SlideShare a Scribd company logo
1 of 62
Download to read offline
Fotografia Digital
Escola Municipal d’Arts i Oficis
Curs 2015-2016
Professora: Ingrid Moragas
E-mail: ingridbrosman@gmail.com
Funcionament del curs
• L’alumne ha de portar la càmera i el manual d’instruccions en totes les
sessions.
• El manual ha de ser “estudiat” per l’alumne per tal de saber de què es parla.
• Durant les classes es donarà un temari que haurà de ser aplicat en els
exercicis, no obligatoris però si recomanats per el bon seguiment I
aprenentatge del curs.
• Cada alumne haurà de tenir un compte Flickr, on haurà de penjar les
fotografies a un àlbum amb el titol corresponent.
• Durant els primers 30min de la classe es farà la correcció dels exercicis de la
setmana anterior.
• Es realitzaran varies sortides a l’exterior, normalment en cap de setmana.
Objectius del curs
PRIMERA PART: Dominant la càmera
• Conèixer els principis de la fotografia.
• Aprendre què és i com funciona la càmera.
• Formats d’imatge: RAW, JPG i TIFF.
• Saber utilitzar la composició i l’enquadrament de la imatge.
• Plans.
• Enfocament i profunditat d’imatge.
• Saber utilitzar el mode manual i semiautomàtic.
• Controlar la llum i les condicions atmosferiques durant la presa.
• Com obtenir fotografies nitides en situacions de poca llum.
• Conèixer accessoris útils per la nostra càmera.
• Saber quin objectiu és idoni per la fotografia que volem realitzar.
SEGONA PART: Fotografia d’interior i d’estudi
• Principis de la fotografia d’estudi.
• Elements necessaris per un estudi.
• Control de la llum, les sombres i els reflexes.
• Com planificar una bona sessió fotogràfica.
• Diferents elements a fotografiar i les caracteristiques.
• Anàlisi de la situació i com resoldre-la.
• Identificar problemàtiques i saber què afectarà a l’hora de fotografiar.
• Els exercicis seran realitzats a l’escola.
SEGONA PART: Retoc digital
• Conèixer els programes a utilitzar: Photoshop, Lightroom, CameraRaw,
programari online i altres.
• Exportació a difrents formats segons les necessitats.
• Reencaix de les fotografies.
• Solucionar temes d’exposició, contrast, temperatura de color i altres.
• Saber identificar quin és el motiu pel que la fotografia no té força i com
solucionar-ho.
• HDR
• Aplicacions d’imatge per mòbils: Instagram, Snapseed, Fotograf, etc.
• Exercicis planificats que es duran a terme a les classes.
• Exercicis realitzats pels alumnes amb les seves propies fotografies.
INTRODUCCIÓ
La fotografia
Fotografia = foto (llum) + grafos (escriptura)
"La fotografia és una eina per tractar amb coses que tothom coneix però que
ningú presta atenció. Les meves fotografies es proposen representar alguna
cosa que vostès no veuen.”
Emmet Gowin
"El més important no és la càmera, sinó l'ull.”
Ernst Hass
"Si les teves fotografies no són prou bones és perquè no estàs prou a prop.”
Robert Capa
PRINCIPIS DE LA CÀMERA
FOTOGRÀFICA
Història
• 1521
Primera publicació sobre la càmera fosca de Cesare Cesariano.
• 1558
Gerolamo Cardano suggereix una important millora, una lent en l'obertura de
la càmera.
• 1600
Fins a aquest moment la càmera era una habitació i es transforma en un
instrument portàtil de fusta. En aquest segle els científics continuaven
experimentant amb clorur de plata.
• 1685
La càmera ja estava llesta per a la fotografia, però van haver de passar 130
anys més perquè pogués donar els primers fruits concrets, els químics
encara no estaven llestos.
• 1777
Carl Wilhelm Scheele i el suís Jean Senebier van revelar que les sals
actuaven amb l'acció de la llum.
Artistes coneguts com Canaletto o Ingres utilitzaven la càmera obscura, per a
assolir treballs gairebé perfectes.
• 1805
L'anglès Thomas Wedgwood va fer descobriments en els procediments per a
capturar imatges i va assolir fer-les permanents.
• 1816
El científic francès Nicéphore Niepce va obtenir les primeres imatges
fotogràfiques amb 8 hores d'exposició.
• 1839
Louis Daguerre va fer públic el seu procés per a l'obtenció de fotografies
basat en la plata denominat daguerreotip1, que resolia alguns problemes
tècnics del procediment inicial de Niepce i reduïa els temps necessaris
d'exposició.
1 Placa de coure, coberta amb una sol·lució de plata, exposada a la llum durant uns 30
minuts. Quan la imatge desitjada ja havia quedat estampada, la placa era sumergida en
un dissolvent i la imatge anava apareixent gradualment, fins a quedar fixada en paper.
Gairebé al mateix temps, William Fox Talbot va desenvolupar un mètode
basat en un paper cobert amb clorur de plata que produïa una imatge en
negatiu que havia de ser posteriorment positivada tantes vegades com es
desitgés.
• 1861
La primera fotografia en color va ser obtinguda pel físic James Clerk
Maxwell.
• 1880
Apareix la tècnica d'impressió en mitjos tons, que és l'antecessora de l'actual
procediment d'offset i fotocromia.
• 1888
L'esplendor comercial va ser a partir de que Kodak va treure al mercat una
càmera que utilitzava rodets de 100 fotos circulars i, sobretot, a causa de
la industrialització del procés d'impressió de pel·lícula fotogràfica.
• 1907
La primera pel·lícula fotogràfica en color arribà al mercat.
• 1950
Nous procediments industrials permeten incrementar enormement la velocitat
i la sensibilitat a la llum de les pel·lícules en color i en blanc i negre.
• 1960
Els primers VTR són utilitzats per la NASA, per a captar les primeres
fotografies electròniques de Mart.
• 1969
Considerat l'inici de la carrera digital. Willard Boyle i George Smith
dissenyen l'estructura bàsica del primer CCD (sistema per a
l'emmagatzematge d'informació) utilitzat un any més tard, pels laboratoris Bell
com sistema per a capturar imatges al construir la primera càmera de vídeo.
• 1981
Surt al mercat la primera càmera digital, la Sony Mavica, amb CCD i una
resolució de 100x100 píxels.
• 1990
Apareix la primera versió d'Adobe Photoshop.
• 1997
Es crea la tecnologia CMOS, que revolucionaria la creació digital d'imatges.
Càmara fosca
Consisteix en una caixa tancada i opaca amb un petit forat per on entra
la llum, la qual projecta dins de la caixa una imatge invertida de l’escena
situada davant d’ella.
Al segle XV s'usava com a instrument auxiliar per al dibuix. La imatge,
projectada sobre paper o un altre suport, podia servir de pauta per dibuixar
sobre ella.
Al segle XVI es construeixen
càmeres portàtils amb un objectiu
de major diàmetre dotat de lents, de
manera que la imatge guanyava en
definició i lluminositat.
Artistes dels segles XVI i XVII, com
Johannes Vermeer i uns altres van
usar càmeres fosques per ajudar-se
en l'elaboració dels seus esbossos i
pintures.
Esbossos obtinguts mitjançant una càmera fosca.
Model de càmara fosca del segle XVIII.
Càmara estenopeica
Quan es van descobrir els materials fotosensibles, la càmera fosca es va
convertir en càmera estenopeica.
Bàsicament és una càmara fosca dotada amb paper fotogràfic.
És necessari que no entri llum i que tingui una làmina de material opac
davant, que funciona com a obturador, per tal de controlar el temps
d’exposició.
Video-resum de l’història de la fotografia
http://www.youtube.com/watch?v=BcNdQ6e4vEw
La càmera
• Objectiu: dirigeix els raigs de llum
cap a un sensor digital en l'altre
extrem.
• Sensor digital: capta l’imatge.
• Diafragma: una obertura variable
que limita la mida del raig de llum
que penetra (obertura de
