Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Evaluating Training Programs Donald L. Kirkpatrick og James D. Kirkpatrick
Gæðastj órnun og mat <ul><li>Fjögur stig gæðamats: </li></ul><ul><ul><ul><li>Stig er: Viðbrögð </li></ul></ul></ul><ul><ul...
Viðbrögð <ul><li>Fyrsta stig matferlisins er að mæla: </li></ul><ul><ul><ul><li>Viðbrögð þ átttakenda </li></ul></ul></ul>...
Af hverju mæla og meta viðbrögð þ átttakenda <ul><li>Edurgjöf fr á þátttakendum veita upplýsingar um hverju þarf að breyta...
Af hverju mæla og meta viðbrögð þ átttakenda frh. <ul><li>Uppl ýsingaöflun fyrir: </li></ul><ul><ul><ul><li>Þ á sem kaupa ...
1. Ákveða hverskonar svörun skilar því sem leitað er að <ul><li>Frammistaða kennarans/leiðbeinandans. </li></ul><ul><li>M...
2. B úa til viðeigandi matsblað <ul><li>Hverskonar spurningar eru á matsblaðinu: </li></ul><ul><ul><ul><li>Opnar spurni...
3. Hvetj þ átttakendur að setja fram tillögur  <ul><li>Opnar spurningar þar sem þ átttakendur skrifa frá eigin brjósti bý...
4. F á 100% svörun strax <ul><li>Þ átttakendur skili útfylltum matsblöðum áður en þeir fara. </li></ul><ul><li>Hægt að sen...
5. F á heiðarleg svör <ul><li>B úa svo um hnútana að þátttakendum stafi ekki ógn af því að svara eftir sinni bestu samvisk...
6. Þr óa ásættanleg viðmið <ul><li>Setja viðmið og þr óa ákveðna staðla út frá þeim. </li></ul><ul><ul><ul><li>Hvað er go...
7. Mæla viðbrögð og meta út frá viðmiðum <ul><li>Hvernig bregðast á við svörun. </li></ul><ul><li>Hvað þarf að bæta/brey...
8. Leyfa viðeigandi aðgang að matsblöðum <ul><li>Hverjir eiga að f á upplýsingar um viðbrögð þátttakenda: </li></ul><ul><u...
Samantekt <ul><li>Viðbrögðum þátttakenda eru mikilvægar upplýsingar. Þessar upplýsingar segja okku hvað gert er vel og hva...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kynning 1.Stig 21.02

606 views

Published on

Published in: Technology, Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kynning 1.Stig 21.02

 1. 1. Evaluating Training Programs Donald L. Kirkpatrick og James D. Kirkpatrick
 2. 2. Gæðastj órnun og mat <ul><li>Fjögur stig gæðamats: </li></ul><ul><ul><ul><li>Stig er: Viðbrögð </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Stig er: N ám </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Stig er: Hegðun </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Stig er: Niðurstöður/útkoma </li></ul></ul></ul>
 3. 3. Viðbrögð <ul><li>Fyrsta stig matferlisins er að mæla: </li></ul><ul><ul><ul><li>Viðbrögð þ átttakenda </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>J ákvæð viðbrögð </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Neikvæð viðbrögð </li></ul></ul></ul></ul>
 4. 4. Af hverju mæla og meta viðbrögð þ átttakenda <ul><li>Edurgjöf fr á þátttakendum veita upplýsingar um hverju þarf að breyta og hvað gefst vel </li></ul><ul><li>Þátttakendur finna að álit þeirra skiptir máli og kennarar/leiðbeinendur beri hag þeirra fyrir brjósti. </li></ul>
 5. 5. Af hverju mæla og meta viðbrögð þ átttakenda frh. <ul><li>Uppl ýsingaöflun fyrir: </li></ul><ul><ul><ul><li>Þ á sem kaupa þjónustuna </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Þá sem bera ábyrgð á námsframboði </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Deildarstjórar </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Námsstjórar </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Gæðastjórar </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li> </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 6. 6. 1. Ákveða hverskonar svörun skilar því sem leitað er að <ul><li>Frammistaða kennarans/leiðbeinandans. </li></ul><ul><li>Markmið og viðfangsefni: </li></ul><ul><ul><ul><li>N ámsefnistök </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hjálpartæki (video, fjölfaldað efni, power point) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>T ímasetning og hlé </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aðstæður </li></ul></ul></ul>
 7. 7. 2. B úa til viðeigandi matsblað <ul><li>Hverskonar spurningar eru á matsblaðinu: </li></ul><ul><ul><ul><li>Opnar spurningar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lokaðar spurningar </li></ul></ul></ul>
 8. 8. 3. Hvetj þ átttakendur að setja fram tillögur <ul><li>Opnar spurningar þar sem þ átttakendur skrifa frá eigin brjósti býður upp á fjölbreytni sem lokaðar spurningar gera ekki. </li></ul>
 9. 9. 4. F á 100% svörun strax <ul><li>Þ átttakendur skili útfylltum matsblöðum áður en þeir fara. </li></ul><ul><li>Hægt að senda “follow-up” matsblað til þátttakenda. </li></ul>
 10. 10. 5. F á heiðarleg svör <ul><li>B úa svo um hnútana að þátttakendum stafi ekki ógn af því að svara eftir sinni bestu samvisku. </li></ul>
 11. 11. 6. Þr óa ásættanleg viðmið <ul><li>Setja viðmið og þr óa ákveðna staðla út frá þeim. </li></ul><ul><ul><ul><li>Hvað er gott </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hvað er ábótavant </li></ul></ul></ul>
 12. 12. 7. Mæla viðbrögð og meta út frá viðmiðum <ul><li>Hvernig bregðast á við svörun. </li></ul><ul><li>Hvað þarf að bæta/breyta. </li></ul><ul><li>Hverju á að halda óbreyttu. </li></ul><ul><ul><ul><li>Skipta um kennara, hj álpartæki eða breyta námsefni. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ef kennari er ekki að standa sig, veita ráðgjöf eða breyta framsetningu námsefnis. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sætta sig við ástand og halda því óbreyttu. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Breyta viðmiðum. </li></ul></ul></ul>
 13. 13. 8. Leyfa viðeigandi aðgang að matsblöðum <ul><li>Hverjir eiga að f á upplýsingar um viðbrögð þátttakenda: </li></ul><ul><ul><li>Kennarar/leiðbeinendur </li></ul></ul><ul><ul><li>Yfirmenn/gæðastj órar </li></ul></ul>
 14. 14. Samantekt <ul><li>Viðbrögðum þátttakenda eru mikilvægar upplýsingar. Þessar upplýsingar segja okku hvað gert er vel og hvað þarf að bæta. </li></ul><ul><li>Auðvelt er að fá viðbrögð ef rétt er staðið að söfnun þeirra. </li></ul>

×