Norra Hisingen17 juni”Det handlar inte bara om att lära sig. HUR man lär sig bliravgörande för VAD man lär sig. Och det är...
OmstruktureringavarbetskraftinomförskolanSkolverket film 3 min
Dagens mål..• ”Elevernas känsla av meningsfulla lektioner,”• ”Strukturerad undervisning som leder mot mål”,• Elevernas för...
Framgångsfaktorer”Individualiserad undervisning innebär attundervisningen organiseras och genomförs med elevensindividuell...
Det innebär inte•enskilt arbete för eleven•isolerade uppgifter utan sammanhang•enskilt arbetande lärare•bocka av centralt ...
Det innebär istället att...•eleven och läraren känner igen olika lärstilar•lärare arbetar i lag kring eleverna•fokus på fö...
Inkludering■ gemenskap på olika nivåer■ ett enda system (till skillnad från ett för ”vanliga” elever och ett förelever i b...
Elevnära”Elevernas känsla av meningsfulla lektioner,”Delaktiga i planeringDemokratiska arbetsformerIgenkänningDet berör - ...
Klassrumsledarskapet”Strukturerad undervisning som leder mot mål”,Lärarens är tydlig och demokratisktIdentifierade kritisk...
”Elevernas förståelse av syftet med undervisningen”.HelheterRöd trådMeningsfullt - What´s in it for me?Successivt utvidgat...
Återkoppla och utmana”Möta varje elev och ge kontinuerlig återkoppling ochutmana elevernas föreställningar”Kontinuitet - p...
Vara tydlig
Formativa fraser i matematik:Om metoder•Vilken metod använder du när du löser denna uppgift? (Istället för Hur tänkte du?)...
Utvecklande och lärande frågorFrågor som föder frågor•Hur då?•Varför det?•Förklara hur du tänker?•Vad finns det för likhet...
Formativ bedömningForskning visar att formativ bedömning ökar elevernas lärande.En formativ bedömningsprocess kännetecknas...
5 nyckelstrategier för BFL
Hur tydliggör du mål och kunskapskrav för dinaelever idag?
Tydliggöra mål och kunskapskravPP/pedagogisk plan/planeringsprocess – ge eleven den samlade bildenMål- undervisning- bedöm...
Aktiviteter som synliggör lärandetMer basket an pingis, med fragor som vacker fragor̈ ̊ ̈ ̊No hands upFlygande bedömningAn...
Återkoppling som för lärandet framåt”Minute by minute, day by day” i klassrummetAterkoppling kring mål och kunskapskrav - ...
Aktivera eleverna som lärresurser för varandraKollaborera i wikispace eller blogg!Anvand samarbetsytor pa natet Google doc...
Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocessJämföra själv mot målen i styrdokument/ppl/matrisLarlogg̈Checklistor för a...
http://www.bedomningforlarande.se/
Kollegialt lärandeHans -Åke Sherp - lärande samtalsamlärande - analyserar och utvärderar inte bara pratar omkringhögt i ta...
Det ä r viktigt att veta var vi börjar!Hur kan vi få samma utgångspunkt?Hur kan man förtydliga vilken typ av möte man är p...
Norra hisingen 17 juni
Norra hisingen 17 juni
Norra hisingen 17 juni
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Norra hisingen 17 juni

309 views

Published on

presentation kring Genomförande av undervisning utifrån Allmänna råd och forkningsöversikt

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
309
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Körlings ord
 • eget ansvar eleverna skriver en arbetslogg i slutet av varje lektion/dag. Att låta dem skriva fritt kan vara vanskligt, i alla fall i början, så jag brukar ge dem meningar att fylla i eller en instruktion av något slag. Till exempel från Helena Wallberg:
 • De ger varken ledtrådar om elevens behov eller om hur eleven ska agera för att träna upp sig. Om du som lärare tycker det är svårt att precisera vad eleven konkret ska utföra, hur ska då ett barn kunna göra det, utan hjälp dessutom? Därför måste vi använda ett tydligare språk och uttrycka vad vi faktiskt menar att eleven ska utföra .
 • I matematikundervisningen ska eleverna utveckla förmågor om problemlösning, begrepp, metoder, uttrycksformer och resonemang. Användningen ska dessutom bedömas.
 • Tydliga mål och återkommande feedback. Det är viktigast för elevernas resultat, Jan Håkansson som är universitetslektor vid Linnéuniversitet och som har tagit fram skriften i samarbete med SKL. Visible learning John Hattie
 • Dylan Williams och Christian Lundahl
 • För att veta vart man skall behöver man veta målet...
 • Aktiviteter i diskussion, laboration, samtal, efter flipp
 • Återkoppla genom att eleverna mejlar, skriver i docs, how to filmer
 • i lärande samtalet blir de varandras resurser M
 • exemplet vid ped diskussion där idrottsläraren bara vill att lärararna skall skriva upp sig på frilufsdagen- skall vi egentligen ha frilufsdagar...
 • Norra hisingen 17 juni

