Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Surfplattan i förskolan språk

446 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Surfplattan i förskolan språk

 1. 1. Surfplattan i förskolan Språkutveckling
 2. 2. Dagens upplägg17-18 intro + inspirations/diskussionsföreläsning18.00-18.30 fika18.30-19.45 prova/reflektera/planera över 3 verktyg19.45 - 20 avsluta utvärdera
 3. 3. Syfte och mål med eftermiddagenEfter dagen har ni fått en idé om och fördjupad förståelse för hur du kan arbeta medsurfplatta som ett verktyg för barns språkutveckling på förskolan.”Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och upp-muntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen””Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processersom i tillämpning.” (Lpfö 2010)I
 4. 4. Varför?De barn som går i förskolan idag föds in i en digitalvärld. Barnen har inte levt en enda dag utan att internethar funnits. Facebook är äldre!Förskolan behöver införliva modern teknik iverksamheten så förskolans innehåll speglade denverklighet barnen lever i.Den behöver vara en naturlig del i verksamheten ochinte bes om ursäkt för. Vi ber inte om ursäkt för annanutveckling.Barn upplever det lustfyllt och pedagoger spara tid! (Hur kan iPads stödja lärandet i förskolan. Skolporten 3/2012)
 5. 5. Farhågor och förväntningar ?Vilka är dem hos: barnen pedagogerna föräldrarna
 6. 6. Farhågor och förväntningar !Hur hantera vi dem: barnen pedagogerna föräldrarna
 7. 7. Vi måste göra som vi brukar pedagogisk idé innehåll verktyg/tekniki dess rätta kontext Mishra & Koehler (2006)
 8. 8. Vad i förskola påverkar språkutvecklingen? miljö pedagog innehåll
 9. 9. Vad i förskola påverkar språkutvecklingen aktivt? miljö pedagog innehåll
 10. 10. PedagogernaHur gör vi alla delaktiga aktivt?Exempel:dela upp ansvar - omvärldsbevakning, på dagordningenpeka på styrdokument, vad behöver var och enhjälpas åt att utbilda,riktlinjer för enheten - finns inga - börja skapa
 11. 11. InnehålletHur väljer vi det aktivt?Exempel:verktygRadioapan för att...innehåll - svarar mot Lpfö?pedagogisk idé ...
 12. 12. Vad är en bra app/verktygHur gör ni när ni väljer?
 13. 13. Stöd för val styrdokument går i linje pedagogisk idéen andras erfarenhet, omvärldsbevaka
 14. 14. OmvärldsbevakaHur kan man hålla koll på flödet?•bloggar/webbsidor- prenumerera med RSS (Istället för att du skall spara adressernaoch gå in och besöka så meddelas du när något nytt har hänt.)•förskolebloggen.seforskolelivet.seSkolverket om förskolan•facebookgrupper t exFörskoleutveckling och ledarskap i en digital tidsålderhttps://www.facebook.com/forskolan•twitter - följahttps://twitter.com/StigsdotterAnnahttps://twitter.com/lenbys•prenumerera på nyhetsbrev - för aktuella teman , byt när du inte öppnatde 4:e mejlet•prenumerera på Youtubekanal
 15. 15. Hur skall jag hinna med?•välj med omsorg•dela upp inom arbetslaget•sätt upp en plan och rangordna/prioritera•bestäm hur lång tid du/ni skall lägga på detLäs mer från.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) i dokumentet nedan Flöden kvitter och statusuppdateringar.
 16. 16. Skolverkets forskningssammanfattning Planera in att läsa och samtala kring bilder mer än en gång per dag, och när barnen är pigga och utvilade. Ersätt ordet "läsvila" med något som antyder att det är en aktiv aktivitet, snarare än passiv Iaktta barnens läshandlingar och uppmärksamma och bekräfta verbalt att de läser, och att de får göra det på sitt eget sätt. Visa respekt och intresse för barns experimenterande av språk i olika former och modaliteter, som verbalt, skriftspråk, kroppsligt, dans, och bild. Erbjud barnen en pedagogisk verksamhet där deras egna motiv och intressen är utgångspunkten (det kräver en medveten och reflekterande hållning där pedagogerna hittar former för att synliggöra barnens språkliga processer, och där det som synliggörs blir en grund för dialoger och fortsatt arbete) Iscensätt en miljö och material där barns olika språkliga aktiviteter kan ta plats. Använd digitala medier tillsammans med barnen. Sträva efter att finna barnets intresse, exempelvis genom populärkultur eller genom barnets egna frågeställningar, vilka ofta kan vara abstrakta och svåra att få fatt i. Undvik att förenkla och anpassa språkliga aktiviteter alltför mycket.
