Què ha fet ICV Begues amb el meu vot?

659 views

Published on

Amb aquest document volem donar a conèixer la feina feta a l'Ajuntament de Begues els darrers quatre anys. Les persones que hi han treballat són: Ramon Guasch (alcalde), Jordi Dolz (regidor), Almudena Cano (regidora) i Albert Coll (regidor). Estem molt orgullosos del treball realitzat i volem continuar treballant per al poble durant molts anys, ara, amb l'equip de gent que vam presentar el passat diumenge 27 de març

A BEGUES SUMEM!
ICV-EPM Begues

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
659
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Què ha fet ICV Begues amb el meu vot?

 1. 1. RECULL DE L’ ACCIÓ AL GOVERN MUNICIPAL 2007-2011
 2. 2. Presentació (5) // La Nau, un nou equipament per a les entitats (6) // El Centre Cívic: el gran motor de la cultura local (7) // Un poble més còmode,accesible i segur (8) // El soterrament, una gran fita (9) // Fem costat a la gentgran (10) // Habitatge de promoció pública (11) // Impuls de l’ocupació local (12) // Biomassa: un projecte innovador (13) // Nous projectes, noves ocupacions, més servei (14) // Centre d’acollida d’animals (15) //Medi ambient i sostenibilitat (16) // El nostre entorn, el nostre patrimoni (17) // Rotonda de Begues Parc, una reivindicació per a la preservació de l’entorn (18) // L’educació, una prioritat (19) // Els valors de l’esport: una altra aposta (20) // El nostre objectiu: la participació, la innovació i la comunicació (21)
 3. 3. PRESENTACIÓFa quatre anys que la ciutadania em va atorgar la confiança per go- ment el nostre entorn natural amb el projecte de modificació d’usosvernar i ICV Begues va liderar la creació d’un nou govern de coalició. de sòl no urbanitzable; hem impulsat projectes com la Nau, que re-Vam apostar per un canvi en l’enfocament de la política municipal flecteixen el suport al teixit associatiu; hem promogut un pla de mo-amb el propòsit i el compromís de fer-la més propera i més oberta bilitat que ha pacificat el trànsit i ens ha permès gaudir d’una zonaa la ciutadania. centre peatonal per a tothom, i hem donat suport i hem incrementat les polítiques socials i d’ocupació fent costat a les persones més vul-Durant aquests quatre anys s’ha posat en pràctica una nova forma de nerables.governar, creada a partir del diàleg, de l’escolta activa amb els dife-rents agents socials, del consens d’un equip de govern, de la partici- Aquests són, entre molts altres, els projectes que hem portat a ter-pació i de la informació. me durant aquesta legislatura i n’estic molt orgullós.Un govern que ha treballat per estar al servei del bé comú, que ha fet Al capdavant d’una formació com és ICV Begues i amb la feina fetade Begues un municipi per a les persones i de les persones, malgrat fins ara, vull seguir afrontant amb valentia els nous reptes que que-les cirscumstàncies de la situació econòmica actual. den per fer de Begues un poble ric en valors, en innovació i dinamis- me i en confiança cap al futur que està fent de Begues un municipiEn aquesta legislatura hem afrontat la reducció del 50% del pressu- capdavanter.post municipal des de 2007 com un gran repte i hem donat resposta aaquest context advers amb una gestió política coherent, competent Us presento aquest balanç que pretén mostrar part del treball feti valenta. En aquest sentit, hem dotat a Begues d’uns equipaments durant aquesta legislatura, un treball fet per millorar la qualitat deeducatius i culturals de qualitat, com l’Institut i el Centre Cívic i la vida de tots nosaltres, un treball fet amb il·lusió i compromís, un tre-Biblioteca; hem apostat per projectes innovadors i que enriqueixen ball per un projecte comú, Begues un poble per viureel territori, com la biomassa; hem preservat i dinamitzat econòmica- i conviure.
 4. 4. intel·ligentH em promogut la construció de la Nau, un equipament de més de 1.400 m2que integra: La Nau, un nou equipament per a les entitats* L’escola taller d’art i creació (320 m ) 2 2* El magatzem municipal i d’entitats (704 m )* L’arxiu municipal (133 m ) 2L’escola taller gestionada per l’associacióEl Colomar representa la culminaciói la dignificació d’un espai per a la creacióartística. “ ICV Begues creu en les entitats locals i els dóna suport. ”
 5. 5. H em promogut la construcció del Centre Cívic, amb l’ajut econòmic d’altres administracions, malgrat la conjuntura. Aquest gran equipament, projectat amb el consens de les entitats i les associacions del municipi, serà el centre social i artístic que aglutinarà l’activitat cultural de Begues. Està format per:El Centre Cívic: el gran motor de la cultura local * Auditori amb capacitat per a 350 persones * Aules de formació i exposicions * Bucs d’assaig * Camerinos * Sales polivalents per a entitats“ El Centre Cívic és la nostra aposta per * Punt Informació Juvenil * Bar socialla cultura com a forma de progrés i coneixement. ” * Biblioteca de més de 1.000 m 2