diafragma).
• Obturador: controla el temps que
el sensor està exposat a la llum
(temps d'exposició) .
• Disparador: un botó per triar el
moment de l'exposició.
• Fotòmetre mesura la llum
projectada a través de l'objectiu
perquè la càmera pugui calcular
l'exposició correcta.
• Visor: per observar i compondre
l’escena.
• Targeta de memòria o pel·lícula:
La imatge recollida pel sensor és
processada i s'emmagatzema o
es plasma.
• Bateria: l’alimentació per
l’electrònica durant tot el procés.
TIPUS DE CÀMERES
Les càmeres es poden classificar en funció de moltes coses:
• Analògic o digital: Suport en què s'emmagatzemen les imatges (pel·licula
o sensor)
• Compactes, bridge, DSLR, mig format: Mida del sensor o pel·lícula
• Manuals o automàtiques: Grau d'automatisme
Les digitals es diferencien principalment per la seva mida, la mida del sensor
i per les seves funcionalitats.
Compactes
• Són les més esteses per la seva
facilitat de maneig.
• Són petites i per tant la grandària
del seu sensor també ho és.
• La creativitat és una mica limitada.
• No es poden adequar els
parametres manualment, només
hi ha certs modes predeterminats.
• S'enquadra utilitzant la pantalla.
• L'ús que se li dóna és d’aficionat.
• El preu normalment és bastant
assequible.
Intermitges o bridge
• Augment en la nitidesa i qualitat
de les fotos, així com en la
possibilitat d'obtenir ampliacions
més grans sense perdre qualitat.
• Més funcionalitats. Les lents són
de millor qualitat i solen tenir un
zoom no intercanviable
habitualment amb major abast.
• Ideals per viatjar i permeten fer
fotos de bona qualitat controlant
el que fas.
• L'ús que se li dóna és d'aficionat.
• El preu pot variar segons les
caracteristiques.
Rèflex o DSLR
• El tamany del sensor és notablement
més gran: la nitidesa i qualitat de les
fotos és clarament superior.
• Visor rèflex que mostra amb molta
precisió el resultat definitiu de les fotos,
té més funcionalitats que permeten
ser més creatiu i controlar amb més
exactitut el procés de fer una foto.
• Molts accessoris, permet l'intercanvi
d'objectius.
• Permeten ampliacions de qualitat
d'un tamany més gran.
• L'ús pot ser d'aficionat i de
professional.
• Preu molt variat segons les
característiques i els accessoris.
Mig format
• Sensor molt més gran que les
rèflex.
• Dedicades únicament a l`àmbit
professional i científic, on la
clau és poder realizar ampliacions
realment grans.
• Els components i accessoris són
de la màxima qualitat i precisió.
• Preu molt elevat.
GÈNERES FOTOGRÀFICS
Actualment existeixen nombroses especialitats dins de la fotografia que podem
classificar en gèneres o subgèneres.
D'una manera general podem enumerar els gèneres bàsics:
• Retrat
• Paisatge
• Bodegó
• Reportatge
Retrat
• Deriva de la pintura. En un principi tenia el mateix objectiu que la pintura de
retrat: mostrar com eren les persones retratades i passar a la història.
• La representació del cos humà, ja sigui tot el cos o simplement la cara, que
gira entorn de la idea de mostrar les qualitats físiques o morals de les
persones que hi apareixen.
• El focus de la fotografia és normalment la cara de la persona, tot i que el cos
sencer i el fons o el context poden ser-hi inclosos.
• Actualment trobem moltes variants dins d’aquest gènere, passant pels autors
més artistics fins a les fotografies publicitaries.
• Subgèneres:
o Fotografia de moda
o Fotografia d'esdeveniments socials
o Fotografia esportiva
o I molts més
• Clàssics: Nadar, Disdéri, David Octavius Hill
• Contemporanis: Cindy Sherman, Rineke Dijkstra
Fotografia de Nadar
Fotografia de Disdéri
Fotografia de David Octavius Hill
Fotografies de Cindy Sherman
Fotografies de Rineke Dijkstra
Paisatge
• Deriva de la pintura.
• Valors memorístics, per la curiositat científica, per afanys purament
comercials o per qüestions relacionades amb la creativitat.
• El focus de la fotografia és molt àmpli o té un element de referència purament
compositu.
• Com que els temps d'exposició necessaris eren molt amplis, els paisatges són
fotografiats quan no hi ha res en moviment per tal d'evitar que sortissin
borrosos.
• Subgèneres:
o Fotografia d'arquitectura
o Fotografia aèria
o Fotografia de la natura
o Fotografia submarina
• Clàssics: Niepce, Daguerre, Hippolythe Bayard
• Contemporanis: Gabriel Figueroa, Rafael Doniz
“Vista des de la finestra” de Niépce
Fotografia de Daguerre
Fotografia de Bayard
Fotografia de Gabriel Figueroa
Fotografia de Rafael Doniz
Bodegó
• Deriva de la pintura.
• Natura morta.
• Elements inanimats.
• El focus de la fotografia és el que el fotògraf ha preparat en l’escena a
fotografiar.
• Dins de la fotografia de bodegó, sortint de la seva idea més clàssica, podem
trobar moltes noves concepcions.
• Subgèneres:
o Fotografia publicitària
o Fotografia artística
• Clàssics: Niépce, Daguerre
• Contemporanis: Darren Jones , Ori Gersht,
“La table dressée” de Niépce
“Bodegó” de Daguerre
Fotografia de Darren Jones
Fotografia de Ori Gersht
Reportatge
• No deriva de la pintura.
• Captar la realitat d'un interès informatiu.
• Permet enregistrar en un moment molt breu una realitat que canvia
contínuament, per això és considerat el gènere per excel·lència.
• Va començar a realitzar-se usualment quan les càmeres van ser més
compactes.
• El focus de la fotografia depèn del que es vulgui ensenyar o transmetre.
• Subgèneres:
o Fotografia de premsa
o Fotografia de guerra
o Fotografia documental
• Clàssics: Robert Capa, Richard Avedon
• Contemporanis: Steve McCurry
“Miliciano herido de muerte” de Robert Capa
Fotografia de Robert Capa
Fotografia de Richard Avedon
Fotografia d’Steve McCurry
Fotografia d’Steve McCurry
Fotografia d’Steve McCurry
CONSELLS
• Penjar-se la càmera del coll.
• Aprendre de memòria on són els botons.
• Agafar amb la mà dreta la càmera i amb l'esquerra per sota de l'objectiu.
• Portar l’objectiu sempre amb la tapa posada quan no s’utilitzi.
• Evitar canvis de temperatura bruscs.
• Fer un manteniment i/o neteja de la càmera.
• Evitar exposar l’objectiu directament al sol durant molta estona.
• Mantenir la càmera ferma perquè aquesta es mogui el menys possible.
• Si pots, recolza't en parets, baranes, arbres... Això farà que el teu cos estigui
molt més ferm.
• També pots augmentar l'estabilitat del teu cos fent un trípode amb ell.
Abans de sortir a fer fotos
• Revisar que el teu material estigui complet
• Bateries ben carregades i les targetes formatades
• Si vas de viatge no oblidis el carregador de bateries
• Neteja els teus filtres i objectius
EXERCICI I:
FOTOGRAFIA PURA
Edward Weston
• Considerat com un pioner i com
un dels representant més
importants de la 'fotografia
directa' nordamericana.
• Experimentà amb motius
abstractes, buscant angles
d'enfocament i condicions
d'exposició insòl·lids.
• Veure 'les coses per si mateixes',
en la seva essència.
• Ser mirades com a imatges sense
necessitat de recórrer al referent
real.
• Purament estètic.
Plantejament
• Realitzar una sèrie de 6-8 fotografies.
• Bodegó: Dos elements com a màxim.
• Observar, apropar-se i analitzar. Tornar a fotografiar.
• Un cop realitzades les fotografies, observar si estan borroses o no hi ha prou
llum.
• Fer una bona tria, no repetir enquadraments ni punts de vista.
• Penjar a Flickr un àlbum titulat: “Exercici 1: Fotografia Pura”
• Enviar l’enllaç a: ingridbrosman@gmail.com

