Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TEI Asukate Koolituskorraldus

900 views

Published on

TEI koolituskorralduse ja plaanide tutvustus (Annika Jõks)

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TEI Asukate Koolituskorraldus

 1. 1. SA Tallinna Ettev õtlusinkubaatorid TEI asukasettevõtete koolitusprintsiibid aastal 2008
 2. 2. TEI eesmärgid asukasettevõtete koolitustegevuse korraldamisel <ul><ul><li>toetada jätku- ja kasvusuutliku ettevõtluse arengut </li></ul></ul><ul><ul><li>vähendada alustava ettevõtja arendusriske </li></ul></ul><ul><ul><li>luua soodne ettevõtlus- ja innovatsioonikeskkond </li></ul></ul><ul><ul><li>arendada ettevõtlusinkubaatoris paiknevate ettevõtete koostoimimisest ja erisustest tekkivat sünergiat </li></ul></ul>
 3. 3. Väliskonsultatsioonid ja -koolitused <ul><li>TEI poolt sisseostetud koolitused, konsultatsioonid või vahendusteenused, mis toetavad asukasettevõtte strateegiliste arengueesmärkide saavutamist </li></ul><ul><li>Väliskonsultatsioonide subsideeritud koolituse maksumus on kuni 500 kr/h, koolituse maht kuni 6 tundi kvartalis. </li></ul>
 4. 4. Väliskonsultatsioonidel -koolitustel osalemiseks: <ul><li>Teeb asukasettevõtte TEI koolitusjuhile taotluse, mis sisaldab: </li></ul><ul><li>teenuse/ koolituse kirjeldus, pakkuja, aeg ja maksumus </li></ul><ul><li>teenuse/koolituse eesmärk ja põhjendus, miks koolitus on ettevõttele oluline </li></ul><ul><li>Taotlus esitatakse koos koolitaja hinnapakkumisega </li></ul>
 5. 5. toetuse saamiseks: <ul><li>esitatakse tehingu toimumist kinnitav arve, millel peavad olema järgmised andmed: </li></ul><ul><li>Arve number, koostamise kuupäev ja maksetähtaeg (mitte vähem kui 7 päeva) </li></ul><ul><li>Arve esitaja nimi, aadress, reg number, KMKR number (kui arve esitaja on käibemaksukohuslane) ning pangarekvisiidid. </li></ul><ul><li>Arve maksja nimi ja aadress (SA Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid Suur-Sõjamäe 10A, Tallinn 11415) </li></ul><ul><li>Teenuse lühike kirjeldus, toimumise aeg ja koolituse saaja nimi ( Asuka nimi ), arve summa ja käibemaks (kui arve esitaja on käibemaksukohuslane) ning tasumisel kuuluv summa </li></ul>
 6. 6. Kontaktseminarid ja grupikoolitused <ul><li>TEI poolt korraldatud asukasettevõtete grupikoolituse vorm. Lektorite/konsultantide tellimisel ja koolituse kava koostamisel lähtutakse asukasettevõtete konkreetsetest vajadustest </li></ul><ul><li>Kontaktseminaride ja grupikoolituste maksumusest kuni 75 % subsideeritakse TEI poolt, ettevõtte omaosaluse määr on mitte vähem kui 25%. Osalemistasude hulka ei arvestata asukasettevõtete lähetus- ja sõidukulusid </li></ul><ul><li>a) Inkubaatori asukasettevõtete koolituseelarvega seotud </li></ul><ul><li>b) Projektipõhised koolitused </li></ul>
 7. 7. Teabepäevad/infotunnid <ul><ul><li>TEI poolt kord kuus korraldatavad koolitusüritused </li></ul></ul><ul><ul><li>asukasettevõtete äritegevust toetavate teadmiste ja ettevõtluseks vajaliku oskusteabe saamiseks </li></ul></ul><ul><ul><li>Toimuvad 10 korda aastas, reeglina kuu esimesel reedel algusega kell 10.00, kestvusega kuni 2 tundi </li></ul></ul><ul><ul><li>asukasettevõtetele tasuta </li></ul></ul>
 8. 8. Koolituse tulemuslikkuse hindamine <ul><ul><li>Koolituse tulemuslikkuse hindamise eesmärgiks on saada tagasisidet ja informatsiooni edasiseks koolitustegevuseks </li></ul></ul><ul><ul><li>Koolituse hindamiseks täidab koolitusel osalenu hindamislehe ja esitab selle TEI koolitusjuhile </li></ul></ul>
 9. 9. <ul><li>Rebi teistest ette! </li></ul>

×