Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Surfplattan i förskolan språk

692 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Surfplattan i förskolan språk

 1. 1. Surfplattan i förskolan Språkutveckling
 2. 2. Dagens upplägg 17-18 intro + inspirations/diskussionsföreläsning 18.00-18.30 fika 18.30-19.45 prova/reflektera/planera över 3 verktyg 19.45 - 20 avsluta summera dela
 3. 3. Syfte och mål med eftermiddagen Efter dagen har ni fått en idé om och fördjupad förståelse för hur du kan arbeta med surfplatta som ett verktyg för barns språkutveckling på förskolan. ”Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och upp- muntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen” ”Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning.” (Lpfö 2010) I
 4. 4. Varför? De barn som går i förskolan idag föds in i en digital värld. Barnen har inte levt en enda dag utan att internet har funnits. Facebook är äldre! Förskolan behöver införliva modern teknik i verksamheten så förskolans innehåll speglade den verklighet barnen lever i. Den behöver vara en naturlig del i verksamheten och inte bes om ursäkt för. Vi ber inte om ursäkt för annan utveckling. Barn upplever det lustfyllt och pedagoger spara tid! (Hur kan iPads stödja lärandet i förskolan. Skolporten 3/2012)
 5. 5. Farhågor och förväntningar? Vilka är dem hos: barnen pedagogerna föräldrarna
 6. 6. Farhågor och förväntningar! Hur hantera vi dem: barnen pedagogerna föräldrarna
 7. 7. Vi måste göra som vi brukar pedagogisk idé innehåll verktyg/teknik i dess rätta kontext Mishra & Koehler (2006)
 8. 8. Vad i förskola påverkar språkutvecklingen? miljö pedagog innehåll
 9. 9. Vad i förskola påverkar språkutvecklingen aktivt? miljö pedagog innehåll
 10. 10. Pedagogerna Hur gör vi alla kollegor delaktiga aktivt? Exempel: dela upp ansvar - omvärldsbevakning, på dagordningen peka på styrdokument, vad behöver var och en hjälpas åt att utbilda, riktlinjer för enheten - finns inga - börja skapa
 11. 11. Innehållet Hur väljer vi det aktivt? Exempel: verktyg Radioapan för att... innehåll - svarar mot Lpfö? pedagogisk idé ...
 12. 12. Stöd för val styrdokument går i linje pedagogisk idéen andras erfarenhet, omvärldsbevaka
 13. 13. Hur skall jag hinna med? •välj med omsorg•dela upp inom arbetslaget•sätt upp en plan och rangordna/prioritera•bestäm hur lång tid du/ni skall lägga på det Läs mer från .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) i dokumentet nedan Flöden kvitter och statusuppdateringar.
 14. 14. Omvärldsbevaka Hur kan man hålla koll på flödet? •bloggar/webbsidor- prenumerera med RSS (Istället för att du skall spara adresserna och gå in och besöka så meddelas du när något nytt har hänt.) • förskolebloggen.se forskolelivet.se Skolverket om förskolan •facebookgrupper t ex Förskoleutveckling och ledarskap i en digital tidsålder https://www.facebook.com/forskolan •twitter - följa https://twitter.com/StigsdotterAnna https://twitter.com/lenbys •prenumerera på nyhetsbrev - för aktuella teman , byt när du inte öppnat de 4:e mejlet •prenumerera på Youtubekanal
 15. 15. Skolverkets forskningssammanfattning Planera in att läsa och samtala kring bilder mer än en gång per dag, och när barnen är pigga och utvilade. Ersätt ordet "läsvila" med något som antyder att det är en aktiv aktivitet, snarare än passiv Iaktta barnens läshandlingar och uppmärksamma och bekräfta verbalt att de läser, och att de får göra det på sitt eget sätt. Visa respekt och intresse för barns experimenterande av språk i olika former och modaliteter, som verbalt, skriftspråk, kroppsligt, dans, och bild. Erbjud barnen en pedagogisk verksamhet där deras egna motiv och intressen är utgångspunkten (det kräver en medveten och reflekterande hållning där pedagogerna hittar former för att synliggöra barnens språkliga processer, och där det som synliggörs blir en grund för dialoger och fortsatt arbete) Iscensätt en miljö och material där barns olika språkliga aktiviteter kan ta plats. Använd digitala medier tillsammans med barnen. Sträva efter att finna barnets intresse, exempelvis genom populärkultur eller genom barnets egna frågeställningar, vilka ofta kan vara abstrakta och svåra att få fatt i. Undvik att förenkla och anpassa språkliga aktiviteter alltför mycket.