More Related Content

What's hot (20)

LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURALES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURA
 
SEGONES AVANTGUARDES
SEGONES AVANTGUARDESSEGONES AVANTGUARDES
SEGONES AVANTGUARDES
 
Generes fotografics
Generes fotograficsGeneres fotografics
Generes fotografics
 
19 August Prima Porta
19 August Prima Porta19 August Prima Porta
19 August Prima Porta
 
fotomontaje
fotomontajefotomontaje
fotomontaje
 
L'ART DEL RENAIXEMENT I MANIERISME.pdf
L'ART DEL RENAIXEMENT I MANIERISME.pdfL'ART DEL RENAIXEMENT I MANIERISME.pdf
L'ART DEL RENAIXEMENT I MANIERISME.pdf
 
Jardi delicies el Bosch
Jardi delicies el BoschJardi delicies el Bosch
Jardi delicies el Bosch
 
Neoclassicisme
NeoclassicismeNeoclassicisme
Neoclassicisme
 
Cultura audiovisual- el llenguatge visual
Cultura audiovisual- el llenguatge visualCultura audiovisual- el llenguatge visual
Cultura audiovisual- el llenguatge visual
 
19. ARA PACIS AUGUSTAE (Virginia Pinel)
19. ARA PACIS AUGUSTAE (Virginia Pinel)19. ARA PACIS AUGUSTAE (Virginia Pinel)
19. ARA PACIS AUGUSTAE (Virginia Pinel)
 
POLLOCK: NÚMERO 1 (1950)
POLLOCK: NÚMERO 1 (1950)POLLOCK: NÚMERO 1 (1950)
POLLOCK: NÚMERO 1 (1950)
 
La fotografía
La fotografíaLa fotografía
La fotografía
 
LA MADELEINE P.A. VIGNON
LA MADELEINE P.A. VIGNONLA MADELEINE P.A. VIGNON
LA MADELEINE P.A. VIGNON
 
3 eso - Visual i Plàstica Missatge Visual
3 eso - Visual i Plàstica Missatge Visual3 eso - Visual i Plàstica Missatge Visual
3 eso - Visual i Plàstica Missatge Visual
 
Publication Design Chapter 02
Publication Design Chapter 02Publication Design Chapter 02
Publication Design Chapter 02
 
51. ELS JUGADORS DE CARTES. PAUL CÉZANNE
51. ELS JUGADORS DE CARTES. PAUL CÉZANNE51. ELS JUGADORS DE CARTES. PAUL CÉZANNE
51. ELS JUGADORS DE CARTES. PAUL CÉZANNE
 
RODIN: EL PENSADOR
RODIN: EL PENSADORRODIN: EL PENSADOR
RODIN: EL PENSADOR
 
CANOVA: EROS I PSIQUE
CANOVA: EROS I PSIQUECANOVA: EROS I PSIQUE
CANOVA: EROS I PSIQUE
 
Maman - Louise Bourgeois
Maman - Louise BourgeoisMaman - Louise Bourgeois
Maman - Louise Bourgeois
 
Arquitectura S XX
Arquitectura S XXArquitectura S XX
Arquitectura S XX
 

Viewers also liked

Tipus i generes fotografics
Tipus i generes fotograficsTipus i generes fotografics
Tipus i generes fotograficsailadrac
 
"Mobilmachung" nachgeblättert. Versuch einer Systematisierung der Angebote un...
"Mobilmachung" nachgeblättert. Versuch einer Systematisierung der Angebote un..."Mobilmachung" nachgeblättert. Versuch einer Systematisierung der Angebote un...
"Mobilmachung" nachgeblättert. Versuch einer Systematisierung der Angebote un...Martin Krieg
 
ידיעות גושה - מהדורה שביעית
ידיעות גושה - מהדורה שביעיתידיעות גושה - מהדורה שביעית
ידיעות גושה - מהדורה שביעיתGenzyme Israel
 
Meltwater Entrepreneurial School of Technology Brochure
Meltwater Entrepreneurial School of Technology BrochureMeltwater Entrepreneurial School of Technology Brochure
Meltwater Entrepreneurial School of Technology BrochureJoseph Latteri
 
Aspectos generales de la práctica docente
Aspectos generales de la práctica docenteAspectos generales de la práctica docente
Aspectos generales de la práctica docenteANA CAROLINA ARAÚZ
 
