Successfully reported this slideshow.

R+d+i internacional bcn_activa

990 views

Published on

Published in: Education, Lifestyle, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

R+d+i internacional bcn_activa

 1. 1. Ajuts al R+D+i Internacional 14 d’octubre 23 d’abril de 2009 2010 Capsula Coneixent BCN activa
 2. 2. ACC1Ó és l’agència de suport a l’empresa catalana experta en innovació i internacionalització. ACC1Ó respon a la voluntat de millorar el suport estratègic al teixit empresarial català davant els nous reptes globals. ACC1Ó situa l’empresa en el centre de la seva activitat, apropant-se a la seva realitat i les seves necessitats per tal d’acompanyar-la en el seu procés de diferenciació competitiva a través de la innovació i la internacionalització. ACC1Ó actua sota els principis de: Proactivitat i proximitat. Flexibilitat i capacitat d’adaptació. Eficiència i optimització de recursos. Consens entre el sector públic i privat. www.acc10.cat
 3. 3. MODEL DE PRESTACIÓ DE SERVEIS LA WEB CORPORATIVA I EL SISTEMA DE PORTALS ACCIONS COL·LECTIVES Política sectorial, clústers i reptes SERVEI D’ORIENTACIÓ I SERVEIS ITINERARI EMPRESARIAL ACCIONS INDIVIDUALS ESPECIALITZATS 23 d’abril de 2009 ESTRATÈGIA I GESTIÓ EMPRESARIAL CAPACITACIÓ IMPLANTACIÓ INNOVACIÓ INTERNACIONALITZACIÓ GESTIÓ TECNOLÒGICA ESTRATÈGICA INICIACIÓ EXPANSIÓ CONSOLIDACIÓ FINANÇAMENT INVEST IN CATALONIA L’ANELLA: L’ESPAI VIRTUAL DEL CONEIXEMENT I EL NETWORKING
 4. 4. R+D+i Internacional Missió Increment de la capacitat innovadora de les empreses catalanes a través del foment de la R+D Col·laborativa a nivell europeu 7ePM de R+D de la UE Servei de Programa de Cooperació suport a la empreses Programa Capacitats-Recerca adreçada a Pimes participació TECNIO Programes EKA + ERANETS Gestió Manunet dels Eurotransbio Ajuts Innovation for Welfare (I4W) www.acc10.cat
 5. 5. Introducció al 7è Programa Marc ESTRUCTURA: Programes específics COOPERACIÓ: Recerca Col·laborativa IDEES: Recerca Bàsica d’alt risc (Frontier)-ERC PEOPLE: Potencial Humà (Investigadors) CAPACITIES: Capacitat de la recerca + JRC: recerca no nuclear JRC: recerca nuclear EURATOM: Recerca sobre fusió i ficció nuclear www.acc10.cat
 6. 6. www.acc10.cat
 7. 7. 7è Programa Marc de R+D de la UE Dades actualitzades juliol 2009 Subvenció Rebuda 7èPM a Catalunya Programa Total CAPACITIES 14.838.583,00 € COOPERACIÓ 110.397.436,00 € IDEAS 32.311.709,00 € Subvenció rebuda CAT per programa PEOPLE 12.223.144,00 € Total general 169.770.872,00 € PEOPLE CAPACITIES 7% 9% IDEAS 19% COOPERACIÓ 65% www.acc10.cat www.acc10.cat
 8. 8. 7è Programa Marc de R+D de la UE Subvenció Rebuda 7èPM Cooperació a Catalunya Dades actualitzades juliol 2009 Cooperació Total KBBE 5.925.909,00 € SSH 3.156.498,00 € Subvenció rebuda CAT - Programa de Cooperació COOP. INT. 0,00 € ENERGÍA 5.838.640,00 € KBBE SSH ENERGÍA TRANSPORT 5% 3% 5% ERANET / ERANET PLUS 259.349,00 € 6% ESPAI 4% ESPAI 4.153.942,00 € TIC 29% MEDI AMBIENT JTI ARTEMIS 47.894,00 € 8% JTI ENIAC 145.756,00 € MEDI AMBIENT 8.937.882,00 € NMP 19.965.463,00 € SEGURETAT NMP SALUT 22.771.979,00 € 1% 18% SALUT SEGURETAT 1.498.329,00 € 21% TIC 31.179.479,00 € TRANSPORT 6.516.316,00 € Total cooperació 110.397.436,00 € www.acc10.cat www.acc10.cat
