BFL
15 januari 2014
Avstämning - vi blickar framåt

•
•
•
•
•
•
•

Lärgrupper - förändringar
Metodutvecklarnas roll och medverkan
Frånvaro
13 ...
iPad utvärdering
25 februari
5 mars
Fuxerna, Tingberg och Ström
Klassrumsbesök

•
•
•
•
•

Hur synliggörs lärandet i klassrummen?
Återkoppling
Kamratrespons
Kommunicera BFL med elever

V...
Helen Timperley
10 principer för lärares professionsutveckling
Insikter

•
•
•
•

Läraren är avgörande
Undervisning är en komplex aktivitet
Tidigare uppfattning, systematiskt
kvalitetsa...
Princip 1 - fokus på eleverna lärande
Cykeln av lärares professionella utveckling och
kunskapsbyggande börjar med en fråga...
Elevers lärande
Elevernas lärande måste vara utgångspunkt
Lärare behöver förstå sambandet mellan specifika
undervisningsak...
Elevers lärande
Resultat och förväntningar - tydliga mål
Förändring tar tid
Lärare som engagerar sig i cykler av effektivt...
Princip 2 - meningsfullt innehåll
Lärarna måste få möjlighet att utveckla de kunskaper och
förmågor som är meningsfulla i ...
Princip 3 Teori och praktik
Lärare behöver kunskaper om bedömning och färdigheter
för att upprätthålla elevfokus
Förmåga a...
Princip 4 - Bedömning
Identifierar behovet av att använda bedömning som bas
för professionell utvärdering
Om elevernas beh...
Princip 5 - Fler tillfällen
Erbjuda ett flertal tillfällen för lärare att lära sig och praktisera nya kunskaper och färdig...
Linjär och cyklist lärande
Kräver djupförståelse
Prova, återkomma, göra om, göra nytt
Utvecklingsarbete över tid 1-2 år
Ti...
Princip 6 - med utgångspunkt i befintliga
föreställningar
Identifierar

vikten av att ta utgångspunkt i lärarnas

rådande
...
Princip 7 - kollegialt samarbete
Framhåller att deltagande lärare måste få tillfällen att
bearbeta och utveckla nya lärdom...
Princip 8 - extern experits
Gäller den roll som kunnig expertis har i att underlätta
konstruktiv utveckling av lärarnas pr...
Princip 9 - aktivt ledarskap
I de mest effektiva utvecklingsinsatserna, av
elevresultat att döma, är skolledarna aktiva
de...
Princip 10 - att behålla kraften
Handlar slutligen om att behålla kraften i
utvecklingsarbetet. Det måste finnas en
medvet...
Effektutvärdering
288 avhandlingar i pedagogik, mellan åren
1997-2006. Resultaten visar att endast 6
procent av avhandling...
Timperleys cykliska process
Elevernas behov
Effekt på
elever resultat

Ny kunskap, nya
färdigheter.
(lärare) Nya
erfarenhe...
Nästa gång
19 februari
Tingberg
Nya lärgrupper - läs på BLF sidan
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lilla edet 15 januari 2014

411 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
411
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
44
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Ingela
 • Ingela
 • Sandra
 • Sandra. 10 principer,
 • Sandra. Princip 5. Lärare behöver ett flertal tillfällen att ta till sig och tillämpa nya rön för att deras praktik ska förändras på ett betydande sätt. Dessutom i en miljö som erbjuder både tillit och utmaning. Kräver djupförståelse. Lärande är cyklist för både lärare och elever. Så klart.
 • Sandra.. Helens cykel. Se sidan 6 .Resterande principer. 6) Befintliga föreställningar 7) Kollegialt samarbete 8) Extern expertis 9) Aktivt ledarskap 10) Att behålla kraften
 • Lilla edet 15 januari 2014

