Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

For TIK, UIO 2010

1,114 views

Published on

Hva er design? Hva er designdrevet innovasjon? Hvilken verdi har design for Næringslivet? Hva gjør Norsk Designråd?

Published in: Business
 • Be the first to comment

For TIK, UIO 2010

 1. 1. Design – som drivkraft for innovasjon BESØK FRA TIK 5. NOVEMBER 2010 12.30-14.30
 2. 2. No need to take notes! This presentation will put online on Slideshare www.slideshare.net/ingjerdj
 3. 3. Who are we? What do we do? What is design? Why is it relevant for business? Design-driven innovation Case study 1: Posten Lastbærersysten Case study 2: Smart Bike Our innovation programmes
 4. 4. “The Norwegian Design Council promotes the use of design as a strategic tool for innovation - in order to achieve greater competetiveness and profitability in Norwegian trade and industry”.
 5. 5. Why?
 6. 6. “Design is a potent strategy tool that companies can use to gain a sustainable competetive advantage. Yet most companies neglect design as a strategy tool”. Phillip Kotler Kellogg School of Management
 7. 7. “Our aim is to increase Norwegian businesses' understanding, knowledge and use of design”.
 8. 8. “Design is a potent strategy tool that companies can use to gain a sustainable competetive advantage. Yet most companies neglect design as a strategy tool”. Phillip Kotler Kellogg School of Management “We aim to build bridges between design and business and communicate the value of strategic design”.
 9. 9. The Norwegian Centre for Design and Architecture. YOU ARE HERE
 10. 10. The Norwegian Design Council   Founded in 1963   Financed by the Norwegian governement and projects   20+ employees   Budget: € 4 mill   Design awards since the 60s and the Award for Design Excellence awarded every year since 1984.   Moved in to DogA in 2005
 11. 11. Public Funding   Norwegian businesses lack knowledge about what design is – and why and how to use design as a strategic tool   We are financed in order to bridge the “knowledge gap” and stimulate growth, innovation and value creating in the Norwegian economy.   NDC financed by the Department of Trade & Industry and organised under the Innovation and Research Department together with: –  Forskningsrådet –  Patentstyret –  SIVA –  Innovasjon Norge
 12. 12. Who are we? What do we do? What is design? Why is it relevant for business? Design-driven innovation Case study 1: Posten Lastbærersysten Case study 2: Smart Bike Our innovation programmes
 13. 13. What we do.... Business Consulting Information & Press Relations Innovation Programmes and R&D Design Awards Conferences, events and exhibitions
 14. 14. DESIGNBASEN.NO   Over 900 designere og designbyråer fra alle designdisipliner og i alle fylker i Norge, samlet på ett sted.
 15. 15. Who are we? What do we do? What is design? Why is it relevant for business? Design-driven innovation Case study 1: Posten Lastbærersysten Case study 2: Smart Bike Our innovation programmes
 16. 16. Common perception Design = Style
 17. 17. Yes, design is often stylish. But it can also be functional, ergonomic, useful, innovative, intuitive etc. - and it does not have to be a physical product.
 18. 18. Design is .... “To initiate change in man- made things” Chris Jones, 1970
 19. 19. Design is .... “...essentially an exercise in problem solving” The Blueprint Project, University of Hertfordshire
 20. 20. Design is about.... “...improving things”
 21. 21. Design is about.... “...making things simpler”
 22. 22. Design is about .... “...creating something completely new”
 23. 23. Design is an important tool to solve new challenges and create new opportunities. Beyond form and function, design is essentially a problem-solving tool.
 24. 24. Design as “the thing” (noun “a design”) Design as “action” or “process” (verb “to design”) vs.
