Foredragikt Nsff[1]

600 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
600
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Snakke om IKT som en grunnleggende ferdighet hvordan det kommer til syne i de nye læreplanene i kunnskapsløftet i FS2/3. 1- teknologi og digital kompetanse: begrepsavklaring 2- teknologi i skolen administrativt nivå>klassenivå> 3-metodisk tilnærming
 • ITU.no forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning. Begrepet er ikke definert ordentlig, men det jobbes med det internasjonalt Dimensjon 1 ferdigheter i bruk av IKT/dimensjon 2 IKT i bruk i ulike fag/dimensjon3 læringsstratregier, metakognitive evner/dimensjon 4 kulturell kompetanse, digital dannelse
 • Tilpasse bruken til læreres faktiske bruk i klasserommet i forhold til faget. Progresjon på ulike trinn bør legges inn-lokalt læreplanarbeid. Dette bør knyttes opp mot hva de vil få bruk for utenom skolen. I forhold til IKT kompetansen så vil det innebære bla. evnen til bruke og lage: * skriftlig arbeid * kommunikasjonsprogrammer * webdesign – ulike programmer * tegneprogrammer * foto redigeringsprogrammer * søkermotorer * IKT- undervisning
 • IKT endrer premissene for de tradisjonelle aktivitetene i skolen Vi får nye muligheter til kommunikasjon og produksjon. Dette utfordrer også kunnskapsgrunnlaget i faget-lærer må kunne mer og elever lærer mer. Hvordan bearbeider de info-hvordan systematiserer de info-læringsstrategier/språklæring Forholdet mellom formell og uformell læring Kulturell kompetanse - digital dannelse-en helhetlig forståelse av hvordan de utvikler sin identitet-hvordan de de bruker sine digitale kunnskaper i kulturen.
 • PowerPoint - strukturerer tanken i muntlig produksjon Terkstbindere-strukturerer tanken i skriftlige tekster http://home.no.net/drfatal/
 • Hvordan orienterer elevene seg i forhold til informasjon Hvordan bearbeider de infromasjon - språklæring Hvordan stiller de seg kritiske til kilder og informasjon
 • Arbeid utenom klaserommet
 • 30% har ikke tilgang og er storforbrukere nav sosiale tjenester/skolen må hjelpe Data brukes mest til prosjektarbeid - se hva du finner på <internett. Lite kreativ bruk Lite har skjedd siden 2003 i grunnskolen. Mer bruk i VG1, men kun internett og tekstproduksjonhalvparten har ikke godt nok utstyr for pedagogisk bruk.
 • Maskinene mangler ofte utstyr-lydkort, headsets, plug-ins. Maskinene må være tilgjengelige hele tiden hvis læreplanmålene skal oppfylles. Eks aviser./ elevene forstår fra første stund. Språklæringsstrategier, bruke språket forstå deler og konstruere en helhet.
 • Romindeling-ikke pedagogisk med forelesningsoppsett, gruppeoppsett, arbeidsplasoppsett. Best med bærbare og trådløst.
 • Def: utvikle evne hos eleven til å akseptere ansvar for egen læring : Leni Dam Holec 1981 definisjon på hva eleven må gjøre
 • Forskning viser at 1- kunnskap konstrueres av elevene selv 2-dette skjer best i deltakelse i sosiale sammenhenger 3-læring skjer best dersom man kopler på bakgrunnskunnskapen og lærer ut fra eget ståsted. IKT gjør det mulig med-tempo, mengde differensiering+motivassjon individ relatert.
 • Strenge rammer: tema, tidsbruk og evaluering gis av lærer Elevene velger reisemål, reisemåte, losji. Planlegger hva de skal gjøre i løpet av turen Presenterer opplegget for klassen Evaluerer presentasjonen og viser hva de har lært: ling, kulturelt og kommunikativt.
 • Oppgaven legges inn i et undervisningsopplegg, hvor rammene og krav til læringsmål er kjent for eleven før de bruker IKT.
 • Print screen ALT+P så lagre som PDF og last opp.
