Schakel stookinstallaties in het activiteitenbesluit

785 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
785
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Schakel stookinstallaties in het activiteitenbesluit

 1. 1. 30-11-2012 Regelgeving voor stookinstallaties sterk in beweging Schakel - Stookinstallaties in het activiteitenbesluit Wim Burgers Kenniscentrum InfoMilInhoud1. Zes veranderingen in regelgeving • Consequenties voor huidige besluiten en tijdsbalk2. Regelgeving 20133. Oefening werkingsfeer2 1
 2. 2. 30-11-2012Zes veranderingen in regelgeving (1 van 6)I. Vereenvoudiging regelgeving o Bems  AB paragraaf 3.2.1 o Bems afgestemd qua begrippen, definities en systematiek van het AB o Bems wordt ingetrokken3Bems?Besluit Emissie-eisen Middelgrote Stookinstallaties  Stookinstallaties in minder complexe inrichtingen  Installaties (<50 MWth) o Stoom- en warmwaterketels ≥ 1 MWn o Gasturbines o Gas- en dieselmotoren Gemeente bevoegd  Emissie-eisen gezag obv BOR o SO2, NOx, stof en CxHy o Emissie-eisen op BBT-niveau o Aanscherping in vergunning IPPC-bedrijven uitzondering4 2
 3. 3. 30-11-2012 2013 2014 2015 2016 2017 >2017 Activiteitenbesluit hoofdstuk 3.2Bems 3e tranche 5 Zes veranderingen in regelgeving (2 van 6) II. Implementatie Ecodesign verordening o Ecodesign verordening emissie-eisen stookinstallaties <0,4 MWth o Uitbreiding werkingsfeer Bems in Activiteitenbesluit; ook ketels 0,4-1 MWn o Intrekken Btk 6 3
 4. 4. 30-11-2012 Btk? Besluit typekeuring  Inrichtingen (en niet-inrichtingen)  Emissie-eisen: NOx  Installaties (<0,9 MWth) o (CV)-ketels o Voorzetbranders o Luchtverhitters  Grondslag o Warenwet 7 2013 2014 2015 2016 2017 >2017Besluit typekeuringKetels <0,4 MW Ecodesign verordeningKetels 0,4-1 MW Activiteitenbesluit hoofdstuk 3.2Bems 3e tranche 8 4
 5. 5. 30-11-2012 Zes veranderingen in regelgeving (3 van 6) III. Opheffen vergunningplicht biomassastook <15 MWth o Uitbreiding werkingsfeer Bems in Activiteitenbesluit; biomassa gestookte ketels 0-1 MWn o Intrekken bijzondere regeling NeR F7 (verbranden schoon rest hout) 9 2013 2014 2015 2016 2017 >2017Besluit typekeuringKetels <0,4 MW Ecodesign verordeningKetels 0,4-1 MWNeR F7Ketels <1MW OvergangsregelingBiomassa Activiteitenbesluit hoofdstuk 3.2Bems 3e tranche 10 5
 6. 6. 30-11-2012Zes veranderingen in regelgeving (4 van 6)IV. Implementatie Industrial Emissions Directive (IED)  IED geïmplementeerd in Activiteitenbesluit (AB) o IPPC-richtlijn, afvalverbrandingsrichtlijn (WID), richtlijn grote stookinstallaties (LCPD), richtlijn titaandioxide en oplosmiddelenrichtlijn  Nationaal beleid o Beperkte mate onderscheid tussen bestaande en nieuwe installaties o Overgangsregelingen RIE niet/beperkt overgenomen o Vereenvoudiging waar mogelijk o Bestaand beleid niet versoepeld o RIE minimum-eis boven BREF  emissie-eis AB in BREF-range  Intrekken Bva  Aanpassing werkingsfeer BeesA11 Bva?Besluit verbranden afvalstoffen  Inrichtingen  Installaties o Afvalverbrandingsinstallaties o Afvalmeeverbrandingsinstallaties o Cementovens  Emissie-eisen o Stof, CxHy, HCl, HF, SO2, NOx, CO, Hg, Cd+Tl, zware metalen, dioxines o IPPC-bedrijven: BBT-afweging  aanscherping in vergunning  Afval o Huishoudelijke afvalstoffen o Bedrijfsafvalstoffen o Gevaarlijke afvalstoffen o “Vuile” biomassa12 6
