Allmøte 14. desember

464 views

Published on

Fylkesrådmannens presentasjon på allmøte 14. desember

Published in: Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
464
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Allmøte 14. desember

 1. 1. Allmøte 14.desember 2009
 2. 2. uni Budsjettve fylkestinget i j dt ak i desem Føringer fra ber
 3. 3. Budsjettforslag 2010: Vi skal bruke 2 993 982 000 kr
 4. 4. Fordeling på tjenestegrupper 2010 Fordeling tjenestegrupper 2010 40-41 Politisk styring og 1% 5% kontrollorganer 42-48 Administrasjon og intern 38 % service 50-59 Opplæring 66 Tannhelse 52 % 4% 70-79 Regional utvikling
 5. 5. Drømmen om Trøndelag som èn region
 6. 6. Vi må finne interfylkeskommunale løsninger Midt-norsk forskningsfond Statens Vegvesen Helse-Midt-Norge
 7. 7. Interkommunale utviklingsprogram
 8. 8. Sør-Trøndelag fylke Interkommunalt samarbeid samhandlingsreformen ROU ROU l tredning Reegionaluutredning R giona r. /2010 nnr.11/2010 LUK
 9. 9. Fylkesgruppa for samhandlingsreformen og kommunesamarbeid - KS fylkesstyre, leder Ingrid Skarstein, Meldal kommune - KS fylkesstyre, nestleder Hallgeir Grøntvedt, Ørland kommune - KS rådmannsutvalg, Michael Momyr, rådmann i Roan - KS rådmannsutvalg, Kristian Rolstad, rådmann i Malvik - St. Olavs hospital, administrerende direktør Nils Kvernmo - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, fylkesmann Kåre Gjønnes - Sør-Trøndelag fylkeskommune, fylkesrådmann Milian Myraunet
 10. 10. Organisasjonsmodellen
 11. 11. Hovedprinsippene for administrativ organisering videreføres. To-nivå modellen: Ansvar og myndighet deles mellom to nivå; fylkesrådmannen og enhetsleder (tonivåmodellen). Det er ikke behov for endringer i delegasjonsreglementet. Den desentraliserte organisasjonsstrukturen krever gode systemer for resultatvurdering og intern kontroll. Lederstøtte innenfor analyse og rapport (BMS) og HR (personal- organisasjonsutvikling) må styrkes. Organisasjonen må legge tilrette for at ledelse utøves gjennom godt medarbeiderskap.
 12. 12. Fylkesrådmannen – nivå 1 Fylkesrådmannen ? Fylkesrådmann 4 Fylkesdirektører
 13. 13. Ledere – nivå 2  Enhetsleder – fullmakter ihht delegasjonsreglementet  Fagsjef - REGUT og Opplæring – direktørens stedfortreder  Fagleder – leder av et fagteam med
 14. 14. Personal og organisasjonsutvikling. Arbeidsgiverenheten endrer navn til personalavdelingen og får et helhetlig ansvar for fylkeskommunens arbeid med personal- og organisasjonsutvikling herunder HMS. Enheten styrkes med et årsverk innenfor pers/org-utvikling. Tiltak for å styrke prosessledelse/samhandlingskompetanse/ medarbeiderskap prioriteres i 2010. Det nedsettes en planleggingsgruppe med repr. fra Regut og opplæringsavdelingen som sammen med tillitsvalgte får i oppdrag å lage en handlingsplan 2010.
 15. 15. Økonomi/finans. Faggruppe Plan- og styring styrkes og endrer betegnelse til økonomiavdelingen. Avdelingen får delegert ansvar for årshjulets prosesser og aktiviteter. Enheten styrkes med kompetanse innenfor resultatanalyse og styringsinformasjon. Det opprettes en ny stilling som økonomisjef.
 16. 16. Regional utviklingsavdeling (REGUT) Avdelingen videreføres som èn avdeling med et samlet driftsbudsjett. Avdelingen inndeles i 4 faggrupper + adm.gruppe • Næringsgruppa • Kulturgruppa • Samferdselsgruppa • Areal- og plangruppa • Adminsitrasjonsgruppa Faggruppene ledes av en fagsjef som innenfor sitt fagområde er direktørens stedfortreder. Fagsjefen bør kompetansemessig være komplementær til direktøren og tillegges daglig personalansvar i gruppa
 17. 17. Fagsjef Fagsjeftittel brukes for ledere av faggrupper i REGUT og Opplæringsavdelingen. Fagsjef er direktørens stedfortreder Fylkesrådmannen vil bruke tittelen fagleder innenfor nærmere definere forvaltningsområder der en gruppe-/teamleder har spesielt behov for ekstern autoritet. Næringsgruppa styrkes med 2 stillinger for oppgaver knyttet til fiskeriforvaltning. Det etableres et marint team i Regut. Teamleder gis tittelen fagleder marin sektor.
 18. 18. Direktør for kultur og kommunikasjon Det lyses eksternt ut stilling som direktør for Kultur og kommunikasjon. Stillingen vil ha ansvar for KIV-komiteens saksområde og samtidig overta Morten Woldens ansvar kommunikasjon og informasjonstjenester . Informasjonsgruppa organiseres med egen fagleder under direktøren.
 19. 19. Fylkestingsekretariat Bygg og eiendom Politiske rådgivere Fylkestingsekretariat Fylkesrådmann Fylkesrådmann Jus/innkjøp Fylkesdirektør Opplæringsdirektør Fylkesdirektør Samferdseldirektør Fylkesdirektør Regionaldirektør Fylkesdirektør Kulturdirektør opplæring Inger J.Christensen Samferdsel Harald Hegle Næring Ida Munkeby Kultur Tilsettes Bygg og eiendom Jus/innkjøp Kulturgruppa IT-avdelingen Kulturgruppa Samferdsel 25 skoleenheter Næringsgruppa Infogruppa IT-avdelingen Areal/plan 3 faggrupper Pers/orgavd. HR-avdelingen Tannhelse Infogruppa Regnskap fagskole Bibliotek Tannhelse Økonomi Arkiv
 20. 20. God Jul !

×