Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Skapa Gemensamma Visioner

2,418 views

Published on

 • Be the first to comment

Skapa Gemensamma Visioner

 1. 1.
 2. 2. Definition vision<br />En bild/föreställning <br />om en önskvärd framtid<br />
 3. 3. Ledarskapets 5 utmaningar<br />Var en förebild för värdegrunden<br />Skapa gemensamma visioner<br />Utmana och ifrågasätt<br />Frigör handlingskraft<br />Uppmuntra och synliggör<br />
 4. 4. Alice i underlandet 1865<br />Alice: Vilken väg ska jag ta?<br />Katten: Vart ska du?<br />Alice: Vet inte.<br />Katten: Då spelar det ingen roll vilken väg du väljer!<br />Om du inte vet vart du ska – hur ska du då kunna välja?<br />Varför visioner?<br />
 5. 5. Visioner, Mål och Värderingar?<br />Vision = En bild/föreställning om en önskvärd framtid<br />Mål = Mätbara måttstockar/milstolpar på väg mot visionen<br />Värdering = Den ”rätta” vägen mot visionen<br />Vision - visionär<br />
 6. 6. Alla människor har visioner!<br />
 7. 7. Ledarskap och visioner<br />Ledaren hjälp för andra att upptäcka och sätta ord på sina visioner<br />Ledaren viktig i processen att bygga en gemensam vision<br />Ledaren behöver kontinuerligt kommunicera och prata om visionen – på ett inspirerande sätt<br />Första steget är att ledaren blir varse sina egna ideala framtidsvisioner<br />
 8. 8. Implementering<br />1) Formulering<br /> - Hur omfattande, metaforer, bilder etc.<br />2) Presentation<br /> - Vem, när, var, hur, till vem, hur ofta?<br />3)Handlingsplan<br /> - Hur jobba mot visionen? Målsättningar och delmål? Arbetsgrupper? <br />4) Hålla lågan vid liv<br /> - Vems ansvar? Hur ofta? På vilket sätt?<br />
 9. 9. Byggstenar i visioner<br /><ul><li>Beskriver en positiv/önskvärd bild (Lagom glapp gentemot nuläget)
 10. 10. Är optimistisk (”Vi kan uppnå det”)
 11. 11. Knyter an till värderingar (sociala och uppdragsrelaterade)
 12. 12. Betonar visionens betydelse och jämför visionen med andra tillstånd
 13. 13. Betonar varje medarbetares betydelse för möjligheten till visionsuppfyllelse
 14. 14. Betonar inre motiv och behov</li></li></ul><li>Från ord till handling<br />”Choose a general direction <br />and implement like hell”<br />

×