 7. 7. 30-11-2012 2013 2014 2015 2016 2017 >2017Besluit typekeuringKetels <0,4 MW Ecodesign verordeningKetels 0,4-1 MWNeR F7Ketels <1MW OvergangsregelingBiomassa Activiteitenbesluit hoofdstuk 3.2Bems 3e trancheBva Activiteitenbesluit hoofdstuk 5.2 13 BeesA? Besluit emissie eisen stookinstallatie milieubeheer A Stookinstallaties in complexe inrichtingen  Installaties o Ketels en fornuizen ≥ 0,9 MWth o Gasturbines ≥ 1 MW asvermogen Provincie bevoegd o WKK gas- en dieselmotoren gezag obv BOR  Emissie-eisen o SO2, NOx en stof o IPPC-bedrijven: BBT-afweging  aanscherping in vergunning 14 7
 8. 8. 30-11-2012 2013 2014 2015 2016 2017 >2017Besluit typekeuringKetels <0,4 MW Ecodesign verordeningKetels 0,4-1 MWNeR F7Ketels <1MW OvergangsregelingBiomassa Activiteitenbesluit hoofdstuk 3.2Bems 3e trancheBees A<50 MW Oud+nieuw Niet-standaard brandstoffen ?≥50 MW Nieuw Bestaand: voor 1-1-2013Bva Activiteitenbesluit hoofdstuk 5.2 en 5.1 15 Zes veranderingen in regelgeving (5 van 6) V. Beëindiging NOx-emissiehandel o Intrekken Besluit handel in emissierechten voor NOx o Bems NOx-emissie-eisen van toepassing 16 8
 9. 9. 30-11-2012 NOxEH Besluit handel in emissierechten  NOx-emissiehandel  Stookinstallaties in inrichtingen >20 MWth  Performance Standard Rate o 2010-2013: 40  37 g NOx/GJ o Voldoen door maatregelen of kopen van emissierechten o Bems NOx-emissie-eis is niet van toepassing  Installaties (>1 MWth) o Ketels en procesfornuizen o Zuigermotoren en gasturbines o Ovens en drogers 17 2013 2014 2015 2016 2017 >2017Besluit typekeuringKetels <0,4 MW Ecodesign verordeningKetels 0,4-1 MWNeR F7Ketels <1MW OvergangsregelingBiomassa Activiteitenbesluit hoofdstuk 3.2Bems 3e trancheBees A<50 MW Oud+nieuw Niet-standaard brandstoffen ?≥50 MW Nieuw Bestaand: voor 1-1-2013Bva Activiteitenbesluit hoofdstuk 5.2 en 5.1Besluit NOx-emissiehandel 18 9
 10. 10. 30-11-2012 Zes veranderingen in regelgeving (6 van 6) VI. Nieuwe definitie stookinstallatie Technische eenheid waarin brandstoffen worden geoxideerd ten einde de aldus opgewekte warmte te gebruiken o Keuring en onderhoud verplicht voor alle typen stookinstallatie <50 MWth dus ook luchtverhitters, ovens, thermische naverbranders etc. 19 2013 2014 2015 2016 2017 >2017Besluit typekeuringKetels <0,4 MW Ecodesign verordeningKetels 0,4-1 MWNeR F7Ketels <1MW “Bems”- OvergangsregelingBiomassa eisen voor Activiteitenbesluit hoofdstuk 3.2 installaties van voorBems 3e tranche Emissie-eisen BeesA en BeesB 1-4-2010Bees A<50 MW Oud+nieuw Niet-standaard brandstoffen ?≥50 MW Nieuw Bestaand: voor 1-1-2013Bva Activiteitenbesluit hoofdstuk 5.2 en 5.1Besluit NOx-emissiehandel 20 10
 11. 11. 30-11-2012Regelgeving 2013 (1)1. Activiteitenbesluit hoofdstuk 5.2  Bestaande en nieuwe installaties o Afvalverbrandingsinstallaties o Afvalmeeverbrandingsinstallaties o Cementovens  Emissie-eisen o Minimum eisen op tenminste bovenkant BREF niveau o BBT-afweging nog steeds noodzakelijk (BREF WI en oplegnotitie) o Stof, CxHy, HCl, HF, SO2, NOx, CO, Hg, Cd+Tl, zware metalen, dioxines o Periodieke meting zware metalen, Hg, Cd+Tl en dioxines in enkelvoud o Voor continu gemeten parameters 1 eis (97%-halfuur en daggemiddelde m.u.v. NOx)  Afval o Huishoudelijke afvalstoffen o Bedrijfsafvalstoffen o Gevaarlijke afvalstoffen o “Vuile” biomassa22 11
