Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
שיווק מתקדם לעסקים מבית שמיר מערכות InforUMobile 
support@inforu.co.il : ת.ד. 7902 נס ציונה 2007997 טל: 90-0004449 פקס: 90...
שיווק מתקדם לעסקים מבית שמיר מערכות InforUMobile 
support@inforu.co.il : ת.ד. 7902 נס ציונה 2007997 טל: 90-0004449 פקס: 90...
שיווק מתקדם לעסקים מבית שמיר מערכות InforUMobile 
support@inforu.co.il : ת.ד. 7902 נס ציונה 2007997 טל: 90-0004449 פקס: 90...
שיווק מתקדם לעסקים מבית שמיר מערכות InforUMobile 
support@inforu.co.il : ת.ד. 7902 נס ציונה 2007997 טל: 90-0004449 פקס: 90...
שיווק מתקדם לעסקים מבית שמיר מערכות InforUMobile 
support@inforu.co.il : ת.ד. 7902 נס ציונה 2007997 טל: 90-0004449 פקס: 90...
שיווק מתקדם לעסקים מבית שמיר מערכות InforUMobile 
support@inforu.co.il : ת.ד. 7902 נס ציונה 2007997 טל: 90-0004449 פקס: 90...
שיווק מתקדם לעסקים מבית שמיר מערכות InforUMobile 
support@inforu.co.il : ת.ד. 7902 נס ציונה 2007997 טל: 90-0004449 פקס: 90...
שיווק מתקדם לעסקים מבית שמיר מערכות InforUMobile 
support@inforu.co.il : ת.ד. 7902 נס ציונה 2007997 טל: 90-0004449 פקס: 90...
שיווק מתקדם לעסקים מבית שמיר מערכות InforUMobile 
support@inforu.co.il : ת.ד. 7902 נס ציונה 2007997 טל: 90-0004449 פקס: 90...
שיווק מתקדם לעסקים מבית שמיר מערכות InforUMobile 
support@inforu.co.il : ת.ד. 7902 נס ציונה 2007997 טל: 90-0004449 פקס: 90...
שיווק מתקדם לעסקים מבית שמיר מערכות InforUMobile 
support@inforu.co.il : ת.ד. 7902 נס ציונה 2007997 טל: 90-0004449 פקס: 90...
שיווק מתקדם לעסקים מבית שמיר מערכות InforUMobile 
support@inforu.co.il : ת.ד. 7902 נס ציונה 2007997 טל: 90-0004449 פקס: 90...
שיווק מתקדם לעסקים מבית שמיר מערכות InforUMobile 
support@inforu.co.il : ת.ד. 7902 נס ציונה 2007997 טל: 90-0004449 פקס: 90...
שיווק מתקדם לעסקים מבית שמיר מערכות InforUMobile 
support@inforu.co.il : ת.ד. 7902 נס ציונה 2007997 טל: 90-0004449 פקס: 90...
שיווק מתקדם לעסקים מבית שמיר מערכות InforUMobile 
support@inforu.co.il : ת.ד. 7902 נס ציונה 2007997 טל: 90-0004449 פקס: 90...
שיווק מתקדם לעסקים מבית שמיר מערכות InforUMobile 
support@inforu.co.il : ת.ד. 7902 נס ציונה 2007997 טל: 90-0004449 פקס: 90...
שיווק מתקדם לעסקים מבית שמיר מערכות InforUMobile 
support@inforu.co.il : ת.ד. 7902 נס ציונה 2007997 טל: 90-0004449 פקס: 90...
שיווק מתקדם לעסקים מבית שמיר מערכות InforUMobile 
support@inforu.co.il : ת.ד. 7902 נס ציונה 2007997 טל: 90-0004449 פקס: 90...
שיווק מתקדם לעסקים מבית שמיר מערכות InforUMobile 
support@inforu.co.il : ת.ד. 7902 נס ציונה 2007997 טל: 90-0004449 פקס: 90...
שיווק מתקדם לעסקים מבית שמיר מערכות InforUMobile 
support@inforu.co.il : ת.ד. 7902 נס ציונה 2007997 טל: 90-0004449 פקס: 90...
