Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation Inhouse

69,296 views

Published on

Inhouse Företagspresentation

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentation Inhouse

 1. 1. ektivitet kompetensutveckling kunskapsnätverk kuns ministration försäljning specialister verktyg pr oces anagement- och or ganisationskonsult byrådoktorn ådgivare lönsamhet effektivitet arbetsflöde positione räning kontakter nätverk resurslösningar mål strate kvalitet maximal uppdragseffektivitet kr eativitet en ssäkerhet kostnadseffektivitet kompetensutveckling ikation HR ekonomi administration försäljning sp e kompetensutveckla management- och or ganisations ringen bollplank rådgivar e lönsamhet effektivitet ar sutveckling kompetensträning kontakter nätverk res gar kvalitetssystem säkerställer kvalitet maximal up arenhet resurskapacitet leveranssäker het kostnadsef erföring kostnadsstruktur kommunikation HR ekono ffärsplanen förankringen omvärlden kompetensutve n djupintervjuer åtgär dsplan implementeringen boll ng rekrytering bemanning verksamhetsutveckling ko ier affärsmässiga förutsättningar kvalitetssystem sä ngagemang lyhördhet branscherfarenhet resurskap tveckling kunskapsnätverk kunskapsöverföring kost ion försäljning specialister verktyg pr ocessen affärs t- och organisationskonsult byrådoktorn djupinter v önsamhet effektivitet arbetsflöde positionering r ekry ntakter nätverk resurslösningar mål strategier affä r ximal uppdragseffektivitet kr eativitet engagemang ly erhet kostnadseffektivitet kompetensutveckling kuns tion HR ekonomi administration försäljning specia l kompetensutveckla management- och or ganisations ringen bollplank rådgivar e lönsamhet effektivitet ar sutveckling kompetensträning kontakter nätverk res gar kvalitetssystem säkerställer kvalitet maximal up arenhet resurskapacitet leveranssäker het kostnadsef erföring kostnadsstruktur kommunikation HR ekono ffärsplanen förankringen omvärlden kompetensutve n djupintervjuer åtgär dsplan implementeringen boll ngrekrytering bemanning verksamhetsutveckling kom ier affärsmässiga förutsättningar kvalitetssystem sä ngagemang lyhördhet branscherfarenhet resurskap tveckling kunskapsnätverk kunskapsöverföring kost ion försäljning specialister verktyg pr ocessen affärs t- och organisationskonsult byrådoktorn djupinter v önsamhet effektivitet arbetsflöde positionering r ekry ntakter nätverk resurslösningar mål strategier affä r ximal uppdragseffektivitet kr eativitet engagemang ly erhet kostnadseffektivitet kompetensutveckling kuns tion HR ekonomi administration försäljning specia l kompetensutveckla management- och or ganisations ringen bollplank rådgivar e lönsamhet effektivitet ar sutveckling kompetensträning kontakter nätverk res gar kvalitetssystem säkerställer kvalitet maximal up arenhet resurskapacitet leveranssäker het kostnadsef erföring kostnadsstruktur kommunikation HR ekono ffärsplanen förankringen omvärlden kompetensutve n djupintervjuer åtgär dsplan implementeringen boll gagemang lyhördhet branscherfa renhet resurskapacitet leveranssäker het eckling kunskapsnätverk kunskapsöverföring kostnadsstruktur kommunikation H g specialister verktyg pr ocessen affärsplanen förankringen omvärlden kompete isationskonsult byrådoktorn djupintervjuer åtgär dsplan implementeringen fektivitet arbetsflöde positionering rekrytering bemanning verksamhetsutvecklin rk resurslösningar mål strategier affärsmässiga förutsättningar kvalitetssystem dragseffektivitet kreativitet engagemang lyhör dhet branscherfarenhet resurskap ktivitet kompetensutveckling kunskapsnätverk kunskapsöverföring kostnadsstru dministration försäljning specialister verktyg pr ocessen affärsplanen förankri n nagement- och organisationskonsult byrådoktorn djupintervjuer åtgär dsplan vare lönsamhet effektivitet arbetsflöde positionering rekrytering bemanning träning kontakter nätverk resurslösningar mål strategier affärsmässiga kerställer kvalitet maximal uppdragseffektivitet kr eativitet engagemang lyhör dh t leveranssäkerhet kostnadseffektivitet kompetensutveckling kunskapsnätverk tur kommunikation HR ekonomi administration försäljning specialister verktyg gen omvärlden kompetensutveckla management- och or ganisationskonsult dsplan implementeringen bollplank rådgiva re lönsamhet effektivitet arbetsflöde ing verksamhetsutveckling kompetensträning kontakter nätverk resurslösningar tsättningar kvalitetssystem säkerställer kvalitet maximal uppdragseffektivitet branscherfarenhet resurskapacitet leveranssäke rhet kostnadseffektivitet verk kunskapsöverföring kostnadsstruktur kommunikation HR ekonomi adminis rktyg processen affärsplanen förankringen omvärlden kompetensutveckla nsult byrådoktorn djupintervjuer åtgär dsplan implementeringen bollplank rbetsflöde positionering rekrytering bemanning verksamhetsutveckling kompet e ösningar mål strategier affärsmässiga förutsättningar kvalitetssystem säkerst ä itet kreativitet engagemang lyhör dhet branscherfa renhet resurskapacitet tet kompetensutveckling kunskapsnätverk kunskapsöverföring kostnadsstruktu r nistration försäljning specialister verktyg pr ocessen affärsplanen förankringe n nagement- och organisationskonsult byrådoktorn djupintervjuer åtgär dsplan vare lönsamhet effektivitet arbetsflöde