Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

(cat) - Diari Ara - micro píndoles #20n 07112011 - un debat amb aroma de superdilluns

167 views

Published on

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

(cat) - Diari Ara - micro píndoles #20n 07112011 - un debat amb aroma de superdilluns

  1. 1. 06 temadeldia DILLUNS, 7 DE NOVEMBRE DEL 2011 ara ara DILLUNS, 7 DE NOVEMBRE DEL 2011 temadeldia 07 -N 0 Eleccions espanyoles 2Un míting a cobertmentre es congria, LA PROPOSTA “Serà el millor debat Jo voto... cara a cara de la història” Hipoteques González va aconsellar que en lloc de la implacable, la dació caldria valorar diferir Lucrecia CANTANTtempesta perfecta el pagament de les quotes. Campo Vidal espera un gran duel entre Rajoy i Rubalcaba Duran és un polític coherent, que defensa els fonaments que EL RETRET té com a persona. Defensa la ContraCrònica Aigua Els oradors van família, que crec que és la base de tota la societat, l’economia criticar les “mentides” del PP social de mercat i l’encaix de amb l’aigua, que han castigat Catalunya a Espanya. És valorat el PSOE i s’han “desmuntat”. i respectat, i jo li dono suport.E JOAN GARÍ stava programat a la pla- EL DETALL La pregunta del ciutadà ça de bous, però al final PSPV El nom del partit al va ser al pavelló de la País Valencià no existia a la Mantindran les pensions o les tornaran Fonteta de Sant Lluís. iconografia. Només en els a retallar? L’excusa va ser el pro- Rubalcaba va afirmar ahir a València que el PSOE fa trenta anys que supera crisis de tota cartells d’agrupacions locals. Ascensión Gómeznòstic meteorològic. El míting de mena i que ara ho tornarà a fer, que ell i González seran capaços de sortir-se’n. MARCOU / AFP PENSIONISTARubalcaba a València va tenir lloc, Rubalcaba confia a capgirardoncs, a cobert però el PP no va tri- rors”peròvanreconèixer-lielsintents @CarmeChacon2011gar a suggerir que, en realitat, els so- per sortir de la crisi. Una voluntat que “En vuit anys les hem incrementadescialistes tenien por de “no omplir”. nolireconeixenaRajoy,aquiRubalca- fins a un 50%. I la nostra reforma garanteix els sondejos “donant la cara”El local, realment, estava de gom a ba i el tarannà mandrós de González la seva pensió i la dels seus fills i néts”gom. I va ploure molt poc, però la vanretreurelamancadepropostes.Peltempesta anava per dins. candidat hi ha dues maneres de sortir @ciuduran2011 Sobre tots els oradors, sobre el de la crisi: no deixant ningú enrere o “Volem evitar congelacions i, en la mesura quepúblic expectant, aviat es va mate- El PSOE fa de González l’estrella de la seva campanya amb el campi qui pugui. El PSOE és la l’economia ho permeti, incrementar les pensionsrialitzar un núvol molt espès. Al primera, i el PP, la segona. més baixes: les de viduïtat i les d’orfenesa”sostre del pavelló, la carcanada me- Això intentarà avui traslladartàl·lica regalimava parracs misteri- l’expresident Felipe González, que Rubalcaba en el cara a cara televisat @jorgefdezpposament xifrats. Alguns assegura- Les principals acusacions que Al- ahirvasertelonerunaaltravegadaide ambRajoy.Arriscaràpermobilitzarels El periodista Manuel Campo Vidal, que va moderar el primer cara a cara d’unes eleccions espanyoles, entre “No només no vam retallar les pensions, sinó queven, a més, haver vist aurèoles de la fredo Pérez Rubalcaba fa a Mariano quiRubalcabavaafirmarsentir-se“or- indecisos, que el PSOE considera ma- González i Aznar, explica que el debat d’avui tindrà un format tan obert com aquell del 1993. FOTOTECA