שיווק מתקדם לעסקים מבית שמיר מערכות InforUMobile 
support@inforu.co.il : ת.ד. 7902 נס ציונה 2007997 טל: 90-0004449 פקס: 90...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ספרון הדרכה מערכת InfoSMS

4,227 views

Published on

ספרון הדרכה לתפעול מערכת InfoSMS מבית InforuMobile
http://public.inforu.co.il

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ספרון הדרכה מערכת InfoSMS

 1. 1. שיווק מתקדם לעסקים מבית שמיר מערכות InforUMobile support@inforu.co.il : ת.ד. 7902 נס ציונה 2007997 טל: 90-0004449 פקס: 90-0400209 , מייל 0 ברוכים הבאים למערכת InfoSMS מדריך זה נועד לסייע לך בראשית השימוש במערכת לשליחת הודעות SMS . המדריך יציג לך את האפשרויות הבסיסיות הקיימות במערכת על מנת שתתמצא בה בפשטות ותוכל להתחיל להפיץ הודעות באמצעותה ללא דיחוי. אנו מקווים כי תהנה מהשימוש במערכת ותפיק את מירב הערך ממנה. לאחר קריאת המדריך המלצתנו היא לצפות בסרטונים המדגימים את השימוש בה. ניתן גם לקרוא את השאלות הנפוצות תחת לשונית " תמיכה ושירות " בתפריט המערכת או באתר החברה - כאן. מסך שליחת ההודעות מאפשר:  לכתוב ולשלוח הודעה לנמענים  להגדיר את הנמענים שיקבלו את ההודעה - יחידים, קבוצות, מזדמנים  להגדיר את מאפייני ההודעה - מי השולח, מתי ההודעה תשלח, באיזה קצב תשלח ועוד  לשלב תוכן מותאם אישית בהודעה  להוסיף דף נחיתה להודעה ולזהות מי מנמעני ההודעה מילא בו טופס  לצרף קובץ להודעה ולזהות מי מנמעני ההודעה הוריד אותו למכשיר הטלפון שלו  להוסיף להודעה בקשה לאישור בקליק מהנמען  להוסיף להודעה אפשרות לקבלת תגובה מהנמען  להיעזר בתבניות מומלצות של מללים להקלה על ניסוח הודעותיך  להוסיף להודעה יכולת הסרה מרשימת התפוצה באמצעות קישור או SMS חוזר למערכת  להגביל את שליחת ההודעה לנמענים שדוורו לאחרונה  לתייג את שם הקמפיין  לשלוח את ההודעה לבדיקה עצמית שליחת הודעות SMS
 2. 2. שיווק מתקדם לעסקים מבית שמיר מערכות InforUMobile support@inforu.co.il : ת.ד. 7902 נס ציונה 2007997 טל: 90-0004449 פקס: 90-0400209 , מייל 7 מסך שליחת ההודעות: צדו הימין של מסך השליחה חלון נוסח ההודעה - בחלון זה יש להזין את מלל ההודעה לשליחה . נוסחי הודעות מומלצים – ניתן לבחור תבנית של נוסח הודעה מבין שורה של תבניות שהמערכת מציעה. בבחירה בתבנית היא תשולב אוטומטית בחלון הקלדת ההודעה. לאחר שילובה יש לערוך אותה על מנת שתתאים לצרכי הקמפיין הייעודיים של השולח. במסגרת זאת יש לבצע השלמות מידע ככל שנחוצות והכניס קישורים רלוונטיים במקומות הייעודיים. אורך ההודעה - ניתן לשלוח עד 0999 תווים בהודעה אחת. טקסט באורך של 29 תווים בעברית נשלח ומחויב כהודעה אחת )באנגלית החישוב הוא לפי 099 תווים(. עבור טקסט ארוך יותר מ- 29 תווים, יחידת החיוב היא כל 92 תווים, כולל ההודעה הראשונה )באנגלית יחידת החיוב היא 040 תווים(. הוספת תוכן – יפורט בסעיף נפרד. הזנת זיהוי שולח – ניתן לרשום את שם שולח ההודעה או מספר שולח ההודעה כפי שיופיע בטלפונים של מקבליה. יש להזין שם באנגלית בלבד ובאורך של עד 00 תווים.
