Successfully reported this slideshow.

Inspirerande ledarskapsretorik

633 views

Published on

Om Ledarskapscentrums utbildning:
Inspirerande ledarskapsretorik

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Inspirerande ledarskapsretorik

  1. 1. Inspirerande ledarskapsretorikSkulle du vilja bli bättre på att få fram ditt budskap så att andra vill Våra utbildningsledare har samtliga gedigen erfarenhet av att hållalyssna på vad du har att säga? Hamnar du då och då i situationer där i utbildningar och pedagogiken bygger på en stor delaktighet ochdu i efterhand känner dig missnöjd över vad du sade och hur du sade fullständig koppling till deltagarnas egen verklighet.det? Vill du att det du säger i egenskap av chef eller ledare ska tas påstörre allvar? MÅLGRUPP Utbildningen vänder sig till alla blivande eller befintliga chefer ochI så fall är denna utbildning något för dig. Under två dagar får du ledare som önskar utveckla sin förmåga att få andra att lyssna.under högklassig handledning öva upp din förmåga att förmedla Deltagarna får med fördel ha med sig någon faktiskt relevantbudskap som inspirerar andra människor till att vilja lyssna och situation i vilken de vill bli bättre på att föra ut sitt budskap.förstå. Du får ta del av kunskap om vad som kännetecknar ettinspirerande ledarskap och hur retoriken bakom ett sådant tar siguttryck. Framförallt får du öva dig i verklighetstrogna situationer somär relevanta för dig, där du vill få andra att lyssna.UTBILDNINGENS ÖVERGRIPANDE UTBILDNINGEN GER DIGINNEHÅLL • Ökat självförtroende i att presentera inför andraLEDARSKAP OCH SOCIAL PÅVERKAN • Förståelse för olika ledarstilar och• Vad är ledarskap dess betydelse• Vilka ledarstilar finns det • Konkreta verktyg för att utveckla• Vilka ledarstilar är effektiva för att påverka andra din retoriska förmåga• Vad är en inspirerande och transformerande ledarskap • Erfarenhetsutbyte med andra personerRETORIKENS BYGGSTENAR • Trygghet och förberedelse för en autentisk viktig presentation• Skalet• Klädsel• Rösten KURSTILLFÄLLEN• Kroppspråk Kursen pågår under två dagar, i• Retoriska mallar Stockholmsområdet. För nästa kurstillfälle och för anmälan se:ÖVNING, REFLEKTION OCH ERFARENHETSUTBYTE www.ledarskapscentrum.se• Diskutera och öva på konkreta presentationer i relevanta och autentiska case• Få feedback av utbildningsledare och övriga kursdeltagare på egna KOSTNAD presentationer 18995 kronor exkl. moms vilket• Förbereda och träna på en faktiskt, aktuell och angelägen presentation inkluderar deltagaravgift, kost och logi. Max deltagarantal 12 st.För mer info: Maria Eliasson Tel: +46 (0)70-415 65 40 E-post: maria@ledarskapscentrum.se

×