Omvärldsanalys: Modeller

10,915 views

Published on

Trendanalys, Omvärldskartor

Published in: Education
0 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
10,915
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
650
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Kunders förhandlingsstyrka - är hög när det finns för köparna många val(affärer) att handla(köpa) från och låg när valen (affärerna) är få. Leverantörers förhandlingsstyrka - finns få eller många potentiella leverantörer av en viktig insatsprodukt eller tjänst? Är det lätt att byta ut en leverantör? Är insatsvaror en stor del av den färdiga produkten? Råder  monopol  eller  oligopol  i leverantörsledet? Finns det potentiella  substitut  för den erbjudna produkten eller tjänsten? Kan varan lätt bytas ut mot något annat pressas priser och därmed lönsamhet. Exempelvis kan smör ofta ersättas av  margarin  vilket håller priserna nere för både mjölkbönder och rapsodlare. Är det lätt att starta en konkurrerande verksamhet för en ny aktör? Finns det fördelar av en stor volym är det svårt för en uppstickare. Finns det ett begränsat antal licenser eller en mycket komplicerad  teknologi  skyddas de befintliga aktörerna som därmed kan hålla högre priser.  Patentskydd  är ett annat sätt att hålla nya aktörer borta och därmed upprätthålla lönsamhet. Är det stor  konkurrens  mellan de befintliga aktörerna? Har exempelvis de befintliga aktörerna investerat mycket kapital i produktionsanläggningar som inte kan användas till annat har de lågt  incitament  att ge upp och avsluta verksamheten. Växer marknaden lite eller inte alls blir det hårdare kamp om marknadsandelar. Infonaut 2003
 • Infonaut 2003 Industries are embedded in a wider macroenvironment that can significantly impact the competitiveness of industries and the companies within industries. We start with some form av environmental analysis. Environment is defined as the broad set of forces emanating or operating from outside the organization that can affect its competitive performance. We divide the organizational environment into three distinct levels: the general environment, the operating environment, and the internal environment. We have to understand how each factor and the relationships among the factors affect organizational performance. Critical questions: What are the threats and opportunities? What could be done? What are the implications of change? What are the constraints to change? Who resists and and why? What must be preserved? What constitutes the industry? What is special with the industry?
 • Infonaut 2003
 • Infonaut 2003 Omvärldsbevakningscykeln är en arbetsmodell för ett systematiskt arbetssätt som består av flera olika moment. 1 Klargörande av informationsbehov och inriktning på bevakningsintresset vad gäller specifika ämnen och frågor 2. Inhämtning och prioritering av omvärldsinformation 3. Bearbetning och analys av informationen 4. Bedömning av informationen med hänsyn till informationsbehovet 5. Delgivning av informationen och slutsatserna, som sedan används som underlag för beslut i andra informationsprocesser 6. Uppföljning/utvärdering för att fastställa om informationen har varit till nytta eller om det krävs ytterligare information
 • Infonaut 2003
 • Infonaut 2003
 • Infonaut 2003
 • Infonaut 2003
 • Infonaut 2003 Behov och kraven på omvärldsbevakning kommer från operativ/taktiska och strategiska håll. Drivkrafterna för en systematisk och kontinuerlig bevakning av omvärlden på operativ och taktisk nivå är behovet av kunskap om kundernas behov, förändrade beteende och inköpsmönster, krav på nya produkter, konkurrenteras styrkor och svagheter, nya lösningar, nya affärsmöjligheter. På strategisk nivå finns det ett kontinuerligt behov att identifiera hot och möjligheter i ett tidigt stadium inom makroekonomi, lagstiftning, konkurrenter, kundtrender, teknikutveckling
 • Infonaut 2003 För identifiering och prioritering av kritiska frågor kan man använda en s.k. bevakningsmatris, där man analyserar hur olika trender eller händelser kan inverka på organisationen och hur stor sannolikheten är att de inträffar. Processen startar ofta med en brainstorming där man först lista alla frågor eller ämnen man kan komma på. Sedan diskutera man i grupp hur man bedöma inverkan och sannolikhet att något kan inträffa. T.ex. kraven på videoövervakning kommer att öka eller att minska.
