Smart Technology for the Elderly

1,168 views

Published on

Overview of new and emerging technologies for telecare, assisted living, independent living, telehealth, smart homes, wellness, telepresence etc.

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,168
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
215
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Om vi ni blir 80 år gamla och har arbetat i fyrtio år på heltid, 8 timmar per dag, 5 dagar i veckan, aldrig varit sjuk och haft fem veckor semester per år, då har ni skrapat ihop 75200 timmar arbetstid av totalt 700800 timmar livstid, eller 10,7 procent. Löntagarna i EU-länderna arbetar i genomsnitt 70 000 timmar under ett helt arbetsliv. År 2010 har den siffran sjunkit till 50 000 timmar. Då arbetar löntagarna 32 timmar i veckan, går i pension vid 60 år, arbetar halvtid i fem eller ända upp till tio år, pluggar ytterligare tre år under arbetslivet och är utan arbete under fyra år. Människor växlar mellan arbete på heltid, arbete på deltid, studier, ledighet och arbetslöshet. Det innebär att människor år 2010 arbetar 20 000 timmar mindre än nu, en arbetstidsförkortning på 28 procent. Vart är vi på väg?
 • The UN estimates that the global population of people aged 65 years ands older will grow from 7.6% in 2010 to 11.7% in 2020 to 16.2% in 2050 with the population over 80 years also increasing - from just 1.5% in 2010 to 4.3% in 2050. Europe today has the oldest population in the world, and is expected to continue to experience growth in its older population ... ( see next slide ) UN Reference: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat - World Population Prospects: The 2008 Revision ( http://www.un.org/esa/population/publications/wpp2006/wpp2006.htm ) Data from Table and Graph: Year 2010  7.6% of population will be 65+ years; 1.5% will be 80+ years Year 2020  9.3% of population will be 65+ years; 1.9% will be 80+ years Year 2030 11.7% of population will be 65+ years; 2.3% will be 80+ years Year 2040 14.2% of population will be 65+ years; 3.3% will be 80+ years Year 2050 16.2% of population will be 65+ years; 4.3% will be 80+ years
 • In the European Union, the EU-27 group of countries are predicted to to have nearly 30% of their population over 65 years by 2050, up from 17% in 2010 to 20% in 2020, 24% in 2030, and 27% in 2040. The proportion over 50, many of whom are still in employment, is forecast to increase from 36% in 2010 to 47% in 2050 and the proportion of older-old (those over 80) will also increase - from 5% in 2010 to 12% in 2050. These forecast changes over the next few decades highlights the significance of this older group and emphasizes the need to provide support for older people : In the workplace -- note that many EU countries are currently raising the retirement age and people are also choosing to work longer In the community -- providing an increased ability for people to participate economically, civically and socially, and to age in place An accessible Web contributes to the equal participation of all users, regardless of age or ability. References: Eurostat Population and Social Conditions [PDF] for 80+ (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-08-072/EN/KS-SF-08-072-EN.PDF) Eurostat - Statistics database - Population projections for 50+ (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database) Definition: "EU-27" represents the 27 countries that comprised the EU as at 1 January 2007 (http://en.wikipedia.org/wiki/Member_State_of_the_European_Union) Note to presenters: remember that you may replace this slide or add country-specific slides provided in the Appendix section as needed . Data from Table and Graph: Year 2010  17% of population will be 65+ years; 5% will be 80+ years Year 2020  20% of population will be 65+ years; 6% will be 80+ years Year 2030 24% of population will be 65+ years; 7% will be 80+ years Year 2040 27%of population will be 65+ years; 8% will be 80+ years Year 2050 29% of population will be 65+ years; 12% will be 80+ years
 • Varningsklockor ringer från alla håll om att Sveriges välstånd hotas. Den åldrande befolkningen och den relativt låga sysselsättningen utmanar ekonomin och sätter press på välfärden. Frågan många ställer är vad som krävs för att Sverige ska klara denna utmaning? Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0–19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20–64 år därefter multiplicerat med 100. Idag har vi en nivå på försörjningskvoten på 70 personer per 100 i yrkesaktiv ålder. Denna nivå antas öka till en nivå på omkring 88 personer per 100 i yrkesaktiv ålder år 2060. Detta kan förenklat uttryckas som att 100 personer skulle behöva försörja 88 unga och gamla. Försörjningskvoten som härrör från unga antas vara konstant under prognosperioden. Det är försörjningskvoten som härrör från de äldre som ökar och någon gång kring 2030 ”kostar” de äldre mer än de yngre. Det står i stark kontrast till situationen på 1960-talet, då unga ”kostade” avsevärt mer än äldre.