 3. 3. שיווק מתקדם לעסקים מבית שמיר מערכות InforUMobile support@inforu.co.il : ת.ד. 7902 נס ציונה 2007997 טל: 90-0004449 פקס: 90-0400209 , מייל 0 הגבלת שליחה – ניתן לקבוע שנמענים שדוורו במספר מוגדר של ימים אחרונים )על פי בחירת המשתמש( לא יקבלו את הדיוור הנוכחי. דבר זה מאפשר לייצר בקלות ובצורה אוטומטית תקופת "צינון" בין דיוור לדיוור. טפטוף - ניתן לקבוע את קצב שיגור ההודעות עם מרווחי זמן של שניות בין הודעה להודעה. פונקציה זו שימושית כאשר הנך מדוור מספר רב של נמענים בו זמנית ואתה מצפה לקבל פניות חוזרות. ריווח שליחת ההודעה מנמען לנמען מאפשרת לתת מענה הדרגתי לפניות החוזרות. מועד השליחה - ניתן להגדיר את המועד הרצוי לשליחת ההודעה - או מידי או עתידי. בחירה באפשרות "דחוי" פותחת יומן תאריכים המאפשר סימון של התאריך והשעה הרצויים לשליחת ההודעה . תיוג – מאפשר לתת שם לקמפיין ובצורה זו לאתר בקלות הודעות שהוצמד אליו. צדו השמאלי של מסך השליחה חלון נמענים - בחלון זה תוכל להגדיר את הנמענים המיועדים לקבל את הודעתך. החלון מחולק לשלושה חלקים: לשונית מספרי טלפון - הלשונית נועדה לכתיבת מספרי הטלפון של הנמענים בצורה ידנית או להדבקת טור מספרים מקובץ Excel / Word / Notepad . אין משמעות אם המספרים מוכנסים עם או בלי 9 בתחילתם או עם או בלי מקף. בנוסף המערכת יודעת לסנן את רוב התווים שאינם מספר. כמו כן, המערכת מבצעת אוטומטית סינון של מספרים כפולים ואינה שולחת את ההודעה למספרים שאינם תקינים. לשונית אנשי קשר – במידה והוטענו למערכת מראש אנשי קשר, ניתן לבחור מתוך הרשימה את הנמענים הייעודיים לקבלת ההודעה. המערכת מאפשרת לבצע חיפוש בין כלל אנשי הקשר שהוזנו על מנת לאתר בקלות את האנשים הרלוונטיים. לשונית קבוצות - במידה והוגדרו קבוצות נמענים במערכת ניתן לבחור קבוצה אחת או יותר אליה ההודעה תשלח. המערכת יודעת לשלב בין שלושת האופציות, כך שניתן לשלוח הודעות הן למספרי טלפון שהודבקו בחלון לשונית מספרי טלפון, הן לקבוצות והן לנמענים בודדים ללא קשר לזיקתם לקבוצה זו או אחרת. כאמור, לא מתבצעת שליחה כפולה למספר נתון. הודעת בדיקה - ניתן להזין מספר טלפון אליו ההודעה תשלח לבדיקה, מבלי שהיא תשלח לנמענים שהוגדרו לקבלתה בעת ההפצה הכוללת. מומלץ להשתמש באפשרות זו לפני שילוח ההודעה בתפוצה רחבה על מנת לוודא שהמלל בה תקין, שאין שגיאות ושהכול כשורה. כפתור שלח SMS - כפתור שליחת ההודעה לפי הנוסח שלה, הגדרותיה ובהתאם לסעיפים מעלה. על כפתור זה יש ללחוץ כאשר רוצים לסיים את תהליך השליחה ולתת את הוראת השליחה למערכת. אזור יתרת הודעות – מציג חיווי של היתרה העדכנית של מספר ההודעות העומדות לרשותך במערכת. ניתן בכל עת להגדיל את בנק ההודעות על ידי לחיצה על כפתור "להגדלת החבילה". לחיצה על הכפתור תפתח חלון ובו טופס השארת פרטים. יש למלא את הטופס וללחוץ שלח. נציג מטעם InforUMobile יצור עמך קשר בתוך זמן קצר להגדלת החבילה. עזרה שיווקית – מאפשר לקבל ייעוץ אישי ממומחה לשיווק ב- SMS מטעם InforUMobile , במטרה למצות את הכלי ואת חזקותיו השיווקיות לעסק.