Clinical manifestations & diagnosis of lyme borreliosis
Clinical manifestations & diagnosis of lyme borreliosisClinical manifestations & diagnosis of lyme borreliosis
Clinical manifestations & diagnosis of lyme borreliosisjake-s
 
El neoclassicisme ii.
El neoclassicisme ii.El neoclassicisme ii.
El neoclassicisme ii.ClaraCanelles
 
La vida de Miguel Ángel Gil Alonso
La vida de Miguel Ángel Gil AlonsoLa vida de Miguel Ángel Gil Alonso
La vida de Miguel Ángel Gil Alonsomiguelgil60
 
Socio economic data analytics for marketing - an outline
Socio economic data analytics for marketing - an outline Socio economic data analytics for marketing - an outline
Socio economic data analytics for marketing - an outline Shrinath V
 
BI - KReports - Reporting tool - Navision
BI - KReports - Reporting tool - NavisionBI - KReports - Reporting tool - Navision
BI - KReports - Reporting tool - NavisionKRSolutions
 
Guia de genètica per a Batxillerat
Guia de genètica per a BatxilleratGuia de genètica per a Batxillerat
Guia de genètica per a BatxilleratJordi Bas
 
Marketing Apps: How To Turn Interaction into Business Action
Marketing Apps: How To Turn Interaction into Business ActionMarketing Apps: How To Turn Interaction into Business Action
Marketing Apps: How To Turn Interaction into Business Actionion interactive
 
Costco Coupon Book October 2014
Costco Coupon Book October 2014Costco Coupon Book October 2014
Costco Coupon Book October 2014OptimalTargeting
 
Medio ambiente blog
Medio ambiente blogMedio ambiente blog
Medio ambiente blogSOL
 

Viewers also liked (20)

Tipus i generes fotografics
Tipus i generes fotograficsTipus i generes fotografics
Tipus i generes fotografics
 
"Mobilmachung" nachgeblättert. Versuch einer Systematisierung der Angebote un...
"Mobilmachung" nachgeblättert. Versuch einer Systematisierung der Angebote un..."Mobilmachung" nachgeblättert. Versuch einer Systematisierung der Angebote un...
"Mobilmachung" nachgeblättert. Versuch einer Systematisierung der Angebote un...
 
ידיעות גושה - מהדורה שביעית
ידיעות גושה - מהדורה שביעיתידיעות גושה - מהדורה שביעית
ידיעות גושה - מהדורה שביעית
 
Meltwater Entrepreneurial School of Technology Brochure
Meltwater Entrepreneurial School of Technology BrochureMeltwater Entrepreneurial School of Technology Brochure
Meltwater Entrepreneurial School of Technology Brochure
 
Aspectos generales de la práctica docente
Aspectos generales de la práctica docenteAspectos generales de la práctica docente
Aspectos generales de la práctica docente
 
Clinical manifestations & diagnosis of lyme borreliosis
Clinical manifestations & diagnosis of lyme borreliosisClinical manifestations & diagnosis of lyme borreliosis
Clinical manifestations & diagnosis of lyme borreliosis
 
El neoclassicisme ii.
El neoclassicisme ii.El neoclassicisme ii.
El neoclassicisme ii.
 
La vida de Miguel Ángel Gil Alonso
La vida de Miguel Ángel Gil AlonsoLa vida de Miguel Ángel Gil Alonso
La vida de Miguel Ángel Gil Alonso
 
Certificación aservisamb sas
Certificación aservisamb sasCertificación aservisamb sas
Certificación aservisamb sas
 
Un buen regalo
Un buen regaloUn buen regalo
Un buen regalo
 
Dossier FfranquiCias
Dossier FfranquiCiasDossier FfranquiCias
Dossier FfranquiCias
 
Socio economic data analytics for marketing - an outline
Socio economic data analytics for marketing - an outline Socio economic data analytics for marketing - an outline
Socio economic data analytics for marketing - an outline
 
BI - KReports - Reporting tool - Navision
BI - KReports - Reporting tool - NavisionBI - KReports - Reporting tool - Navision
BI - KReports - Reporting tool - Navision
 
Guia de genètica per a Batxillerat
Guia de genètica per a BatxilleratGuia de genètica per a Batxillerat
Guia de genètica per a Batxillerat
 
Prospekt help 24_pflege
Prospekt help 24_pflegeProspekt help 24_pflege
Prospekt help 24_pflege
 
Glosario
GlosarioGlosario
Glosario
 
Marketing Apps: How To Turn Interaction into Business Action
Marketing Apps: How To Turn Interaction into Business ActionMarketing Apps: How To Turn Interaction into Business Action
Marketing Apps: How To Turn Interaction into Business Action
 
Costco Coupon Book October 2014
Costco Coupon Book October 2014Costco Coupon Book October 2014
Costco Coupon Book October 2014
 
Medio ambiente blog
Medio ambiente blogMedio ambiente blog
Medio ambiente blog
 
Fortune
FortuneFortune
Fortune
 

Similar to Principis de la càmera fotogràfica i tipus de càmeres

La fotografia
La fotografiaLa fotografia
La fotografiaajimen44
 
Fotografia digital
Fotografia digitalFotografia digital
Fotografia digitalIRos98
 
Treballar Amb Imatges
Treballar Amb ImatgesTreballar Amb Imatges
Treballar Amb ImatgesPedro Vilas
 
Grau en Cinematografia. Quart Curs Especialidad Dirección de Fotografía y C...
 Grau en Cinematografia. Quart Curs Especialidad Dirección de Fotografía y C... Grau en Cinematografia. Quart Curs Especialidad Dirección de Fotografía y C...
Grau en Cinematografia. Quart Curs Especialidad Dirección de Fotografía y C...Bande á Part Escuela de Cine
 
Fotografia Digital - Modes i Profunditat de Camp
Fotografia Digital - Modes i Profunditat de CampFotografia Digital - Modes i Profunditat de Camp
Fotografia Digital - Modes i Profunditat de CampIngrid Moragas Margarit
 
Fotografia digital
Fotografia digitalFotografia digital
Fotografia digitaliros1998
 
Modes i Profunditat de camp
Modes i Profunditat de campModes i Profunditat de camp
Modes i Profunditat de campIngrid Brosman
 
Diplomatura en Cinematografia. Tercer curs. Especialidad Dirección de Fotog...
 Diplomatura en Cinematografia. Tercer curs. Especialidad Dirección de Fotog... Diplomatura en Cinematografia. Tercer curs. Especialidad Dirección de Fotog...
Diplomatura en Cinematografia. Tercer curs. Especialidad Dirección de Fotog...Bande á Part Escuela de Cine
 