 25. 25. ISO 13407 / ISO 9241 Human Centred Design Process for interactive systems
 26. 26. Another model of the design process 1 UK DESIGN COUNCIL 2005
 27. 27. And another one GED DESIGN
 28. 28. And another one FROG DESIGN
 29. 29. And another one
 30. 30. More on the design process? IDEO Deep Dive film, 21 mins (ABC Nightline, 1999 – and still relevant!). Watch on YouTube. Part 1: http://www.youtube.com/watch?v=ooN05Q030Qo Part 2: http://www.youtube.com/watch?v=_7_sZy-kusw Part 3: http://www.youtube.com/watch?v=FxO8t9Sonk8
 31. 31. Who are we? What do we do? What is design? Why is it relevant for business? Design-driven innovation Case study 1: Posten Lastbærersysten Case study 2: Smart Bike Our innovation programmes
 32. 32. Design can be used to differentiate from competitors in the market place.
 33. 33. “The reason we invest in design is essentially to separate ourselves from the herd of other airlines”. Joe Ferry, Head of Design Virgin Atlantic
 34. 34. “At Sony we assume that all products of our competitors have basically the same technology, price, performance and features. Design is the only thing that differentiates one product from another in the marketplace.” Norio Ohga, former Chairman and CEO, Sony
 35. 35. Design can enhance processes and save environment and reduce cost.
 36. 36. Design can drive innovation. (we will come back to this)
 37. 37. CASE: PACKAGING/BRANDING LOFOTEN
 38. 38. “Design is the most profitable investment I have ever made”. Sigvald Rist CEO Lofotprodukt AS LOFOTEN
 39. 39. LOFOTEN
 40. 40. The result in economic terms: 300% increase in turnover thanks to redesign of packaging and brand. LOFOTEN
 41. 41. Research support: Several studies conclude that design has an effect on innovation, profitability and turnover.
 42. 42. IMPACT ON INNOVATION DESIGN DIAGNOSE 2009 “Design alert companies are more innovative”.
 43. 43. UK DESIGN INDEX “Design alert companies perform better than FTSE average”
 44. 44. 20% increased profitability for new products when designers are an important part of the product development process. Effectiveness of Design, Netherlands 2010 BNO / Erasmus University Rotterdam / Delft University of Technology
 45. 45. Who are we? What do we do? What is design? Why is it relevant for business? Design-driven innovation Case study 1: Posten Lastbærersysten Case study 2: Smart Bike Our innovation programmes
 46. 46. Some of the most innovative companies in the world have design as part of their strategy.
 47. 47. FastCompanys MIC 2010 – top 3 companies
 48. 48. This model visualises how technology, business and human values need to be balanced in order to create an innovative design. The Stanford Design Innovation Map (Stanford University).
 49. 49. Design Driven Innovation “Radival innovation of meaning”. Roberto Verganti
 50. 50. The strategy of design-driven innovation as the radical innovation of meaning (Verganti 2009)
 51. 51. http://www.youtube.com/watch? v=ipZM_Rgu5vw&feature=related
 52. 52. Norge er ikke blant de beste i Europa på innovasjon! European Innovation Scorecard 2009 •  Norge på 19nde plass (av 27) •  Norge er en ”moderate innovator”
 53. 53. Who are we? What do we do? What is design? Why is it relevant for business? Design-driven innovation Case study 1: Posten Lastbærersystem Case study 2: Smart Bike Our innovation programmes
 54. 54. CASE: LOGISTIKK / TRANSPORT POSTENS LASTBÆRERSYSTEM Foto:PostenNorgeAS
 55. 55. Bakgrunn   Posten møter konkurranse på ca. 90% av sin virksomhet.   Det er kun enerett på adressert brevpost > 50 g. Posten må optimalisere sin produksjon og distribusjon for å kunne holde tritt med konkurransen.   Postens ambisjon er å utvikle virksomheten til et ledende kommunikasjons- og logistikkonsern i Norden. Lastbærerne er grunnkomponentene i verdikjeden.   Posten trengte et mer fleksibelt, ergonomisk korrekt og effektiv system tilpasset hele verdikjeden fra produksjon til budbil. POSTENS LASTBÆRERSYSTEM