ARAGÓN ens hi vam oposar quan ho van fer el PSOE ambmateixa primera matèria sobre la Rajoy són que no s’explica, no con- gullós”. El candidat socialista va rebre joritàriament pròxims al seu projecte el suport de CiU i en cap cas les retallarem”calba del mateix candidat. Era l’en- creta i amaga el programa. Ell, en acanvielcompromísdesuport,també polític. El candidat l’ha preparat du- Lluís Pastor, professor de la UOC turesc” i uns tics que en els pri-questa del CIS. Dos dies abans, en canvi, somia a capgirar els sondejos desprésdel20-N,del’expresident,que rant dissabte a la tarda, ahir i tot el dia Reportatge i la URL, precisa que “pot servir per mers plans “es veuran molt”. @AlfredBoschefecte, el Centre d’Investigacions “parlant clar i donant la cara”. va dir: “L’Alfredo és el millor, el més Debat d’avuiambElenaValenciano,Antonio motivar els socialistes a votar”, tot Pastor fa una comparativa amb la “No només defensem que es mantinguin sinóSociològiques havia fet públic el seu preparat per afrontar la crisi”. El candidat Hernando i Óscar López, dirigents de i que d’avui al 20-N “la guspira que boxa: “Rubalcaba noqueja i pot deci- R que és imprescindible que augmentin, sobretot FERRAN CASAS AURI GARCIA MORERAbaròmetre d’octubre, amb majoria Així, va explicar que una bona ma- arriscarà al la seva confiança. aixequi Rubalcaba ja s’haurà anat dir el combat amb un cop, però Ra- la mínima. Cal defensar l’estat del benestar”absolutíssima per al PP. La debacle VALÈNCIA. “La gent vol que parlem nera de contrastar la diferència entre Felipe González, ahir més incisiu ajoy i Rubalcaba faran diluint”. L’assessor de comunicació joy és rocós i va encaixant els cops”.socialista, però, pot propiciar a Va- claridonemlacara,aixícapgiraremles el PSOE i el PP és l’estat autonòmic i màxim al cara que a Dos Hermanas, ajuda i omple avui l’únic debat cara a Antoni Gutiérrez-Rubí detalla que Segons el comunicòleg, “la gran hi- @jcosculència la irrupció dels nacionalistes enquestes. Si fem això no ens podran va carregar contra les privatitzacions a cara d’avui pavellons, però també aprofita la tri- cara de la campanya, que “els que dubten entre no votar i vo- poteca de Rubalcaba no és comuni- “Millorarem les pensions de viduïtat fins al 70%de Compromís al Congrés, 75 anys silenciar”.Éslareflexióqueelcandidat delgovernvalenciàdelPPalsectorsa- per motivar buna per, a més d’alliçonar i reivindi- emetran La 1, Antena 3, tar el PSOE són dos milions de vo- cativa sinó el fet d’haver estat al go- del salari o pensió de la parella i fins al 100% endesprés que el borrianenc Vicent delPSOE,AlfredoPérezRubalcaba,va nitari, “que acabaran sent una llosa els indecisos car-se com a estadista (“Diuen que Cuatro i La Sexta a partir tants” i precisa que “Rubalcaba vern”. Parlant de Rajoy, diu que és cas d’ingressos insuficients”Marco Miranda en formés part re- fer davant de 10.000 persones al mí- per a la sanitat pública”. Tots dos van sóc el passat però em criden a presidir de les 22 h. El periodista Manuel s’haurà de centrar en aquests elec- “monòton, poc vistós i poc brillant”,presentant Esquerra Valenciana. ting central del PSPV a la capital del acusar els populars valencians de un comitè de savis per pensar el fu- Campo Vidal, que moderarà aquest tors”. Toni Aira, expert en comuni- però que això no serà un inconveni-Potser per això Rubalcaba va dema- País Valencià. “mentir”ambl’aigua.Elmateixqueva tur de la UE”), passar comptes amb debat, explica a l’ARA que serà “el cació política, afegeix que “aquests ent