Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mall pp gu

226 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mall pp gu

 1. 1. PV1113, Lärande och kompetensutvecklingPV 1113 är kurs nummer 3 i ämnetpersonalvetenskap och behandlargrundläggande teman inomområdet lärande och utvecklingmed inriktning mot frågor relateradetill arbetslivet. www.gu.se
 2. 2. PV 1113 består av tre delkurser:Moment 1: Kompetensstyrning (KnowledgeManagement) 6hpMoment 2: Lärande ur tids, samhälls, ochglobal synvinkel (Learning from Temporal,Societal and Global Perspective) 4hpMoment 3: Villkor för lärande i arbetslivet(Conditions for Learning in Work Life) 5hp www.gu.se
 3. 3. Uppläggning och genomförande Inför kursstart delas samtliga studenter påkursen in i seminariegrupper om cirka 20studenter i varje grupp.Vårterminen 2012 löper kursen över veckorna3-12, enligt följande:Vecka 3 – 6 Moment 1.Vecka 7 – 8 Moment 2.Vecka 9 – 11 Moment 3.Vecka 12: Tentavecka moment 2 och 3. www.gu.se
 4. 4. Arbetets uppläggningOm ej annat anges i schemat är en vecka struktureradenligt följande:Måndagar: Varje tema som tas upp inom kursen inleds meden föreläsning. Efter föreläsningen (en timma) gesmöjlighet till efterarbete, förberedelser av gruppuppgifter,planering av intervjuer etc med stöd av den föreläsandeläraren.Tisdagar: Individuell uppgift, frågor att jobba med rörandelitteraturen, temaarbeten, fältarbeten etc.Onsdagar: Gruppuppgifter, frågor att jobba med,temaarbeten, fältarbeten etc.Torsdagar: Seminarium, bearbetning av litteratur samtredovisningar.Fredagar: Tid för inläsning inför måndagens föreläsning,temaarbeten, fältarbeten etc www.gu.se
 5. 5. www.gu.se
 6. 6. www.gu.se
 7. 7. www.gu.se
 8. 8. www.gu.se
 9. 9. www.gu.se
 10. 10. www.gu.se
 11. 11. www.gu.se
 12. 12. www.gu.se
 13. 13. www.gu.se
 14. 14. Personalarbete - HRD- lärande, kompetensutveckling ,organsiationsutveckling www.gu.se
 15. 15. Personalarbete - HRD- lärande, kompetensutveckling ,organsiationsutveckling www.gu.se

×