 • Utredare kräver större valfrihet inom äldreomsorgen Publicerad: 30 maj 2008, 08.54. Senast ändrad: 30 maj 2008, 10.00 Det krävs en ny värdegrund inom äldreomsorgen, en värdegrund där äldre behandlas som individer och får större möjligheter att påverka sin omsorg. Det anser regeringens utredare Thorbjörn Larsson, som i dag presenterar sitt betänkande för äldreminister Maria Larsson. "Torftigheten som finns i dag är skrämmande", säger Thorbjörn Larsson till SvD.se. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1309547.svd
 • 45 %  av tiden går till kommunikation – medarbetare förbereder och har möten, spontana möten i korridorer, skriver, läser, sorterar mejl, pratar i mobil mm.  20 %  av tiden går till att utveckla procedurer/egen kompetens – medarbetarna går på utbildning, kartlägger hur man jobbar, skriver instruktioner och standarder, gör mätningar, sammanställer mätdata och skriver rapporter om hur det går.  10 %  av tiden går till förflyttningar – medarbetare tar sig mellan olika fysiska platser och till privata samtal/ärenden framför datorn, kring fikabord eller ”på stan”.  25 %  används till förädling – organisationens huvuduppgift, att konkret utveckla, leverera och underhålla produkter, tjänster och service till kunder.
 • Smart Technology for the Elderly

  1. 1. Ny Teknik för Äldre Möjligheter och utmaningar inför framtiden [email_address]
  2. 2. Innehåll <ul><li>Behov, drivkrafter, användning av ny teknik för äldre </li></ul><ul><li>Pågående forskning och utveckling </li></ul><ul><li>Utblick & reflektion </li></ul><ul><li>Frågor </li></ul>
  3. 3. <ul><li>” Människor arbetar bara </li></ul><ul><li>under halva sitt liv numera” </li></ul><ul><ul><li>Sveriges Statsminister </li></ul></ul><ul><ul><li>Fredrik Reinfeldt </li></ul></ul><ul><ul><li>Anförande på The Economist-seminarium, </li></ul></ul><ul><ul><li>Stockholm 5 mars 2008 </li></ul></ul>
  4. 4. Svenska arbetstider 2010 <ul><li>Av 2010 års 365 dagar inföll 261 dagar på en måndag till fredag. </li></ul><ul><li>En tjänsteman arbetade i genomsnitt 208 dagar och en arbetare 202 dagar. </li></ul><ul><li>I genomsnitt arbetar en tjänsteman 32,9 timmar och en arbetare 31,9 timmar av ordinarie arbetstid under en normal arbetsvecka med 40 timmar. </li></ul>Källa: Svenskt Näringsliv 2010
  5. 5. 80 år = 700.800 timmar 7-8% En tjänsteman arbetade i genomsnitt 208 dagar och en arbetare 202 dagar. Tjänsteman 32,9 timmar Arbetare 31,9 timmar av ordinarie arbetstid under en normal arbetsvecka med 40 timmar. Av 2010 års 365 dagar inföll 261 dagar på en måndag till fredag.