 4. 4. שיווק מתקדם לעסקים מבית שמיר מערכות InforUMobile support@inforu.co.il : ת.ד. 7902 נס ציונה 2007997 טל: 90-0004449 פקס: 90-0400209 , מייל 0 מסך זה מאפשר לנהל את אנשי הקשר ולהוסיף אנשי קשר חדשים למערכת. הוספת איש קשר בודד - ניתן להוסיף איש קשר בודד ע " י לחיצה על כפתור "חדש" בתחתית המסך ומילוי הפרטים שלו בחלון שיפתח. הוספת אנשי קשר מקובץ – ניתן להוסיף מספר אנשי קשר בפעולה מרוכזת ע"י לחיצה על כפתור "הוסף מקובץ". לחיצה על הכפתור תפתח את מסך טעינת אנשי קשר )המופיע גם בתפריט המערכת תחת לשונית אנשי קשר(. טעינת אנשי קשר למערכת תתבצע באמצעות קובץ Excel כפי שמודגם במסך. על מנת לטעון את האנשים יש לסמן את העמודות הרלוונטיות בקובץ האקסל שלך )מספר טלפון או מספר טלפון ושם פרטי או מספר טלפון, שם פרטי ושם משפחה – יש להקפיד שהטלפון יהיה בעמודה A השם הפרטי בעמודה B ושם המשפחה בעמודה C ולא להיפך( ולהדביק את הנתונים בחלונית. לסיום יש ללחוץ שמור. ניהול אנשי קשר )תחת לשונית "אנשי קשר" בתפריט המערכת(
 5. 5. שיווק מתקדם לעסקים מבית שמיר מערכות InforUMobile support@inforu.co.il : ת.ד. 7902 נס ציונה 2007997 טל: 90-0004449 פקס: 90-0400209 , מייל 4 בבואך לטעון אנשי קשר, יש באפשרותך להגדיר לאיזו קבוצת נמענים במערכת ברצונך לשייך אותם. במידה ואתה רוצה לייצר רשימת נמענים חדשה ניתן לעשות זאת במסך על ידי בחירת "קבוצה חדשה" וכתיבת שם הקבוצה בשדה המיועד. אם יש בידיך נתונים נוספים לגבי אנשי הקשר )מעבר לשם וטלפון( שברצונך לטעון למערכת, או במידה ואתה רוצה לשייך את אנשי הקשר שאתה טוען למספר קבוצות במקביל, יש ללחוץ על קישור "מסך טעינה מתקדמת" בתחתית המסך. *אם טוענים אנשי קשר שכבר נמצאים במערכת, המערכת תעדכן את הנתונים ולא תיצור כפילות.
 6. 6. שיווק מתקדם לעסקים מבית שמיר מערכות InforUMobile support@inforu.co.il : ת.ד. 7902 נס ציונה 2007997 טל: 90-0004449 פקס: 90-0400209 , מייל 9 מסך טעינת אנשי קשר )מתקדמת( – מאפשר, כאמור, לטעון מספר אנשי קשר בעת ובעונה אחת ובו זמנית להזין פרטים מרובים לגביהם כמו גם לשייכם למספר רב של קבוצות. טעינת אנשי הקשר תתבצע באמצעות קובץ Excel . חשוב להקפיד על מבנה הקובץ על מנת שהנתונים יטענו בצורה תקינה. המערכת מאפשרת להוריד קובץ לדוגמא ולבצע עליו את השינויים הנחוצים. ניתן להגדיר מספר בלתי מוגבל של קבוצות אליהם איש הקשר ישויך. ניתן גם לתת שמות של קבוצות שאינן מוזנות עדיין במערכת וזו תדע לייצר אותן ולשייך את אנשי הקשר הרלוונטיים אליהן ברגע שקובץ אנשי הקשר יטען. לאחר עדכון הקובץ בנתוני אנשי הקשר, יש להעלות את הקובץ למערכת באמצעות כפתור "בחר קובץ" )אותו הקובץ שביצעת בו שינוים ושמרת על המחשב שלך( ו"העלה קובץ".
 7. 7. שיווק מתקדם לעסקים מבית שמיר מערכות InforUMobile support@inforu.co.il : ת.ד. 7902 נס ציונה 2007997 טל: 90-0004449 פקס: 90-0400209 , מייל 2 חיפוש איש קשר – ניתן להקליד שם או טלפון של איש קשר בראש המסך ולקבל את תוצאות החיפוש הנוגעות אליו. פרטי איש הקשר המלאים כפי שמוזנים במערכת יופיעו בצדו השמאלי של המסך, כולל הקבוצות אליהן הוא משויך. ניתן לעדכן אותם ועל מנת שהשינויים יוטמעו, יש ללחוץ על כפתור "שמור" בסיום התהליך.
