Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

(cat) "Darrera la no-imatge" - micro píndoles #20n - Diari ARA

166 views

Published on

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

(cat) "Darrera la no-imatge" - micro píndoles #20n - Diari ARA

  1. 1. 12 política DIVENDRES, 4 DE NOVEMBRE DEL 2011 ara -N 0 2 ELECCIONS ESPANYOLES Jo voto... Rubalcaba apel·la a l’“orgull” del Sergi Mingote ALPINISTA M’identifico amb els valors de PSOE en la campanya més difícil llibertat, igualtat i justícia social Aposta per l’oferta progressista per mobilitzar l’electorat clàssic del PSC, importants també pel meu vessant d’esportista. No podem fer passos enrere amb els drets socials. Sent pragmàtic El candidat del PSOE, Alfredo Pé- és l’únic vot que pot aturar les rez Rubalcaba, sap que afronta una retallades de la dreta. missió difícil. Per això aposta per mobilitzar l’electorat més clàssic del partit i apel·la a l’“orgull” per la gestió de l’esquerra al govern. La pregunta del ciutadà FERRAN CASAS “Crec que els estrangers tenen més ALCALÁ DE HENARES. “Trencar la facilitat per muntar negocis. Per què?” campanya”, més que amb alguna Abel Muñoz proposta estrella gràcies a alguna ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL. TREBALLA DE PEÓ A L’AEROPORT ensopegada del rival conservador, i mobilitzar el nucli dur per salvar els @CarmeChacon2011 mobles amb un discurs d’esquerres “La igualtat en drets i deures és la mateixa per a prometent “més impostos encara tots els ciutadans que viuen i treballen a que no toqui en campanya”. Són, a Catalunya” hores d’ara, les prioritats d’Alfredo Pérez Rubalcaba, el candidat del @ciuduran2011 PSOE, que va donar el tret de sorti- “Els immigrants tenen les mateixes facilitats que da a la seva cursa electoral a Alcalá, tots. Si hi ha algun cas de discriminació dels d’aquí, la població més important del cor- ens comprometem a vetllar per corregir-ho” redor de l’Henares madrileny, la zo- na a l’est de la capital, on l’esquer- @jorgefdezpp ra havia tingut gran predicament. Alfredo Pérez Rubalcaba amb Tomás Gómez ahir en l’acte d’inici de “La dificultat de crear un negoci és avui massa El partit va omplir el pavelló de la campanya a Alcalá de Henares, Madrid. JAVER LIZÓN / EFE gran per a tothom i s’ha de corregir. També és Virgen del Val i va donar a l’engan- important facilitar l’accés a la formació” xada de cartells un to festiu. Però LA PROPOSTA rons de Madrid i Barcelona– no és l’ànim de la militància no està per només típic en campanya. Entre @AlfredBosch festes i per això el candidat, i mal- una dolça derrota (o el que és el ma- “Això és més una percepció que una dada grat que la marca PSOE s’amaga en Impostos No s’estarà de dir teix, superar els 125 diputats que contrastada. No crec que a ningú se li posi més campanya, apel·lava a anar “amb el en campanya que cal pagar l’any 2000 va obtenir Joaquín Al- fàcil, i menys ara que tothom pateix la crisi” cap ben alt i amb orgull” per la fei- més tributs, especialment munia) i una catàstrofe es decidirà na feta. Rubalcaba havia declarat “bancs i grans fortunes”. el seu futur com a líder. @jcoscu hores abans al Marca, amb un posat Rubalcaba ha fet net i renovarà “Les facilitats i ajuts els marca el nivell de renta, més realista que no pas de madridis- EL RETRET més de la meitat del grup parlamen- mai l’origen. Els rumors així són perillosos per a la ta convençut com és, que en aquests tari. Ahir alguns diputats veterans convivència i la cohesió social” moments és “més fàcil” que el Ma- ho feien notar amb malenconia o in- drid guanyi el Barça que no pas que Retallades “Si et passes dignació, segons el cas, a la reunió ell “remunti” Mariano Rajoy. amb l’ajust tens anèmia. Cal de la diputació permanent. Per pre- Anàlisi reactivar l’economia des del parar el terreny per als sotracs in- Sense efecte Rubalcaba sector públic”, va afirmar. terns que arribaran si no hi ha un Darrere de Per invertir la tendència (no hi ha- gut efecte Rubalcaba i el final d’ETA tomb espectacular, Elena Valencia- no, la mà dreta del candidat, s’apres- la no-imatge EL DETALL ara per ara no dóna rèdit) el candi- sava a assegurar que Rubalcaba se- dat s’ha autoimposat un ritme fre- guirà “passi el que passi el 20-N”. nètic de dos o tres actes per dia. Música El PSOE va intentar Ell no tira la tovallola i en cam- Ahir, a més d’Alcalá, va ser a Torre- aixecar l’ànim de l’ensopida panya coincidirà poc amb Zapate- lavega, a la seva Cantàbria natal. militància amb Alejo Estibell, ro i constantment amb Felipe Posar en tensió l’electorat propi líder de Tequila. González. Vol anar sobre segur i –Ferraz considera clau els cintu- assegurar el nucli dur.e Chacón insta Rajoy a disculpar-se per haver mentit sobre Catalunya @ALEIXCUBERES CONSULTOR DE COMUNICACIÓ timisme a la militància, per no do- PERE MARTÍ nar res per perdut, malgrat que els Soló deia que “la paraula és el mirall de l’acció”. En ESPLUGUES DE LLOBREGAT. La sondejos no donen cap possibilitat la imatge política és tan important el que es veu candidata del PSC, Carme Chacón, al PSOE. A Catalunya, Chacón vol com –sobretot– el que no es deixa veure. El PSOE va aprofitar l’inici de la campanya revalidar la condició del PSC de pri- amaga sigles, logo, el vermell Pantone corporatiu i per carregar durament contra el mera força a les eleccions espanyo- Zapatero. Mentre que Rubalcaba, els seus colors candidat del PP, Mariano Rajoy, a les. Els socialistes catalans tenen 25 –blanc (Florentino), grisos (del seu vestir), blaus qui va instar a demanar disculpes diputats, i tot i la més que previsible tebis (escenografia)– i Felipe González en seran per haver mentit sobre Catalunya. davallada, les enquestes els tornen els protagonistes. El PP amaga el seu candidat La candidata en va posar exemples: a donar la victòria. –poc carismàtic– de l’opinió pública, dels debats, que Rajoy hagués arribat a afirmar La candidata va insistir a equipa- dels mitjans de comunicació; també les propostes que es perseguia el castellà a Cata- rar CiU i PP, “com dues gotes d’ai- electorals. Per això el paper de la directora de lunya i que amb el finançament es gua” en polítiques socials. Chacón campanya, els portaveus i els líders territorials robaven diners de la resta de l’Es- vol desemmascarar l’agenda oculta –sense Aznar– en són les imatges. Els dos partits tat o haver recorregut l’Estatut al del PP en matèria de retallades, que amaguen el que consideren un llast. No és Tribunal Constitucional. En un so- ja s’han començat a veure a les co- ingratitud ni estratègia: només sentit comú. par a la seva vila natal, Esplugues de munitats on governen, com Caste- La candidata del PSC, Carme Llobregat, davant un miler de per- lla-la Manxa, presidida per María Chacón, va obrir la campanya sones, va llançar un missatge d’op- Dolores de Cospedal.e a Esplugues, on va néixer. ACN

×