  6. 6. Lifetime http://eh.net/encyclopedia/article/whaples.work.hours.us Activity 1880 1995 2040 Lifetime Discretionary Hours 225,900 298,500 321,900 Lifetime Work Hours 182,100 122,400 75,900 Lifetime Leisure Hours 43,800 176,100 246,000
  7. 7. Livstidsperioder
  8. 8.   The postponement of mortality <ul><li>Biodemography of human ageing </li></ul><ul><li>James W. Vaupel </li></ul><ul><ul><li>Nature   464 , 536–542 (25 March 2010)  doi:10.1038/nature08984 </li></ul></ul>
  9. 9. Global demographics <ul><li>United Nations global demographic forecast </li></ul><ul><li>Source: UN World Population Prospects </li></ul>Year 65+ years 80+ years 2010 7.6% 1.5% 2020 9.3% 1.9% 2030 11.7% 2.3% 2040 14.2% 3.3% 2050 16.2% 4.3%
  10. 10. European situation <ul><li>Demographic forecast for the EU </li></ul><ul><li>Source: EuroStat </li></ul>Year 65+ years 80+ years 2010 17% 5% 2020 20% 6% 2030 24% 7% 2040 27% 8% 2050 29% 12%
  11. 11. Försörjningskvot 1960–2010 prognos 2011–2060 Källa:  SCB Idag: 70 personer per 100 i yrkesaktiv ålder 2030: 80 per 100, 2060: 88 per 100
  12. 12. Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2030 Omvårdnadsutbildning Industriutbildning
  13. 13. Framtidens äldreliv SVD PONTUS LUNDAHL / SCANPIX Elderly Disabled Independent Living Assistive Technology Ambient Assisted Living Smart Home eHealth Telemedicin Telecare Telepresence
  14. 14. Arbetstid på kontoret Källa: Ming Company 2010
  15. 15. Internet & äldre 1,3 miljoner svenskar över 50 år som inte använder Internet. Antalet minskar för varje år, men om tio år kommer det ändå att finnas uppemot 500 000 icke-användare.
  16. 17. Behov & teknologier Social kontakt Underhållning Trygghet, Säkerhet Hjälp, Fallolycka Offentliga transporter Bilkörning Tillgänglighet Arbetsmiljö Hemarbete Arbete för äldre Hushållssysslor Demens, Minnet Kronisk sjuk, Medicinering Välbefinnande, Fitness Depression Prevention Övervakning
  17. 18. Behov & teknologier Social kontakt Underhållning Trygghet, Säkerhet Hjälp, Fallolycka Offentliga transporter Bilkörning Tillgänglighet Arbetsmiljö Hemarbete Arbete för äldre ICT Datorer Mobil TV Telefon Internet Hushållssysslor Demens, Minnet Kronisk sjuk, Medicinering Välbefinnande, Fitness Depression Prevention Övervakning TELECARE SMART HOME [email_address] MOBILITY WORK
  18. 19. Behov & teknologier Social kontakt Underhållning Trygghet, Säkerhet Hjälp, Fallolycka Offentliga transporter Bilkörning Tillgänglighet Arbetsmiljö Hemarbete Arbete för äldre ICT Datorer Mobil TV Telefon Internet Hushållssysslor Demens, Minnet Kronisk sjuk, Medicinering Välbefinnande, Fitness Depression Prevention Övervakning TELECARE SMART HOME [email_address] MOBILITY WORK Webtelefoni Videotelefoni Hälsodataöverföring Hälsokontroll
  19. 20. Behov & teknologier Social kontakt Underhållning Trygghet, Säkerhet Hjälp, Fallolycka Offentliga transporter Bilkörning Tillgänglighet Arbetsmiljö Hemarbete Arbete för äldre ICT Datorer Mobil TV Telefon Internet Hushållssysslor Demens, Minnet Kronisk sjuk, Medicinering Välbefinnande, Fitness Depression Prevention Övervakning TELECARE SMART HOME [email_address] MOBILITY WORK Webtelefoni Videotelefoni Hälsodataöverföring Hälsokontroll Sensorer Minnesstöd Energi Belysning Klimat Säkerhet Hushållsmaskiner Hushållsrobotar