 9. 9. Subvenció Rebuda 7PM Catalunya per tipus d’entitat Subvenció Rebuda 7èPM a Catalunya per tipus d’entitat Dades actualitzades juliol 2009 Subvenció rebuda CAT per tipus d'entitat (TOTAL) Subvenció per tipus d’entitat Administració Pública 3.413.678,00 € Administració Pública Universitat 2% Associació Associació 11.056.343,00 € 31% 7% Associació d'Investigació Associació d'Investigació 34.089.562,00 € 20% Centre Innovació i Tecnologia 11.717.046,00 € Centre públic Centre d'Investigació 24.824.770,00 € Innovació i Tecnologia Empresa 30.904.096,00 € Empresa 7% Centre públic 18% Universitat 53.765.377,00 € d'Investigació 15% 169.770.872,00 TOTAL € www.acc10.cat
 10. 10. QUI POT PARTICIPAR? www.acc10.cat
 11. 11. Qualsevol entitat jurídica 1. Treballar en xarxa. establerta en qualsevol país, com per exemple: 2. Acceptar que el idioma de treball és l’anglès. 1. Universitats i els seus grups de recerca. 3. Assumir i compartir els riscos 2. Grans empreses. amb els altres socis de 3. Associacions d’empreses. projecte. 4. PIME. 5. Administracions Públiques. 4. Comprometre temps i Sempre que estiguin recursos. disposades a: www.acc10.cat
 12. 12. NO ÉS IMPRESCINDIBLE TENIR CAPACITAT TECNOLÒGICA ALTA PER A PARTICIPAR AL 7è PROGRAMA MARC: SEGONS LES CARACTERÍSTIQUES DE L’EMPRESA, PODRÀ PARTICIPAR EN DIFERENTS TIPUS DE PROJECTES I/O ACTIVITATS. www.acc10.cat
 13. 13. PERFIL ACTIVITAT PIME amb Recerca intensiva Desenvolupament de Tecnologia pròpia, aporta PI pròpia Fase de disseny (inputs), contribució PIME convencional (Potencial activa a R+D, demostració, validació i d’usuaris) pilotatge de tecnologies Especificacions, “destinatari” i PIMES de baix nivell tecnològic “usuari” de tecnologies amb necessitats tecnològiques i desenvolupades per tercers. sense capacitat o recursos de R+D www.acc10.cat
 14. 14. 1. Aporten valor afegit a nivell •Aquells que no responguin a europeu i responen a les necessitats de millora activitats de R+D o demostració, existents a la Comunitat etc. Europea. •Aquells que tinguin caràcter local, 1. Respectin els principis ètics. regional o nacional. 2. Participació de 3 entitats independents de 3 estats •Aquells que no representin una membres de la UE o Estats innovació real sobre els avenços ja Associats. existents a nivell europeu. 1. Pressupost > 0.5 milions € •Aquells amb una dimensió 1. Durada entre 1 i 5 anys. pressupostària o temporal molt reduïda. www.acc10.cat
 15. 15. www.acc10.cat
 16. 16. Exemple de Projecte DEPHOTEX - Development of Photovoltaic Textiles based on novel fibres Data inici: Novembre 2008 Data fi: Octubre 2011 Recerca i desenvolupament en cèl·lules fotovoltaiques per a obtenir teixit flexible fotovoltaic que transformi la radiació solar en energia. Líder: CETEMMSA Partners: CENTEXBEL, GRADO ZERO SPACE, DTNW, AIN, CRF, BUT, CENTI, CENER, ZAE BAYERN, NANOCYL, TEXTEIS PENEDO, RIO BRAVO, FLEXCELL, UWUE Finançament: Comissió Europea (FP7-NMP-2007-SME-1) www.acc10.cat
 17. 17. www.acc10.cat
 18. 18. Connect- Connect-EU: d’ participació 7è Programa d’impuls a la participaci ó de Catalunya al 7è Programa Marc de R+D EIX 1: DEFINICIÓ DE L’ESTRATÈGIA. 1. Xarxa Connect-EU (Xarca Catalana de Contact Points). 2. Anàlisi de la participació catalana al Programa Marc i el seu impacte. 3. Oficina de Brussel·les. EIX 2: CAPACITACIÓ I PROFESSIONALITZACIÓ 4. Programa de Formació. 5. Programa d’incorporació de tecnòlegs i gestors. EIX 3: R+D EMPRESARIAL A TRAVÉS D’AGENTS TRACTORS 6. Linies de finançament preparació de Propostes. 7. Internacionalització de TECNIO. 8. Programa de Missions Tecnològiques. 9. Programa ERANETs. 10. Programa de diagnosi de la internacionalització dels projectes catalans d’R+D. 11. Altres Espais de Col·laboració Europea. EIX 4: DIFUSIÓ 12. Jornada R+D+I Europea a Catalunya. www.acc10.cat