 16. 16. Skolverkets forskningssammanfattning Planera in att läsa och samtala kring bilder mer än en gång per dag, och när barnen är pigga och utvilade. (kräver kort förberedelse, fota med plattan kring det innehåll ni arbetar med) använd Story wheel, fotopedia mm, Ersätt ordet "läsvila" med något som antyder att det är en aktiv aktivitet, snarare än passiv (paddläsning/ högläsning/berättelsebild/fantasipadda/spökskriva) Iaktta barnens läshandlingar och uppmärksamma och bekräfta verbalt att de läser, och att de får göra det på sitt eget sätt.(inte bara när de tar en bok) Visa respekt och intresse för barns experimenterande av språk i olika former, som verbalt, skriftspråk, kroppsligt, dans, och bild. (i skapande av bilder/ berättelse/påklädning /mat mm) Erbjud barnen en pedagogisk verksamhet där deras egna motiv och intressen är utgångspunkten (det kräver en medveten och reflekterande hållning där pedagogerna hittar former för att synliggöra barnens språkliga processer, och där det som synliggörs blir en grund för dialoger och fortsatt arbete) (Låt plattan följa hem, fota sina intressen saker, berätta, barnens val av app- samtala kring) Iscensätt en miljö och material där barns olika språkliga aktiviteter kan ta plats.( inte bara med böcker) Använd digitala medier tillsammans med barnen.:) Sträva efter att finna barnets intresse, exempelvis genom populärkultur eller genom barnets egna frågeställningar, vilka ofta kan vara abstrakta och svåra att få fatt i.( ta hjälp av föräldrar) Undvik att förenkla och anpassa språkliga aktiviteter alltför mycket. (gör inte alltid en bild;)
 17. 17. Hur och Vad? På vilket sätt stödjer surfplattan? Fantisera/berätta - Skapa egna animerade filmer - I can Animate Förenklar- mimik/motorik - vänd kameran Instruerar -duka för ordförråd/uttrycka/begrepp- KeyNote/PPT Inspirera-rita sång lyssna/fantisera/forma/konsturera i DoodleCast Förklarar t ex Sociala berättelser- samtal/kontext - Puppet Pals Skapa egna berättelser - Book Creator Tränar Sortera/argumentera -Choice Board Creator
 18. 18. Lustfyllt - samarbete/tala/lyssna/fantisera - Skypegömme, Skriva och smaka på språket med Skolstil ASL - Skapa sagor tillsammans fantisera/berätta- Story Creator Memorera med Memory minne/ordförråd/iaktta med egna bilder- Memoria memory på fler sätt: motsatsord, istället för att säga vad det är så beskriver man
 19. 19. Samspel- lägerelden turtagande Direktåterkoppling- beröm uppmuntran
 20. 20. Uppdrag 2 och 2 arbeta med 3 verktyg/appar 15 min /verktyg utifrån: - pedagogisk idé - innehåll - verktyg
 21. 21. Ideér vi delar med oss av från workshop: Choice Board Creator Arbeta med fonologisk medvetenhet utifrån bornholmsmodellen o i denna app kan vi visa flera bilder och t ex fråga "vilka ord låter lika i början". Andra sätt är att arbeta med verktyget kan man genom att kategorisera och sortera saker och ord. Vi vill även tipsa om appen "Lyssna och läs". Explain everything: Vi fastande för denna app då vi ser många möjligheter till samspel mellan barn och pedagoger. Vi ser även att man kan använda programmet med inspiration med att både rita, spela in till ex ritsagor eller sånger. Memoria Vi valde denna App som ett verktyg för dokumentation, att göra ett memory tillsammans med barnen känns nytänkande och kreativt. Viktigt för barnen att få vara delaktiga i dokumentationen på ett roligt sätt! Story Creator Vi valde appen "story creator" där vi gjorde en "min bok" .Detta stärker barnets identitet och är språkutvecklande. Vi använde text, foto,film, ljud och ritade. Bokstavslek Mer utmaning för de som kan läsa ..
 22. 22. Buddy Poke - visa känslor och prata om det inte personligt Puppet Pals - alla baran kan göra något, händelseförlopp, start mitten och slut Det finns montessoriappar - montessori numbers I can animate - samarbete Doddle caste - rita favoritmat - spela film gissningslek
 23. 23. Dagens samlade tankar
 24. 24. Frågor & kontakt: ingela.lundh@grkom.se Skype: ingelalundh1 Twitter: ingelalundh1

×