 12. 12. 30-11-2012Regelgeving 2013 (2)2. Activiteitenbesluit hoofdstuk 5.1  Stookinstallaties ≥50 MWth na 1 jan 2013 o Evt samenstelregel voor installaties >15 MWth o Ketels, thermische olieketels, procesfornuizen, kraakfornuizen, gasturbines, diesel- en gasmotoren o Nvt als rookgassen in contact komen met grondstof/product  Emissie-eisen o Stof, SO2, NOx en CO o Minimum eisen op tenminste bovenkant BREF niveau o BBT-afweging nog steeds noodzakelijk (BREF LCP en oplegnotitie)  Brandstoffen o Vast, vloeibaar en gasvormig o Biomassa23Regelgeving 2013 (3)3. Activiteitenbesluit hoofdstuk 3.2.1  Stookinstallaties <50 MWth o Bestaand en nieuw (na 1 april 2010 – ook voor voormalig BeesA) o Ongeacht type inrichting o Keuring voor alle typen stookinstallaties  Brandstoffen o Standaard brandstoffen: Afval? nuttige - aardgas, propaangas, butaangas en biogas toepassing  - stookolie en gasolie rendement >80% - houtpellets en biomassa (<15 MWth) o Andere brandstoffen leiden tot vergunningplicht en heel paragraaf 3.2.1 is niet van toepassing Emissie-eisen en voorschriften voor keuring en onderhoud dan altijd in vergunning24 12
 13. 13. 30-11-2012Regelgeving 2013 (3)3. Activiteitenbesluit hoofdstuk 3.2.1  Emissie-eisen o Stof, SO2, NOx en CxHy o Overgangsregeling tot 1-1-2017 Bees A of B o Alle ketels >0,4 MWn o Biomassa gestookte ketels <0,4 MWn o Gas- en dieselmotoren en gasturbines o Geen eisen voor ovens, procesfornuizen en thermische olie ketels Eisen in vergunning of maatwerk; geldt ook voor oud BeesA-installaties, waarin standaard brandstoffen worden gestookt!25Regelgeving 2013 (5)4. BeesA tot 1-1-2016  Stookinstallaties ≥50 MWth voor 1 jan 2013 o Ketels, thermische olieketels, procesfornuizen, WKK gas- en dieselmotoren en gasturbine(-installaties) o Nvt als rookgassen in contact komen met grondstof/product  Stookinstallaties <50 MWth o Niet–standaard brandstoffen (emissie-eisen en keuring en onderhoud) o Overgangsregeling AB 3.2.1 voor installaties voor 1 april 2010  Brandstoffen o Vast, vloeibaar en gasvormig o Biomassa  Emissie-eisen o Stof, SO2 en NOx26 13
 14. 14. 30-11-2012Regelgeving 2013 (6)5. Besluit Handel in emissierechten (voor NOx tot 1-1-2014)  Geen veranderingen in werkingsfeer  Paragraaf 3.2.1 niet van toepassing2728 14
 15. 15. 30-11-2012 Regelgeving Keurings- Stookinstallatie 2013 Emissie-eis regime Vergunning Vergunning vergunning Maatwerk AB 3.2.1 AB 3.2.1 AB 3.2.1 Installatie- Bouw- Brandstof MWth BG AB 5.2 AB 5.1 AB 5.2 AB 5.1 BeesA BeesA BeesA BeesB type jaar Gasturbine 1996 Aardgas 65 prov X X X Fornuis 2003 Gasolie 25 gem X X X Ketel 2012 Biogas 12 prov X X X Pyrolyse-olie Dieselmotor 2008 15 gem X X X (A-hout) Ketel 2002 B-hout 65 prov X X XWKK-Gasmotor 1995 Biogas 5 gem X X X Ketel 2013 Kolen 1200 prov X X XLuchtverhitter Aardgas 0.1 gem X ? X Oven Aardgas 0.7 gem X X X Fornuis 2003 Procesgas 35 prov X X X Oefening 15 min 29 15

×