 56. 56. Prosessen POSTENS LASTBÆRERSYSTEM
 57. 57. Løsning   Inventas har i samarbeid med Posten Norge gjennomgått hele verdikjeden og utviklet en helt ny postkassett som gir store besparelser på miljø og helse, og fører til en langt mer effektiv distribusjon.   Bedre arbeidssituasjon = bedre effektivitet: Bedrer hverdagen til 14.000 ansatte   Den store innovasjonen ligger i legoprinsippet, som gjør samlasting av både brev og pakker mulig.   Kombinasjon av spesialøsning og standardvarer gjør at de spesielle behovene i Posten tas vare på, samtidig som flere logistikkprodukter kan integreres. POSTENS LASTBÆRERSYSTEM
 58. 58. Resultat   Store reduksjoner i kostnader og CO2-utslipp POSTENS LASTBÆRERSYSTEM
 59. 59. POSTENS LASTBÆRERSYSTEM
 60. 60. POSTENS LASTBÆRERSYSTEM
 61. 61. Resultat: Ergonomi   Lastbærerne er mindre, lettere og er bedre ergonomisk utformet   Alle produkter har forbedrede gripetak.   Riktigere arbeidsbelastninger har ført til færre belastningsskader og ulykker. POSTENS LASTBÆRERSYSTEM Redusert totalvolum
 62. 62. Resultat: Økonomi   Mindre lagerkostnader og økt fyllingsgrad   Europall-tilpasset (håndtering med standardutstyr)   Tilpasset automatisering og maskinell sortering   Reduserte reparasjonskostnader: Plastkomponenter byttes lett   Tilpasset flyfrakt   Redusert sykefravær POSTENS LASTBÆRERSYSTEM Økt fyllingsgrad på pall Beregnede effekter knyttet til enklere og mindre håndtering av post er 6 MNOK/år og effekter av mindre transport er 9 MNOK/år
 63. 63. POSTENS LASTBÆRERSYSTEM
 64. 64. Resultat: Miljø POSTENS LASTBÆRERSYSTEM Økt fyllingsgrad i kontainer   Mindre transport av luft: Lettere, sammenleggbare og stabelbare lastbærere gir stor reduksjon i transportvolum = betydelige miljøkonsekvenser: 70% mer post per palleplass ved brevpost, samlasting av brev og pakker og komprimering av lastbærere ved returtransport.   De tidligere kassettene, 300 tonn, ble resirkulert og gjenbrukt i produksjonen av de nye kassettene i Norge   Kassettene er designet for enkel materialgjenvinning
 65. 65. Suksessfaktorer   Prosjektgruppas tverrfaglige kompetanse (design/logistikk/ produksjon) og den grundige identifiseringsfasen har vært en forutsetning for prosjektets gjennomføringsevne.   Egne prosjekter er kjørt parallelt for å få ned for eksempel sykefravær, skader og ulykker, redusere transportkost, spare miljøet m.m.   Brukerinvolvering på alle nivåer i Posten har bidratt til eierskap til løsningen og en smertefri produktimplementering.   Produksjon av plastkassen i Norge gjorde det mulig å resirkulere og bytte ut en halv million kasser over en helg. POSTENS LASTBÆRERSYSTEM
 66. 66. Type innovasjon i dette caset? Incremental? Exploitation? Sustaining? Radical? Exploration? Disruptive? Innovasjonen lå i hovedsak i forbedring av eksisterende prosesser
 67. 67. Who are we? What do we do? What is design? Why is it relevant for business? Design-driven innovation Case study 1: Posten Lastbærersystem Case study 2: Smart Bike Our innovation programmes
 68. 68. Smart Bike City biking ecosystem designed by Frost Produkt for Clear Channel Implemented in Oslo, Trondheim, Gothenburg, Stockholm and Barcelona Includes racks, bikes, maintenance car and user inteface.
 69. 69. Frost Produkt is responsible for designing the entire system – everything from the bicycle frame to the electronic ID card for the stand where the bikes are parked.
 70. 70. A systems approach to design allows for innovations from other players which in turn increase the value of the system.
