Krista Kink Tallinna ettevõtluse toetustest

1,392 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,392
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
70
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Krista Kink Tallinna ettevõtluse toetustest

 1. 1. <ul><li>Tallinna toetusmeetmed ettevõtjale </li></ul><ul><li>Krista Kink </li></ul><ul><li>Tallinna Ettevõtlusamet </li></ul><ul><li>19. veebruar 2008 </li></ul>
 2. 2. Tallinna linna juhtimise struktuur
 3. 3. Väikeettevõtluse arendamise programm <ul><li>Väikeettevõtluse arendamise programm lähtub kahest peamisest eesmärgist: </li></ul><ul><ul><li>Ettevõtlusaktiivsuse suurendamine ja tööhõive kasv Tallinnas </li></ul></ul><ul><ul><li>Konkurentsivõime tõstmine (eriti tehnoloogilise) väikeettevõtluse toetamise kaudu </li></ul></ul><ul><li>Programmi elluviimise tulemusena toimib Tallinnas koostöös riiklike programmide ja meetmetega kõiki ettevõtte arenguastmeid hõlmav terviklik toetuste ja tugiteenuste süsteem ettevõtluse arendamiseks, mille rõhuasetused arvestavad linna ettevõtluskeskkonna arengut ja eripärasid. </li></ul>
 4. 4. Tallinna linna finantstoetused ettevõtjatele <ul><ul><li>Stardiabi alustavale ettevõtjale – max 100.000 kr </li></ul></ul><ul><ul><li>taotlejaks eraisik, FIE või alla 2.a. vanune väikeettevõte </li></ul></ul><ul><ul><li>Uute töökohtade loomise toetus 100 000 kr, max 200 000 kr </li></ul></ul><ul><ul><li>Koolitustoetus – max 50.000 kr , erand max 150 000, kui üle 50 uue töökoha </li></ul></ul><ul><ul><li>koolitatavateks 2-10 töötajat </li></ul></ul><ul><ul><li>koolitus toimub Eestis </li></ul></ul><ul><ul><li>Stipendium – max 50.000 kr </li></ul></ul><ul><ul><li>koolitus toimub välismaal </li></ul></ul><ul><ul><li>Praktikajuhendaja toetus </li></ul></ul><ul><ul><li>t aotlejaks õppeasutus </li></ul></ul><ul><ul><li>Tööstusomandi esemetele patendikaitse vormistamise toetus max 100 000 </li></ul></ul><ul><ul><li>Messitoetus – max 15 000 kr Eestis toimuval messil osalemiseks </li></ul></ul>
 5. 5. Stardiabi <ul><li>Eesmärk: </li></ul><ul><li>ettevõtlusaktiivsuse tõstmine, </li></ul><ul><li>ettevõtluse alustamisega või </li></ul><ul><li>laiendamisega seotud kulutuste </li></ul><ul><li>osaline katmine </li></ul><ul><li>Sihtrühm: </li></ul><ul><li>äriühingud, FIEd, </li></ul><ul><li>alustavad ettevõtjad </li></ul>
 6. 6. Printsiibid <ul><ul><li>stardiabi ülemmäär on 100 000 krooni </li></ul></ul><ul><ul><li>toetatakse põhivara soetamist </li></ul></ul><ul><ul><li>omafinantseering 1/3 projekti mahust </li></ul></ul><ul><ul><li>projekt peab soovitavalt looma uusi töökohti </li></ul></ul><ul><ul><li>registreeritud Tallinnas ja tegevuskoht on Tallinnas </li></ul></ul><ul><ul><li>esmasest registreerimisest Äriregistris möödas alla kahe aasta </li></ul></ul><ul><ul><li>töötajate arv kuni 20 </li></ul></ul><ul><ul><li>ettevõte omanikud eraisikud </li></ul></ul><ul><ul><li>taotleja ega temaga seotud isik ei oma üle 5% ega kuulu juhtkonda samal tegevusalal ja samas asukohas tegutsevas ettevõttes </li></ul></ul>