 6. 6. em prioritzat 3 projectes amb l’objectiuH de millorar l’espai public:* Pla mobilitat que ha estat el referent per promoure hàbits de desplaçament més sostenibles i que ha facilitat una major fluïdesa de la circulació, ha incrementat en 80 el nombre de places d’aparcament i ha configurat un nucli urbà tranquil i accesible per a tothom.* Peatonalització de la zona centre, amb la creació d’una veritable plaça pública de 5.500 m2 per a la ciutadania i per a la Un poble més còmode, tranquil dinamització del comerç local, que ha accesible i segur potenciat la convivència i l’ús del passeig.* Carril bici amb la creació de 9 km de carril bici, que ha fet de la bicicleta un mitjà de transport habitual en els trajectes diaris “ Aquesta aposta per la mobilitat ha fet possible un ús més racional del vehicle privat i ha facilitat de molts beguetans i beguetanes. una millora en la qualitat de vida del municipi. ”
 7. 7. naturalEl soterrament, una gran fita H em aconseguit l’aval de la Generalitat de Catalunya i el suport de l’ICAEN per fer desaparèixer els 2 km de cable i les torres elèctriques de l’avinguda Mediterrània. Amb el soterrament de les línies elèctriques,“ Begues fa un pas endavant en seguretat, en la Hem aconseguit que el soterrament millora de la qualitat de vida de la ciutadania ide les línies elèctriques sigui una realitat. ” en la preservació del seu entorn natural.
 8. 8. Fem costat a la gent granL a principal prioritat des de l’inici de la legislatura ha estat l’atenció a la gent gran. intel·ligentEl Casal de la Gent Gran que s’ubicarà al “carrer Ferran Muñoz es configura com un Aquest Centre es complementa amb 16 habitatgesservei per a la gent gran i com un espai lúdici de salut per la millora de la seva qualitat de dotacionals per a persones no dependents, però ambvida. ” necessitats socials i econòmiques.
 9. 9. Habitatge de promoció pública D 33urant aquesta legislatura s’han lliurat 16 pisos de lloguer per a joves al carrer Sant Pere i habitatges a Mas Pascual. Per continuar endavant amb aquesta aposta“ ja s’ha previst més sòl per encabir noves ICV-Begues avança fermament per oferir opcions promocions a la Parellada, amb 16 nousd’habitatge a preus assequibles per facilitar, principalment, pisos, i a Mas Ferrer amb 16 vivendes del’accés a joves en edat d’emancipació. ” planta i pis.
 10. 10. H24 em promogut, en aquesta legislatura, noves contractacions mitjançantplans d’ocupació per a la realització d’obres iserveis d’interès social per al municipi.Aquests plans d’ocupació s’han acompanyat Impuls de l’ocupació locald’accions formatives per a millorar lacapacitació professional de les personescontractades.Amb l’impuls de l’Aula Activa s’ha donatformació i suport a aturats i aturades com a “ Els “plans E” del govern central han permès la contractació d’empreses locals per a l’execucióeina per encarar amb èxit la recerca de feina. de les obres de la Nau i la biomassa. ”
 11. 11. natural A mb la posada en funcionament de la indústria de la biomassa a Begues, cadascun dels edificis que se’n beneficien (instal.lacions esportives, escola pública i Centre Cívic) tindran un estalvi energètic de més del 30%.Biomassa: un projecte innovador La biomassa, a més d’un gran estalvi, és també una manera eficaç de cuidar dels boscos i disminuir el risc d’incendis, tot fomentant l’ocupació per a petites empreses“ locals i oferint una sortida econòmica viable Begues és un dels pobles pioners a als propietaris forestals del municipi, queCatalunya en la instal·lació de calderes de han estat disposats des del primer momentbiomassa en edificis municipals. ” a participar en aquest projecte.
 12. 12. Nous projectes, noves ocupacions, més serveiH100de em recuperat l’ofici del pastoreig amb la creació d’un corral, per a un ramat de més cabres. “Aquest pastoreig permetrà el manteniment Amb aquest projecte reduïrem, de manera natural,de les franges de protecció de lesurbanitzacions, dels tallafocs i dels camins el risc d’incendi dels nostres boscos tot disminuinti vores de les pistes forestals. ” el cost actual per al manteniment d’aquestes zones.
 13. 13. Centre d’acollida d’animals H em creat el nou centre d’acollida d’animals, un servei que vol donar una atenció digna als animals perduts o“ abandonats, tot facilitant el retorn als seus Des de la seva creació s’han retornat animals propietaris i fomentant la tinença i l’adopcióals seus propietaris i s’han fet adopcions. ” responsable dels animals.