perquè “farà allò de no dir res pernar als militants, “des del socialis- Enundels actes més importants de fer Jorge Alarte, líder del PSPV i a qui els seus enemics: “Els de la caverna, millor de la història” perquè “són debats serveixen, sobretot, per re- no cagar-la”. En la mateixa línia, Gu- Anàlisime espanyol”, que cuidaren el va-lencià, “que és una riquesa impres- la campanya, Rubalcaba es va mostrar més desinhibit que a Sevilla i va posar Rubalcabavademanarquecuidésifo- mentés el valencià, que ell amb prou quan parlo d’ETA, es posen nerviosos, com a l’Inmundo [El Mundo] de l’into- dos personatges amb una gran capa- citat dialèctica i una preparació ex- forçar el bipartidisme” i cita l’efec- te bandwagon i l’efecte underdog, tiérrez-Rubí diu que Rajoy “no bus- carà destacar” i que no tindrà cap Un debat amb aromasionant”, i que només va usar, moltmoderadament, Jorge Alarte. la càrrega discursiva en el fet que “no éselmateix”elPSOEqueelPP,“esclar feines fa servir. El tàndem Rubalcaba-Felipe va de- cable Pedro J. amb les seves manipu- lacions”. És el peatge que paga l’alum- cepcional” i perquè el format que s’ha escollit facilitarà una autèntica que fan “pujar al carro” del guanya- dor o compadir el “desvalgut”. sortida fora de to com la història de la nena del 2008: “Va quedar artifi- de superdilluns L’acte havia començat amb les que no!” En aquesta campanya el mostrar sentir-se poc identificat amb ne avantatjat per intentar salvar els confrontació d’idees. L’any 2008, cial, fingit, com un truc d’assessor”.versions musicals d’Alejo Stivel, en- PSOE dóna màxim protagonisme a Zapatero.Ahirtotsdosvanparlard’“er- mobles.e en els debats entre Zapatero i Rajoy, Rubalcaba, millor comunicadortre les quals Hoy puede ser un gran els partits van imposar uns torns de Els experts consideren Rubalcaba Consells d’imatge personaldía. Del tema de Serrat el PSOE ha paraula molt rígids. “Aquest cop no favorit clar: “Ell té més capacitats Lluís Pastor recorda: “La imatgetret el lema d’aquesta campanya:“Pelea por lo que quieres”. És un Els crítics del PSPV volen fer hi haurà aquesta cotilla, hi haurà una compensació de temps global i comunicatives, però això pot ser un parany, perquè provoca que no- personal ens persuadeix sense que en siguem conscients i això sempre fora Alarte després del 20-Ngran eslògan, enèrgic i una mica no per torns”, destaca Campo Vidal. més li valgui una victòria rotun- és important”. Pastor recomana alsdesesperat, com correspon a la cir- da”, diu Gutiérrez-Rubí. “A Rajoy, candidats “anar polits i sense cridarcumstància. Els principals oradors Una influència molt limitada com que ningú creu que sigui un l’atenció, amb corbata vermella ohi feien els honors: Alarte i Rubalca- Sobre la influència d’aquests debats gran orador, una derrota no humi- granatosa Rubalcaba, i de color blauba anaven sense corbata, mentre sos casos de corrupció. Els noms en els resultats electorals, Campo liant ja li va bé”, afegeix. Aira creu cel Rajoy, color d’atac i de defensa”. @ALEIXCUBERESque Felipe González es va inclinar Reportatge que sonen per plantar cara a Jorge Vidal diu que “hi ha opinions per a que “Rubalcaba, com Pujol, no és Tot i això, conclou que aquesta nit CONSULTOR DE COMUNICACIÓper un jersei proletari blau fosc amb Alarte són el de Francesc Romeu i tot” i afegeix que “el que és segur és un dandi ni especialment fotogè- aquests detalls no seran, ni moltcolzeres. Els aplaudiments més cà- Manolo Mata, que ja es van presen- que el 1993 i el 2008 van ajudar a la nic però sí