 7. 7. Sihtrühm <ul><li>Sihtrühma piirangud </li></ul><ul><ul><li>põllumajanduslik ja kalanduslik tootmine </li></ul></ul><ul><ul><li>transport </li></ul></ul><ul><ul><li>jae- ja hulgikaubandus (v.a EL nõuetega kooskõlla viimine ja eestimaise toodangu kaubastamine) </li></ul></ul><ul><ul><li>finantsteenused ja kinnisvara arendamine </li></ul></ul><ul><ul><li>alkoholi ja tubakatoodete tootmine ja vahendus </li></ul></ul><ul><ul><li>hasartmängude korraldamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Igasugune renditeenus </li></ul></ul>
 8. 8. Hindamiskriteeriumid <ul><ul><li>taotleja juhtkonna ja personali kompetentsus </li></ul></ul><ul><ul><li>toote või teenuse konkurentsivõime </li></ul></ul><ul><ul><li>turg ja konkurents </li></ul></ul><ul><ul><li>finantsprognooside kvaliteet ja realistlikkus </li></ul></ul><ul><ul><li>töökohtade arv ja palgakulud töökoha kohta projekti lõpus </li></ul></ul><ul><ul><li>suure ekspordipotentsiaaliga toote tootmise või teenuse pakkumine </li></ul></ul><ul><ul><li>uue või oluliselt täiustatud toote või teenuse turule toomine </li></ul></ul>
 9. 9. Finantstoetuse etapid Taotluste esitamine Taotluste esmane läbivaatamine Komisjoni otsus Lepingu sõlmimine Projekti finantseerimine ja elluviimine Projekti lõpetamine ja aruandlus
 10. 10. Stardiabi tegevusalade lõikes <ul><li>64% teenustel põhinev ettevõtlus </li></ul><ul><ul><li>vaba aeg, koolitus, kultuur ja sport </li></ul></ul><ul><ul><li>iluteenused </li></ul></ul><ul><ul><li>arhitektuuri-ja inseneriteenus </li></ul></ul><ul><ul><li>reklaam, meedia </li></ul></ul><ul><ul><li>tervishoid, nõustamine </li></ul></ul><ul><ul><li>autoremont ja hooldus </li></ul></ul><ul><li>23% töötlev tööstus </li></ul><ul><ul><li>õmblus-, puidu-, metalli- ja plastitööstus </li></ul></ul><ul><li>8% ehitus </li></ul><ul><li>5% majutus-ja toitlustus </li></ul>
 11. 11. Tallinna stardiabi (milj kr) 35% 28% 21% 16% 16% 26% 23% Rahastatute osatähtsus 55 48 43 37 40 41 264 Rahastatud taotlusi 156 171 207 230 244 158 1166 Esitatud taotlusi 4,9 4,1 3,4 3,1 3,3 1,9 20,7 Toetusteks jagatud 4 4 3 3 3 2 19 Eelarve 2007 2006 2005 2004 2003 2002 KOKKU  
 12. 12. Stardiabi kasutamise kokkuvõte 2,7 1,9 2,1 2,8 2,5 2,4 Keskmiselt taotleja kohta 128 82 72 110 104 496 Kokku UUED TÖÖKOHAD 98% 89% 98% 95% 95% % kogu abi saajatest II aastal 100% 98% 95% 100% 98% 97% % kogu abi saajatest I aastal TEGUTSEMA JÄÄNUD 3 11 14 12 22 48 2006 2005 2004 2003 2002 Kokku UUSI ETTEVÕTTEID LOODUD
 13. 13. Uute töökohtade loomise toetus <ul><li>Eesmärk: uute töökohtade </li></ul><ul><li>loomise stimuleerimine ja selle kaudu </li></ul><ul><li>väikeettevõtluse toetamine ja </li></ul><ul><li>arendamine Tallinnas </li></ul><ul><li>Sihtrühm: äriühingud, FIEd </li></ul>
 14. 14. Printsiibid <ul><ul><li>100 000 kr toetusmäär, tootmisettevõttele kuni 200 000 krooni </li></ul></ul><ul><ul><li>100 000 kr toetuse abil luuakse vähemalt 3 uut töökohta, </li></ul></ul><ul><ul><li>tootmisettevõttes üle 100 000 kr toetuse korral vähemalt 5 uut töökohta </li></ul></ul><ul><ul><li>uued töökohad säilivad vähemalt kolme aasta jooksul alates nende loomise päevast </li></ul></ul><ul><ul><li>omafinantseering 50% projekti mahust </li></ul></ul><ul><ul><li>toetatakse