infoSh are 201 2C o dalej z GG?
infoSh are 201 2Świat otac zając y G G – komunikac ja s ię zmienia•  U senet•  IRC•  Pryw atne W W W          ...
infoSh are 201 2Świat G G – A .D. 2010•  „ p rze łom ow a” ap likacj GG na PC                a•  „ p op u...
infoSh are 201 2Świat G G – A .D. 2010•  j na z trzech naj ocniej  ed        m   szych  m arek internetow y...
infoSh are 201 2Krok 1 – oddać komunikator•  p ersonalizow any – „ taki j lu b isz”                ak•  ...
infoSh are 201 2Krok 1 – oddać komunikatorJ nolita u słu ga na w szystkich u rz ąd zeniach z d anym i w ch m u rze edW ind...
infoSh are 201 2Krok 2 – obudować us ł ugamiw arto ściow ym i, p rzyd atnym i, d la ch ętnych•Arch iw u m on-line•Poczta•D...
infoSh are 201 2Krok 3 – otworzyć ś rodowis koAPI d la zew n ętrznych d evelop erów•D otarcie d o u żytkow nika real-tim e...
infoSh are 201 2Krok 4 – Pomys ł ów nam nie brakujeD zięku j za u w ag ę.    ę
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tomasz Jażdżyński (gg.pl) - Co dalej z GG czyli komunikator w świecie sieci społecznościowych? infoShare 2012

739 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
739
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tomasz Jażdżyński (gg.pl) - Co dalej z GG czyli komunikator w świecie sieci społecznościowych? infoShare 2012

 1. 1. infoSh are 201 2C o dalej z GG?
 2. 2. infoSh are 201 2Świat otac zając y G G – komunikac ja s ię zmienia• U senet• IRC• Pryw atne W W W • Mikroblogi• Fora • S ieci s po ł eczne• C h at’y i kom u nikatory• ę Blogi i serw isy zd j ciow e
 3. 3. infoSh are 201 2Świat G G – A .D. 2010• „ p rze łom ow a” ap likacj GG na PC a• „ p op u larny” serw is sp o łeczno ściow y w w w .gg.p l• kom u nikator w eb ow y z 2006• p oczta elektroniczna• serw is inform acyj gad u -gad u .p l ny• rad io O p enFM• sie ć kom órkow a Gad u AIR• i w iele, w iele innych …
 4. 4. infoSh are 201 2Świat G G – A .D. 2010• j na z trzech naj ocniej ed m szych m arek internetow ych• w ciąż synonim kom u nikacj d la w ielu i• 4,5 - 5,0 m ln zalogow anych d ziennie• p onad 2 m iliony zalogow anych w szczycie• 250 m ilion ów w iad om o ści d ziennie (3 000 na seku nd ę w szczycie)• 1 50 000 inform acj o zm ianie statu su i na seku nd ę
 5. 5. infoSh are 201 2Krok 1 – oddać komunikator• p ersonalizow any – „ taki j lu b isz” ak• m o żliw ie łatw y w ob słu d zeProjekt na 18 mies ięcy realizowanybezpo ś rednio przez ponad 120 os ób.
 6. 6. infoSh are 201 2Krok 1 – oddać komunikatorJ nolita u słu ga na w szystkich u rz ąd zeniach z d anym i w ch m u rze edW ind ow s, M ac, Linu x w p rzegląd arce czyli w sz ęd zie And roid , iO S, Sym b ian, W ind ow s, Bad a
 7. 7. infoSh are 201 2Krok 2 – obudować us ł ugamiw arto ściow ym i, p rzyd atnym i, d la ch ętnych•Arch iw u m on-line•Poczta•D ysk•M u zyka•Strefa d zielenia
 8. 8. infoSh are 201 2Krok 3 – otworzyć ś rodowis koAPI d la zew n ętrznych d evelop erów•D otarcie d o u żytkow nika real-tim e•D ostęp ne na w szystkich ko ńców kach(ap likacj p rzegląd arka, m ob ile) a,•Au toryzacj GG a ą•Plu g-in au toryzu j cy•W sp arte p rzez O net, W P, Interia, Eu rozet…
 9. 9. infoSh are 201 2Krok 4 – Pomys ł ów nam nie brakujeD zięku j za u w ag ę. ę

×