Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

урок7

Різновиди програмного забезпечення. Поняття операційної системи та її функції. Складові та класифікація ОС. Інтерфейс користувача ОС

 • Be the first to comment

урок7

 1. 1. Розшифруйте двійкове повідомлення: 12 11 1 10 Б О П З 9 2 Н Е М Г 8 3 Р Я Ч А 7 4 5 6 01.100.1100.1000.100.101.11.10.1001… 1010.101.1011.1001.1010.01.1001.110.1001.10.10.111
 2. 2. Різновиди програмного забезпечення. Поняття операційної системи та її функції. Складові та класифікація ОС. Інтерфейс користувача ОС
 3. 3. План уроку 1. Класифікація програмного забезпечення. 2. Операційна система. 3. Функції та складові ОС 4. Класифікація ОС 5. Основні елементи інтерфейсу ОС.
 4. 4. Класифікація програмного забезпечення
 5. 5. Різновиди прикладних програм Прикладні програми Програми для роботи з документами Засоби розробки програми Програми для роботи в Інтернеті
 6. 6. Операційна система Прикладні Прикладні програми програми Пристрої Пристрої Операційна Операційна система система Взаємодія користувачів, прикладних Взаємодія користувачів, прикладних програм, операційної системи та програм, операційної системи та пристроїв. пристроїв. Операційна система – Операційна система – це програмний це програмний комплекс, що комплекс, що забезпечує керування забезпечує керування апаратними засобами апаратними засобами комп'ютера, а також комп'ютера, а також надає середовище для надає середовище для виконання прикладних виконання прикладних програм.. програм
 7. 7. Операційна система - це комплекс програм, які забезпечують:
 8. 8. Основні функції операційної системи
 9. 9. Складові операційної системи Операційна система Ядро Драйвери Файлова система Бібліотеки системних функцій (утиліти) Інтерфейс користувача
 10. 10. Основні складові операційної системи Ядро – центральна частина ОС, що Ядро – центральна частина ОС, що керує процесом виконання програм та керує процесом виконання програм та їх доступом до ресурсів комп'ютера. їх доступом до ресурсів комп'ютера. Драйвер – програмний модуль, що Драйвер – програмний модуль, що використовується іншими програмами використовується іншими програмами для керування роботою пристроїв для керування роботою пристроїв Інтерфейс – оболонка, за допомогою якої Інтерфейс – оболонка, за допомогою якої користувач спілкується зз комп’ютером.. користувач спілкується комп’ютером
 11. 11. Файлова система Файлова система ––набір правил, що Файлова система набір правил, що визначає спосіб організації, зберігання та визначає спосіб організації, зберігання та іменування даних, розташованих на іменування даних, розташованих на запам'ятовуючих пристроях. запам'ятовуючих пристроях. Для порівняння Файл Файлова система Файл – найменша неподільна одиниця Файл – найменша неподільна одиниця даних на запам'ятовуючому пристрої, даних на запам'ятовуючому пристрої, яка має власне ім'я та ззякою яка має власне ім'я та якою користувач може виконувати операції користувач може виконувати операції (наприклад, копіювання, (наприклад, копіювання, перейменування чи переміщення) перейменування чи переміщення) Каталог – це елемент файлової Каталог – це елемент файлової системи, який має власне ім'я та може системи, який має власне ім'я та може містити файли та інші каталоги. містити файли та інші каталоги. Систематизація документів
 12. 12. Світові операційні системи
 13. 13. Класифікація операційних систем Різновиди операційних систем Різновиди операційних систем високопродуктивний комп'ютер із значним обсягом пам'яті, призначений для організації централізованих сховищ даних великої місткості і виконання інтенсивних обчислювальних робіт.
 14. 14. Norton Comander