 • http://www.cortland.edu/flteach/civ/ http://www.clic-ado.com/adultes/index.htm
 • http://fog.ccsf.cc.ca.us/~creitan/grammar.htm
 • Avskrift - avvises(lærer finner enkelt kilden) Elevene surfer også i andre timer I can dos gjør det mulig å arbeide videre
 • Foredragikt Nsff[1]

  1. 1. Teknologi i skolen Digital kompetanse i L’06 Fremmedspråk Inger Langseth, PLU
  2. 2. Mål <ul><li>Teknologien skal være ”usynlig”. </li></ul><ul><li>Elevene skal ikke jobbe med teknologi, men med fagene. </li></ul>
  3. 3. Digitale verktøy <ul><li>Datamaskin, printer </li></ul><ul><li>MP3 spiller </li></ul><ul><li>Digitalt kamera </li></ul><ul><li>Digitalt videokamera </li></ul><ul><li>Skanner </li></ul><ul><li>Mobiltelefon </li></ul><ul><li>Web kamera </li></ul><ul><li>Minnepinner </li></ul>
  4. 4. Digital Kompetanse <ul><li>Ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet (2005,ITU- itu.no) </li></ul><ul><li>Begrepet er i stadig utvikling og må forstås i forhold til sin samtid. </li></ul>
  5. 5. Å kunne bruke digitale verktøy <ul><li>Å kunne bruke digitale verktøy i fremmedspråk bidrar til å utvide læringsarenaen for faget og tilfører læringsprosessen verdifulle dimensjoner gjennom muligheter for møte med autentisk språk og anvendelse av språket i autentiske kommunikasjonssituasjoner . Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i fremmedspråk. </li></ul>
  6. 6. Ferdigheter <ul><li>Skriveverktøy - tastatur, stavekontroll </li></ul><ul><li>Navigere på Internett - søke, hypertekst, lenker </li></ul><ul><li>Laste ned/redigere - bilder, tekst, lyd, program, filer, plug-ins / </li></ul><ul><li>Lagre - mappestruktur </li></ul><ul><li>Produsere - tekster, presentasjoner, bilder, lydfiler </li></ul><ul><li>LMS - Class Fronter, It’s Learning </li></ul><ul><li>Mp3 spillere, kamera, videokamera </li></ul><ul><li>Webdesign, kommunikasjon, chat, skype </li></ul><ul><li>Games </li></ul>
  7. 7. Kunnskaper <ul><li>Kommunisere - e-mail, blogg, chat, forum, skype </li></ul><ul><li>Produsere - tekst, bilder, presentasjoner, lyd, video, websider </li></ul><ul><li>Vurdere - egenvurdering, datamaskinvurdering </li></ul><ul><li>Internett - søke og bearbeide informasjon, google , wikipedia </li></ul>
  8. 8. Kreativitet <ul><li>Webside </li></ul><ul><li>Comenius </li></ul><ul><li>Samskriving </li></ul><ul><li>Lydfiler </li></ul><ul><li>Video </li></ul><ul><li>Chatting </li></ul><ul><li>Blog </li></ul><ul><li>Skype </li></ul><ul><li>Hypertekst </li></ul><ul><li>E-post u tveksling </li></ul><ul><li>Forum Voiceforum </li></ul><ul><li>Innlegg og artikler </li></ul><ul><li>Presentasjoner </li></ul><ul><li>Digitale m apper </li></ul><ul><li>Prosessorientert skriving </li></ul><ul><li>Games </li></ul>
  9. 9. Holdninger <ul><li>Kildekritikk, opphav </li></ul><ul><li>Nettetikette </li></ul><ul><li>Demokrati </li></ul><ul><li>Offentlighet (bilder) </li></ul><ul><li>http:// www.saftonline.no </li></ul>
  10. 10. Teknologi i skolen <ul><li>Elektronisk informasjon </li></ul><ul><li>E-mail </li></ul><ul><li>Nye læreplaner m/IKT </li></ul><ul><li>Eksamen (m/ IKT) </li></ul><ul><li>Nasjonale prøver m/ IKT </li></ul><ul><li>LMS - læringsplattformer </li></ul><ul><li>Elev- og lærerundersøkelser </li></ul><ul><li>Språkpermen m/nettsted </li></ul><ul><li>Lærebøker på nett </li></ul>
