INNOEMPRESA 2007- 2013

908 views

Published on

Presentació d'aquest programa de suport a la innovació de les petites i mitjanes empreses, feta en el marc del programa innoactiva de Barcelona Activa.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
908
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

INNOEMPRESA 2007- 2013

 1. 1. Programa de suport a la innovació de les petites i mitjanes empreses g j INNOEMPRESA 2007- 2013 “ Tot el contingut és informatiu. En cap cas tindrà caràcter vinculant o pressuposarà la sol·licitud de cap línia d’ajut “
 2. 2. Continguts 1. InnoEmpresa 2010 1.1. 1 1 Objectiu 1.2. Àmbit d’actuació 1.3. Estructura dels projectes 1.4. Despeses subvencionables 1.5. 1 5 Preguntes freqüents 1.6. Criteris de valoració i ponderació 1.7. 1 7 Servei Personalitzat de R+D+i
 3. 3. Objectiu
 4. 4. Objectiu Recolzar a les petites i mitjanes empreses (PIME) en el desenvolupament de projectes innovadors que permetin augmentar la seva competitivitat: Projectes d’innovació Projectes de sistematització del procés de R+D+i Projectes d’i P j t d’innovació en col·laboració ió ll b ió Transferència de Coneixement PIME Col·laboració Externa
 5. 5. Àmbit d’actuació
 6. 6. Àmbit d’actuació Projectes d’innovació Ajuts destinats a promoure la realització de projectes d’innovació (projectes d’implantació) entre el tei it empresarial català teixit català. “ Entenent com a innovació la introducció d’un nou producte (bé o servei) o una millora significativa del mateix, d’un nou procés, d’un nou mètode de comercialització o d’un nou mètode organitzatiu que aporti avantatges competitives a l’ èt d it ti ti t t titi l’empresa “ Projectes de sistematització del procés de R+D+i Ajuts destinats a finançar projectes, dirigits a implantar un model de sistematització del procés de R+D+i i certificar-se d’acord a la norma UNE 166.002 (Sistemes de Gestió de la R+D+i) entre el teixit empresarial català *. “ La norma UNE 166.002 pretén la sistematització del procés de R+D+i dins de l’empresa, la qual ha d’establir, documentar, implantar i mantenir un sistema de gestió de R+D+i ” * El procés de certificació de projectes d’R+D+i, està inclòs dintre de les despeses subvencionables.
 7. 7. Àmbit d’actuació Projectes d’innovació en col·laboració Ajuts destinats a finançar projectes innovadors en la que col·laboren un mínim de 3 empreses relacionades per la cadena de valor. El projecte ha de s posar una alor suposar na millora en els processos i/o productes de la cadena de valor de la que formen part les empreses participants.
 8. 8. Estructura dels projectes
 9. 9. Àmbit d’actuació Beneficiari Peticionari P ti i i Projectes presentats per empreses, de Col·laboració Empresa Transferència de Coneixement forma individual externa Peticionari Organisme intermedi Transferència Projectes presentats per un organisme de Coneixement intermedi en el que participen empreses Empreses Transferència de Coneixement Col·laboració participants ti i t externa t Beneficiaris 5 - 15 Beneficiaris Peticionari Empresa 1 Projectes presentats per un conjunt d’empreses Transferència de C T f è i d Coneixement i t Col laboració Col·laboració externa Empresa 2 Empresa n
 10. 10. Despeses subvencionables
 11. 11. Despeses subvencionables Projectes presentats per empreses, de forma individual Petites i mitjanes empreses (PIME) segons la Recomanació de la Comissió Europea d 6 d maig d 2003 (DOCE L 124/36 d 20 5 2003) i l E de de i de 124/36, de 20.5.2003), incloses l les cooperatives i les societats laborals. Beneficiari Despeses P. Innovació P. Sistematització subvencionables Peticionari Col·laboracions Fins al 50% Fins al 50% externes Empresa Inversions Petita P tit 15% No N materials o Mitjana 7,5% Subvencionable Transferència Coneixement immaterials No Personal tècnic No Subvencionable Subvencionable Despesa subvencionable mínima: P. Inno ació P Innovació P. Sistematit ació P Sistematització Col·laboració externa 30.000€ petita 10.000€ petita 60.000€ mitjana 20.000€ mitjana