  1. 1. Norra Hisingen17 juni”Det handlar inte bara om att lära sig. HUR man lär sig bliravgörande för VAD man lär sig. Och det är läraren sompåverkar det där hur:et.”John Hattie
  2. 2. OmstruktureringavarbetskraftinomförskolanSkolverket film 3 min
  3. 3. Dagens mål..• ”Elevernas känsla av meningsfulla lektioner,”• ”Strukturerad undervisning som leder mot mål”,• Elevernas förståelse av syftet med undervisningen”• ”Möta varje elev och ge kontinuerlig återkoppling och utmanaelevernas föreställningar”.• ”Kollegialt lärande”.
  4. 4. Framgångsfaktorer”Individualiserad undervisning innebär attundervisningen organiseras och genomförs med elevensindividuella förutsättningar och behov i centrum.Detta är något som kännetecknar framgångsrika skolor.”(Skolverket; Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen 2011)
  5. 5. Det innebär inte•enskilt arbete för eleven•isolerade uppgifter utan sammanhang•enskilt arbetande lärare•bocka av centralt innehåll
  6. 6. Det innebär istället att...•eleven och läraren känner igen olika lärstilar•lärare arbetar i lag kring eleverna•fokus på förmågorna•återkoppling som tar lärandet framåt•och inte för många speciallösningar utan;
  7. 7. Inkludering■ gemenskap på olika nivåer■ ett enda system (till skillnad från ett för ”vanliga” elever och ett förelever i behov av stöd)■ en demokratisk gemenskap■ delaktighet från eleverna■ att olikhet ses som en tillgångDefinitionen gjord av specialpedagogikforskarnaprofessor Claes Nilholm och docent Kerstin Göransson påuppdrag av Skolverket
  8. 8. Elevnära”Elevernas känsla av meningsfulla lektioner,”Delaktiga i planeringDemokratiska arbetsformerIgenkänningDet berör - elevnäraFörstår syftet och ser måletKänner till och igen lärandeVariation(Skolverket; Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen 2011)
  9. 9. Klassrumsledarskapet”Strukturerad undervisning som leder mot mål”,Lärarens är tydlig och demokratisktIdentifierade kritiska aspekternaTydliga mål som eleven förstår och accepterarHandledningKontroll av förståelseProgression och återkopplingSummering och repetitionSjälvreglering(Jan Håkansson 2011)
  10. 10. ”Elevernas förståelse av syftet med undervisningen”.HelheterRöd trådMeningsfullt - What´s in it for me?Successivt utvidgat ansvarDen här lektionen var viktig för mig därför att…” eller ”Det jag tar med mig från denna lektion är…” ”de 3 saker jag lärde mig idagvar…” ”Nästa gång jag tränar på att…ska jag….” ”Idag är jag mest nöjd med att….” ”Om jag skulle göra om något jag gjordeidag skulle jag…”Läraren tror på sina eleverKontexten
  11. 11. Återkoppla och utmana”Möta varje elev och ge kontinuerlig återkoppling ochutmana elevernas föreställningar”Kontinuitet - planera in för det!Säg det inte bara - tydliggör med tankekartor, bilder,matriser, aligment etcÄgna alltid lektioner åt det -öva öva öva, sätt påschema, in i undervisningen - skaffa frågebatteri”
  12. 12. Vara tydlig
  13. 13. Formativa fraser i matematik:Om metoder•Vilken metod använder du när du löser denna uppgift? (Istället för Hur tänkte du?)•Visa mig hur du använder din metod. (Istället för ”Har du rättat med facit?”)•Känner du till någon annan metod som du kan använda? (Istället för ”Har du gjort läxan?”)•Vet du hur man använder denna metoden? (Istället för ”Har du förstått?”)•Är din metod användbar i hela kapitlet? (Istället för: ”Har du gjort alla sidorna?”)•Vill du ha en ny/bättre metod? (Istället för: ”Repetera sidan 25.”)•Får jag visa dig en bra metod?•Vilka metoder använder dina kompisar?•Varför valde du just denna metod?•Du behöver stanna upp och träna på denna metoden innan du går vidare.Om problemlösning•Vilken strategi har du för att lösa problemet?•Vilken strategi har du använt förut?•Varför valde du den strategin?•Hur brukar du göra när du ska lösa problem?•Vet du vilka strategier man skulle kunna använda?Om begrepp•Vet du vilka begrepp du kan använda här?•Behöver du träna på fler begrepp?•Vet du vilka begrepp du kan eller saknar?Om resonemang•Hur vet du att din slutsats är sann, korrekt?•Jag tror inte dig, kan du bevisa för mig att det verkligen stämmer?•Hur kan du bevisa för mig att din slutsats stämmer?•Har du gjort någon beräkning som bevisar din teori?•Vet du hur du ska motivera din slutsats?(sammanställd av Tommy Lucassi, Ma/NO- lärare på Rålambhov skola, Stockholm)