 • Omvärldsanalys: Modeller

  1. 1. Omvärldsanalys YH-Utbildningen ” Konceptutvecklare E-Handel” [email_address] Infonaut/wohe/OA03
  2. 2. En begreppskarta Omvärldsbevakning Business Intelligence (affärsunderrättelse) Political Intelligence Competitive Intelligence Market Intelligence Competitor Intelligence Policy Intelligence FOU Technology Intelligence Military Intelligence Marknad Konkurrenter Leverantörer Int. konkurrensfaktorer Nat.Säkerhet Data mining Kunder Omvärldsanalys Strategisk affärsanalys Consumer Intelligence Economic Intelligence (Espionage) Industrial Espionage Infonaut/wohe/OA03
  3. 3. Nyckelbegrepp <ul><li>Omvärldsfaktorer </li></ul><ul><li>Trend </li></ul><ul><ul><li>Metatrend/Megatrend </li></ul></ul><ul><li>Tendens </li></ul><ul><li>Händelse </li></ul><ul><li>Osäkerhet </li></ul><ul><li>Framtid </li></ul><ul><li>Scenario </li></ul><ul><li>Aktör </li></ul><ul><li>Drivkraft </li></ul><ul><li>Motkraft </li></ul><ul><li>Samband </li></ul><ul><li>Effekt/Konsekvens </li></ul><ul><li>Risk </li></ul><ul><li>Faktor X </li></ul>Infonaut/wohe/OA03
  4. 4. Omvärldsmodeller <ul><li>Bates omvärldsmodell </li></ul><ul><ul><li>PEST modellen </li></ul></ul><ul><ul><li>STEEP modellen </li></ul></ul><ul><li>SWOT </li></ul><ul><li>Porters femkraftsmodell </li></ul><ul><li>TAIDA (Kairos Futures) </li></ul><ul><li>World Mapping Method (Frankelius) </li></ul>Infonaut/wohe/OA03
  5. 5. Bates (1985) Infonaut/wohe/OA03 Marknad Bransch Omvärld Politik Naturresurser Ekonomi Globala frågor Teknik Personal Distributörer Tillverkare Leverantörer Konsumenter Säljare Produkt Struktur
  6. 6. Porters femkraftsmodell Infonaut/wohe/OA03 Branschkonkurrenter Konkurrens bland existerande Potentiella etablerare Substitut Leverantörer Köpare
  7. 7. Modell för omvärlds- och konkurrentbevakning Konkurrenter Leverantörer Köpare Substitut Nya aktörer Konsumenter Marknad Miljö Teknik Ekonomi Politik & lagstiftning Social Omvärld Hot Möjligheter Bransch Media Värderingar
  8. 8. Frågor?
  9. 9. Omvärldsbevakningscykeln Metoder, system & verktyg Inriktning Inhämtning Bearbetning Bedömning Uppföljning Delgivning Behov <ul><li>Behov </li></ul><ul><li>Fokus </li></ul><ul><li>Källor </li></ul><ul><li>Metoder </li></ul><ul><li>Verktyg </li></ul>Data Information Intelligence Feedback Infonaut/wohe/OA03 Beslut/Handling
  10. 10. Omvärldsanalysmetoder <ul><li>Trendbevakning </li></ul><ul><ul><li>Fokus på dagens verklighet </li></ul></ul><ul><li>Scenarioplanering </li></ul><ul><ul><li>Fokus på tänkbara framtider </li></ul></ul><ul><li>Business Intelligence </li></ul><ul><ul><li>’ Underrättelseverksamhet i affärslivet’ </li></ul></ul><ul><li>World Mapping Metoden (Frankelius) </li></ul><ul><li>Sjustegsmodellen (Wahlström) </li></ul>Infonaut/wohe/OA03
  11. 11. Trendbevakning <ul><li>Syfte </li></ul><ul><ul><li>Skapa försprång </li></ul></ul><ul><li>Fokus </li></ul><ul><ul><li>Dagens verklighet </li></ul></ul><ul><ul><li>Det okända </li></ul></ul><ul><li>Frekvens </li></ul><ul><ul><li>Fortlöpande </li></ul></ul>Infonaut/wohe/OA03
  12. 12. <ul><li>En tendens, eller stil inom mode </li></ul><ul><li>Inom nationalekonomin, den långsiktiga utvecklingen för en variabel </li></ul><ul><li>Förändringsriktning i beteenden och händelsekedjor </li></ul>Trend Infonaut/wohe/OA03
  13. 13. Trender <ul><li>Megatrend </li></ul><ul><ul><li>Globalisering öka välstånd </li></ul></ul><ul><li>Trend (långsiktig) </li></ul><ul><ul><li>Livsnjutning & Hälsa </li></ul></ul><ul><li>Mikrotrend (kortsiktigt) </li></ul><ul><ul><li>Matlangningsprogram på tv </li></ul></ul><ul><ul><li>Kändiskockar säljer kokböcker </li></ul></ul><ul><li>Årets Julklapp </li></ul><ul><ul><li>Kokbok </li></ul></ul>Infonaut/wohe/OA03
  14. 14. Trendanalysmodell Infonaut/wohe/OA03 Trender Drivkraft Effekt Vad driver en trend? Vilka effekter får detta? Finns det något samband ? Mikrotrend Megatrend