un gran comunicador”. menys, definitius: “En aquest cas la Única oportunitat per confrontar capacitat, estillids van ser per a l’expresident. Nin- SALVA ALMENAR tar a l’últim congrés per disputar la participació”, però els experts estan En canvi, “Rajoy té handicaps” diferència és tan gran que podrien E de lideratge, preparació i propostes electorals. VALÈNCIAgú va defraudar: Alarte va recordar secretaria general i de València ciu- d’acord que aquesta vegada la seva com “un problema de dicció”, un anar amb samarreta i pantalons Què marcarà la diferència? Persuasió i seducció.el bluf del “Agua para todos” (“I l Partit Socialista del Pa- tat, respectivament. Com a nom de influència serà molt limitada. timbre de veu “histriònic i carica- curts i no passaria res”.e -La connexió emocional i la proximitat amb l’estatwhisky per a Fabra”, com va com- ís Valencià (PSPV) és consens es postula l’alacantí Ángel anímic de l’elector –comprenc la vostra realitat,pletar un sorrut militant), González l’exponent més clar que Luna, de perfil més espanyolista. entenc el vostre enuig.va definir el programa del PP com en política sempre es pot La pèrdua de la Generalitat va- Jorge Alarte Una altra raó és la debilitat endèmi- Una tradició nascuda als EUA -Els valors en forma de respostes i solucions“una utopia regressiva” i Rubalcaba, caure més baix. El CIS lenciana el 1995 va obrir una ferida al costat de ca dels seus candidats, que es cre-químic expert en mecanismes de re- pronostica que perdran tres dipu- en el partit que avui dia continua Rubalcaba ahir men abans d’arribar a ser coneguts Alguns dels debats que han deixat empremta (fàcilment comprensibles). -La coherència entre la personalitat d’un candidatacció, va alertar de l’atac contra tats i es quedaran només amb 11, a sense cicatritzar. Una de les cares al pavelló de la per la ciutadania. Tot plegat fa in- i el discurs –racional i emocional–, el to, el ritme, lal’educació i la sanitat públiques. Al nou del Partit Popular. Els crítics visibles del col·lectiu Volem i Po- Fonteta de viable l’alternativa al PP. mirada i la gestualitat per transmetre credibilitat.final del míting, els assistents més del partit creuen “que alguna cosa dem, Pepe Reig, considera que el Sant Lluís. PIERRE- Fins que arribi el pròxim congrés, Nixon-Kennedy (1960) Mitterrand-Chirac (1988) González-Aznar (1993) -La capacitat d’emocionar, el to presidencial, laprevisors miraven el cel i branda- malament s’ha d’haver fet” quan PSPV “es va construir de dalt a PHILIPPE MARCOU / AFP però, el PSPV s’enfronta a una cam- El primer debat televisat als EUA El llavors president Mitterrand va González i Aznar van fer els dos humilitat, el respecte, l’elegància i la delicadesaven, impotents, els paraigües tan- s’han obtingut uns resultats “pès- baix”, sense treballar en l’arrela- panyaelectoralagònicaenquèespot va ser clau perquè Kennedy, clar menysprear Chirac tractant-lo de primers cara a cara a Espanya. amb la qual es tracti l’adversari i el moderador; rescats. No convé que se’n desfacen. sims” en el moment més crític d’un ment del partit socialista entre els començar a entreveure quin serà el vencedor, capgirés les enquestes i “senyor primer ministre” i dient Després, durant 15 anys, el PP va de buscar el cos a cos ni diàlegs de sords.Els necessitaran el dia 20.e Partit Popular esquitxat per diver- col·lectius socials del País Valencià. futur del socialisme valencià.e acabés guanyant les presidencials. que no valia per ser cap d’estat. impedir que se’n celebrés cap més.

×