Ledningsgruppsutveckling

589 views

Published on

Om Ledarskapscentrums Ledningsgruppsutveckling:

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
589
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ledningsgruppsutveckling

  1. 1. Ledningsgruppsutveckling Ledningsgruppen  är  en  vik/g  beståndsdel  i  en  framgångsrik   Samtliga  av  våra  konsulter  inom  ledningsgruppsutveckling  har   organisa/on.  En  väl  fungerande  ledningsgrupp  ansvarar  för  såväl  den   gedigen  erfarenhet  av  insatser  på  olika  nivåer  inom  en   opera/va  som  den  strategiska  nivån,  sam/digt  som  den  bevakar   organisa/on.  Vi  har  erfarenheter  från  såväl  större  globala   omvärld,  fram/d  och  strategi.  De?a  är  vik/ga  ansvarsområden  som   koncerner  som  från  mindre  bolag.       nästan  varje  företag  och  VD  kämpar  med  a?  hantera  och  utveckla.           Ledarskapscentrums  ledningsgruppsutveckling  tar  all/d  sin   “E#er  insatsen  ,llsammans  med  Ledarskapscentrum  har  vår  ledningsgrupp   utgångspunkt  i  er  situa/on  samt  utgår  från  era  behov,  utmaningar   gå9  från  a9  vara  av  enbart  rapporterande  karaktär,  ,ll  a9  nu  också  vara   strategisk.  Jag  känner  också  a9  vi  inom  gruppen  ser  ,ll  hela  bolagets  bästa   och  dilemman.     och  inte  bara  si9er  och  skyddar  våra  respek,ve  intressen.  A9  dessutom       kunna  mäta  effekten  förstärker  min  känsla  av  a9  vi  verkligen  lyckats”              INSATSENS ÖVERGRIPANDE INNEHÅLLNULÄGE/BEHOVSANALYSUtifrån syftet med utvecklingsinsatsen identifierar och mäter vi relevanta nyckeltal före insatsen föratt sedan kunna uttala oss om effekterna av de olika insatser som genomförts. Även intervjuer meddeltagarna i ledningsgruppen ingår i denna fas. VÅR ARBETSPROCESSÅTGÄRDSFÖRSLAGNär behovsanalysen är genomförd och nuläget finns tydligt beskrivet så presenterar vi ett Nuläge/ Åtgärdsförslag  åtgärdsförslag som utgår från behovsanalysen. behovsanalys  GENOMFÖRANDEGenomförandefasen ser olika ut beroende av utfallet i de tididgare stegen i vår process. Mengenerellt brukar nedanstående områden vara relavanta för de flesta ledningsgrupper. Utvärdering/ effektmätning   Genomförande/  - Vad vi gör i ledningsgruppenSkapar samsyn kring på ledningsgruppens uppgift och ställer den grundläggande frågan; varförfinns vi till? Vad är vår uppgift? Vårt uppdrag? Vad ska vi diskutera och besluta i ledningsgruppen - Ledarskapscentrum följer alltid enoch vad ska vi inte ta upp? Gruppens uppgifter och ansvar. Strategisk orientering. tydlig arbetsprocess där vi- Hur vi jobbar i ledningsgruppen tillsammans med er skapar en insatsJobbar med hur ledningsgruppen skall samarbeta för att bli ett högt presterande team. Vad krävs som garanterar Return Onför att vara en bra ledningsgrupp? Hur vi kan nyttja våra personliga egenskaper/roller. Skapar Investment.värdebaserade spelregler. Vilka är ledningens spelregler? Vilken är min roll i ledningsgruppen?Rollklargöring.- Våra ledningsgruppsmöten Ledningsgrupper är olika och harDiskuterar konkret vad vi skall göra i gruppen på våra möten och i vardagen. Hur vi driver möten? olika behov. Ta gärna kontakt medVad som ska stå på agendan. Är det ett diskussions- eller beslutsmöte? Hur fattar vi beslut? Vilka oss för att se hur vi kan stödja just dinkrav ställer vi på förberedelser inför våra möten? ledningsgrupp i de utmaningar ni stårUTVÄRDERING/EFFEKTMÄTNING inför.Efter insatsen mäts effekten utifrån de nyckeltal och indikatorer som vi kommit överens om i nuläge/behovsanalysen. Resultatet presenteras både i en skriflig rapport och muntligt vid ett fysisiktuppföljningsmöte. www.ledarskapscentrum.se För mer info: Maria Eliasson Tel: +46 (0)70-415 65 40 E-post: maria@ledarskapscentrum.se

×