 14. 14. H em promogut l’ús racional de l’aigua i el seu consum amb l’aprovació del’Ordenança Municipal per a l’estalvi d’aigua.El Pla de manteniment de rieres ha permès Medi ambient i sostenibilitatel sanejament de la riera i els torrents sensemalmetre els seus element naturals. “Hem millorat el dipòsit selectiu de residus, Hem iniciat l’estudi per a la utilitzacióque ha incrementat notablement l’activitat dela deixalleria, i hem posat en marxa de les aigües freàtiques dels pous municipalsel programa de compostatge a casa. així com la reutilització de l’aigua de la depuradora. ”
 15. 15. natural H em prioritzat la preservació i la dinamització econòmica dels usos del sòl agrícola i forestal de Begues amb la modificació del planejament urbanístic.El nostre entorn, el nostre patrimoni Aquesta modificació permet impulsar l’activitat econòmica en sectors emergents amb perspectives de creixement, com l’agricultura ecològica i el turisme rural.“ Al mateix temps s’ha impulsat l’elaboració del Aquests projectes facilitaran l’emprenedoria catàleg de masies que defineix i possibilitai la innovació, eixos bàsics com a motors de la nous usos a les masies i cases rurals queeconomia en el context actual. ” generin noves ocupacions i negocis.
 16. 16. tranquilH em assolit l’adequació de l’entrada a Begues Parc amb la construcció d’unarotonda que ha estat una alternativa,assumida per la Generalitat, al projecte deltram de variant pel Pou del Glaç. Rotonda de Begues Parc, una reivindicació perLa nova rotonda ha permès ordenar i pacificar a la preservació de l’entornel trànsit i ha preservat l’entorn natural de lazona.La instal·lació d’un semàfor amb polsadorpermet facilitar, entre d’altres, l’accés dels “ ICV-Begues promou alternatives i propostes que milloren la qualitat de vida dels veïns i veïnes i que preserven el nostreestudiants al nou institut. entorn natural, un privilegi que no podem malmetre. ”
 17. 17. H em aconseguit, amb la inauguració de l’Institut aquest curs, garantir l’ensenyament públic obligatori dels 3 als 16 anys a Begues. L’Institut és l’equipament públic més important construït aquesta legislatura i disposa d’unes instal·lacions de primera qualitat per als nostres fills i filles. Per assolir aquest fita va ser fonamental la nostra perseverància i valentia en habilitar Cal Pere Vell com a “institut” el curs 2009-10. D’aquesta manera, el projecte de l’Institut jaL’educació, una prioritat no tenia marxa enrere, malgrat la conjuntura econòmica, perquè s’havia de donar intel·ligent continuïtat a uns estudis que ja s’havien iniciat a Begues.“ Hem ampliat també la Llar d’infants, un pas ICV-Begues aposta per afavorir i facilitar més per a donar resposta a la demandala conciliació de la vida laboral i familiar dels d’aquest servei, que ha permès acollir abeguetans i beguetanes. ” 25 nous alumnes aquest curs.
 18. 18. L es actuacions realitzades han estat una prioritat que s’ha configurat amb laposada al dia de les instal·lacionsesportives municipals, donant suport a lesentitats esportives per millorar la qualitat dela pràctica esportiva i ampliant els usos anoves demandes a Begues.Destaquem sobretot:* La implantació gespa artificial d’última generació al camp de futbol Els valors de l’esport: una altra aposta* La creació d’un nou camp de futbol de terra* L’ampliació del pavelló polisportiu “Jaume Viñas” i l’adequació d’una nova pista de bàsquet (en projecte)* La creació d’un skatepark i un bikepark (en “ execució) Els valors de l’esport amb equipaments* Les millores i el suport econòmic a la piscina coberta municipal. ” addients per a la seva pràctica.
 19. 19. L ’impuls en l’àmbit de la participació ciutadana i la comunicació ha permès consolidar una nova manera d’apropar l’Ajuntament i de crear nous espais per al diàleg i el consens amb les entitats i associacions i amb la ciutadania en general. Volem destacar: * Consell de Joves format per 29 nois i noies de Begues * Consell de Cultura, amb 4 comissions de treball * Projecte Educatiu de Begues * Portal d’Entitats * Mostra d’Entitats * Ràdio BeguesEl nostre objectiu: la participació, intel·ligent * Incorporació a les xarxes 2.0 (Facebook, Twiter, MiraTV)la innovació i la comunicació * Web municipal amb més de 10.000 visites mensuals * Actes públics de balanç i audiències“ públiques periòdiques L’aposta per les noves tecnologies ha permès la renovació deles eines i maneres de relacionar-nos amb la ciutadania, fent-nos * Nova oficina virtual d’atenció al ciutadà. * Butlletí municipal mensual i butlletí electrònicmés propers, eficaços i transparents. ” setmanal
 20. 20. -EPM Iniciativa per Catalunya Verds Entesa pel Progrés Municipal de Beguesbegues@iniciativa.catwww.iniciativa.cat/begueswww.facebook.com/iniciativabeguescarrer major, 54, begues

×