Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie NIS coding

Presentatie voor netwerk coding

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Presentatie NIS coding

 1. 1. Programmeren in OV2 Vaardigheden trainen als voorbereiding op werk NIS Coding 31 mei 2017 Inge De Cleyn
 2. 2. Opleidingsvorm 2 ▪ Secundair onderwijs voor leerlingen vanaf 13 tot ongeveer 21 jaar met een matige mentale beperking ▪ Ook leerlingen met autisme ▪ Leerlingen die later zullen werken in een beschermd arbeidsmilieu (meestal beschutte werkplaats) ▪ Wekelijks een pakket algemene vorming en een pakket praktijklessen ▪ Praktijklessen binnen en buiten de school om werkervaring op te doen
 3. 3. Aanleiding ▪ Zoektocht naar werkvormen om vaardigheden te trainen die leerlingen later nodig hebben binnen hun tewerkstelling ▪ Een aanvulling en uitbreiding bieden op reeds bestaande werkvormen ▪ Nood om meer aandacht te besteden aan de niet-technische vaardigheden die noodzakelijk zijn bij arbeid ▪ Leerlingen actiever laten leren door doen, ontdekken, ervaren, toepassen, samenwerken, …
 4. 4. Aanleiding ▪ Aandacht besteden aan de vaardigheden voor de 21ste eeuw
 5. 5. We willen werken aan ▪ Creatief denken ▪ Stap voor stap denken ▪ Inzicht in oorzaak en gevolg ▪ Analytisch denken ▪ Fouten opsporen ▪ Samenwerken en overleggen ▪ Ruimtelijke oriëntatie ▪ Logisch denken ▪ Motorische vaardigheden
 6. 6. Inhoud die we willen aanbieden Unplugged • Levend programmeren • Computional thinking zonder computer Programmeren • Robots • Software en apps Maken • Maakopdrachten in groepjes • 3D printen van ideeën
 7. 7. Concrete plannen schooljaar 2017-2018 ▪ Uitproberen van materialen en opdrachten en ontdekken welke mogelijkheden ze bieden met onze leerlingen ▪ Niveau van onze leerlingen inschatten ▪ Stapsgewijs een programma met leerlijn uitbouwen doorheen de verschillende jaren van de opleiding ▪ Proberen, zoeken, lezen, ontdekken, motiveren, ervaren, … als leerkracht met de leerlingen
 8. 8. Toekomst ▪ Uitgewerkte leerlijn doorheen de hele loopbaan van een leerling opleidingsvorm 2 ▪ Materialenbank aanleggen waarmee de leerkrachten kunnen werken ▪ Programmeren inbedden als vast ‘vak’ binnen de opleiding ▪ Een voorbeeld zijn voor andere afdelingen binnen de school en een inspiratiebron zijn
 9. 9. Concrete acties nu ▪ Samenwerkingsverbanden smeden – Lerarenopleiding Mechelen – NIS coding ▪ Leerkrachten laten kennismaken – Materialen verzamelen en ontdekken – Nascholing – Overleg ▪ Professionele leergemeenschap starten – Samenwerken met klein team leerkrachten – Concrete zaken uitwerken ▪ Middelen zoeken – Projectaanvragen – Serviceclubs – Wedstrijden
 10. 10. Verwachte uitdagingen ▪ De eeuwige sceptici overwinnen ▪ Financiële middelen vinden ▪ Volhouden ▪ Werkdruk ▪ Zorgen voor voldoende concrete resultaten ▪ Zorgen voor voldoende ondersteuning
 11. 11. Volg ons ▪ www.sint-janshof.be ▪ inge.de.cleyn@sint-janshof.be ▪ sintjanshof

×