positionering rekrytering bemanning träning kontakter nätverk resurslösningar mål strategier affärsmässiga kerställer kvalitet maximal uppdragseffektivitet kr eativitet engagemang lyhör dh t leveranssäkerhet kostnadseffektivitet kompetensutveckling kunskapsnätverk tur kommunikation HR ekonomi administration försäljning specialister verktyg gen omvärlden kompetensutveckla management- och or ganisationskonsult dsplan implementeringen bollplank rådgiva re lönsamhet effektivitet arbetsflöde ng verksamhetsutveckling kompetensträning kontakter nätverk resurslösningar tsättningar kvalitetssystem säkerställer kvalitet maximal uppdragseffektivitet branscherfarenhet resurskapacitet leveranssäke rhet kostnadseffektivitet verk kunskapsöverföring kostnadsstruktur kommunikation HR ekonomi adminis rktyg processen affärsplanen förankringen omvärlden kompetensutveckla nsult byrådoktorn djupintervjuer åtgär dsplan implementeringen bollplank rbetsflöde positionering rekrytering bemanning verksamhetsutveckling kompet e ösningar mål strategier affärsmässiga förutsättningar kvalitetssystem säkerst ä itet kreativitet engagemang lyhör dhet branscherfa renhet resurskapacitet tet kompetensutveckling kunskapsnätverk kunskapsöverföring kostnadsstruktu r nistration försäljning specialister verktyg pr ocessen affärsplanen förankringe n nagement- och organisationskonsult byrådoktorn djupintervjuer åtgär dsplan vare lönsamhet effektivitet arbetsflöde positionering rekrytering bemanning träning kontakter nätverk resurslösningar mål strategier affärsmässiga kerställer kvalitet maximal uppdragseffektivitet kr eativitet engagemang lyhör dh t leveranssäkerhet kostnadseffektivitet kompetensutveckling kunskapsnätverk tur kommunikation HR ekonomi administration försäljning specialister verktyg gen omvärlden kompetensutveckla management- och or ganisationskonsult dsplan implementeringen bollplank rådgiva re lönsamhet effektivitet arbetsflöde ing verksamhetsutveckling kompetensträning kontakter nätverk resurslösningar tsättningar kvalitetssystem säkerställer kvalitet maximal uppdragseffektivitet branscherfarenhet resurskapacitet leveranssäke rhet kostnadseffektivitet verk kunskapsöverföring kostnadsstruktur kommunikation HR ekonomi adminis rktyg processen affärsplanen förankringen omvärlden kompetensutveckl a
 2. 2. Presentation av Inhouse 2014-03-10
 3. 3. • Why People Management • Kort om Inhouse • Auktorisation & Samarbetspartners • Inhouse People Management erbjudande • Inhouse Special Customers Team • Inhouse kvalitetssystem • Stort nätverk och effektiva sökmetoder • Proven track record • Priser • Varför välja Inhouse Innehållsförteckning
 4. 4. • Vi tror att • Det har aldrig varit så svårt att vara chef som idag • Det har heller aldrig varit så svårt att vara medarbetare • Den redan höga andelen personalkostnader kommer fortsätta öka • Vi vet att • Det finns en outnyttjad potential i alla individer, grupper och företag • Det är just förmågan att ta tillvara den outnyttjade potentialen som skiljer vinnare från medelmåttor i en tid då det mesta går att plagiera • Av spelare – för spelare på riktigt! • Vi på Inhouse har arbetat där våra kunder arbetar, som chef, medarbetare eller konsult • Vi är ett specialistföretag som vet vilka utmaningar våra målgrupper har Why People Management
 5. 5. Kort om Inhouse • Inhouse grundades 1996 och omsätter drygt 70 Mkr • 25 internt anställda specialister • 70 tillsvidare- och visstidsanställda konsulter • 200 associerade underkonsulter • På Ahréns tillväxtlista med kriterierna • Över 60 anställda • Över 60 Mkr i omsättning • Över 25 % tillväxt i genomsnitt i 5 år • Utveckling 2013-2017 • Fortsatt tillväxt 25% tillväxt (180Mkr 2017) • Begränsat antal kunder genom erbjudandet People Mangement • Hög kvalitet och kundnöjdhet • Välmående organisation och medarbetare
 6. 6. Auktorisation & Samarbetspartners PAPITM The complete personality assessment Reasoning for Business (RfB)™ Med fokus på begåvning
 7. 7. Inhouse People Management erbjudande Kommunikation Försäljning Ekonomi Administration HR Verksamhetsutveckling  Rådgivning  Projektledning  Förändringsledning/kommunikation  Kravställning/upphandling  Organisationsutveckling  Uppföljning  Utvärdering Kompetensförsörjning  Rekrytering  Search  Bemanning  Entreprenad  Omställning Kompetensutveckling  Kompetensträning  Teamutveckling  Ledarutveckling  Individutveckling  Karriärutveckling 7
 8. 8. Inhouse har satt samman ett team för att kunna arbeta fokuserat med utvalda kunder Inhouse Special Customers Team Kajsa Tamsen AO HR Vice VD Ellinor Danielsson AO Ekonomi Aje Stenbeck AO Kommunikation Evelina Lycke AO Administration Bengt Rubin AO Management Alla i teamet är specialister med bakgrund/erfarenhet från respektive område/bransch Jens Ölander Kvalitetsansvarig VD
 9. 9. Varför välja Inhouse • Av spelare för spelare ger hög affärs- och funktionsförståelse • Besvärsfrihet, en samarbetspartner som tar fullt ansvar för sina uppdrag och uppdragsgivare • Personal med vilja, kunskap och förmåga att utföra uppdragen effektivt och överträffa kundernas förväntan • Flexibilitet - samordning ger oss stora anpassningsmöjligheter • Fokus på ständiga förbättringar och utveckling • Relevant och regelbunden återrapportering

×