Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Les instal lacions_de_la_calefaccio_i_climatitzacio

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Les instal lacions_de_la_calefaccio_i_climatitzacio

 1. 1. Les instal·lacions de la calefacció i climatització Iolanda Wu Maria Baeza
 2. 2. Index Comfort Ambiental Instal·lació de calefacció Instal·lació climatització Ús, conservació i seguretat de la instal·lació de calefacció i climatització
 3. 3. Confort Ambiental  Per tenir una sensació de comoditat i confort a l’interior de nostre habitatge hem de tenir determinat unes condicions de temperatura . 45%/60%20/22 ºC24/26 ºC HumitatTª HivernTª Estiu
 4. 4. Confort Ambiental  Podem aclimatitzar de 3 formes diferents:  Instal·lació de calefacció  Instal·lació de refrigeració  Instal·lació de climatització
 5. 5. Instal·lació de Calefacció
 6. 6. Caldera, vas d’expanció i element de regulació i control  Caldera: s’encarrega de escalfar l’aigua i subministrar-la amb l’ajut d’una bomba  Vas d’expanció: És l’element que absorveix les dilatacions que forma el aigua. A les calderas noves les porta incorporada.  Regulació i control: Regulen la Tª disitjada de confort. Ex: Termostat.
 7. 7. Circuit de distribució de la calor Elements: canonades, Radiadors, purgadors, aixetes claus de pas. Canonades: Són de coure a les instalacions de superfície i multicapa a les encastades. Trasporten l’aigua pél circuit. Els radiadors o emissors de calor trasmeten la calor.
 8. 8. Instal·lació de climatitzador  El climatitzador refrigera l’aire calent a l’estiu i al hivern escalfa l’aire fred. També regula l’humitat, renovació i moviment de l’aire.  Bomba de calor: Un compressor accionat per un motor electric fa circular el fluid a traves d’un evaporador i condensador. Esta dividida amb el contacte del exterior amb el interior.
 9. 9. Ús, conservació i seguretat de la instal·lació de calefacció i climatització No manipular, res no conegut Si la instal·lació funciona malament tallar subministre d’energia No tapar ni suprimir entrades o sortides de l’aire. Si s’observa fuites d’aigua, tallar el subministre. Vigilar el nivell d’aigua del circuit per si cal omplir-lo.
 10. 10. Ús, conservació i seguretat de la instal·lació de calefacció i climatització No manipular, res no conegut Si la instal·lació funciona malament tallar subministre d’energia No tapar ni suprimir entrades o sortides de l’aire. Si s’observa fuites d’aigua, tallar el subministre. Vigilar el nivell d’aigua del circuit per si cal omplir-lo.

×