  11. 11. Teknologi i klasserommet <ul><li>70% av norske familier har tilgang til Internett. ITU-monitor, 2003 </li></ul><ul><li>Halvparten av landets elever bruker pc i opplæringa mindre enn én time i uka. Rundt 100 000 elever bruker ikke pc i det hele tatt </li></ul>
  12. 12. Teknologi i klasserommet <ul><li>Problemet har ofte bestått i at ting går i stå der inne, og jeg har gitt opp å prøve flere ganger. Man blir skikkelig lei når man har forberedt et bra opplegg for gjennomføring på dataen også fungerer teknikken så dårlig at man ikke får fullført det man har tenkt. </li></ul><ul><li>Jeg har for første gang brukt IKT i franskundervisningen og sett at det faktisk går an allerede tidlig i opplæringsfasen. </li></ul><ul><li>Eksempel : Aviser , BBC norwenglish.com </li></ul>
  13. 13. Internett - ressurser Nyheter Die Welt El Pais Le Monde Informasjon Google , Wikipedia Kommunikasjon spansk Musikk fransk spansk tysk Litteratur fransk Kultur fransk fransk Språk fransk spansk tysk Pedagogiske nettsteder BBC Hogne Lærebøker på nett Aschehoug, Cappelen
  14. 14. Metodisk tilnærming
  15. 15. Elevautonomi <ul><li>Eleven må være villig til å ta ansvar for sin egen læring. </li></ul><ul><li>Hvordan kan jeg best hjelpe elevene til å lære? </li></ul><ul><li>Sette seg mål </li></ul><ul><li>velge ut stoff </li></ul><ul><li>velge oppgaver og arbeidsmåter </li></ul><ul><li>Utføre arbeidet i forhold til målet </li></ul><ul><li>Presentere og evaluere arbeidet </li></ul>
  16. 16. METODER - hvordan lære med IKT? <ul><li>Prosjektarbeidsmetoden </li></ul><ul><li>Språkpermen I can do… </li></ul><ul><li>Oppgaver på nettet </li></ul><ul><li>Undervisning med Internett </li></ul><ul><li>Vurdering med Internett </li></ul>
  17. 17. A Prosjektarbeid <ul><li>Reisen til …… skal planlegges. Du skal skaffe informasjon og presentere følgende for dine medstudenter slik at de vil velge ditt reisealternativ: </li></ul><ul><li>Klare rammer for prosjektet - tidsramme, faglige mål, fremføring, testing av måloppnåelse </li></ul><ul><li>IKT - informasjonsinnhenting,presentasjon </li></ul>
  18. 18. B I can do...... plan <ul><li>Jeg kan fortelle når jeg gjør ting </li></ul><ul><li>Jeg kan spørre/fortelle hva klokka er </li></ul><ul><li>Jeg kan fortelle om noe jeg har gjort </li></ul><ul><li>Jeg kan fortelle om noe jeg skal gjøre </li></ul>
  19. 19. I can do – elev ( CEF) <ul><li>uttale ”en sykkel” </li></ul><ul><li>Bruke farger i beskrivelsene </li></ul><ul><li>Beskrive hva de spiser og drikker </li></ul><ul><li>Beskrive aktivitetene de liker </li></ul><ul><li>Beskrive mine søsken og foreldre </li></ul><ul><li>Fortelle at jeg har søsken </li></ul>Eks Ja Mål Jeg kan kommunisere om familien
  20. 20. Sjekklistene B1- språkpermen <ul><li>Lytting : Jeg kan forstå dagligdagse ord og uttrykk som har med mine personlige interesser å gjøre, for eksempel hobbyer, dyr, ferie, musikk, Tv eller reiser. </li></ul><ul><li>Lesing : Jeg kan forstå detaljer i tekster om kjente emner ...for eks i korte artikler i ukeblader, sportsreferater eller intervjuer med kjendiser </li></ul><ul><li>Muntlig produksjon: Jeg kan kort gjengi handlingen i en film jeg har sett, eller en bok jeg har lest. </li></ul>
  21. 21. C Oppgaver <ul><li>Oppgi alltid nettsteder </li></ul><ul><li>Lingvistiske mål </li></ul><ul><li>Kommunikative mål </li></ul><ul><li>Kulturelle mål </li></ul><ul><li>Anslag </li></ul><ul><li>Oppgaven </li></ul><ul><li>Vurdering </li></ul>
