Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El 2n inaugural del President Obama - Diari Ara

1,130 views

Published on

En Marc Vidal, del @diariARA, ens va proposar fer un anàlisi del segon discurs de presa de possessió del president Obama. Aquestes son algunes de les reflexions. Abraçada a tot l'equip de l'Ara. Un plaer, com sempre!

Published in: News & Politics
  • L'enllaç de la publicació http://www.ara.cat/premium/internacional/discurs-JFK-rerefons-social_0_851914852.html
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Be the first to like this

El 2n inaugural del President Obama - Diari Ara

  1. 1. communication,  strategy  &  leadership  architects                                 El  2n  inaugural  del  President  Obama,   Diari  ARA     57a   inauguració   presidencial,   el   dia   de   Martin   Luther   King   Jr.   Context   i   expectatives   diferents   a   les   de   2009,   però   el   discurs   -­‐2110   mots   i   19   minuts-­‐   ha   assenyalat   el   to,   els   valors  i  leix  del  segon  mandat  presidencial.  Només  te  16  mesos  per  fer  realitat  el  full   de   ruta,   abans   que   arribin   les   eleccions   de   2014,   i   no   li   manquen   ni   coratge   ni   honestedat.     Un   estil   discursiu   de   la   millor   tradició   -­‐quiasmes   inclosos-­‐   Ted   Sorensen   (assessor   especial  i  redactor  dels  discursos  den  JFK).  "We  the  People"  (Nosaltres  el  Poble),  així   comença   la   Constitució   Nord-­‐americana   i   aquest   ha   estat   el   fil   vermell   amb   que   sha   construit   artesanalment   lesquelet   del   discurs   -­‐llibertat,   justícia,   dignitat,   solidaritat   i   igualtat.     Sota  el  paraigües  de  la  unitat  "junts"  i  "som  una  nació",  el  president  ha  posat  ànima  a   la   narrativa   dels   reptes   immediats   del   país   i   dels   compromisos   amb   la   coalició   social   que   li   va   donar   la   victòria   electoral,   ajudant-­‐se   de   viatges   retòrics   cap   al   passat   i   cap   al   futur:   satisfer   les   necessitats   bàsiques   de   les   persones   i   reforçar   la   classe   mitjana;   Drets  Civils,  "igualtat  davant  la  llei  amb  independència  de  lorientació  sexual"  i  que  "els   ciutadans   no   hagin   desperar   hores   i   hores   per   votar";   reforma   migratòria,   "el   nostre   viatge   no   haurà   acabat   fins   a   trobar   una   millor   manera   de   donar   la   benvinguda   als   immigrants";   rellevant   la   menció   a   la   lluita   contra   el   canvi   climàtic,   "no   fer-­‐ho   seria   trair   els   nostres   fills   i   les   properes   generacions";   i   sense   citar   explícitament   la   massacre   de   Newtown,   la   reforma   legal   contra   la   violència   de   les   armes   és   una   prioritat,   "la   nostra  llibertat  no  serà  complerta  si  els  nostres  nens  no  estan  segurs".     Molta   humilitat   "el   treball   serà   imperfecte   i   les   victòries   parcials".   I   una   crida   final   a   continuar  amb  la  mobilització:  lagenda  del  president  no  s’aconsegueix  -­‐només-­‐  votant,   requereix   també   que   les   persones   alcin   la   seva   veu.   En   els   moments   més   emotius   el   president  dramatizava  la  veu  i  el  to;  la  gesticulació  senzilla  i  inclusiva.         @aleixcuberes  és  consultor  de  comunicació   #newCommunication  #newLeadership  #newPolitics   1   www.ingenia-­‐pro.com                            @ingenia_pro      

×