Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ako má vyzerať dobrý web

3,526 views

Published on

Prednáška zo seminára - Internetový marketing od A po Z. Organizátor: ECO press - Hospodárske noviny

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ako má vyzerať dobrý web

 1. 1. Ako má vyzerať dobrý web? Peter Bolebruch
 2. 2. Smetisko informácií: Internet.
 3. 3. Mýtus: Musíte byť na webe.
 4. 4. Používateľ internetu Aký je? citlivý, nervózny, rýchly, nedočkavý, preberavý, komunitný....
 5. 5. 3 tajomstvá úspechu na internete
 6. 6. 1. Musí si Vás nájsť.
 7. 7. 2. Musí nájsť to čo hľadá.
 8. 8. 3. Musí si Vás zapamätať.
 9. 9. <ul><li>Postup pri tvorbe webu </li></ul><ul><li>Definovanie obsahu </li></ul><ul><li>Informačná architektúra – anatómia webu </li></ul><ul><li>Design </li></ul><ul><li>Vývoj a programovanie </li></ul><ul><li>Testovanie </li></ul><ul><li>Implementácia </li></ul>
 10. 10. 1. Obsah
 11. 11. 2. Wireframe / Skica
 12. 12. 3. Design
 13. 13. 4. Programovanie
 14. 14. 5. Testovanie
 15. 15. <ul><li>Aktívne počúvanie </li></ul><ul><li>Čo spoločnosť robí ? </li></ul><ul><li>Aká je Vaša úloha v spoločnosti? </li></ul><ul><li>Má spoločnosť existujúce logo alebo brand? </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Čo je cieľom výroby stránky? </li></ul><ul><li>Ktoré informácie chcete poskytovať online? </li></ul><ul><li>Koho zahŕňa Vaša cieľová skupina? </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Zdieľajú členovia cieľovej skupiny spoločné vlastnosti (demografick é, vek alebo geo lokáciu... ) ? </li></ul><ul><li>Aká je Vaša konkurencia, aké majú webstránky? </li></ul><ul><li>Nájdite príklady stránok, ktoré sa Vám páčia alebo, ktoré nenávidíte. </li></ul><ul><li>Koľko času máte na tvorbu stránky? </li></ul><ul><li>Aký máte budget? </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Ak je projekt redesign </li></ul><ul><li>Čo používatelia zvyčajne hľadajú na aktuálnej stránke ? </li></ul><ul><li>Aký je problém súčasného designu? </li></ul><ul><li>Čo si myslíte, že dosiahnete redesignom stránky? </li></ul><ul><li>Existujú elementy súčasnej stránky, ktoré chcete ponechať? </li></ul><ul><li>Ako budú používatelia reagovať na zmenu designu stránky? </li></ul>
 19. 19. 20 návykov dobrého designéra
 20. 20. Zaužívané konvencie sú naši priatelia.
 21. 24. Design vs. Obsah.
 22. 29. Zameranie pozornosti používateľov.
 23. 32. Využite celú obrazovku.
 24. 34. Máte kvalitné fotografie? Použite ich !
 25. 38. Nenúťte používateľa premýšľať.
 26. 41. Reagujte rýchlo ! Veľa zarobíte.
 27. 43. Vždy poskytn ite ďalšie možnosti.
 28. 45. Efektívne komunik ujte viditeľným a zrozumiteľným jazykom.
 29. 48. One page design.
 30. 54. Nepremárni te trpezlivosť zákazníkov.
 31. 57. Efektívne využí vajte písm o .
 32. 60. Viac ciest k výsledku.
 33. 63. Nechajte používateľa vyskúšať si produkt.
 34. 66. Ukážte produkt.
 35. 70. AIDA princíp. Attention – Pozornosť Interest – Záujem Desire –Túžba Action – Akcia
 36. 72. Veď te používateľa obsahom k cieľu.
 37. 74. Aktualiz ujte obsah kvalitne a pravidelne .
 38. 76. Viac spôsobov navigácie.
 39. 78. Sleduj te stále používateľa.
 40. 80. Trendy roku 2011
 41. 81. Mobile.
 42. 83. U ž ite si menu .
 43. 84. U ž ite si menu
 44. 87. Cross-platform.
 45. 89. Web ktorý vie , č o po zerá te .... ... alebo Behavioral Targeting
 46. 92. Dokonalé využitie dynamických prvkov, prehľadnej navigácie a dokonalého designu.
 47. 94. Cloud-computing v praxi.
 48. 97. Kustomizácia.
 49. 103. V jednoduchosti je krása.
 50. 106. Ďakujem za pozornosť. Peter Bolebruch w w w . i n m e d i a . i m

×