Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programmeren in OV2

Nieuwe plannen voor 2017-2018

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Programmeren in OV2

 1. 1. Programmeren in OV2 Vaardigheden trainen als voorbereiding op werk
 2. 2. Aanleiding Waarom programmeren binnen arbeidstraining?
 3. 3. Aanleiding binnen de werking  Invulling van uren die vrijkomen door verschuiving van koken en huishoudelijke vaardigheden  Vervangen door inhoud die verschillende vaardigheden traint die voorbereiden op werk: inzicht, motoriek, planmatig denken  Een aanvulling bieden op de vaardigheidskoffer en de voorbereidende oefeningen
 4. 4. Aanleiding binnen de 21ste eeuw  Nood aan versterking van wendbaarheid en weerbaarheid van mensen.  Leerlingen leren vooral als ze actief aan de slag gaan: ontdekken, onderzoeken, ervaren, toepassen, reflecteren en coöperatief leren.  Leerlingen leren ook door fouten te maken.  Leerlingen moeten leren werken in een constant veranderende samenleving.  Door de maatschappelijke veranderingen worden andere vaardigheden gevraagd van jongeren die afstuderen.
 5. 5. 21ste eeuwse vaardigheden
 6. 6. Doelen  Creatief denken  Stap voor stap denken  Inzicht in oorzaak en gevolg  Analytisch denken  Fouten opsporen  Samenwerken en overleggen  Ruimtelijke oriëntatie  Logisch denken  Motorische vaardigheden
 7. 7. Een schat aan materiaal
 8. 8. Unplugged Programmeren zonder computer
 9. 9. Unplugged?  Zonder de computer, tablet, …  Logisch redeneren  Denken in stappen  Probleemoplossend denken  Breinbrekers, spelvormen  Leren samenwerken en samen denken
 10. 10. Unplugged materiaal  CS unplugged  http://www.csunplugged.nl/  Uitgewerkte activiteiten in het Nederlands met materiaal te printen  Codekinderen  http://www.codekinderen.nl/  Website met activiteiten voor kinderen  Levend programmeren  http://www.levendprogrammeren.nl/  Volledig uitgewerkt spel om met de klas te spelen  Pinterest  http://bit.ly/unpluggedpinterest  Veel extra lesideetjes
 11. 11. Maken Gewone zaken worden interactief
 12. 12. Maken?  Gewone objecten gebruiken en ze interactief maken  Door samenwerken  Door logisch redeneren  Door het volgen van stappenplannen  Zelf dingen maken en ontwerpen  Iets authentiek  Aandacht voor het ontwerpproces: onderzoekende en ontwerpende houding
 13. 13. Maken materiaal  Tekenrobot  http://www.lucht.school/artikel/tekenrobot  Zelf een robot maken die patronen tekent  Plakken en knippen  http://www.plakkenenknippen.nl  Voorbeeldlessen voor het basisonderwijs  Codekinderen  http://www.codekinderen.nl/  Lesideeën om met kinderen aan de slag te gaan  Makered  http://makered.nl/  Lesideeën om dingen te maken
 14. 14. Maken materiaal  Instructables  http://www.instructables.com  Website met toegankelijke opdrachten  Fabschool  http://fabschool.nl/  Lesvoorbeelden om met kinderen te ‘maken’  Makey makey  http://www.makeymakey.com  Experimenten met simpele apparaatjes
 15. 15. Programmeren Stappen laten uitvoeren
 16. 16. Programmeren?  Door het programmeren via allerlei apps en toepassingen de volgende vaardigheden trainen:  Logisch redeneren  Gestructureerd denken  Samenwerken  Fouten zoeken en verbeteren  Probleemoplossend denken  Creatief denken