  20. 21. Behov & teknologier Social kontakt Underhållning Trygghet, Säkerhet Hjälp, Fallolycka Offentliga transporter Bilkörning Tillgänglighet Arbetsmiljö Hemarbete Arbete för äldre ICT Datorer Mobil TV Telefon Internet Hushållssysslor Demens, Minnet Kronisk sjuk, Medicinering Välbefinnande, Fitness Depression Prevention Övervakning TELECARE SMART HOME [email_address] MOBILITY WORK Webtelefoni Videotelefoni Hälsodataöverföring Hälsokontroll Sensorer Telelarm Video Sensorer Minnesstöd Energi Belysning Klimat Säkerhet Hushållsmaskiner Hushållsrobotar
  21. 22. Behov & teknologier Social kontakt Underhållning Trygghet, Säkerhet Hjälp, Fallolycka Offentliga transporter Bilkörning Tillgänglighet Arbetsmiljö Hemarbete Arbete för äldre ICT Datorer Mobil TV Telefon Internet Hushållssysslor Demens, Minnet Kronisk sjuk, Medicinering Välbefinnande, Fitness Depression Prevention Övervakning TELECARE SMART HOME [email_address] MOBILITY WORK Webtelefoni Videotelefoni Hälsodataöverföring Hälsokontroll Sensorer Minnesstöd Energi Belysning Klimat Säkerhet Sensorer Telelarm Video Hushållsmaskiner Hushållsrobotar Färdtjänst Navigering Intell.bilar
  22. 23. Behov & teknologier Social kontakt Underhållning Trygghet, Säkerhet Hjälp, Fallolycka Offentliga transporter Bilkörning Tillgänglighet Arbetsmiljö Hemarbete Arbete för äldre ICT Datorer Mobil TV Telefon Internet Hushållssysslor Demens, Minnet Kronisk sjuk, Medicinering Välbefinnande, Fitness Depression Prevention Övervakning TELECARE SMART HOME [email_address] MOBILITY WORK Webtelefoni Videotelefoni Hälsodataöverföring Hälsokontroll Sensorer Minnesstöd Energi Belysning Klimat Säkerhet Sensorer Telelarm Video Hushållsmaskiner Hushållsrobotar Färdtjänst Navigering Distansarbete Hjälpmedel Design för alla
  23. 24. Teknik för äldre
  24. 25. Ambient Assisted Living
  25. 26. HomeSweetHome
  26. 27. Plum Consulting/Ofcom 2010
  27. 28. Speech Control
  28. 29. Mobilen som plånbok
  29. 30. Surfplattan
  30. 31. Touch Screen TV
  31. 32. 3D TV
  32. 33. Cloud Computing
  33. 34. Den Virtuell Världen
  34. 35. Medical Apps
  35. 36. Mobilt vardagsstöd
  36. 37. SO LO MO
  37. 38. SeniorNet Sweden
  38. 39. Volunteer Services
  39. 44. Rehab Games
  40. 45. Interactive Therapy
  41. 46. Intelligent Robot for Elderly : Silver Walk Platform Goal: Diagnose and Improve Physical Disorder <ul><li>Main Functions: </li></ul><ul><li>Improve Muscle Strength </li></ul><ul><li>Walking Exercise </li></ul><ul><li>Keeping Balance </li></ul><ul><li>Improve Manipulation Capability </li></ul>
  42. 47. Robot assisted physical training therapy KNee EXOskeleton (KNEXO) Vrije Univ. Brussels Toyota balance training assist robot (2011)
  43. 48. Toyota Care Support Independent walking assistance (2011) Care Assist Robot (2011)
  44. 49. eInclusion Telia Action MyJoice InView/IPPI Television, PC, Bredband, trådlös (WiFi), Mobilt (3G/4G)
  45. 52. Mobile Telepresence 2008 Tandberg WoWWee Rovio Intouch Health, RP7 Headthere.
  46. 53. Mobile Telepresence 2011 Tandberg Intouch Health, RP7 2008 Giraff 2010 VGO 2010 QB, Anybots 2011 AVA, iRobots 2011
  47. 54. Outlook <ul><li>Ubiquitous Computing </li></ul><ul><li>Fler få råd när priserna sjunker </li></ul><ul><li>Bredband, 4G </li></ul><ul><li>Personalisering (plats, preferenser, användning) </li></ul><ul><li>Upplevelse </li></ul><ul><li>Överallt, när som helst </li></ul><ul><li>Från appar till molntjänster </li></ul>
  48. 55. Outlook <ul><li>HTML 5 vs. Appar </li></ul><ul><li>Near Field Communication (NFC) för betalning </li></ul><ul><li>Teletjänster för hälsa och fitness </li></ul><ul><li>Surfplattor på företag </li></ul><ul><li>Smartphones för alla </li></ul><ul><li>SoLoLo social – local – mobil </li></ul><ul><li>Gamification (Spelificering) </li></ul><ul><li>Empowerment (Egenmakt) </li></ul>

  ×