 71. 71. Oslo Bysykkel iPhone App by Tarantell
 72. 72. Type innovasjon i dette caset? Incremental? Exploitation? Sustaining? Radical? Exploration? Disruptive? Innovasjonen lå i å skape nye forretningsmodeller (reklame) og ny mening (“collaborative consumption”)
 73. 73. Innnovasjonsprogrammer Innovasjon for alle (Nyskapingsprogrammet) Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP) User- centered innovation Design- driven innovation
 74. 74. NYSKAPINGSPROGRAMMET INNOVASJON FOR ALLE
 75. 75. Hva er Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle? Program etablert i 2005   Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle som har til formål å bidra til og støtte nyskaping i norsk industri og næringsliv med Design for alle som strategi.
 76. 76. Mål: Bistå norsk industri og næringsliv i å anvende design som innovasjonsutløsende verktøy basert på en brukersentrert tilnærming. Fokus: Produktområder der både industri og forbrukere vil dra fordeler av nyskaping. Viktig oppgave: Å synliggjøre lønnsomhet og konkurransekraft ved å satse på Design for alle
 77. 77. Hva er Design for alle? Mange begreper:   Universell utforming   Inkluderende design   Sosial inkludering   Tilgjengelighet   Brukervennlig design
 78. 78. Design for alle – en enkel definisjon Utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan...   brukes av alle mennesker   i så stor utstrekning som mulig   uten behov for tilpasning   og spesiell utforming Bedre produkter og tjenester som kan brukes av flere!
 79. 79. Inkluder flere kunder!   Eldre   Barn   Personer med nedsatt funksjonsevne –  Både fysiske og kognitive –  Varierende grad –  Midlertidige –  Varige
 80. 80. Eldrebølgen   I 2020 er over 50% av den voksne befolkning i den vestlige verden over 50 år   ”Unge” eldre – andre krav og behov   Kjøpesterke – betydelig kundegruppe
 81. 81.   Vi får en stadig økning av forbrukerbevisste livsglade eldre mennesker   Vi ønsker å forenkle livene våre To sterke drivere for et endret fokus i produktutvikling
 82. 82. Norge – lover og forskrifter Revidert Lov om offentlige anskaffelser med krav til Universell Utforming - 01.01.07. Ny lov om Tilgjengelighet og Likeverd (NOU) -01.01.09 Ny Plan - og Bygningslov – Tidsfrister fra 2010
 83. 83. Vår tilnærming
 84. 84. Design for alle – brukersentrert strategi for lønnsom nyskapning! Ideelle behov Kommersielle behov • Industrien som drivkraft for et inkluderende samfunn • Design som verktøy
 85. 85. Personlig assistanse Hjelpeteknologi Trenger tilpassing De som kan bruke alt Svake Brukernesevner Gode Øk markedspotensialet! Ref. Knut Nordby 2003 Design for alle
 86. 86. To aktivitetsområder  Industrielle utviklingsprosjekter – skape suksesscases  Kunnskapsspredning og synliggjøring
 87. 87. Brukervennlige produkter basert på Design for alle
 88. 88. Brukervennlige produkter basert på Design for alle
 89. 89. IAUD /KYOTO: Products for a super ageing society
 90. 90. Toyota
 91. 91. Panasonic
 92. 92. OXO Good grips ”Vår filosofi har ikke bare resultert i brukervennlige produkter for en utvidet brukergruppe, men har også vist seg å være en lønnsom forretningsmodell. Vi har hatt en årlig vekst på 30 % siden 1991 og har vunnet over 100 designpriser internasjonalt.” Alex Lee, CEO, OXO www.oxo.com
 93. 93. Samarbeidsprosjekter med:
 94. 94. Elitebrukere som verktøy for innovasjon i brukersentrert produktutvikling: Nedsatte sanser blind, svaksynt, glemte linser Nedsatt bevegelighet revmatiker, eldre med nedsatt funksjonsevne Nedsatte kognitive evner barn, demente, psykisk funksjonshemmete Funksjonsfrisk sterk, ung mann
 95. 95. Brukerutfordringer i hverdagen....