 12. 12. Despeses subvencionables Projectes presentats per un organisme intermedi Organitzacions públiques, semipúbliques i privades, sense ànim de lucre, amb personalitat j ídi pròpia, que d manera h bit l prestin serveis d suport a l lit t jurídica ò i de habitual ti i de t la innovació i a la modernització en les seves diverses formes a les pimes i disposin de recursos materials i humans per a impulsar i orientar projectes innovadors. Els projectes hauran de tenir un mínim de 5 empreses i un màxim de 15 empreses per projecte. Despesa subvencionable mínima de cadascuna de les empreses participants: Peticionari Organisme P. Innovació P. Sistematització intermedi Transferència de Coneixement 20.000€ 10.000€ Empreses Col·laboració Transferència Coneixement participants Externa Els projectes sol·licitats per organismes intermedis sol licitats Beneficiaris podran destinar un 15% com a màxim de la despesa subvencionable a activitats de difusió (amb un màxim de 45.000 €) un cop finalitzat el projecte.
 13. 13. Despeses subvencionables Projectes presentats per un organisme intermedi (cont.) Despeses subvencionables Empreses P. Innovació P. Sistematització Col·laboracions externes Fins al 50% Fins al 50% Inversions materials o Petita 15% No subvencionable immaterials Mitjana 7,5% Despeses subvencionables Organisme Intermedi Personal tècnic * Fins al 50% Fins al 50% Difusió Fins al 50% Fins al 50% * Només per a Org. Int. Adscrits al registre de Centres d’innovació i tecnologia del Ministeri d'Indústria i Energia (BOE 2609/1996) o el registre de Centres tecnològics de la Generalitat de Catalunya (DOGC 379/2004).
 14. 14. Despeses subvencionables Projectes presentats per un conjunt d’empreses Projectes desenvolupats conjuntament per diverses pimes independents (mínim 3) que f formen part d l cadena d valor d’ o di t de la d de l d’un diversos productes i/ serveis. d t i/o i Les pimes participants han d’estar vinculades per la cadena de valor i no per lligams societaris. Un dels membres actuarà com a coordinador i la resta com a participants. participants El coordinador serà el sol·licitant de l’ajut i el responsable de la realització del projecte davant l’òrgan concedent. Peticionari Despeses P. Innovació en col·laboració subvencionables Empresa 1 Col·laboracions Fins al 50% externes Inversions materials Petita 15% o immaterials Mitjana 7,5% Empresa 2 Empresa n Personal tècnic No subvencionable Beneficiaris
 15. 15. Despeses subvencionables Projectes presentats per un conjunt d’empreses (cont.) Els projectes presentats hauran de tenir una despesa subvencionable mínima de 100.000€. 100 000€ Les empreses hauran de tenir les seves relacions formalitzades documentalment mitjançant un contracte, conveni o acord en el que s’hi estableixi els drets i obligacions dels diferents participants en el projecte projecte.
 16. 16. Despeses subvencionables Taula resum Inversions Bases mínimes Col·laboracions Beneficiari materials o Personal tècnic** subvencionables *** externes **** immaterials Empresa 30.000€ petita (Individual) 60.000€ mitjana Petita 15% * Fins 50% Projectes Mitjana 7,5% * Mitj 7 5% d’innovació Empreses (amb 20.000€ O. Intermedi) O. Intermedi Fins 50% Empresa 10.000€ petita (Individual) 20.000€ 20 000€ mitjana Fins 50% Sistematització del procés de R+D+i Empreses (amb 10.000€ O. Intermedi) O. Intermedi Fins 50% Projectes Petita 15% * Base mínima d’innovació en Empreses Fins 50% conjunta: 100.000€ Mitjana 7,5% * col·laboració * Amb un màxim de 18.000€ per PIME. ** Només per a Org. Int. Adscrits al registre de Centres d’innovació i tecnologia del Ministeri d'Indústria i Energia (BOE 2609/1996) o el registre de Centres tecnològics de la Generalitat de Catalunya (DOGC 379/2004) 379/2004). *** Base mínima subvencionable correspon a la despesa mínima que ha de tenir el projecte objecte de subvenció. **** No s’admetran com a subvencionables les despeses on el proveïdor tingui vinculacions amb el sol·licitant.
 17. 17. Preguntes freqüents
 18. 18. Preguntes freqüents Quin tipus de col·laboracions externes són objecte d’ajut? Despeses externes d'assessorament en el disseny de nous processos de negoci, productes i serveis o millora dels actuals; gestió del canvi i coneixement; formació, certificat que dictamina g q que es tracta d’un projecte de R+D+i i que pot acollir-se a deduccions fiscals, certificació del model de sistematització de R+D+i i d'altres serveis relacionats amb el projecte que no suposin desenvolupament i/o adaptació d'aplicacions telemàtiques *... Quines factures seran subvencionables? Només seran subvencionables les factures compreses en el període que va des de la data de presentació de la sol·licitud de subvenció fins a final d’any, amb possibilitat d’ampliació de pròrroga. Poden existir relacions accionarials entre les empreses que participen en projectes conjunts? No, no pot existir cap tipus de vinculació entre les empreses participants. participants * En el cas d'adaptació de les aplicacions informàtiques, es podria incloure aquí les despeses de parametrització, entenent com a tals, aquelles a les quals és suficient la intervenció d’un expert en el programa però que no d un necessàriament hagi de ser un tècnic informàtic (no es toca codi /programa de l'aplicació). [ Codi > Inversió ].