põhivara soetamist </li></ul></ul><ul><ul><li>uus töötaja ei tohi omada taotleja äriühinguga varasemat töölepingut </li></ul></ul><ul><ul><li>uueks töökohaks ei loeta töökohta, mis on loodud teise äriühingu omandamise või ülevõtmise teel </li></ul></ul><ul><ul><li>taotleja on registreeritud Tallinnas ja tema peamine tegevuskoht on Tallinnas </li></ul></ul><ul><ul><li>töötajate arv 3 kuni 30 </li></ul></ul><ul><ul><li>ettevõte omanikud on eraisikud </li></ul></ul>
 15. 15. Messitoetus <ul><li>1 aasta tegutsenud Tallinna FiE, äriühingud </li></ul><ul><li>Töötajaid kuni 50, tootmises kuni 100 </li></ul><ul><li>Äriühingu omanikud 50% eraisikud </li></ul><ul><li>Netokäibest alla 50%jae-ja hulgikaubandus jmt </li></ul><ul><li>Maksimaalselt 15 000 kr </li></ul><ul><li>50% omafinantseering </li></ul><ul><li>Osavõtumaks, kujundus, trükised </li></ul>
 16. 16. Koolitustoetus <ul><li>Eesmärk: aidata kaasa uute töökohtade loomisele ja </li></ul><ul><li>ettevõtete tegevuse laiendamisele </li></ul><ul><li>Sihtrühm: äriühingud </li></ul><ul><ul><li>Toetus 10 000 - 50 000 krooni </li></ul></ul><ul><ul><li>koolitatavate arv 2 - 10 töötajat </li></ul></ul><ul><ul><li>ühe töötaja koolitust finantseeritakse maksimaalselt 5000 krooni </li></ul></ul><ul><ul><li>omafinantseering 1/3 projekti mahust </li></ul></ul><ul><ul><li>koolitajate töötasu, koolitusega otseselt seotud sõidu-, majutus-, materjalide ettevalmistamisega seotud kulud </li></ul></ul><ul><ul><li>registreeritud ja tegevuskoht on Tallinnas </li></ul></ul><ul><ul><li>töötajate arv on kuni 50 ja käive alla 10 miljoni krooni aastas </li></ul></ul><ul><ul><li>uue ettevõtte asutamisega või ettevõtte majandustegevuse laiendamisega seotud uute töötajate erialane väljaõpe </li></ul></ul><ul><ul><li>kaasaegses tootmises vajalike uute erialade ja oskuste omandamine </li></ul></ul>
 17. 17. Stipendium <ul><li>Eesmärk: võimaldada ettevõtte </li></ul><ul><li>arengu seisukohalt olulisel </li></ul><ul><li>töötajal saada välisriigis </li></ul><ul><li>erialast täiendkoolitust, </li></ul><ul><li>mida ei ole võimalik omandada </li></ul><ul><li>Eestis </li></ul><ul><li>Sihtrühm: äriühingud </li></ul>
 18. 18. Printsiibid <ul><ul><li>töötaja, kellele ettevõte stipendiumi taotleb, on põhikohaga töötaja </li></ul></ul><ul><ul><li>stipendiumit ei anta üldise haridustaseme tõstmiseks, keeleõppeks ega diplomi- ja kraadiõppeks </li></ul></ul><ul><ul><li>stipendiumi suurus on 5 000 - 50 000 krooni </li></ul></ul><ul><ul><li>ühe isiku koolitust finantseeritakse ainult üks kord </li></ul></ul><ul><ul><li>koolitaja õppemaksu (tööjõukulu), stipendiaadi sõidu- ja majutuskulud </li></ul></ul><ul><ul><li>registreeritud ja tegevuskoht on Tallinnas </li></ul></ul><ul><ul><li>töötajate arv on kuni 50 ja käive alla 10 miljoni krooni aastas </li></ul></ul>
 19. 19. Praktikajuhendaja toetus <ul><li>Eesmärk: stimuleerida </li></ul><ul><li>kutseõppeasutuste ja ettevõtete </li></ul><ul><li>koostööd õppepraktikate </li></ul><ul><li>kvaliteetseks korraldamiseks </li></ul><ul><li>Sihtrühm: taotlust saavad esitada </li></ul><ul><li>HM koolitusloa või </li></ul><ul><li>Kutseõppeasutuste/ </li></ul><ul><li>Rakenduskõrgkooli </li></ul><ul><li>seaduse alusel tegutsevad </li></ul><ul><li>kutseõppeasutused ja rakendus- </li></ul><ul><li>kõrgkoolid </li></ul>