  1. 1. BFL 15 januari 2014
  2. 2. Avstämning - vi blickar framåt • • • • • • • Lärgrupper - förändringar Metodutvecklarnas roll och medverkan Frånvaro 13 mars - gemensam dag med BFL och ämnesfokus Observationer av GR Mäta resultat - fokus, dokumentanalys, observationer Forskning Timperley, Wiliam
  3. 3. iPad utvärdering 25 februari 5 mars Fuxerna, Tingberg och Ström
  4. 4. Klassrumsbesök • • • • • Hur synliggörs lärandet i klassrummen? Återkoppling Kamratrespons Kommunicera BFL med elever Vilka formativa processer är igång?
  5. 5. Helen Timperley 10 principer för lärares professionsutveckling
  6. 6. Insikter • • • • Läraren är avgörande Undervisning är en komplex aktivitet Tidigare uppfattning, systematiskt kvalitetsarbete, självreglerande processer Undervisningskontext
  7. 7. Princip 1 - fokus på eleverna lärande Cykeln av lärares professionella utveckling och kunskapsbyggande börjar med en fråga om elevernas behov av utveckling. Dessa behov avgörs genom att man först identifierar de mål läroplanen anger och sedan bedömer hur väl alla elever lyckas i förhållande till dessa mål.
  8. 8. Elevers lärande Elevernas lärande måste vara utgångspunkt Lärare behöver förstå sambandet mellan specifika undervisningsaktiviteter, hur olika elevgrupper responderar samt vad eleverna faktiskt lär sig Framgång kan inte mätas i vilken mån lärare bemästrar nya strategier, det måste vara elevernas lärande som utvecklas och resultat som höjs
  9. 9. Elevers lärande Resultat och förväntningar - tydliga mål Förändring tar tid Lärare som engagerar sig i cykler av effektivt professionellt lärande tar större ansvar för samtliga elevers lärande
  10. 10. Princip 2 - meningsfullt innehåll Lärarna måste få möjlighet att utveckla de kunskaper och förmågor som är meningsfulla i förhållande till deras specifika undervisningskontext. Utgångspunkten måste tas i frågan: ”Vilka kunskaper och färdigheter behöver vi som lärare för att hjälpa våra elever överbrygga gapet mellan vad de kan och vad de bör kunna för att nå målen?”
  11. 11. Princip 3 Teori och praktik Lärare behöver kunskaper om bedömning och färdigheter för att upprätthålla elevfokus Förmåga att identifiera exakt vad elever vet och kan är en förutsättning för en undervisning som svarar mot varje elevs behov Bedömning kan inte ske isolerat, utan måste ligga i linje med undervisningen
  12. 12. Princip 4 - Bedömning Identifierar behovet av att använda bedömning som bas för professionell utvärdering Om elevernas behov av att lära, lärarnas behov av att utvecklas och ett meningsfullt undervisningsinnehåll ska vara i linje med varandra, måste lärarna kunna klargöra vad eleverna redan vet och kan och hur man ska bygga vidare på den kunskapen på ett djupt och meningsfullt sätt.
  13. 13. Princip 5 - Fler tillfällen Erbjuda ett flertal tillfällen för lärare att lära sig och praktisera nya kunskaper och färdigheter i miljöer som karaktäriseras av både tillit och utmaning.
  14. 14. Linjär och cyklist lärande Kräver djupförståelse Prova, återkomma, göra om, göra nytt Utvecklingsarbete över tid 1-2 år Tillit och utmaning Engagemang (elevers behov och specifika problem)
  15. 15. Princip 6 - med utgångspunkt i befintliga föreställningar Identifierar vikten av att ta utgångspunkt i lärarnas rådande antaganden. För att nya teorier och utgångspunkter ska kunna bli en grund för en förändrad praktik måste de förstås och accepteras av lärarna. Lärarnas sporre till acceptans utgörs av att elevernas resultat förbättras i takt med att undervisningen förändras. Efter hand som elevernas resultat förbättras ökar också lärarnas förväntningar på eleverna, vilket leder till en positiv spiral.
  16. 16. Princip 7 - kollegialt samarbete Framhåller att deltagande lärare måste få tillfällen att bearbeta och utveckla nya lärdomar tillsammans med kollegor.
  17. 17. Princip 8 - extern experits Gäller den roll som kunnig expertis har i att underlätta konstruktiv utveckling av lärarnas professionella kompetens.Det är nödvändigt en kunnig extern aktör i lärarlaget för att utmana rådande antagande.
  18. 18. Princip 9 - aktivt ledarskap I de mest effektiva utvecklingsinsatserna, av elevresultat att döma, är skolledarna aktiva deltagare. Skolledare ansvarar för att anordna fortlöpande tillfällen för att främja lärarutveckling.
  19. 19. Princip 10 - att behålla kraften Handlar slutligen om att behålla kraften i utvecklingsarbetet. Det måste finnas en medvetenhet om att det tar mycket kraft och lång tid för lärarna att förändra sin undervisning på ett framgångsrikt och varaktigt sätt.
  20. 20. Effektutvärdering 288 avhandlingar i pedagogik, mellan åren 1997-2006. Resultaten visar att endast 6 procent av avhandlingarna i pedagogik har varit effektutvärderingar i någon form. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17970/2010-3-24.pdf Knut Sundell, Einar Stensson
  21. 21. Timperleys cykliska process Elevernas behov Effekt på elever resultat Ny kunskap, nya färdigheter. (lärare) Nya erfarenheter (elever) Vad behöver vi lärare utveckla? Skoledares stöd
  22. 22. Nästa gång 19 februari Tingberg Nya lärgrupper - läs på BLF sidan

  ×