Diplomatura en Cinematografia. Tercer curs. Especialidad Dirección de Fotog...
 Diplomatura en Cinematografia. Tercer curs. Especialidad Dirección de Fotog... Diplomatura en Cinematografia. Tercer curs. Especialidad Dirección de Fotog...
Diplomatura en Cinematografia. Tercer curs. Especialidad Dirección de Fotog...Bande á Part Escuela de Cine
 
Cultura audiovisual t 5
Cultura audiovisual t 5Cultura audiovisual t 5
Cultura audiovisual t 5Sashbar360
 
Resum tema 1 la fotografia digital
Resum tema 1 la fotografia digitalResum tema 1 la fotografia digital
Resum tema 1 la fotografia digitalLidia Carrasco
 
DSLR & Vídeo. Una introducció a la creació videogràfica.
DSLR & Vídeo. Una introducció a la creació videogràfica.DSLR & Vídeo. Una introducció a la creació videogràfica.
DSLR & Vídeo. Una introducció a la creació videogràfica.Josep Darnés Bosch
 
La càmera
La càmeraLa càmera
La càmeracarmen
 
Construcció d'un horitzó per a Stellarium
Construcció d'un horitzó per a StellariumConstrucció d'un horitzó per a Stellarium
Construcció d'un horitzó per a StellariumAngel Juan
 
Imatge digital amb smartphone
Imatge digital amb smartphoneImatge digital amb smartphone
Imatge digital amb smartphoneCiberteka
 
the gimp espai de treball i restaura fotos
the gimp espai de treball i restaura fotosthe gimp espai de treball i restaura fotos
the gimp espai de treball i restaura fotosrestauracio
 
La fotografia fixa en l'ensenyament
La fotografia fixa en l'ensenyamentLa fotografia fixa en l'ensenyament
La fotografia fixa en l'ensenyamentmelanieygemma
 

Similar to Principis de la càmera fotogràfica i tipus de càmeres (20)

Fotografia Digital - Introducció
Fotografia Digital - IntroduccióFotografia Digital - Introducció
Fotografia Digital - Introducció
 
La fotografia
La fotografiaLa fotografia
La fotografia
 
Fotografia digital
Fotografia digitalFotografia digital
Fotografia digital
 
Treballar Amb Imatges
Treballar Amb ImatgesTreballar Amb Imatges
Treballar Amb Imatges
 
Grau en Cinematografia. Quart Curs Especialidad Dirección de Fotografía y C...
 Grau en Cinematografia. Quart Curs Especialidad Dirección de Fotografía y C... Grau en Cinematografia. Quart Curs Especialidad Dirección de Fotografía y C...
Grau en Cinematografia. Quart Curs Especialidad Dirección de Fotografía y C...
 
Fotografia Digital - Modes i Profunditat de Camp
Fotografia Digital - Modes i Profunditat de CampFotografia Digital - Modes i Profunditat de Camp
Fotografia Digital - Modes i Profunditat de Camp
 
Fotografia digital
Fotografia digitalFotografia digital
Fotografia digital
 
Modes i Profunditat de camp
Modes i Profunditat de campModes i Profunditat de camp
Modes i Profunditat de camp
 
Diplomatura en Cinematografia. Tercer curs. Especialidad Dirección de Fotog...
 Diplomatura en Cinematografia. Tercer curs. Especialidad Dirección de Fotog... Diplomatura en Cinematografia. Tercer curs. Especialidad Dirección de Fotog...
Diplomatura en Cinematografia. Tercer curs. Especialidad Dirección de Fotog...
 
Diplomatura en Cinematografia. Tercer curs. Especialidad Dirección de Fotog...
 Diplomatura en Cinematografia. Tercer curs. Especialidad Dirección de Fotog... Diplomatura en Cinematografia. Tercer curs. Especialidad Dirección de Fotog...
Diplomatura en Cinematografia. Tercer curs. Especialidad Dirección de Fotog...
 
Cultura audiovisual t 5
Cultura audiovisual t 5Cultura audiovisual t 5
Cultura audiovisual t 5
 
Treball informàtica
Treball informàticaTreball informàtica
Treball informàtica
 
Resum tema 1 la fotografia digital
Resum tema 1 la fotografia digitalResum tema 1 la fotografia digital
Resum tema 1 la fotografia digital
 
DSLR & Vídeo. Una introducció a la creació videogràfica.
DSLR & Vídeo. Una introducció a la creació videogràfica.DSLR & Vídeo. Una introducció a la creació videogràfica.
DSLR & Vídeo. Una introducció a la creació videogràfica.
 
La càmera
La càmeraLa càmera
La càmera
 
Construcció d'un horitzó per a Stellarium
Construcció d'un horitzó per a StellariumConstrucció d'un horitzó per a Stellarium
Construcció d'un horitzó per a Stellarium
 
Imatge digital amb smartphone
Imatge digital amb smartphoneImatge digital amb smartphone
Imatge digital amb smartphone
 
the gimp espai de treball i restaura fotos
the gimp espai de treball i restaura fotosthe gimp espai de treball i restaura fotos
the gimp espai de treball i restaura fotos
 
La fotografia fixa en l'ensenyament
La fotografia fixa en l'ensenyamentLa fotografia fixa en l'ensenyament
La fotografia fixa en l'ensenyament
 
Tm 5 Cultura audiovisual
Tm 5 Cultura audiovisualTm 5 Cultura audiovisual
Tm 5 Cultura audiovisual
 

More from Ingrid Brosman

Punt de vista, angulació i plans
Punt de vista, angulació i plansPunt de vista, angulació i plans
Punt de vista, angulació i plansIngrid Brosman
 
Panoràmiques, reenquadrament i HDR
Panoràmiques, reenquadrament i HDRPanoràmiques, reenquadrament i HDR
Panoràmiques, reenquadrament i HDRIngrid Brosman
 
Situacions fotogràfiques
Situacions fotogràfiquesSituacions fotogràfiques
Situacions fotogràfiquesIngrid Brosman
 
Balanç de blancs, Histograma, Fotografia nocturna i RAW
Balanç de blancs, Histograma, Fotografia nocturna i RAWBalanç de blancs, Histograma, Fotografia nocturna i RAW
Balanç de blancs, Histograma, Fotografia nocturna i RAWIngrid Brosman
 
La llum i la temperatura de color
La llum i la temperatura de colorLa llum i la temperatura de color
La llum i la temperatura de colorIngrid Brosman
 
Exposició i objectius
Exposició i objectiusExposició i objectius
Exposició i objectiusIngrid Brosman
 
Obertura de diafragma, temps d'exposció i ISO
Obertura de diafragma, temps d'exposció i ISOObertura de diafragma, temps d'exposció i ISO
Obertura de diafragma, temps d'exposció i ISOIngrid Brosman
 
Composició i enquadrament de l'imatge
Composició i enquadrament de l'imatgeComposició i enquadrament de l'imatge
Composició i enquadrament de l'imatgeIngrid Brosman
 

