUKTIBITATEAN ERAGITEN DUTEN FAKTOREAKKapital ukigarri eta lan-indar faktoreek ekonomiaren hazkundeariegiten dioten zuzeneko ekarpena kalkulatzen du teoria ekonomikotradizionalak. Nesta ereduak, lehenengo aldiz, kapital ukiezineanegindako inbertsioen ekarpena gehitzen du, hots, enpresarentzatezagutza berria sortzera orientaturiko inbertsioena.2004-2007 denboraldian, krisiaren aurretik, produktibitatea %1,8 hazizen urtean; bigarren denboraldian, ordea, 2008-2010 artean, %0,7 hazizen. Kapital ukiezinaren ekarpena %34koa izan zen lehenengodenboraldian eta %26koa bigarrenean, bi kasuetan BPGren gainean%6koa izan zelarik urtean egindako batez besteko inbertsioa I+G+b-n.KAPITAL UKIEZINAK PRODUKTIBITATEARI EGINDAKOEKARPENAREN BANAKATZEA• Lehen denboraldian berrikuntza konbentzionalaren ekarpena %46koaizan zen, gaitasun ekonomikoena %43koa eta softwarearena %11koa.• Bigarren denboraldian berrikuntza konbentzionalaren ekarpena%65eraino igo zen, gaitasun ekonomikoena %35eraino jaitsi ziren etasoftwareak ez zuen ekarpen positiborik izan.ZERTARAKO• Berrikuntza monetizatzeko eta bere errentagarritasuna jakiteko.• Berrikuntzaren faktoreek Euskadin ekonomia-hazkundearen motorgisa zein neurritan jokatzen duten identifikatzeko.BALIO BEREIZGARRIA• Lehenengo aldiz neurtu du Euskadik kapital ukiezinaren eragina.• Euskadi da munduko lehen eskualdea Nesta metodologia aplikatuduena.• Euskadi nazioarte mailan kokatzen du estrategikoki.DENBORA-ESPARRUAAzterturiko denbora-tartea (2004-2010) bi alditan banatu da, 2004-2007 eta 2008-2010, kalkulu-ereduan izandako aldaketagatik, beha-rrezkoa krisiaren eragina neurtzeko.2. IRUDIAKapital ukiezineko 3 kategorien ekarpenaren banakatzea,2004-201060%14%26%34%15%11%40%2004-20073,002,502,001,501,000,500,000,20,30,60,7 1,82008-20103,502,501,500,50-0,50-1,50-2,500,41,80,8-2,30,7Lan-indarraren kalitatea Kapital ukigarria Kapital ukiezina PTF Guztira(produktibitatearen hazkundea)Grafiko honetan ez da sartu PTF,bere ekarpena negatiboa baita1. IRUDIAProduktibitatearen urteko batez besteko hazkundeadenboraldi eta faktoreen arabera, 2004-2010EMAITZEN AURRERAPENAElaborado porComité Asesor

×