Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trobada Artur Piquet - Màster Community Manager Octubre 2012

259 views

Published on

Trobada professional amb Artur Piquet, cap de comunicació de l'ONG África Nos Mira, al Màster Intensiu en Community Manager d'INITEC Octubre-Desembre 2012

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Trobada Artur Piquet - Màster Community Manager Octubre 2012

 1. 1. www.africanosmira.orgwww.facebook.com/africanosmira.org www.twitter.com/Africanosmira
 2. 2. Breu presentació África Nos Mira• África Nos Mira som una ONG creada al setembre del 2006 quetreballem a Etiòpia. El nostre equip està format per 9 joves quedediquem el nostre temps, de manera voluntària, a intentar oferir unfutur millor als nens i nenes d’Etiòpia.• La nostra tasca té dos punts d’actuació:1.Col·laborem amb un projecte d’orfes a Wukro (localitat situada al norddel país) dirigit pel missioner basc Ángel Olaran. Aquesta branca de lanostra actuació es finança amb les donacions dels nostres socis,actualment més de 200.2. Paral·lelament hem finalitzat 5 projectes educatius a la regió nordd’Etiòpia. Aquests 5 projectes s’han finançat amb l’obtenció de premissolidaris atorgats per empreses públiques o privades.
 3. 3. Camí digital d’ANM (primera etapa setembre 2006 – setembre 2010)• Des d’África Nos Mira érem conscients que havíem de tenir presència aInternet, tot i que en aquells moments no era la nostra preferència. Per aixòvam començar amb una web que ens servia com a finestra al món digital,simple, amb l’únic objectiu de presentar la nostra feina a aquell qui estiguésinteressat. Era estàtica 100%, pel que no ens comportava gens de feina.• Al març del 2008 vam voler donar dinamisme a la nostre presència aInternet i vam introduir-nos en el món de les xarxes socials, obrint un perfil aFacebook.• L’objectiu era sumar contactes a través de la xarxa per fer conèixer unamica més el nom d’ANM i sobretot guanyar poder de convocatòria decara als esdeveniments que podíem organitzar.
 4. 4. Evolució primera etapa• Vam iniciar el camí a Facebook sense gaire anàlisi previ de la situació iamb una dedicació molt intermitent. Les publicacions eren molt visuals(fotografies i vídeos dels nostres projectes i d’Etiòpia en general).• En una mica més d’un any vam arribar al límit d’amistats per usuari queen aquell moment havia marcat Facebook (5.000) i va ser impossibleseguir creixent des d’allà.• Havíem de decidir quina direcció agafar en el sector de les xarxes socialsi vam decidir fer un pas endavant i renovar la nostra cara digital.
 5. 5. Objectius de la renovació digital1. Guanyar en dinamisme.2.Millorar la nostra gestió informativa dirigida als nostres socis iseguidors, amb la intenció de dotar-la d’immediatesa.3. Augmentar encara més la difusió de la tasca d’ANM.4. Sensibilitzar a la gent de la realitat etíop.5. Tenir més interacció amb el públic en general.
 6. 6. Camí digital d’ANM (segona etapa agost 2010 – actualitat)• Renovació de la pàgina web: Reducció del contingut estàtic. Vam passar a tenir 9 menús, dels quals 6oferien informació escrita o gràfica d’ANM i/o Etiòpia. D’aquests 6apartats, només 2 van seguir sent estàtics. Fer arribar una informació actualitzada d’ANM i d’Etiòpia dia a dia alsnostres socis i seguidors. Es publica una peça diària. No vam aconseguir interacció amb les persones que entraven a la web.
 7. 7. • Reorientació de l’ús a Facebook: Substitució de l’usuari per una fan page. La conversió va provocar la pèrdua d’alguns seguidors, però va permetreseguir creixent fins a la situació actual, de 6.741 seguidors. El suport gràfic passa a ser secundari. S’explota per: Donar difusió de tot el que es publica a la web. Aconseguir la interacció que no ens permet la web amb els nostresseguidors. Difondre la nostra tasca. Guanyar difusió dels esdeveniments que organitzem.
 8. 8. • Creació d’un perfil a Twitter: El perfil de funcionament de Twitter resulta ideal per explotar el reforçinformatiu que volíem donar a la web. Una altra via de difusió i d’interacció amb més seguidors. Plataforma que facilita compartir informació. És més fàcil que la gentpugui fer un RT d’una informació que es decideixi compartir-la al seu murde Facebook.
 9. 9. Màster Intensiu en Community Manager Octubre – Desembre 2012
 10. 10. Màster Intensiu en Community Manager Octubre – Desembre 2012
 11. 11. Diferències en els beneficis de la presència a Facebook i Twitter• Facebook permet difondre la labor als teus seguidors, que podencomentar o clickar a m’agrada, però poques vegades comparteixen elsenllaços publicats al seu mur (sobretot s’aconsegueix amb suportsgràfics). Sol ser un ambient més lúdic, d’humor o bé s’aprofita per mostrarla indignació sobre aspectes pròxims.• Twitter aporta una difusió molt més global. És una plataforma mésinformativa, pel que les peces publicades sobre l’actualitat etíop arriben amolta més gent.• Twitter aporta relacions més productives.• Facebook aporta relacions més socials.• Twitter té moltes més vies per augmentar la difusió; els hashtags, lesmencions a algú en concret, les liistes o els #FF.
 12. 12. Balanç general de l’ús de les xarxes socials• Després de 2 anys de funcionament ens hem convertit en una de lesreferències informatives exclusives sobre Etiòpia.• Ens ha aportat difusió de la nostra labor, donant-nos l’oportunitat derealitzar alguns reportatges en mitjans de comunicació.• Ens ha facilitat el contacte amb altres organitzacions permetent dur aterme activitats conjuntes.• Ha despertat l’interès dels gestors d’altres pàgines web que han estatinteressades en relacionar el seu portal i el nostre per aconseguir difusió,aspecte que ens ha permès obrir un espai a la web destinat a l’intercanvide links.• Incentiva la col·laboració d’empreses ja que a ells també els proporcionauna major difusió de la seva tasca solidaria.
 13. 13. Màster Intensiu en Community Manager Octubre – Desembre 2012
 14. 14. Conclusions• Per tenir presència i aprofitar les xarxes socials és necessari moltdinamisme.• Facebook és més visual i Twitter té moltes més vies de difusió.• La presència a les xarxes socials pot ser molt útil per cobrir aspectes alsque no tens accés a través de la web, com pot ser la interacció directeamb els teus seguidors.• Gràcies a les xarxes socials es poden ampliar contactes en els àmbits delsmitjans de comunicació, altres organitzacions que destinin els seusesforços en camps semblants al propi o entitats que poden col·laborar enfutures ocasions.
 15. 15. www.africanosmira.orgwww.facebook.com/africanosmira.org www.twitter.com/Africanosmira

×