Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Surfplattan i förskolanblogg som pedagogisk dokumentation
Upplägg17.00 - 17.45 pedagogisk dok + varför blogg17.45 - 18.15 fika18.15 - 18.45 skapa ”skal” till wordpressblogg18.45 - ...
Förskolans styrdokument säger”Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunnasamarbeta är nödvändig i ett samhäll...
6 min film omUppföljning, utvärdering och utvecklingSkolverket 2011
Pedagogisk dokumentationSamtalen och reflektionerna med alla inblandade, barnen ocharbetslagen är avgörande för om dokumen...
...fortsPedagogisk dokumentation handlar om att fånga barnenspågående intressen och aktiviteter, analysera dem ochutmana b...
Barnen i centrum1. barnen och personalen2. personalen i arbetslagetFlexibla mål
På väggen på avdelningenPå bloggenfoto http://stegatorpsforskola.wordpress.com BY-NC-SA
Bearbetning och analys (läsning)- tillsammans med barnen- flytta perspektiv- släppa för givet tagandet- inte ett rätt, gär...
utvecklar verksamhetenfoto http://stegatorpsforskola.wordpress.com BY-NC-SA
Kritiska läsningar/analyservärdegrunden; genus, jämställdhet,demokrati, makt, sociala förhållanden mm
När det fungerar väl- integrerat i verksamheten- barnen är delaktiga- förenligt med Lpfö- organisera för pedagogisk dokume...
Tankar & funderingar......kring skillnaden av dokumentation ochpedagogisk dokumentationprata med de närmaste ...
Varför blogg?Synliggöra verksamheten för- föräldrar- barn- pedagogerLänk mellan förskola - hemmetSkapa delaktighet och sam...
Vad skall publiceras?verksamhetenvisionertext och bildergemensam policyrekommendationeraktivitetermatsedlarmm
Exempel på bloggarKlara förskolaStegatorps förskola
Valet av bloggAlla avdelningar under samma tak, underlättar vid t exarbetslagsförändringar.Alla pedagoger kan publicera, l...
Vad/hur skall ni publicera?Följa kommunens policyGemensamt mål kring bloggandet på förskolanFöräldrarBilderUpphovsrätt
Det finns olika sorter....
Hur startar ni?Skapa ett skal i blogger eller wordpressSkapa tillfällen till lära av varandra ochsätta upp gemensamma mål ...
Wordpress -guiderguide på svenskahttp://www.youtube.com/watch?v=jUdKdxCDszQWebbstjärnans kom i gång me WP guidehttp://www....
https://sv.wordpress.com/signup/
Fika
Bloggens utsida och insidaGRtestBlogg
sammanfattning-pedagogisk dokumentation- blogg som verktyg för pd
kontaktIngela Lundhingela.lundh@grkom.seSkype:ingelalundh1Twitter:ingelalundh1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Surfplattan blogg som ped dok

354 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Surfplattan blogg som ped dok