More from Ingrid Brosman (9)

Autoretrat
 Autoretrat Autoretrat
Autoretrat
 
Punt de vista, angulació i plans
Punt de vista, angulació i plansPunt de vista, angulació i plans
Punt de vista, angulació i plans
 
Panoràmiques, reenquadrament i HDR
Panoràmiques, reenquadrament i HDRPanoràmiques, reenquadrament i HDR
Panoràmiques, reenquadrament i HDR
 
Situacions fotogràfiques
Situacions fotogràfiquesSituacions fotogràfiques
Situacions fotogràfiques
 
Balanç de blancs, Histograma, Fotografia nocturna i RAW
Balanç de blancs, Histograma, Fotografia nocturna i RAWBalanç de blancs, Histograma, Fotografia nocturna i RAW
Balanç de blancs, Histograma, Fotografia nocturna i RAW
 
La llum i la temperatura de color
La llum i la temperatura de colorLa llum i la temperatura de color
La llum i la temperatura de color
 
Exposició i objectius
Exposició i objectiusExposició i objectius
Exposició i objectius
 
Obertura de diafragma, temps d'exposció i ISO
Obertura de diafragma, temps d'exposció i ISOObertura de diafragma, temps d'exposció i ISO
Obertura de diafragma, temps d'exposció i ISO
 
Composició i enquadrament de l'imatge
Composició i enquadrament de l'imatgeComposició i enquadrament de l'imatge
Composició i enquadrament de l'imatge
 

Recently uploaded

I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓI BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓLasilviatecno
 
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxPresentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxRosabel UA
 
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfJOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfErnest Lluch
 
Curs de Català - Continguts del 2n Trimestre
Curs de Català - Continguts del 2n TrimestreCurs de Català - Continguts del 2n Trimestre
Curs de Català - Continguts del 2n Trimestreignasi23
 
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfCatalà parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfErnest Lluch
 
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓII BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓLasilviatecno
 
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfJFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfErnest Lluch
 

Recently uploaded (8)

I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓI BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
 
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdfDíptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
 
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxPresentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
 
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfJOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
 
Curs de Català - Continguts del 2n Trimestre
Curs de Català - Continguts del 2n TrimestreCurs de Català - Continguts del 2n Trimestre
Curs de Català - Continguts del 2n Trimestre
 
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfCatalà parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
 
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓII BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
 
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfJFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
 