 96. 96. Jordan: Ny emballasje for tannbørstene ”Vi ser veldig godt nytteverdien av denne måten å tenke på. Vi har alltid testet produktene våre på forbrukerne, men det er første gang vi har tatt utgangspunkt i elitebrukere. Det gir tilbakemeldinger vi ellers ikke ville fått.” Produktutvikler Bård Andresen, Jordan
 97. 97. Ny bok kom i 2010: Innovating with people The Business of Inclusive Design Kr 199 i DogA-butikken
 98. 98. Innnovasjonsprogrammer Innovasjon for alle (Nyskapingsprogrammet) Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP) User- centered innovation Design- driven innovation
 99. 99. DESIGNDREVET INNOVASJONSPROGRAM (DIP)   I innovasjonsmeldingen som regjeringen la frem for Stortinget høsten 2008, ble Designdrevet innovasjon lansert som et nytt initiativ i innovasjonspolitikken.   Norsk Designråd fikk ansvaret for å utvikle og introdusere et næringsrettet program med tittelen Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP).   Det er aldri tidligere tatt et slikt initiativ i Norge.
 100. 100. DIP skal bidra til   at vi gjennom konkrete businessfakta får åpnet dørene inn til styrerommene.   at myndighetene gjennom nasjonalt faktagrunnlag kan legge opp til et enda mer målrettet handlingsprogram for design i næringspolitikken i årene som kommer   at vi gjennom praktiske erfaringer med designdreven innovasjon kan spre kunnskap til næringslivet og designbransjen.   at vi opplever en økt innovasjonsgrad i norsk næringsliv og offentlig sektor…… med høyere treffsikkerhet
 101. 101. DESIGNDREVET INNOVASJONSPROGRAM (DIP) 2009  10 millioner  Design Pilot  Design Effekt  Design Diagnose 2010  10 millioner  Design Pilot  Design Effekt
 102. 102. Hva er designdrevet innovasjon?   Designdrevet innovasjon er en systematisk og brukerdrevet tilnærming til idéfasen i forhold til utvikling av nye produkter, serviceytelser, forretningsprosesser eller organisasjonsformer.     Bygger på utforsking av brukernes liv, praksis eller behov, også ikke-erkjente eller latente behov, som kan forventes å bli etterspurt. Definisjon fra DIP-rapporten 2009, Norsk Designråd
 103. 103. Hva er designdrevet innovasjon? (forts)   Begrepet brukere tolkes i vid forstand   Designere med fra starten av prosjektet   Designkompetansen skal bringes videre i utviklingsfasen og virkeliggjøringsfasen gjennom tverrfaglige team Definisjon fra DIP-rapporten 2009, Norsk Designråd
 104. 104. Kun 17% av norske bedrifter benytter brukerstudier i meget, eller ganske stor grad i sine arbeidsprosesser Design Pilot setter fokus på nettopp dette! 100% av norske bedrifter har en brukergruppe i andre enden av sine vare eller tjenesteleveranser
 105. 105. Design Pilot   Bedriftsprogram som skal bidra til at bedrifter tenker tverrfaglig i idéfasen. Krever at det inkluderes designkompetanse.   Skal være med på å øke bedrifters innovasjonsgrad.   Det deles ut finansiell støtte til virksomheter for å gjennomføre prosjektene (både offentlig og privat virksomhet).
 106. 106. Godt beskrevet mål og retning for prosjektet 1.
 107. 107. Søker må være et etablert foretak som selv ønsker å gjennomføre et komplett innovasjonsprosjekt 2.
 108. 108. Avdekke brukerbehov 3.
 109. 109. Benytte design- kompetanse…. ….for å oversette brukerinnsikten til konkrete idékonsepter 4.