 15. 15. Графічні оболонки Коли повстало питання про використання IВМ РС в якості домашнього комп’ютера, виникла гостра необхідність в графічній операційній системі, яка наглядно виводить інформацію на екран і якою можна управляти з допомогою миші. Роботи над графічною операційною системою для IВМ РС в компанії Microsoft розпочались ще в 1981 р. Було створено декілька графічних оболонок Windows 1.0, Windows 2.0, Windows 3.0, Windows 3.1, , Windows 3.11.
 16. 16. ows Wind Windows ійні рац Опе еми сист
 17. 17. Графічні операційні системи Випущена в вересні 1995 р. система Windows 95 стала першою графічною операційною системою для комп’ютерів IВМ РС. Всі наступні версії операційних систем Windows (98, NT, ME, 2000, XP) являються графічними.
 18. 18. Словом UNIX позначається не одна операційна система, а ціле сімейство ОС. UNIX створювалась перш за все для професіоналів, і тому ніколи не містила ніякого зручного графічного інтерфейсу. Важливе було інше – сумісність, переносимість, налаштовуваність і, саме головне, стабільність. Від потужного древа UNIX відгалужились і ціла низка «вільних» операційних систем: Linux, FreeBSD, NetBSD і OpenBSD. Альтернативні ОС
 19. 19. Завантаження ПК та ОС Запуск комп'ютера відбувається так:
 20. 20. Основні елементи інтерфейсу
 21. 21. Основні елементи інтерфейсу Робочий Робочий стіл стіл Значки Значки Діалогове Діалогове вікно вікно Панель Панель завдань завдань Головне Головне меню меню Вікно Вікно папки папки
 22. 22. Панель завдань Призначення панелі завдань – спростити перехід від однієї запущеної Призначення панелі завдань – спростити перехід від однієї запущеної програми до іншої, відображати важливу системну інформацію програми до іншої, відображати важливу системну інформацію (наприклад, поточний час, мову введення тексту), а також полегшити (наприклад, поточний час, мову введення тексту), а також полегшити виконання найуживаніших операцій. виконання найуживаніших операцій.
 23. 23. Головне меню
 24. 24. Вікна папок і програм Вікно папок Вікно програм Діалогові вікна Вікно – прямокутна ділянка екрана, в межах якої користувач Вікно – прямокутна ділянка екрана, в межах якої користувач працює з певним об'єктом ОС, застосовуючи для керування ним працює з певним об'єктом ОС, застосовуючи для керування ним стандартний набір елементів інтерфейсу. стандартний набір елементів інтерфейсу.
 25. 25. Основні елементи вікна Заголовок Заголовок вікна вікна Значок Значок системного системного меню меню Кнопка Розгорнути/Згорнути уувікно Кнопка Розгорнути/Згорнути вікно Кнопка Згорнути Кнопка Згорнути Кнопка Кнопка Закрити Закрити Рядок Рядок меню меню Панелі Панелі інструментів інструментів Робоча Робоча область область Область Область завдань завдань Вертикальна Вертикальна смуга смуга прокручування прокручування Рядок Рядок стану стану Межі вікна Межі вікна
 26. 26. Контекстні меню Клацнувши правою кнопкою миші майже будь-який об'єкт робочого стола або папки Windows XP, ви відкриєте його контекстне меню. Контекстне меню містить команди, які можна застосувати до Контекстне меню містить команди, які можна застосувати до вибраного об'єкта. вибраного об'єкта. Контекстне меню Контекстне меню Робочого стола Робочого стола Контекстне меню Контекстне меню Панелі завдань Панелі завдань Контекстне меню Контекстне меню документа документа
 27. 27. Робота з кількома вікнами
 28. 28. Діалогові вікна Діалогове вікно – це вікно, за допомогою якого відображуються повідомлення ОС або користувач вводить у програму інформацію. В діалогових вікнах є кілька десятків елементів керування.
 29. 29. Інформаційні вікна
 30. 30. Висновки
 31. 31. Домашнє завдання 1. Опрацювати за підручником стор. 52-58, 61-69 2. Письмово стор. 68 описати елементи вікна мал. 6.12, стор 71 завд. 1 (схема) 3. Творче завдання. Підготувати повідомлення про альтернативні ОС.

×