 19. 19. Connect-EU: www.acc10.cat
 20. 20. Connect-EU: Quins són els principals beneficis de Connect-EU per a l’empresa? Ajudar-vos a engegar projectes col•laboratius d’R+D+I. Accedir als ajuts i subvencions del 7è Programa Marc. Acompanyar-vos en el procés de recerca de socis col•laboratius. Elaborar un full de ruta per tal de presentar projectes d’R+D al 7è Programa Marc. Avançar en la internacionalització dels processos d’R+D de la vostra empresa. Proporcionar-vos gestors de projectes d’R+D internacionals. Incentivar la transferència de coneixements entre el món acadèmic i la vostra empresa. Connect-EU us ofereix acompanyament actiu i assessorament especialitzat per impulsar, facilitar, dinamitzar i fer factibles aquests processos col•laboratius i d’internacionalització de l’R+D+I a la vostra empresa. www.acc10.cat
 21. 21. Connect-EU: Serveis de Suport a l’empresa del Programa Connect-EU Mecanismes de relació estables amb les institucions comunitàries de l’R+D.OFICINA A BRUSSEL·LES Formació en gestió de projectes d’R+D+I internacionals. Participació en missions tecnològiques en mercats internacionals. MISSIONS CONNECT Diagnosi d’internacionalització del vostre projecte empresarial d’R+D. www.acc10.cat
 22. 22. Connect-EU: Línies de finançament La xarxa Connect-EU (Catalan Contact Points) La incorporació de talent de gestió de l’R+D+I La potenciació de la participació i el lideratge en projectes de recerca del 7è Programa Marc El programa ERANET Altres espais de col·laboració europea www.acc10.cat
 23. 23. SERVEIS D’INFORMACIÓ: Butlletí R+D+I Internacional 52 butlletins enviats freqüència quinzenal 1.871 subscrits 494 nous inscrits Jornades informatives 34 jornades més de 1.500 assistents www.acc10.cat
 24. 24. Publicacions Guia pràctica de gestió de projectes europeus Estudi sobre la participació de les empreses catalanes al 7è Programa Marc Estudi sobre la participació catalana a l’R+D Europea www.acc10.cat
 25. 25. SERVEIS DE FORMACIÓ EN GESTIÓ DE PROJECTES EUROPEUS: Curs de Gestió de Projectes Europeus 5 edicions 144 participants Formació Avançada 11 cursos 285 participants www.acc10.cat
 26. 26. SERVEIS D’ASSESSORAMENT EN LA PREPARACIÓ DE PROPOSTES: Assessorament més de 500 consultes 227 entrevistes 7 internacionalitzacions de Nuclis d’Innovació Tecnològica Networking Participació en 13 partnering events 165 cerques de socis enviades 534 expressions d’interès www.acc10.cat
 27. 27. JORNADA Connect-EU 22 i 23 de setembre 2010 Jornada Connect-Eu Concentrar en una única jornada les jornades informatives de 7PM i altres programes 2010. Donar visibilitat a les actuacions de suport Generalitat de Catalunya Donar visibilitat de la R+D Catalana a Europa amb la ! participació de la Comissió l!!! Europea. u lio lJ ir de p art Facilitar el netwroking entre els a ns agents catalans per facilitar la cio c rip configuració de projectes de R+D Ins col·laboratius www.acc10.cat
 28. 28. MOLTES GRÀCIES !!!!! http://www.acc10.cat/7pm msanza@acc10.cat www.acc10.cat

×