 110. 110. Norsk industri - hovedsaklig B2B
 111. 111. Miljø & energirelatert innovasjon
 112. 112. Service / tjeneste sektor
 113. 113. Resultater fra Design Pilot Totalt etter 2 år:   260 søknader   120 mnok (midler søkt om)   40 pilotprosjekter støttet = 12 mnok
 114. 114. Design Pilot har truffet i ”alle” bransjer ( 60 )   Næringsmiddelindustri   Miljørettede virksomheter   Verkstedindustri   IKT løsninger   Fairtrade virksomhet   Nye materialer   Olje & gass virksomhet   Thermo og elektro bransje   Universell utforming/ Design for alle   Pasientflyt systemer   Pasientvelferd   Samfunnssikkerhet   Logistikk   VVS bransje   Medisinsk utstyr   Kirurgisk utstyr   Sosiale medier   Verdikjede effektivisering   Automatisering og robot systemer   Reiseliv og destinasjonsutvikling   Sport & fritid   Tekstil bransje   Helsekost   Primærhelsetjenesten   Energiøkonomisering   HMS løsninger   Fiskeoppdrett   Hotell & restaurant   Opplevelsesindustrien   Internett & bredbånd løsninger   Transport sektoren   Bilbransjen   Fly og luftfartøy   Redningsutstyr   Familie & barn   Senior og eldre sektoren   Sykehusdrift   Maritime bedrifter   Offshore utstyr   Utdanning og skole tjenester   Barnehage   Møbelbransjen   Belysning   Bygg & anlegg   Kommunesammenslåinger   E-læring   Humanitære organisasjoner   Katastrofeberedskap, tjenester, produkter   Overvåkingsutstyr   Løsninger for funksjonshemmede   Avfallshåndtering   Miljøvern   Post   Teknologiselskaper   Bioteknologi   Naturmedisin   Kirkegårdservice   Telekommunikasjon   Audiovisuellt utstyr   Oljevernberedskap   Intelligent emballasje   Interkommunalt samarbeid
 115. 115. SERO AS Bioteknologi TimeTemp AS Teknologiselskap Vestdavit AS Maritim industri Zenitel Norway AS Telecom Hafslund Strøm AS Energiselskap Senter for fredsstudier (UiT) Utdanning, forskning, rådgivning Scandinavian Business Seating AS Kontormøbler Sonitor Technologies AS Ultralydteknologi LESS AS Nødhjelpsutstyr Regatta AS Maritim sektor Rindalshytter AS Hytteprodusent Q-Free ASA Trafikk elektronikk HomeControl AS Energisparing / elektronikk Figgjo AS Porselen industri TINE SA Næringsmiddel industri Trådløse Trondheim AS Bredbåndsleverandør Norsk kirkegårdsservice AS Stell og vedlikehold - gravsteder ROFI Industrier AS Beskyttelsesutstyr - nød/krig OCEA AS Havbruk Medema-gruppen AS Hjelpemiddler helsesektoren Maritime Robotics Unmanned Surface Vehicles Design Pilot 2010: 21 bedriftsprosjekter (6,5 Mnok)
 116. 116. Virkemidler til innovasjon Idéutviklingsfase Utvikling og implementeringsfaser 1. Gründer/ Oppstartsbedrifter 2. Eksisterende bedrifter ?
 117. 117. Designdrevet Innovasjonsprogram 2020 ! Minimum 20 NYE bedriftsprosjekter per. år i alle typer bransjer Innsyn i prosess og resultater for ND   Cases – prosess   Metodeverktøy   Resultatrapporter   Fallgruver og veiledninger   Publikasjoner   Nettsider   Seminarer   Rådgivning   Undervisning - høyskoler Konkrete resultater for bedriftene (Kommersielt og kompetanse)
 118. 118. Spennende lesning!
 119. 119. Q&A
 120. 120. Email: isj@norskdesign.no Twitter: @norskdesign @ingjerd Recommended reading 1:
 121. 121. Email: isj@norskdesign.no Twitter: @norskdesign @ingjerd Recommended reading 2:
 122. 122. Email: isj@norskdesign.no Twitter: @norskdesign @ingjerd Recommended reading 3:
 123. 123. Email: isj@norskdesign.no Twitter: @norskdesign @ingjerd Recommended reading 4:

×