Principis de la càmera fotogràfica i tipus de càmeres

 • 1. Fotografia Digital Escola Municipal d’Arts i Oficis Curs 2015-2016 Professora: Ingrid Moragas E-mail: ingridbrosman@gmail.com
 • 2. Funcionament del curs • L’alumne ha de portar la càmera i el manual d’instruccions en totes les sessions. • El manual ha de ser “estudiat” per l’alumne per tal de saber de què es parla. • Durant les classes es donarà un temari que haurà de ser aplicat en els exercicis, no obligatoris però si recomanats per el bon seguiment I aprenentatge del curs. • Cada alumne haurà de tenir un compte Flickr, on haurà de penjar les fotografies a un àlbum amb el titol corresponent. • Durant els primers 30min de la classe es farà la correcció dels exercicis de la setmana anterior. • Es realitzaran varies sortides a l’exterior, normalment en cap de setmana.
 • 3. Objectius del curs PRIMERA PART: Dominant la càmera • Conèixer els principis de la fotografia. • Aprendre què és i com funciona la càmera. • Formats d’imatge: RAW, JPG i TIFF. • Saber utilitzar la composició i l’enquadrament de la imatge. • Plans. • Enfocament i profunditat d’imatge. • Saber utilitzar el mode manual i semiautomàtic. • Controlar la llum i les condicions atmosferiques durant la presa. • Com obtenir fotografies nitides en situacions de poca llum. • Conèixer accessoris útils per la nostra càmera. • Saber quin objectiu és idoni per la fotografia que volem realitzar.
 • 4. SEGONA PART: Fotografia d’interior i d’estudi • Principis de la fotografia d’estudi. • Elements necessaris per un estudi. • Control de la llum, les sombres i els reflexes. • Com planificar una bona sessió fotogràfica. • Diferents elements a fotografiar i les caracteristiques. • Anàlisi de la situació i com resoldre-la. • Identificar problemàtiques i saber què afectarà a l’hora de fotografiar. • Els exercicis seran realitzats a l’escola.
 • 5. SEGONA PART: Retoc digital • Conèixer els programes a utilitzar: Photoshop, Lightroom, CameraRaw, programari online i altres. • Exportació a difrents formats segons les necessitats. • Reencaix de les fotografies. • Solucionar temes d’exposició, contrast, temperatura de color i altres. • Saber identificar quin és el motiu pel que la fotografia no té força i com solucionar-ho. • HDR • Aplicacions d’imatge per mòbils: Instagram, Snapseed, Fotograf, etc. • Exercicis planificats que es duran a terme a les classes. • Exercicis realitzats pels alumnes amb les seves propies fotografies.
 • 7. La fotografia Fotografia = foto (llum) + grafos (escriptura) "La fotografia és una eina per tractar amb coses que tothom coneix però que ningú presta atenció. Les meves fotografies es proposen representar alguna cosa que vostès no veuen.” Emmet Gowin "El més important no és la càmera, sinó l'ull.” Ernst Hass "Si les teves fotografies no són prou bones és perquè no estàs prou a prop.” Robert Capa
 • 8. PRINCIPIS DE LA CÀMERA FOTOGRÀFICA
 • 9. Història • 1521 Primera publicació sobre la càmera fosca de Cesare Cesariano. • 1558 Gerolamo Cardano suggereix una important millora, una lent en l'obertura de la càmera. • 1600 Fins a aquest moment la càmera era una habitació i es transforma en un instrument portàtil de fusta. En aquest segle els científics continuaven experimentant amb clorur de plata. • 1685 La càmera ja estava llesta per a la fotografia, però van haver de passar 130 anys més perquè pogués donar els primers fruits concrets, els químics encara no estaven llestos.
 • 10. • 1777 Carl Wilhelm Scheele i el suís Jean Senebier van revelar que les sals actuaven amb l'acció de la llum. Artistes coneguts com Canaletto o Ingres utilitzaven la càmera obscura, per a assolir treballs gairebé perfectes. • 1805 L'anglès Thomas Wedgwood va fer descobriments en els procediments per a capturar imatges i va assolir fer-les permanents. • 1816 El científic francès Nicéphore Niepce va obtenir les primeres imatges fotogràfiques amb 8 hores d'exposició. • 1839 Louis Daguerre va fer públic el seu procés per a l'obtenció de fotografies basat en la plata denominat daguerreotip1, que resolia alguns problemes tècnics del procediment inicial de Niepce i reduïa els temps necessaris d'exposició. 1 Placa de coure, coberta amb una sol·lució de plata, exposada a la llum durant uns 30 minuts. Quan la imatge desitjada ja havia quedat estampada, la placa era sumergida en un dissolvent i la imatge anava apareixent gradualment, fins a quedar fixada en paper.
 • 11. Gairebé al mateix temps, William Fox Talbot va desenvolupar un mètode basat en un paper cobert amb clorur de plata que produïa una imatge en negatiu que havia de ser posteriorment positivada tantes vegades com es desitgés. • 1861 La primera fotografia en color va ser obtinguda pel físic James Clerk Maxwell. • 1880 Apareix la tècnica d'impressió en mitjos tons, que és l'antecessora de l'actual procediment d'offset i fotocromia. • 1888 L'esplendor comercial va ser a partir de que Kodak va treure al mercat una càmera que utilitzava rodets de 100 fotos circulars i, sobretot, a causa de la industrialització del procés d'impressió de pel·lícula fotogràfica. • 1907 La primera pel·lícula fotogràfica en color arribà al mercat. • 1950 Nous procediments industrials permeten incrementar enormement la velocitat i la sensibilitat a la llum de les pel·lícules en color i en blanc i negre.
 • 12. • 1960 Els primers VTR són utilitzats per la NASA, per a captar les primeres fotografies electròniques de Mart. • 1969 Considerat l'inici de la carrera digital. Willard Boyle i George Smith dissenyen l'estructura bàsica del primer CCD (sistema per a l'emmagatzematge d'informació) utilitzat un any més tard, pels laboratoris Bell com sistema per a capturar imatges al construir la primera càmera de vídeo. • 1981 Surt al mercat la primera càmera digital, la Sony Mavica, amb CCD i una resolució de 100x100 píxels. • 1990 Apareix la primera versió d'Adobe Photoshop. • 1997 Es crea la tecnologia CMOS, que revolucionaria la creació digital d'imatges.
 • 13. Càmara fosca Consisteix en una caixa tancada i opaca amb un petit forat per on entra la llum, la qual projecta dins de la caixa una imatge invertida de l’escena situada davant d’ella. Al segle XV s'usava com a instrument auxiliar per al dibuix. La imatge, projectada sobre paper o un altre suport, podia servir de pauta per dibuixar sobre ella.
 • 14. Al segle XVI es construeixen càmeres portàtils amb un objectiu de major diàmetre dotat de lents, de manera que la imatge guanyava en definició i lluminositat. Artistes dels segles XVI i XVII, com Johannes Vermeer i uns altres van usar càmeres fosques per ajudar-se en l'elaboració dels seus esbossos i pintures. Esbossos obtinguts mitjançant una càmera fosca. Model de càmara fosca del segle XVIII.
 • 15. Càmara estenopeica Quan es van descobrir els materials fotosensibles, la càmera fosca es va convertir en càmera estenopeica. Bàsicament és una càmara fosca dotada amb paper fotogràfic. És necessari que no entri llum i que tingui una làmina de material opac davant, que funciona com a obturador, per tal de controlar el temps d’exposició.
 • 16. Video-resum de l’història de la fotografia http://www.youtube.com/watch?v=BcNdQ6e4vEw
 • 17. La càmera • Objectiu: dirigeix els raigs de llum cap a un sensor digital en l'altre extrem. • Sensor digital: capta l’imatge. • Diafragma: una obertura variable que limita la mida del raig de llum que penetra (obertura de diafragma). • Obturador: controla el temps que el sensor està exposat a la llum (temps d'exposició) . • Disparador: un botó per triar el moment de l'exposició.
 • 18.
 • 19. • Fotòmetre mesura la llum projectada a través de l'objectiu perquè la càmera pugui calcular l'exposició correcta. • Visor: per observar i compondre l’escena. • Targeta de memòria o pel·lícula: La imatge recollida pel sensor és processada i s'emmagatzema o es plasma. • Bateria: l’alimentació per l’electrònica durant tot el procés.
 • 21. Les càmeres es poden classificar en funció de moltes coses: • Analògic o digital: Suport en què s'emmagatzemen les imatges (pel·licula o sensor) • Compactes, bridge, DSLR, mig format: Mida del sensor o pel·lícula • Manuals o automàtiques: Grau d'automatisme Les digitals es diferencien principalment per la seva mida, la mida del sensor i per les seves funcionalitats.
 • 22. Compactes • Són les més esteses per la seva facilitat de maneig. • Són petites i per tant la grandària del seu sensor també ho és. • La creativitat és una mica limitada. • No es poden adequar els parametres manualment, només hi ha certs modes predeterminats. • S'enquadra utilitzant la pantalla. • L'ús que se li dóna és d’aficionat. • El preu normalment és bastant assequible.
 • 23. Intermitges o bridge • Augment en la nitidesa i qualitat de les fotos, així com en la possibilitat d'obtenir ampliacions més grans sense perdre qualitat. • Més funcionalitats. Les lents són de millor qualitat i solen tenir un zoom no intercanviable habitualment amb major abast. • Ideals per viatjar i permeten fer fotos de bona qualitat controlant el que fas. • L'ús que se li dóna és d'aficionat. • El preu pot variar segons les caracteristiques.
 • 24. Rèflex o DSLR • El tamany del sensor és notablement més gran: la nitidesa i qualitat de les fotos és clarament superior. • Visor rèflex que mostra amb molta precisió el resultat definitiu de les fotos, té més funcionalitats que permeten ser més creatiu i controlar amb més exactitut el procés de fer una foto. • Molts accessoris, permet l'intercanvi d'objectius. • Permeten ampliacions de qualitat d'un tamany més gran. • L'ús pot ser d'aficionat i de professional. • Preu molt variat segons les característiques i els accessoris.
 • 25. Mig format • Sensor molt més gran que les rèflex. • Dedicades únicament a l`àmbit professional i científic, on la clau és poder realizar ampliacions realment grans. • Els components i accessoris són de la màxima qualitat i precisió. • Preu molt elevat.
 • 27. Actualment existeixen nombroses especialitats dins de la fotografia que podem classificar en gèneres o subgèneres. D'una manera general podem enumerar els gèneres bàsics: • Retrat • Paisatge • Bodegó • Reportatge
 • 28. Retrat • Deriva de la pintura. En un principi tenia el mateix objectiu que la pintura de retrat: mostrar com eren les persones retratades i passar a la història. • La representació del cos humà, ja sigui tot el cos o simplement la cara, que gira entorn de la idea de mostrar les qualitats físiques o morals de les persones que hi apareixen. • El focus de la fotografia és normalment la cara de la persona, tot i que el cos sencer i el fons o el context poden ser-hi inclosos. • Actualment trobem moltes variants dins d’aquest gènere, passant pels autors més artistics fins a les fotografies publicitaries. • Subgèneres: o Fotografia de moda o Fotografia d'esdeveniments socials o Fotografia esportiva o I molts més • Clàssics: Nadar, Disdéri, David Octavius Hill • Contemporanis: Cindy Sherman, Rineke Dijkstra
 • 30. Fotografia de David Octavius Hill
 • 33. Paisatge • Deriva de la pintura. • Valors memorístics, per la curiositat científica, per afanys purament comercials o per qüestions relacionades amb la creativitat. • El focus de la fotografia és molt àmpli o té un element de referència purament compositu. • Com que els temps d'exposició necessaris eren molt amplis, els paisatges són fotografiats quan no hi ha res en moviment per tal d'evitar que sortissin borrosos. • Subgèneres: o Fotografia d'arquitectura o Fotografia aèria o Fotografia de la natura o Fotografia submarina • Clàssics: Niepce, Daguerre, Hippolythe Bayard • Contemporanis: Gabriel Figueroa, Rafael Doniz
 • 34. “Vista des de la finestra” de Niépce
 • 39. Bodegó • Deriva de la pintura. • Natura morta. • Elements inanimats. • El focus de la fotografia és el que el fotògraf ha preparat en l’escena a fotografiar. • Dins de la fotografia de bodegó, sortint de la seva idea més clàssica, podem trobar moltes noves concepcions. • Subgèneres: o Fotografia publicitària o Fotografia artística • Clàssics: Niépce, Daguerre • Contemporanis: Darren Jones , Ori Gersht,
 • 44. Reportatge • No deriva de la pintura. • Captar la realitat d'un interès informatiu. • Permet enregistrar en un moment molt breu una realitat que canvia contínuament, per això és considerat el gènere per excel·lència. • Va començar a realitzar-se usualment quan les càmeres van ser més compactes. • El focus de la fotografia depèn del que es vulgui ensenyar o transmetre. • Subgèneres: o Fotografia de premsa o Fotografia de guerra o Fotografia documental • Clàssics: Robert Capa, Richard Avedon • Contemporanis: Steve McCurry
 • 45. “Miliciano herido de muerte” de Robert Capa
 • 52. • Penjar-se la càmera del coll. • Aprendre de memòria on són els botons. • Agafar amb la mà dreta la càmera i amb l'esquerra per sota de l'objectiu. • Portar l’objectiu sempre amb la tapa posada quan no s’utilitzi. • Evitar canvis de temperatura bruscs. • Fer un manteniment i/o neteja de la càmera. • Evitar exposar l’objectiu directament al sol durant molta estona.
 • 53. • Mantenir la càmera ferma perquè aquesta es mogui el menys possible. • Si pots, recolza't en parets, baranes, arbres... Això farà que el teu cos estigui molt més ferm. • També pots augmentar l'estabilitat del teu cos fent un trípode amb ell.
 • 54. Abans de sortir a fer fotos • Revisar que el teu material estigui complet • Bateries ben carregades i les targetes formatades • Si vas de viatge no oblidis el carregador de bateries • Neteja els teus filtres i objectius
 • 56. Edward Weston • Considerat com un pioner i com un dels representant més importants de la 'fotografia directa' nordamericana. • Experimentà amb motius abstractes, buscant angles d'enfocament i condicions d'exposició insòl·lids. • Veure 'les coses per si mateixes', en la seva essència. • Ser mirades com a imatges sense necessitat de recórrer al referent real. • Purament estètic.
 • 57.
 • 58.
 • 59.
 • 60.
 • 61.
 • 62. Plantejament • Realitzar una sèrie de 6-8 fotografies. • Bodegó: Dos elements com a màxim. • Observar, apropar-se i analitzar. Tornar a fotografiar. • Un cop realitzades les fotografies, observar si estan borroses o no hi ha prou llum. • Fer una bona tria, no repetir enquadraments ni punts de vista. • Penjar a Flickr un àlbum titulat: “Exercici 1: Fotografia Pura” • Enviar l’enllaç a: ingridbrosman@gmail.com