 1. 1. Surfplattan i förskolanblogg som pedagogisk dokumentation
 2. 2. Upplägg17.00 - 17.45 pedagogisk dok + varför blogg17.45 - 18.15 fika18.15 - 18.45 skapa ”skal” till wordpressblogg18.45 - 19.45 basfunktioner i Wordpress-workshop19.45 - 20.00 knyta ihop säcken
 3. 3. Förskolans styrdokument säger”Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunnasamarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av ett stortinformationsflöde och en snabb förändringstakt”.”Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl iskapande processer som i tillämpning.””...att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och attutöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiskaplaneringen,Lpfö 2010
 4. 4. 6 min film omUppföljning, utvärdering och utvecklingSkolverket 2011
 5. 5. Pedagogisk dokumentationSamtalen och reflektionerna med alla inblandade, barnen ocharbetslagen är avgörande för om dokumentationen ska kunnavidareutveckla verksamhetenDiskussionerna och dialogerna mellan barn-personal, barn-barnoch personal-personal är det som skiljer en pedagogiskdokumentation från vanlig dokumentation.Dokumentationen används av både barn och personal, (inte ettinsamlande och görande av personalen) tillgänglig och synligjordför alla - lätt att ”återbesöka”(ur Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan, 2012)
 6. 6. ...fortsPedagogisk dokumentation handlar om att fånga barnenspågående intressen och aktiviteter, analysera dem ochutmana barnens egna begrepp.Förståelsefördjupande frågor är centrala i detta arbete - Dåfår vi syn på det som är angeläget för barnen att få svar påExempel på förståelsefördjupande frågor:- Kan du berätta lite mer om…?- Vad händer då…?- Det där var intressant, kan du berätta mer…?- Kan du hjälpa mig att förstå skillnaden mellan…?- Skulle du kunna ge ett exempel…/ge exempel på vad det inte är…?- Vilken betydelse har…?- Hur tänker du…?
 7. 7. Barnen i centrum1. barnen och personalen2. personalen i arbetslagetFlexibla mål
 8. 8. På väggen på avdelningenPå bloggenfoto http://stegatorpsforskola.wordpress.com BY-NC-SA
 9. 9. Bearbetning och analys (läsning)- tillsammans med barnen- flytta perspektiv- släppa för givet tagandet- inte ett rätt, gärna mångaVid analysen kan vi även få syn på barns intresse för olikamaterial, aktiviteter, rum och deras relation till olika platser påförskolanforts...
 10. 10. utvecklar verksamhetenfoto http://stegatorpsforskola.wordpress.com BY-NC-SA
 11. 11. Kritiska läsningar/analyservärdegrunden; genus, jämställdhet,demokrati, makt, sociala förhållanden mm
 12. 12. När det fungerar väl- integrerat i verksamheten- barnen är delaktiga- förenligt med Lpfö- organisera för pedagogisk dokumentation- kultur
 13. 13. Tankar & funderingar......kring skillnaden av dokumentation ochpedagogisk dokumentationprata med de närmaste ...
 14. 14. Varför blogg?Synliggöra verksamheten för- föräldrar- barn- pedagogerLänk mellan förskola - hemmetSkapa delaktighet och samsynPedagogisk dokumentation
 15. 15. Vad skall publiceras?verksamhetenvisionertext och bildergemensam policyrekommendationeraktivitetermatsedlarmm
 16. 16. Exempel på bloggarKlara förskolaStegatorps förskola
 17. 17. Valet av bloggAlla avdelningar under samma tak, underlättar vid t exarbetslagsförändringar.Alla pedagoger kan publicera, lära av varandra, allasansvar - delaktighet.
 18. 18. Vad/hur skall ni publicera?Följa kommunens policyGemensamt mål kring bloggandet på förskolanFöräldrarBilderUpphovsrätt
 19. 19. Det finns olika sorter....
 20. 20. Hur startar ni?Skapa ett skal i blogger eller wordpressSkapa tillfällen till lära av varandra ochsätta upp gemensamma mål för bloggandetBloggen som stående punkt på mötenAnvändarmanualer - göra/hittatutorials på You Tube
 21. 21. Wordpress -guiderguide på svenskahttp://www.youtube.com/watch?v=jUdKdxCDszQWebbstjärnans kom i gång me WP guidehttp://www.webbstjarnan.se/video/guider/starta-upp/kom-igang/Guide i pdf- format från Webbstjärnanhttp://www.webbstjarnan.se/wordpress/wp-content/uploads/Webbstj%C3%A4rnans-Wordpressguide-del
 22. 22. https://sv.wordpress.com/signup/
 23. 23. Fika
 24. 24. Bloggens utsida och insidaGRtestBlogg
 25. 25. sammanfattning-pedagogisk dokumentation- blogg som verktyg för pd
 26. 26. kontaktIngela Lundhingela.lundh@grkom.seSkype:ingelalundh1Twitter:ingelalundh1

×