 8. 8. שיווק מתקדם לעסקים מבית שמיר מערכות InforUMobile support@inforu.co.il : ת.ד. 7902 נס ציונה 2007997 טל: 90-0004449 פקס: 90-0400209 , מייל 8 מסך זה מאפשר לנהל קבוצות ולשייך אנשי קשר אליהן. במסך ניתן לראות את כל הקבוצות שהוטענו למערכת עד כה. ניתן לבצע חיפוש לאיתור קבוצה לפי שם, ניתן למחוק קבוצות, לערוך וליצור קבוצות חדשות. פירוט אנשי הקשר החברים בקבוצה נתונה מופיע בצד השמאלי של המסך. ליצירת קבוצה חדשה יש ללחוץ על כפתור "קבוצה חדשה" בתחתית המסך ולהזין את פרטי הקבוצה בחלונית שתפתח: ניהול קבוצות )תחת לשונית אנשי קשר בתפריט המערכת(
 9. 9. שיווק מתקדם לעסקים מבית שמיר מערכות InforUMobile support@inforu.co.il : ת.ד. 7902 נס ציונה 2007997 טל: 90-0004449 פקס: 90-0400209 , מייל 0 מסך זה מאפשר לך לראות את פרטי כל ההודעות שנשלחו מהמערכת, בחלוקה לפי מספרי הטלפון אליהם ההודעות נשלחו וזמני השליחה. לצד כל הודעה בדוח, מפורט סטטוס השליחה שלה לפי מפתח: נשלחה - שווה ערך ל- ההודעה הגיעה למפעיל הסלולרי, משם היא צפויה להיות מועברת למכשיר הטלפון של הנמען. התקבלה - ההודעה הגיעה בוודאות ובאופן תקין לנמען )הסטטוס השכיח ביותר( אושרה – ההודעה הגיעה ליעדה והנמען לחץ על קישור "אישור בקליק אחד" שהתווסף על ידי השולח לנוסח ההודעה )ראה פירוט בהקשר של אזור הוספת תוכן(. לא התקבלה - ההודעה נשלחה, לא הגיעה ליעדה וגם לא תגיע. הסיבות השכיחות לכך הן שהמספר לא קיים או שקו הטלפון מנותק/ אינו זמין תקופה ארוכה. דוח הודעות מפורט )תחת לשונית דוחות בתפריט המערכת(
 10. 10. שיווק מתקדם לעסקים מבית שמיר מערכות InforUMobile support@inforu.co.il : ת.ד. 7902 נס ציונה 2007997 טל: 90-0004449 פקס: 90-0400209 , מייל 09 הוסף תוכן פרסונלי - ניתן להוסיף להודעה שנשלחת פרמטרים פרסונליים, כמו למשל שם פרטי. על ידי כך, כל נמען המקבל את ההודעה יראה אותה בנוסח המותאם לו אישית, דבר שהופך את העברת המסר בהודעה ליותר אפקטיבי. כאשר אנו רוצים להוסיף תוכן מותאם אישית להודעה שנשלחת לרשימת נמענים המצויים באנשי הקשר שלנו במערכת, יש: א. לבחור את אנשי הקשר אליהם אנו רוצים לשלוח את ההודעה. ב. להקליד את נוסח ההודעה בחלון ההודעה. ג. בנקודה בה אנו רוצים לשזור את הפרמטר הספציפי של תוכן הפרסונלי )כאמור – שם פרטי / שם מלא/ עיר מגורים וכו'( יש להעמיד את סמן העכבר. ד. יש לבחור מרשימת הפרמטרים הפרסונליים את הפרמטר הרצוי לגביו רשימת הנמענים שלי מכילה את הפרטים לגבי כל נמען. הוספת תוכן )במסך שליחת הודעות SMS )
 11. 11. שיווק מתקדם לעסקים מבית שמיר מערכות InforUMobile support@inforu.co.il : ת.ד. 7902 נס ציונה 2007997 טל: 90-0004449 פקס: 90-0400209 , מייל 00 כאשר אנו רוצים להוסיף תוכן מותאם אישית להודעה שנשלחת לנמענים שאינם מצויים באנשי הקשר שלנו במערכת )נמענים מזדמנים או רשימה שאין ברצוננו לשמור באנשי הקשר הקבועים שלנו(, יש: א. בחלון הדבקת מספרי הטלפון להדביק שתי עמודות של מידע – מספר הטלפון של הנמענים שיקבלו את ההודעה והתוכן הפרסונלי שלהם. ב. להקליד את נוסח ההודעה בחלון ההודעה. ג. בנקודה בה אנו רוצים לשזור את הפרמטר הספציפי של תוכן הפרסונלי )כאמור – שם פרטי / שם מלא/ עיר מגורים וכו'( יש להעמיד את סמן העכבר ד. לבחור מרשימת הפרמטרים הפרסונליים את הפרמטר מותאם אישית )האפשרות האחרונה ברשימה(. רק במצב של בחירת פרמטר זה התוכן הפרסונלי שמופיע בעמודה משמאל למספרי הטלפון בחלון הנמענים יישזר בנוסח ההודעה לאותם נמענים שאינם אנשי הקשר הקבועים שלנו.
