Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Forvaltningsreformen – Innovasjon Norge Regionale forskningsfond Gleny Foslie 230209
Regionale forskningsfond <ul><li>6 mrd satt av på statsbudsjettet 2009. </li></ul><ul><li>Avkastning fra 1.jan 2010. ca ...
Midt-Norsk forskningsfond status <ul><li>Politiske vedtak i Sør- og Nord-Trøndelag </li></ul><ul><li>Usikkert i M&R, alte...
Eierskap i IN <ul><li>Fylkeskommunene overtar 49% av eierskapet i IN Hvert fylke lik andel. Økt mulighet til å påvirke mål...
IN, videre arbeid <ul><li>Næringsdepartementet arbeider med konkretisering av rollen. Problemstillinger knyttet til: </li>...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Forvaltningsreformen - Eierskap i Innovasjon Norge og Regionale Forskningsfond - Gleny Foslie

547 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Forvaltningsreformen - Eierskap i Innovasjon Norge og Regionale Forskningsfond - Gleny Foslie

 1. 1. Forvaltningsreformen – Innovasjon Norge Regionale forskningsfond Gleny Foslie 230209
 2. 2. Regionale forskningsfond <ul><li>6 mrd satt av på statsbudsjettet 2009. </li></ul><ul><li>Avkastning fra 1.jan 2010. ca 219 mill/år til RFF </li></ul><ul><li>Formål: Styrke den norske forskningsevnen gjennom regional forskning og innovasjon </li></ul><ul><li>FoU prosjekt initiert av privat og /eller off virksomhet </li></ul><ul><li>5-7 fond, skal selv finne sammen i samarbeidsgrupperinger </li></ul><ul><li>Faglig uavhengig styre </li></ul><ul><li>Fylkeskommunen oppnevner flertallet av styrerepr og har leder </li></ul><ul><li>Fordeling: </li></ul><ul><ul><li>40% til lik fordeling til hvert fylke </li></ul></ul><ul><ul><li>40% etter folketall, </li></ul></ul><ul><ul><li>15 % etter kvalitet og samarbeid (mellom flere fond) </li></ul></ul><ul><ul><li>5% til nordområdene </li></ul></ul>
 3. 3. Midt-Norsk forskningsfond status <ul><li>Politiske vedtak i Sør- og Nord-Trøndelag </li></ul><ul><li>Usikkert i M&R, alternativer utredes </li></ul><ul><li>FoU-strategi: </li></ul><ul><li>bygger på vedtatte prioriteringer i Felles fylkesplan og VRI, dvs mat, opplevelsesnæringer, miljøteknologi og fornybar energi. Må prioritere innenfor dette. </li></ul><ul><li>I tillegg offentlig virksomhet . Helse ett tema </li></ul>
 4. 4. Eierskap i IN <ul><li>Fylkeskommunene overtar 49% av eierskapet i IN Hvert fylke lik andel. Økt mulighet til å påvirke mål, strategier og prioriteringer </li></ul><ul><li>Skal tilrettelegges for aktivt eierskap </li></ul><ul><li>Lokale styrer velges av hovedstyret etter innspill fra bla fk. </li></ul><ul><li>2 repr oppnevnes direkte av fk </li></ul>
 5. 5. IN, videre arbeid <ul><li>Næringsdepartementet arbeider med konkretisering av rollen. Problemstillinger knyttet til: </li></ul><ul><ul><li>Sammensetting av styrene </li></ul></ul><ul><ul><li>Eieravtale </li></ul></ul><ul><ul><li>Alle eiere blir solidarisk ansvarlige for å dekke gjeld </li></ul></ul><ul><ul><li>Eiermøtets innhold </li></ul></ul><ul><ul><li>Samarbeidsforum </li></ul></ul><ul><li>Nedsettes arbeidsgruppe for å utrede modell. </li></ul>

×