  22. 22. Eksempel: Oppgave <ul><li>L’heure et les chiffres </li></ul><ul><li>Mål: </li></ul><ul><li>1 telle til 30 på fransk </li></ul><ul><li>a) uttale tallene </li></ul><ul><li>b) skrive tallene </li></ul><ul><li>2 klokka   </li></ul><ul><li>a) Spørre og fortelle hva klokka er </li></ul><ul><li>b) bruke tidsuttrykket à… </li></ul><ul><li>Evaluering </li></ul><ul><li>Muntlig: læreren sjekker klokka </li></ul><ul><li>Skriftlig: beskrive en vanlig dag </li></ul><ul><li>Ressources </li></ul><ul><li>Professeur (kan forklare ting for deg) </li></ul><ul><li>Elèves (dere kan forklare hverandre, øve sammen) </li></ul><ul><li>Manuel </li></ul><ul><li>livre d’exercices </li></ul><ul><li>URL </li></ul><ul><li>-Compter </li></ul><ul><li>  http: // www.kameleo.com / french /JEU-Ch0-Chiffres0a20.html </li></ul><ul><li>-L’heure -   http:// lexiquefle.free.fr / heure.swf </li></ul><ul><li>Nyttige uttrykk </li></ul><ul><li>Hva er klokka: Quelle heure est-il? </li></ul><ul><li>Klokka er halv fire:  Il est  trois heures trente. </li></ul><ul><li>Klokka halv fire:    à trois heures trente </li></ul>
  23. 23. D Undervisning med Internett <ul><li>Aktuelle hendelser hvor elevene har noe kjennskap til emnet fra norske medier. Nederlandsk </li></ul><ul><li>Undervisning med støtte i PowerPoint, Internett (videoclip etc) etc. </li></ul><ul><li>Finne konkrete svar på problemstillinger som dukker opp i timene.(Wikipedia, Google) </li></ul><ul><li>Vise filmer og video clips, spille musikk, </li></ul>
  24. 24. E Vurdering <ul><li>Kan IKT brukes til å lette rettebyrden </li></ul><ul><li>Formativ- eller summativ vurdering </li></ul><ul><li>Egenvurdering fransk </li></ul><ul><li>Datamaskinvurdering spansk </li></ul><ul><li>Lærervurdering lydfiler , tekster </li></ul><ul><li>Medelevvurdering </li></ul>
  25. 25. Vurdering i fem ferdigheter <ul><li>Muntlig produksjon </li></ul><ul><li>Fremføring ( ppt) </li></ul><ul><li>Lydfiler </li></ul><ul><li>Voiceforum </li></ul><ul><li>Muntlig samhandling </li></ul><ul><li>Kommunikassjon (L/E eller E/E) </li></ul><ul><li>Lydfiler </li></ul><ul><li>Telefonsamtaler </li></ul>
  26. 26. Vurdering - fem ferdigheter <ul><li>Lytting </li></ul><ul><li>CD-rom eller tekster på nett ex </li></ul><ul><li>Diktat ex </li></ul><ul><li>Video- og lyd filer ex ex ex </li></ul><ul><li>Interaktive oppgaver ex ex </li></ul><ul><li>Lesing </li></ul><ul><li>Autentiske tekster ex </li></ul><ul><li>Fakta (quiz) ex </li></ul>
  27. 27. Vurdering - fem ferdigheter <ul><li>Skriving </li></ul><ul><li>Sammenhengende tekst </li></ul><ul><li>Vokabular, grammatikk ex </li></ul><ul><li>Interaktive oppgaver </li></ul>
  28. 28. UTFORDRINGER! <ul><li>Datateknisk </li></ul><ul><li>Avskrift fra Internett </li></ul><ul><li>Elevene surfer på andre nettsteder </li></ul><ul><li>Nettet er nede </li></ul><ul><li>Kan ikke nok data selv </li></ul><ul><li>Finne gode nettsteder </li></ul><ul><li>Utarbeide differensierte arbeidsplaner </li></ul>
  29. 29. Ingen lærer, ingen læring Donner l’envie d’apprendre aux enfants et toute méthode sera bonne Rousseau (1721-1778)
  30. 30. Lenker <ul><li>http://platea.pntic.mec.es/cvera/ressources/recurfr39.htm </li></ul><ul><li>http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/phon/dicteacti.html </li></ul><ul><li>http://www.ashcombe.surrey.sch.uk/Curriculum/modlang/shared/vod_fr.htm# video </li></ul><ul><li>http://www.frenchrevision.co.uk/ </li></ul><ul><li>http://www.ashcombe.surrey.sch.uk/Curriculum/modlang/index.htm generelle ressurser </li></ul>

  ×