  15. 15. Exempel: trendanalys Infonaut/wohe/OA03 Trend: Bostadspriser i storstäderna ökar Brist på bostäder Bostads-segregering Vad driver en trend? Vilka effekter får detta? Finns det något samband ? Omvandling av hyresrätter till bostadsrätter Urbanisering
  16. 16. Trendanalys Infonaut/wohe/OA03 <ul><ul><li>” Mobil e-handel ökar” </li></ul></ul>Vad driver en trend? Vilka effekter får detta? Finns det något samband ? Megatrend
  17. 17. 10 Megatrender 2020 <ul><li>Demografi </li></ul><ul><li>Globalisering </li></ul><ul><li>Teknologi </li></ul><ul><li>Välstånd </li></ul><ul><li>Individualisering </li></ul><ul><li>Kommersialisering </li></ul><ul><li>Hälsa & miljö </li></ul><ul><li>Förändringstakt </li></ul><ul><li>Nätverk </li></ul><ul><li>Urbanisering </li></ul>Infonaut/wohe/OA03 Instituttet for Fremtidsforskning http://www.cifs.dk/scripts/artikel.asp?id=1469
  18. 18. Konjunkturutveckling Infonaut/wohe/OA03 http://cio.idg.se/2.1782/1.180922
  19. 19. Årets Julkapp <ul><li>1988 Bakmaskinen </li></ul><ul><li>1989 Videokameran </li></ul><ul><li>1990 Woken </li></ul><ul><li>1991 CD-spelaren </li></ul><ul><li>1992 TV-spelet </li></ul><ul><li>1993 En doft (parfym) </li></ul><ul><li>1994 Mobiltelefonen </li></ul><ul><li>1995 CD-skivan </li></ul><ul><li>1996 Internetpaketet </li></ul><ul><li>1997 Elektroniska husdjuret </li></ul><ul><li>1998 Dataspelet   </li></ul><ul><li>1999 Boken   </li></ul><ul><li>2000 DVD-spelaren </li></ul><ul><li>2001 Verktyget </li></ul><ul><li>2002 Kokboken </li></ul><ul><li>2003 Mössan </li></ul><ul><li>2004 Den platta tv:n </li></ul><ul><li>2005 Ett pokerset </li></ul><ul><li>2006 Ljudboken </li></ul><ul><li>2007 GPS-mottagaren </li></ul><ul><li>2008 En upplevelse </li></ul><ul><li>2009 Spikmattan </li></ul><ul><li>2010 Surfplattan </li></ul><ul><li>2011 ? </li></ul>OA02
  20. 20. Konjunkturbarometer 2011 Infonaut/wohe/OA03 http://www.konj.se/202.html
  21. 21. Frågor?
  22. 22. Årets julklapp <ul><li>Handelns Utredningsinstitut, HUI kriterier: </li></ul><ul><ul><li>Produkten som får utmärkelsen ska vara en nyhet eller ska ha fått ett nyväckt intresse under året </li></ul></ul><ul><ul><li>Produkten ska säljas i ett stort antal enheter alternativt svara för ett högt försäljningsvärde </li></ul></ul><ul><ul><li>Produkten ska också representera den värld vi lever i, den ska vara tidstypisk </li></ul></ul>Infonaut/wohe/OA03
  23. 23. Uppgift <ul><li>Vilka trender drev årets julklapp 2010? </li></ul><ul><ul><li>Använd trendanalysmodellen </li></ul></ul><ul><li>Välja trender driver årets julklapp 2011? </li></ul><ul><ul><li>Använd HUI’s kriterier </li></ul></ul><ul><li>Vad blir 2011 års julklapp? </li></ul><ul><ul><li>Använd trendanalysmodellen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fyll i era funderingar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Förklarar hur ni har resonerat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hur säkra eller osäkra är ni? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>1 (ganska osäkra) ………………………5 (ganska säkra) </li></ul></ul></ul></ul>Infonaut/wohe/OA03
  24. 24. Trendanalys Infonaut/wohe/OA03 Vad driver en trend? Vilka effekter får detta? Finns det något samband ? Megatrend Mikrotrend Effekter Drivkraft
  25. 25. Årets julklapp 2011 <ul><li>Grupp 1: </li></ul><ul><li>Grupp 2: </li></ul><ul><li>Grupp 3: </li></ul><ul><li>Grupp 4: </li></ul><ul><li>Grupp 5: </li></ul>Infonaut/wohe/OA03
  26. 26. Wolfgang´s förslag Infonaut/wohe/OA03 http://elektronik-online.se/geigermatare-gamma-scout http://kptkomet.no/
  27. 27. Trendanalys Infonaut/wohe/OA03 Ökad oro om mat & hälsa efter Fukushima Ökad kontroll av livsmedel från Asien Vad driver en trend? Vilka effekter får detta? Finns det något samband ? Mat & Hälsa Klimatförändring Megatrend Mikrotrend Effekter Drivkraft 3-5 tkr
  28. 28. Infonaut/wohe/OA03
  29. 29. Trendbevakningsmall Infonaut/wohe/OA03 Namn på trend Beskrivning, fakta Sannolikhet 1(liten) – 5 (stor) Påverkan 1(liten) – 5 (stor) Drivkrafter Mottrender/Motkrafter Konsekvenser Framtid Informationskällor