  14. 14. Utvecklande och lärande frågorFrågor som föder frågor•Hur då?•Varför det?•Förklara hur du tänker?•Vad finns det för likheter med....?•Kan du utveckla det?Cirkulära frågorCirkulära frågor hjälper oss att utforska eleverna förståelse och tänkande. Vem? Vad? När? Hur? Var? Hurmycket? Med hjälp av dessa kan man "cirkulera runt" problemets kärna och successivt skapa en gemensambild av problemets exakta natur.Öppna frågor•Vad skulle kunna hända om...?•Vad gillar du bäst och varför...?•Vilka skillnader är det mellan...?•Vilka styrkor och svagheter har...?Inbjudande frågorInbjudande frågor är frågor som ställs för att stimulera eleverna till att dela med sig av och utbyta erfarenheter:•Berätta vad som hände då...•Berätta vad du såg och upplevde...•Hur kändes det...?•Vad tänkte du då...?
  15. 15. Formativ bedömningForskning visar att formativ bedömning ökar elevernas lärande.En formativ bedömningsprocess kännetecknas av:•att målet för undervisningen tydliggörs,•att information söks om var eleven befinner sig i förhållande tillmåletVad kan de?Vad vet de?Hur gör de?Vad missförstår de?Vad engagerar dem?•att återkoppling ges som talar om hur eleven ska komma vidaremot målet.
  16. 16. 5 nyckelstrategier för BFL
  17. 17. Hur tydliggör du mål och kunskapskrav för dinaelever idag?
  18. 18. Tydliggöra mål och kunskapskravPP/pedagogisk plan/planeringsprocess – ge eleven den samlade bildenMål- undervisning- bedömning - aligmentElevexempel kopplade till kunskapskravSjalvskattning̈Malbild inleda -avslutåFastna inte i LPP ochmatristrasket!̈Det ar hur ni anvander erä ̈LPP:er/pedagogiska planeringaroch matriser som gor skillnad̈ !
  19. 19. Aktiviteter som synliggör lärandetMer basket an pingis, med fragor som vacker fragor̈ ̊ ̈ ̊No hands upFlygande bedömningAnvanda responssystemeẗ SocrativeFör och emot frågorBlogg, googlesite, WikispacesForumsdiskussioner på Todays meetSand live TV-med̈ Bambusermentimeter med EPAwordle - språkInvolvera, aktivera ochengagera eleverna i malen i̊stallet for informera om dem.̈ ̈
  20. 20. Återkoppling som för lärandet framåt”Minute by minute, day by day” i klassrummetAterkoppling kring mål och kunskapskrav - kontinuerligt̊75 % in i temat/projektet 25 % till det som behöver utvecklasFramåtsyftande återkoppling bygger på fyra moment:Tydliggöra målet och/eller de specifika kunskapskvaliteterna som skullemötasUtvärdera till vilken grad mål/kvaliteter möttsDiagnostisera skillnaden mellan mål och resultat, eller andras problem(felanalys)Ge en lämplig lösning, förslag på åtgärdfeedback - feed forward
  21. 21. Aktivera eleverna som lärresurser för varandraKollaborera i wikispace eller blogg!Anvand samarbetsytor pa natet Google docs- dela dokumenẗ ̊ ̈Skype in the classroomKamratresponsHow to filmer: äldre elev till yngre elevLat elever producera (digitalt)̊ larmaterial̈ at andra!̊(ex från Matematikvardagen.se)Skapa mallar/frågebatterier Låt eleverna även vara din lärresurs!
  22. 22. Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocessJämföra själv mot målen i styrdokument/ppl/matrisLarlogg̈Checklistor för att rätta sig självKommentera bara, utan poäng/betygSe three before meLjudinspelning/mejl- reflektera var de befinner sig i förhållande till målenSynliggor larandet ihop!̈ ̈
  23. 23. http://www.bedomningforlarande.se/
  24. 24. Kollegialt lärandeHans -Åke Sherp - lärande samtalsamlärande - analyserar och utvärderar inte bara pratar omkringhögt i tak - ”ingen är dum på riktigt”uppriktigt intresserad av kollegors tankar/idéer t ex förståelsekartorHelen Timperleys rapport om lärares lärande:■ fortbildningen varar en längre tid■medverkan av extern expertis ger bättre resultat■fortbildningen har stöd av skolledning och det finns tillgång till expertis och tid för att processa ny information■betydelsen av att lärarna blir engagerade i läroprocessen så att deras inlärning blir djup■lärarna blir utmanade i sina tidigare föreställningar om undervisning■lärarna får möjligheter att diskutera.
  25. 25. Det ä r viktigt att veta var vi börjar!Hur kan vi få samma utgångspunkt?Hur kan man förtydliga vilken typ av möte man är på?A- administrativa möten, akutaS - sociala möten, viktiga men inte givande ur kunskapsfördjupningK - kunskapsfördjupande där variationen berikar(Hans Åke Sherp)Olika typer av mötet - Lärarförbundet

  ×