 19. 19. Preguntes freqüents Dins de la tipologia de projectes d’innovació, no seran subvencionables: Estudis i anàlisis sense implantació. Projectes P j t que presenten un cost subvencionable que suposa més d' 50% d l d t t b i bl é d'un de la darrera facturació de l'empresa sol·licitant. Projectes en el que més d'un 50% del pressupost subvencionable sigui d’inversió. Projectes de desenvolupament de nous productes que no arriben a mercat. Desenvolupaments a mida (trets de casos molt ben justificats). Implantació i certificació de sistemes de gestió mediambiental (Norma UNE-EN-ISO 14001). Sistemes de gestió de Qualitat (Norma UNE-EN-ISO 9001). Excel·lència empresarial EFQM. Sistemes de Gestió de la Seguretat de la Informació (Norma ISO 27001 o eventuals desenvolupades posteriorment). d l d t i t) Elaboració i implantació de plans estratègics. Implantació de metodologies de desenvolupament de SW. Plans de successió a les empreses empreses. Projectes de desenvolupament de pàgines web comercials.
 20. 20. Preguntes freqüents Quin tipus d’inversions materials o immaterials són subvencionables? La compra d’equipament informàtic associat al projecte, la compra de llicències de software i despeses d’adaptació de les aplicacions (codi) *, motllos i matrius... p p p ( ) Excloses: L’adquisició i condicionament d’immobles, les despeses de mobiliari, l’equipament d oficina d’oficina (excepte equipament informàtic) i els mitjans de transport transport. Despeses fungibles (matèries primeres, material auxiliar que s'incorpora al producte final en el transcurs del procés productiu, material semielaborat i material final), així com qualsevol altre compra que l'empresa imputi a la partida de despeses. despeses Prototips, proves i assajos. En els projectes presentats per un Organisme Intermedi, les PIMEs han de presentar memòria individual? A les plantilles de les memòries corresponents corresponents, s’especifica quins punts han de ser emplenats per l’Organisme Intermedi i quins per cada una de les PIMEs participants. •Ha estat imprescindible la intervenció d’un tècnic informàtic de la casa proveïdora, que hagi hagut d’adaptar la programació utilitzant llenguatges informàtics específics per adaptar l’aplicació a l’empresa (increment del actiu) específics, actiu). En termes comptables aquestes partides es comptabilitzen als comptes 20 i 21 i de "l’actiu” de l’empresa que corresponen respectivament a immobilitzats intangibles i immobilitzats materials.
 21. 21. Preguntes freqüents És necessari certificar-se en la norma UNE 166.002 (Sistemes de Gestió de la R+D+i) per obtenir l’ajut? Si. Són subvencionables les despeses de viatge ? No No. Són subvencionables les despeses del personal intern de la PIME? No. Són Só subvencionables l b i bl les ddespeses d subcontractació d proveïdors no de b t t ió de ïd nacionals ? Si, sempre que la seva participació estigui justificada.
 22. 22. Criteris de valoració i ponderació
 23. 23. Criteris de valoració i ponderació Taula resum INNOVACIÓ SIST. PROCÉS R+D+i INNNOVACIÓ EN COL·LABORACIÓ PIME OI PIME OI Pla estratègic i/o pla d'innovació a 10 10 10 l'empresa Objectius, planificació, mitjans interns, j ,p , j , 20 20 40 40 15 pressupost, etc. Viabilitat econòmica del projecte 20 20 25 Grau d’innovació del projecte, per tal p j ,p 40 40 30 d’esser més competitius Impacte previsible del projecte en la 40 40 competitivitat de l’empresa Q Qualitat i sinèrgies entre el grup g g p 10 10 10 d’empreses Foment al reequilibri territorial i cont. al 10 10 10 10 10 reforç del teixit empresarial 100 100 100 100 100
 24. 24. Servei personalitzat de R+D+I
 25. 25. Servei personalitzat de R+D+I http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/rdi/serveis/servei-personalitzat-rdi.jsp

×