 17. 17. Skolverkets forskningssammanfattning Planera in att läsa och samtala kring bilder mer än en gång per dag, och när barnen är pigga och utvilade. (kräver kort förberedelse, fota med plattan kring det innehåll ni arbetar med) använd Story wheel, fotopedia mm, Ersätt ordet "läsvila" med något som antyder att det är en aktiv aktivitet, snarare än passiv (paddläsning/ högläsning/berättelsebild/fantasipadda/spökskriva) Iaktta barnens läshandlingar och uppmärksamma och bekräfta verbalt att de läser, och att de får göra det på sitt eget sätt.(inte bara när de tar en bok) Visa respekt och intresse för barns experimenterande av språk i olika former och modaliteter, som verbalt, skriftspråk, kroppsligt, dans, och bild. ( i skapande av bilder/ berättelse/påklädning /mat mm) Erbjud barnen en pedagogisk verksamhet där deras egna motiv och intressen är utgångspunkten (det kräver en medveten och reflekterande hållning där pedagogerna hittar former för att synliggöra barnens språkliga processer, och där det som synliggörs blir en grund för dialoger och fortsatt arbete) (Låt plattan följa hem, fota sina intressen saker, berätta, barnens val av app- samtala kring) Iscensätt en miljö och material där barns olika språkliga aktiviteter kan ta plats.( inte bara med böcker) Använd digitala medier tillsammans med barnen.:) Sträva efter att finna barnets intresse, exempelvis genom populärkultur eller genom barnets egna frågeställningar, vilka ofta kan vara abstrakta och svåra att få fatt i.( ta hjälp av föräldrar) Undvik att förenkla och anpassa språkliga aktiviteter alltför mycket. (gör inte alltid en bild;)
 18. 18. Hur och Vad?På vilket sätt stödjer surfplattan?Sparar tid - Lyssna,uppleva/kommunicera te x SoundTouch, Natural sound,Förenklar- mimik/motorik - vänd kameranInstruerar -duka för ordförråd/uttrycka/begrepp- KeyNoteInspirera-rita sång lyssna/fantisera/forma/konsturera i DoodleCastMemorera med Memory minne/ordförråd/iaktta med egna bilder- Memoriamemory på fler sätt: motsatsord, istället för att säga vad det är så beskriver man
 19. 19. Lustfyllt - samarbete/tala/lyssna/fantisera - Skypegömme, AurasmaSkriva och smaka på språket med Skolstil ASL -Förklarar t ex Sociala berättelser- samtal/kontext - Puppet PalsSkapa egna berättelser - Book CreatorTränar Sortera/argumentera -Choice Board CreatorSkapa sagor tillsammans fantisera/berätta- Story Creator
 20. 20. Samspel-lägereldenturtagandeDirektåterkoppling-berömuppmuntran
 21. 21. Uppdrag2 och 2 arbeta med 3 verktyg/appar15 min /verktyg utifrån:- pedagogisk idé- innehåll- verktygPuppet Pals, Story Creator, Aurasma, Skype, Skolstil,Radioapan eller annan du själv väljer
 22. 22. Vad ta du med dig - ett ord om kvällen:http://answergarden.ch/view/50520
 23. 23. Ideér vi delar med oss av från workshop:Choice Board CreatorArbeta med fonologisk medvetenhet utifrån bornholmsmodellen o i denna app kan vi visa flera bilder och t exfråga "vilka ord låter lika i början".Andra sätt är att arbeta med verktyget kan man genom att kategorisera och sortera saker och ord.Vi vill även tipsa om appen "Lyssna och läs".Explain everything:Vi fastande för denna app då vi ser många möjligheter till samspel mellan barn och pedagoger. Vi ser även attman kan använda programmet med inspiration med att både rita, spela in till ex ritsagor eller sånger.MemoriaVi valde denna App som ett verktyg för dokumentation, att göra ett memory tillsammans med barnen kännsnytänkande och kreativt. Viktigt för barnen att få vara delaktiga i dokumentationen på ett roligt sätt!Story CreatorVi valde appen "story creator" där vi gjorde en "min bok" .Detta stärker barnets identitet och ärspråkutvecklande. Vi använde text, foto,film, ljud och ritade.BokstavslekMer utmaning för de som kan läsa ...BOKSTAVSLEK FÖR FÖRSKOLEKLASS
 24. 24. Några röster om kvällen:
 25. 25. Air Server-Airserver är ett program som man installerar på datorn (PC eller Mac) som gör attskärmen på iPad speglas/dubbleras på datorns skärm. Även ljudet följer med. Mankan koppla in datorn till projektor. Det blir då möjligt att trådlöst röra sig runt iklassrummet med iPaden och alla ser vad jag gör på min iPad på projektorbilden.Ladda hemUR kontakt - Andrea: awa@ur.seRSS -läsare
 26. 26. Frågor & kontakt:ingela.lundh@grkom.seSkype: ingelalundh1Twitter: ingelalundh1

×