 20. 20. Printsiibid <ul><ul><li>toetust taotletakse ettevõtte suurte kogemustega töötaja(te) töö tasustamiseks õpilaste erialase juhendamise perioodil </li></ul></ul><ul><ul><li>ei võeta vastu taotlusi, kus praktikajuhendaja toetus ületab 60 krooni tund ja 10 000 krooni ühe juhendaja kohta kuus </li></ul></ul><ul><ul><li>taotlusel on vastava erialaliidu toetus-soovitus </li></ul></ul><ul><ul><li>praktikajuhendaja toetus katab juhendaja töötasu, tulu-, töötuskindlustus- ja sotsiaalmaksu </li></ul></ul><ul><ul><li>otsustamisel arvestatakse: mõju tööhõivele, tööturu olukorda vastaval tegevusalal, juhendaja kogemust, juhendajate praktikantide arvu, õppepraktika kava sisu </li></ul></ul><ul><ul><li>õppepraktika läbiviimise kohaks on ettevõtted, mis on registreeritud ja tegutsevad Tallinnas </li></ul></ul><ul><ul><li>puuduvad maksuvõlad, pole algatatud pankrotimenetlust </li></ul></ul>
 21. 21. <ul><li>Eesmärk: innovaatilistele </li></ul><ul><li>lahendustele (leiutised, disainilahendused </li></ul><ul><li>ja mikrolülituse tüpoloogia) </li></ul><ul><li>välisriikides tööstusomandi kaitse </li></ul><ul><li>saamise hõlbustamine ning lahenduste </li></ul><ul><li>ärilise rakendamise stimuleerimine </li></ul><ul><li>Tallinnas </li></ul><ul><li>Sihtrühm: äriühingud, FIEd, </li></ul><ul><li>füüsilised isikud </li></ul>Patendikaitse toetus
 22. 22. Printsiibid <ul><ul><li>Projektiga põhjendatud kulude katteks so rahvusvahelise </li></ul></ul><ul><ul><li>patenditaotluse siseriikliku ja rahvusvahelise menetlemise kulude </li></ul></ul><ul><ul><li>(lõivud ja vormistamiskulud) katmiseks </li></ul></ul><ul><ul><li>ülemmäär on 100 000 krooni </li></ul></ul><ul><ul><li>arvestatakse ainult neid kulutusi, mis on teostatud pärast lepingu sõlmimist Tallinna Ettevõtlusametiga </li></ul></ul><ul><ul><li>omafinantseering 1/3 projekti mahust </li></ul></ul><ul><ul><li>Registreeritud ja peamine tegevuskoht ja/või elukoht (FIE või eraisik) on Tallinnas </li></ul></ul><ul><ul><li>töötajate arv kuni 20 </li></ul></ul><ul><ul><li>ettevõte omanikud eraisikud </li></ul></ul>
 23. 23. Hindamiskriteeriumid <ul><li>Otsustamisel hinnatakse järgmisi asjaolusid </li></ul><ul><ul><li>tehnilise lahenduse uudsus, leiutustase, tööstuslik rakendatavus </li></ul></ul><ul><ul><li>disaini uudsus ja eristatavus, selle toodetavus </li></ul></ul><ul><ul><li>lahenduse kommertssuutlikkus </li></ul></ul><ul><ul><li>lahenduse ekspordipotentsiaal </li></ul></ul><ul><li>Eelise annavad </li></ul><ul><ul><li>suurema ekspordipotentsiaaliga lahendused </li></ul></ul><ul><ul><li>uue või oluliselt täiustatud toote, teenuse turule toomine või tootmisprotsessi (sealhulgas tehnoloogiliste lahenduste) rakendamine </li></ul></ul><ul><ul><li>eelkokkulepete olemasolu lahenduse rakendamiseks olemasolevas ettevõttes </li></ul></ul>
 24. 24. Tallinna Ettevõtlusamet ettevõtja infopunkt Tel. 640 4219 E-post: [email_address] http://ettevotja.tallinn.ee

×