Editor's Notes

 1. 1 - El més important a l’hora de fer una fotografia és obervar! Busqueu en les escenes quotidianes però mireu des d’un punt de vista diferent. 2 - No us obsessioneis amb tenir l'última camara del mercat. Aprofiteu la que teniu i treballeu per treure-li el major partit i mostrar tot el que porteu dins. 3 - No tingueu por. Apropeu-vos i proveu des de diferents distàncies i punts d'enfocament, les vostres fotografies ho agrairan.
 2. Explicació càmara fosca: http://youtu.be/rMrWwY0ulTU
 3. MATERIALS FOTOSENSIBLES: aquell suport que conté una capa o un conjunt de capes sensible a la llum que reaccionen que reaccionen quan entren en contacte amb ella formant una imatge latent. OBTURADOR: és el dispositiu que controla el temps durant el qual arriba la llum al material fotosensible
 4. Objectiu: El subjecte o l'escena és enquadrada i enfocada utilitzant.. Diafragma: En l'objectiu Obturador: Entre l'objectiu i el sensor, Visor: pot ser X o a través d'una pantalla incorporada a la càmera digital .
 5. Objectiu: El subjecte o l'escena és enquadrada i enfocada utilitzant.. Diafragma: En l'objectiu Obturador: Entre l'objectiu i el sensor, Visor: pot ser X o a través d'una pantalla incorporada a la càmera digital .
 6. Nosaltres ens centrarem només en les digitals
 7. 1 – Són ideals per viatjar o portar a qualsevol lloc perquè caben en una butxaca. 2 – És el desavantatge principal. 3 – Tot i que cada vegada permeten més ajustos amb aquest tipus de càmeres 4 – Encara que algunes porten un visor, aquest sol ser més aviat simbòlic
 8. 1 - Lleugerament superiors:
 9. 5 – Pot haver-hi molta diferència entre els models bàsics i els models professionals. 6 – , depenent entre altres coses de la gamma
 10. 2 – No té sentit utilitzar-les for a d’aquest tipus de fotografia. 3 – Els seus preus són molt alts.
 11. 2 - Ajuda molt a agilitzar la presa de fotos. No et perdràs fotos espontànies i seràs capaç d’utilitzar-la ràpid i amb seguretat quan no tinguis llum. 3 - Tracta de prémer el botó del tret suaument perquè la càmera no es mogui. 4 – L’objectiu amb la mà esquerra (per ajustar el zoom i l'enfocament si aquest està en mode manual) i amb la dreta tots els altres botons de la càmera.
 12. 1 – Pots recolzar el braç o el colze i així evitaràs el moviment de la càmera. 2 – Per a això flexiona la cama esquerra i dóna suport en ella al colze esquerre i dóna suport a la cama dreta (genoll i peu) a terra.
 13. 3 – Sense fixar-se en colors o en quines connotacions tenia. 4 - paràmetres estètics