 12. 12. שיווק מתקדם לעסקים מבית שמיר מערכות InforUMobile support@inforu.co.il : ת.ד. 7902 נס ציונה 2007997 טל: 90-0004449 פקס: 90-0400209 , מייל 07 הודעות שמורות – במקום להקליד בכל פעם מחדש את נוסח ההודעה, במידה ויש לנו נוסח חוזר, ניתן לשלוח הודעות ששמרנו מראש במערכת. על מנת לבחור הודעה שמורה, יש ללחוץ על כפתור "הוסף הודעה שמורה" ולבחור בהודעה הרצויה. יצירת הודעה שמורה נעשית בצורה הבאה: o יש להיכנס ל"הודעות שמורות " תחת לשונית שליחת הודעות בתפריט. o בראש הדף מצד ימין יש ללחוץ על "צור הודעה " . o בחלון שנפתח יש להגדיר את שם ההודעה )מקבל ההודעה אינו רואה את השם, זה רק לצרכים תפעוליים של השולח( ומתחת את תוכן ההודעה שתשלח. o בסיום יש ללחוץ "שמור". דף נחיתה סלולרי – ניתן לצרף לכל הודעת SMS שנשלחת דף נחיתה סלולרי. דף נחיתה הוא אמצעי מצוין להעביר מסר צבעוני, שיווקי, עשיר ומניע לפעולה. ניתן לשלב בדף את לוגו בית העסק ומאפייני המיתוג שלו, תמונות, סרטונים, מפות וניווט, טופס, כפתור חיוג מהיר, כפתורי שיתוף ברשתות חברתיות ועוד אלמנטים רבים שישלימו את הודעת ה- SMS הנשלחת ויסייעו להמיר יותר נמענים ללקוחות פעילים. את דף הנחיתה שולחים באמצעות לינק גלישה מקוצר המוכנס לתוך נוסח הודעת ה- SMS .
 13. 13. שיווק מתקדם לעסקים מבית שמיר מערכות InforUMobile support@inforu.co.il : ת.ד. 7902 נס ציונה 2007997 טל: 90-0004449 פקס: 90-0400209 , מייל 00 ניתן לייצר דפי נחיתה בקלות ובפשטות באמצעות מערכת בניית דפי הנחיתה תוך שימוש בתבניות גרפיות ואשף עריכה. לשם כך יש ללחוץ על "צור דף נחיתה חדש" במידה והינך רוצה לדעת מי מבין הנמענים מילא טופס בדף הנחיתה שצורף להודעה, מבלי לבקשם להזדהות, יש לסמן את אפשרות "אפשר זיהוי הגולש". לתשומת לבך: בחירה באפשרות זו מאריכה את הקישור שמשולב בהודעה שכן היא כוללת את מספר הטלפון של הנמען. מכלול הנתונים שנאספים מגלישה לדפי הנחיתה שלך מצוים ב"דוחות" תחת לשונית "דפי נחיתה" בתפריט המערכת.
 14. 14. שיווק מתקדם לעסקים מבית שמיר מערכות InforUMobile support@inforu.co.il : ת.ד. 7902 נס ציונה 2007997 טל: 90-0004449 פקס: 90-0400209 , מייל 00 צרף קובץ להודעה - מאפשר לצרף קובץ PDF או תמונה ) (Jpeg, PNG להודעה שנשלחת )הגבלת גודל- 300K (. בבחירת אפשרות זו תתבקש לעלות קובץ מהמחשב שלך. קובץ זה ישולב בנוסח ההודעה בתצורה של קישור. לחיצה על הקישור בקצה של הנמען תוריד את הקובץ לטלפון הנייד שלו. במידה והנך מעוניין לדעת איזה מבין הנמענים הורידו את הקובץ ששלחת להם, יש לסמן את אפשרות "אפשר זיהוי המוריד". לתשומת לבך: בחירה באפשרות זו מאריכה את הקישור שמשולב בהודעה שכן היא כוללת את מספר הטלפון של הנמען.
 15. 15. שיווק מתקדם לעסקים מבית שמיר מערכות InforUMobile support@inforu.co.il : ת.ד. 7902 נס ציונה 2007997 טל: 90-0004449 פקס: 90-0400209 , מייל 04 מידע אודות הנמענים שהורידו את הקובץ משתקף ב"דוח הורדות" תחת תפריט "דוחות". הוסף הסרה מרשימת תפוצה – מאפשר לנמענים שקיבלו את ההודעה להסיר עצמם מרשימת התפוצה שלך. משמעות ההסרה היא שהמערכת מכניסה את המספר המוסר ל"רשימה שחורה" שלא תאפשר לדוור אותו בעתיד, גם במקרה שיעשה ניסיון לשלוח הודעה לאותו נמען. המערכת מאפשרת שני סוגי הסרות לבחירתך: o הסרה באמצעות קישור - להודעה מתווסף קישור קצר שבלחיצה עליו מקבל ההודעה מועבר לטופס בו הוא מזין את מספר הטלפון שלו, מקליד תווי Captcha ובלחיצה על אשר הסרתו נכנסת לתוקף. במידה ורוצים לחסוך מהנמען את הצורך למלא את מספר הטלפון שלו בטופס ההסרה, ניתן להיכנס לתפריט "הגדרות", מסך "הגדרות משתמש", שם לסמן V באפשרות "שרשור מספר טלפון" )מתחת ל- "טקסט לחסימה"(. לתשומת לבך: אופציה זו מאריכה את הקישור שמופיע בהודעה שכן זה כבר מכיל את מספר הטלפון של הנמען. o הסרה באמצעות SMS חוזר למערכת – להודעה מתווסף טקסט קצר. נמען המקבל אותה ומשיב לה בנוסח המדויק המתבקש להסרה מוסר מהרשימה. בבחירה באפשרות זו זיהוי השולח משתנה ומוגדר לפי המערכת )להבדיל מזיהוי ברירת המחדל שלך או כל זיהוי שהכנסת במסך השליחה(.