 17. 17. Programmeren materiaal  Ko de kraker  http://kodekraker.watnou.nl/  Online spel om het logisch denken te stimuleren  Bee-bot  http://www.codekinderen.nl/leerling/programmeren/bee-bot/  Materiaal waarmee je een bijtje een parcours laat afleggen  Kodable  https://game.kodable.com/hour-of-code  https://www.kodable.com/  App om te leren programmeren
 18. 18. Programmeren materiaal  Music droid  http://bit.ly/musicdroid  App om in spel- en puzzelvorm te leren programmeren  Code.org  https://code.org/  Verzamelwebsite over programmeren met opdrachten  Gamesalad  http://gamesalad.com/  Software om je eigen computergame te maken  Fisher price rups  http://bit.ly/coderups  Rups die je in verschillende richtingen kan laten wandelen
 19. 19. Programmeren materiaal  Program-uurtje  http://www.program-uurtje.org/  Materiaal voor korte programmeerlessen  Taccle 3 coding  http://www.taccle3.eu/nederlands/  Programmeren (ook unplugged) op verschillende niveaus  Blockly games  https://blockly-games.appspot.com/  Eenvoudige programmeerspelletjes  Studio Code  https://studio.code.org/  Uitgewerkte opdrachten op verschillende niveaus
 20. 20. Programmeren materiaal  ScratchJr  https://www.scratchjr.org/  Basis programmeren voor hele jonge kinderen  Scratch  https://scratch.mit.edu/  Programma waarmee kinderen interactieve, verhalen, spellen en animaties spelen en zelf kunnen maken  Codeuur  https://www.codeuur.nl/lesmateriaal  Programmeren gedurende 1 uur
 21. 21. Programmeren materiaal  Eduapps  https://eduapp.nl  Allerlei educatieve apps, ook om te leren programmeren  Lego we do en mindstorms  http://www.legoleerlijn.nl/wedo/  https://www.lego.com/nl-be/mindstorms  Met materiaal van Lego leren programmeren
 22. 22. Concreet Mogelijkheden binnen onze school
 23. 23. Een voorstel voor onze school  Fase 1: 2 uren per week  Jongste groepen  Unplugged  Programmeren  Oudste groepen  Programmeren  Maken  Fase 2: 1 keer per maand  Alle groepen  Maken + komen tot 3D printen  Programmeren (eigen spel of app)  Of in keuze BGV?
 24. 24. Middelen?  Cera foundation: project indienen  Koning Boudewijnstichting: project indienen  Serviceclubs  Crowdfunding en/of sponsoring  Jaarlijkse aanvraag binnen begroting  Werkingsbudget OV2
 25. 25. Ondersteuning?  Thomas More lerarenopleiding  Bekijken van materialen in leercentrum + mogelijkheid tot ondersteuning  Reeds mogelijk in juni 2017  Aanvraag voor Bachelorproef door student lerarenopleiding  Mogelijkheid tot gebruiken van materiaal met de leerlingen  Binnen de examenperiodes van de lerarenopleiding  Fyxxilab  Nascholingen  Veel online materiaal  B20  PLG oprichten om materiaal uit te werken
 26. 26. Extra bronnen Websites en boeken met materiaal
 27. 27. Extra bronnen  http://www.vernieuwenderwijs.nl  http://innovatie.kennisnet.nl/tag/maker-movement  Digiduck: http://www.eskillsforjobs.nl/wp-content/uploads/2014/05/DigiDuck.pdf  Boek Codeklas  Boek programmeren met kinderen  Pinterest (vaak in het Engels): http://bit.ly/codingidee  Codeweek 2017 (departement onderwijs) in het teken van buitengewoon onderwijs  http://www.lucht.school/  https://www.klascement.net/kiezenvoorstem/focus/Programmeren  Codekinderen: http://www.codekinderen.nl/
 28. 28. En nu? Wat denk je …
 29. 29. Wat denk je?  Reacties  No way!  Uitdaging!  Ja maar …  Ik snap er niks van  Kandidaten?  Op proef?  Yess!
 30. 30. April 2017

×