  30. 30. Trendbevakning <ul><li>Fördelar </li></ul><ul><ul><li>Svår att kopiera för konkurrenterna </li></ul></ul><ul><ul><li>Skapar försprång </li></ul></ul><ul><ul><li>Ökar den egna kompetensen </li></ul></ul><ul><li>Nackdelar </li></ul><ul><ul><li>Annorlunda beslutsunderlag </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>informationen ofta oväntad eller problematisk </li></ul></ul></ul>Infonaut/wohe/OA03
  31. 31. PAUS Infonaut/wohe/OA03
  32. 32. Omväldskarta Infonaut/wohe/OA03
  33. 33. Omvärldskarta Informationsfokus Tidshorisont Nu Kort sikt Lång sikt Inköpsbeteende Konkurrenter Kundbehov Kundbehov Nya regler Konkurrenter Nya kundbehov Nya produkter Teknik Nya affärsmöjligheter Politik & Lagar Strategisk Operativ/taktisk Makroekonomi
  34. 34. Brainstorming <ul><li>Grupp 4-5 personer </li></ul><ul><ul><li>Utse en gruppledare </li></ul></ul><ul><li>Fråga: </li></ul><ul><ul><li>Vilka faktorer och trender i omvärlden påverkar utvecklingen av e-handeln inom dagligvaruhandeln? </li></ul></ul><ul><li>Tänk på hot och möjligheter </li></ul>Infonaut/wohe/OA03
  35. 35. Brainstorming <ul><li>Varje deltagare skriver ett antal faktorer på post-it-lappar (en faktor per lapp) </li></ul><ul><li>Första person tar en lapp, läser den högt och placerar den på bordet/blädderblock </li></ul><ul><li>Nästa person tar en lapp, läser den högt och placerar den på bordet/blädderblock </li></ul><ul><li>Gör likadant med resten av lapparna, de placeras i relation till varandra </li></ul><ul><li>Hitta rubriker för grupper och skriv dem med en annan färg på en lapp som sätts ovanför respektive grupp. </li></ul><ul><li>Ser över grupperna och diskutera lapparna. Flytta om, ta bort eller skriv nya lappar. </li></ul><ul><li>Diskutera och skriv ner era slutsatser. </li></ul><ul><li>Placera de 5 viktigaste faktorerna på omvärldskartan </li></ul><ul><li>Använd bedömningsskalan som vägledning </li></ul><ul><li>Presentera omvärldskartan </li></ul>Infonaut/wohe/OA03
  36. 36. Omvärldskarta Inverkan på organisationen Mycket liten Mycket stor Mycket stor Mycket Liten Sannolikhet 1 5 1 2 3 5 4 4 3 2 Infonaut/wohe/OA03
  37. 37. Bedömningsskala <ul><li>Inverkan </li></ul><ul><ul><li>5: mycket stor </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Berör hela företaget, affärsidén och långsiktig strategi </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>4: stor </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Berör kärnverksamheten och dess utvecklingsmöjligheter </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>3: medel </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Berör flera affärs- eller verksamhetsområden </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>2: liten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Berör enstaka affärs- eller verksamhetsområden </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>1: mycket liten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Berör enstaka funktioner, grupper eller personer </li></ul></ul></ul><ul><li>Sannolikhet </li></ul><ul><ul><li>5: mycket stor </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>kommer att inträffa, har redan inträffat, vi vet när, var och hur. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>4: stor </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vi tror att sannolikheten är stor att det kommer att inträffa, förutsättningar finns </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>3: medel </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vi tror att sannolikheten är mitt emellan olika alternativa scenarios (50:50). </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>2: liten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vi tror att sannolikheten är liten att det komma att inträffa, men det kan finnas vissa chanser. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>1: mycket liten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vi tror att sannolikheten är mycket liten att det inträffa </li></ul></ul></ul>Infonaut/wohe/OA03

  ×