 16. 16. שיווק מתקדם לעסקים מבית שמיר מערכות InforUMobile support@inforu.co.il : ת.ד. 7902 נס ציונה 2007997 טל: 90-0004449 פקס: 90-0400209 , מייל 09 ככלל - ניתן לשנות את נוסח מלל ההסרה שמתווסף להודעה - "להסרה" - בטקסט אחר לבחירתכם על ידי הכנסת הטקסט החדש בחלון הקלדת ההודעה או באמצעות הגדרת ברירת מחדל במסך הגדרות משתמש. אולם, בכדי להבטיח את תקינות מנגנון ההסרה אין לשנות את הקישור או את מלל ההשבה. בקש אישור בקליק אחד - מאפשר לנמענים לאשר את קריאת ההודעה שקיבלו. שימושי במיוחד כאשר להודעה יש אופי תפעולי או מבצעי והשולח זקוק לאישרור על קריאתה מעבר לקבלת אישור הגעתה למכשיר הטלפון של הנמען. בבחירה באפשרות זו יתווסף קישור לנוסח ההודעה. לחיצה עליו על ידי הנמען תאשר את הקריאה. מידע לגבי אישורי הקריאה משתקף בדוח אישורי הודעות וכן בעמודת סטטוס ב"דוח הודעות מפורט" .
 17. 17. שיווק מתקדם לעסקים מבית שמיר מערכות InforUMobile support@inforu.co.il : ת.ד. 7902 נס ציונה 2007997 טל: 90-0004449 פקס: 90-0400209 , מייל 02 הוסף בקשת תגובה מהנמען - מאפשר לקבל מהנמענים תגובות על ההודעות שנשלחו להם. בבחירה באפשרות זו מתווסף קישור לנוסח ההודעה. בלחיצה עליו על ידי הנמען יפתח מסך בו יוכל הנמען להקליד את תגובתו ולשגר אותה לשולח ההודעה.
 18. 18. שיווק מתקדם לעסקים מבית שמיר מערכות InforUMobile support@inforu.co.il : ת.ד. 7902 נס ציונה 2007997 טל: 90-0004449 פקס: 90-0400209 , מייל 08 מנגנון זה אינו מצריך מהשולח להחזיק מספר וירטואלי. תגובות הנמענים נשמרות במערכת ומשתקפות ב"דוח תגובות" תחת תפריט "דוחות". זיהוי השולח – זה הזיהוי שהנמענים רואים על צג הטלפון שלהם בעת שהם מקבלים ממך הודעה. ניתן להגדיר מספר טלפון בזיהוי השולח, בצורה זו יוכלו הנמענים לחייג אליך בחזרה במידה והם זקוקים לברר מידע בעקבות קבלת ההודעה ממך. ניתן גם לרשום את שמך בצורה טקסטואלית בעזרת אותיות באנגלית )עד 00 תווים(. מועד שליחה – המועד שבו ההודעה תשלח לנמענים שלך. הגדרת ברירת המחדל של המערכת היא שליחה מידית, לאמור - ברגע שתלחץ על כפתור שלח SMS בתחתית המסך. ניתן להגדיר מועד לשליחה עתידית בתאריך ושעה נקובים. ניתן גם להגדיר הפצה חוזרת במקרה של הודעה שצריכה להישלח בצורה קבועה ובנוסח קבוע וזהה. טפטוף – מאפשר לקבוע מה יהיה מרווח השניות בין הודעה להודעה אשר מופצת במסגרת הקמפיין הנתון. ללא השימוש בטפטוף ההודעות נשלחות בבת אחת לכלל הנמענים המוגדרים לקבלתן. בעזרת טפטוף ניתן לרווח את השליחה. הדבר שימושי כאשר רוצים לאפשר זמן טיפול בפניות נכנסות בעקבות הפצת הקמפיין. אפשרויות נוספות )במסך שליחת הודעות SMS )
 19. 19. שיווק מתקדם לעסקים מבית שמיר מערכות InforUMobile support@inforu.co.il : ת.ד. 7902 נס ציונה 2007997 טל: 90-0004449 פקס: 90-0400209 , מייל 00 כאשר מגדירים טפטוף יש לשים לב למסגרת הזמן הכוללת לשליחת הקמפיין. במקרה של קמפיין ל- 09,999 נמענים שנשלח בטפטוף של 4 שניות, השליחה תסתיים לאחר קרוב ל- 00 שעות מרגע התחלתה. לא בלתי סביר שהשעות המאוחרות של ההפצה אינן אופטימליות למשלוח הודעות, ויתכן אף גולשות לשעת שהמשתמש הגדיר במערכת כמוגבלות לשליחה. תיוג - מאפשר לתת שם לקמפיין ובצורה זו לנהל בקלות את הקמפיינים במערכת ולאתר הודעות שקשורות בהם בפשטות. על מנת שקמפיין יהיה מתויג יש להקליד את שם התיוג שלו במסך שליחת ההודעה בעת שליחתו. לאחר שנשלח ניתן לחפש את ההודעות שקשורות בו ב"דוח הודעות מפור" ובמסך "חיפוש הודעות", שניהם מצויים תחת לשונית "דוחות" בתפריט המערכת.
 20. 20. שיווק מתקדם לעסקים מבית שמיר מערכות InforUMobile support@inforu.co.il : ת.ד. 7902 נס ציונה 2007997 טל: 90-0004449 פקס: 90-0400209 , מייל 79 הגבלת השליחה - מאפשר לקבוע כי הקמפיין לא ישלח לנמענים שקיבלו כבר הודעות מהמשתמש בימים האחרונים, גם אם הללו נמנים בין אנשי הקשר המיועדים להפצה. מספר הימים לצינון בין הפצה להפצה מוגדר כברירת מחדל 2 אך ניתן לשינוי. בכדי להפעיל את הגבלת השליחה יש לסמן את תיבת הסימון מימין לה.
 21. 21. שיווק מתקדם לעסקים מבית שמיר מערכות InforUMobile support@inforu.co.il : ת.ד. 7902 נס ציונה 2007997 טל: 90-0004449 פקס: 90-0400209 , מייל 70 תודה על העיון במדריך זה! אנו מקווים שמדריך השליחה הבסיסי הזה סייע לך להתמצא במערכת ושבעזרתו אתה יכול להתחיל לדוור הודעות SMS לקהל היעד שלך. לאחר השליחה תוכל להיכנס למגוון הדוחות שהמערכת מציעה בכדי לעקוב אחר ההודעות ששלחת. כמו כן אתה מוזמן לאתר הודעות שנשלחו באמצעות מסך חיפוש הודעות אשר כולל אפשרויות חיפוש מתקדמות ביניהן לפי תיוג שם קמפיין והודעות מהארכיון. בלשונית "תמיכה וייעוץ" בתפריט המערכת תמצא מגוון עזרים נוספים בהם תוכל להיעזר, ביניהם הדרכות בווידאו, שאלות נפוצות, עזרה שיווקית והפניה לבלוג של InforUMobile . במידה ויש לך שאלות או רצון לברר פרטים נוספים על אופן השימוש במערכת או האפשרויות שהיא מעמידה לרשותך, אנא אל תהסס לצור עמנו קשר. ניתן לצור "קריאת שרות" תחת לשונית "תמיכה ושירות" בתפריט. כמו כן ניתן לפנות אלינו בדואר אלקטרוני support@inforu.co.il ובטלפון 90-0004449 שלוחה 7. מוקד התמיכה והשירות זמין . לשירותך בימים א'-ה' בין השעות 90:99-08:99 להרחבת הידע אנו ממליצים לך לעיין בחומרים הבאים: מאמרים וטיפים לדיוור יעיל של SMS - כאן, שיווק סלולרי – הקורס המלא בווידאו לבעלי עסקים - כאן. במידה ותרצה לקבל מידע על פתרונות השיווק הנוספים שלנו )מערכת לדיוור אלקטרוני, שרותי פרסום . בגוגל ופייסבוק, סקרים בסלולר ועוד( נשמח לסייע בטלפון 90-0004449 שלוחה 0 בברכה, מחלקת שירות InforUMobile פתרונות לעסקים מבית InforUMobile

×