Schakel Afvalwater George Stobbelaar Monique van der Straaten 24 januari 2012, Utrecht
Programma <ul><li>10:00 Opening en welkomstwoord </li></ul><ul><li>10:05 Herziening waterregelgeving in grote lijnen </li>...
Historie  regelgeving  lozingen
Fundamentele wijzigingen <ul><ul><li>Aanpassingen Wm en Wvo </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wet gemeentelijke watertaken </...
Gemeentelijke zorgplichten <ul><ul><li>Zorgplicht stedelijk afvalwater </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wet milieubeheer </l...
Voorkeursvolgorde voor verwijdering van afvalwater <ul><ul><li>Verankerd in artikel 10.29a Wm </li></ul></ul><ul><ul><li>V...
Drie-eenheid aan besluiten <ul><ul><li>Activiteitenbesluit voor inrichtingen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Na 1-7-2012 in...
De Waterwet 22-12-2009 <ul><li>Wvo wordt ingetrokken </li></ul><ul><li>Eenduidige afbakening tussen Waterwet en Wm </li><...
Overgangsregelingen (22-12-2009) <ul><li>Koepelafspraken:  </li></ul><ul><ul><li>Wederzijdse begeleiding/ondersteuning </...
Historie wetgeving mbt indirecte lozingen
Systematiek  algemene regels  lozingen
Systematiek lozingen
Lozingsverboden <ul><ul><li>Oppervlaktewater </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Waterwet > waterbeheerder </li></ul></ul></ul...
Onderscheidelijke lozingseisen <ul><ul><li>Vuilwaterriool: biologisch afbreekbaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Overige rout...
Hoe zijn de lozingen geregeld? <ul><ul><li>Onderdeel van de activiteit </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>niet explici...
Zorgplicht vuilwaterriool <ul><ul><li>Algemene invulling zorgplicht: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zuurgraad: 6,5 < pH <1...
Zorgplicht overige lozingsroutes <ul><ul><li>Geen onnodige verontreiniging </li></ul></ul><ul><ul><li>Afstromende hemelw...
Activiteitenbesluit Tweede tranche
Structuur Activiteitenbesluit Activiteitenregeling (maatregelen) Activiteitenbesluit (doelvoorschriften) Wet milieubeheer ...
IPPC-inrichtingen, type A, B en C-inrichtingen (1) <ul><li>IPPC-inrichtingen : </li></ul><ul><li>Altijd omgevingsvergunnin...
IPPC-inrichtingen, type A, B en C-inrichtingen (2) <ul><li>Type B : </li></ul><ul><li>Geen omgevingsvergunning voor milie...
Hoofdstukken van het Activiteitenbesluit <ul><li>Hfst. 1: begripsbepalingen, reikwijdte, melding en procedurele bepalingen...
Reikwijdtebepaling: art. 1.4 Activiteitenbesluit <ul><li>Welke voorschriften gelden voor type A, B en C inrichtingen? </li...
Artikel 1.6: lozingen Waterwet <ul><ul><ul><li>Lozingsverbod Waterwet opgeheven voor:  </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><...
Tweede tranche: uitbreiding activiteiten <ul><ul><li>Met ingang van 1 januari 2011: </li></ul></ul><ul><ul><li>Op- oversla...
Op- en overslag van goederen: § 3.3.6 <ul><ul><li>Voorheen in hoofdstuk 4 </li></ul></ul><ul><ul><li>Betreft allerlei goe...
Op- en overslag: aard goederen <ul><li>Inerte goederen </li></ul><ul><li>Waarvoor geen bodembeschermende voorziening is ve...
Op- en overslag van goederen <ul><li>Artikel 3.31 AB </li></ul><ul><li>Toepassingsgebied paragraaf </li></ul><ul><li>Artik...
In orde of niet?
 
Afstand schip - wal
Inerte goederen <ul><li>Artikel 3.33 AB: </li></ul><ul><li>Van toepassing op type B en type C </li></ul><ul><li>Alle lozin...
Goederen anders dan inert <ul><li>Artikel 3.34 AB </li></ul><ul><li>Van toepassing op type B </li></ul><ul><li>Voor type C...
Toepassingsgebied <ul><li>Type B </li></ul><ul><li>Inerte goederen </li></ul><ul><li>Niet inerte goederen, voor zover niet...
Ja (voor N)   Ja - tenzij elders in besluit   overig Ja (voor N)   Ja   Composteren groenafval niet-inert     Ja   Inert ...
 
 
Situatie 1 <ul><li>Opslag van grind </li></ul><ul><li>Lozing in vuilwaterriool </li></ul><ul><li>Type B-bedrijf </li></ul>...
Situatie 2 <ul><li>Opslag van verzinkte goederen </li></ul><ul><li>Afstroming naar het oppervlaktewater (aangewezen) </li...
Situatie 3 <ul><li>Opslag van verzinkte goederen </li></ul><ul><li>Afstroming naar het oppervlaktewater (niet aangewezen)...
Situatie 4 <ul><li>Opslag van afgedankte oliedrukkabels </li></ul><ul><li>Afstromend water gaat naar vuilwaterriool </li>...
Situatie 5 <ul><li>Opslag van afgedankte oliedrukkabels </li></ul><ul><li>Afstromend water gaat naar oppervlaktewater (aa...
Handhaven Activiteitenbesluit
Voorbereiding op kantoor <ul><li>Type bedrijf (A,B of C?) </li></ul><ul><li>Welke AB voorschriften gelden voor lozingen? <...
Rioleringstekening <ul><li>Noodzakelijk voor beoordeling van de situatie </li></ul><ul><li>Bedrijf moet weten waar elke pu...
V U I L W A T E R R I O O L Hemelwaterriool Vuilwaterriool Bedrijfshal Kantine Vetafscheider Parkeerplaats wc Tankplaats W...
Hemelwaterriool, oppervlaktewater en bodem? <ul><li>Stel de volgende vragen: </li></ul><ul><li>Situering van de riolen? Ve...
Hemelwaterriool, opp. water en bodem <ul><li>Verkeerde aansluitingen? </li></ul>Hemelwaterriool? Foute aansluitingen, vo...
Hemelwaterriool, opp.water en bodem? <ul><li>Parkeerterrein en hemelwaterriool </li></ul>Een lekkende container, waar komt...
Casus handhaven op zorgplicht <ul><ul><li>RvS uitspraak: 201012817/1/M1 CARU containers Rotterdam </li></ul></ul><ul><ul><...
Vuilwaterriool? <ul><li>Stel de volgende vragen: </li></ul><ul><li>Juiste afvalwaterstromen op vuilwaterriool? </li></ul><...
Vuilwaterriool? <ul><li>Water wasstraat (art. 3.25) </li></ul>wasplaats met bodembeschermende voorziening
Wat is de vetlaagdikte? Goed gedimensioneerd? Corrosie ? Activiteit: Bereiding van voedingsmiddelen Controle vetafscheide...
<ul><li>Activiteit: Metaalbewerking (art. 4.70 – 4.74) </li></ul><ul><li>Voldoen aan gedragsvoorschriften regeling </li></...
<ul><li>Activiteit: Zeefdruk (art. 4.91, 4.92) </li></ul><ul><li>Voldoen aan preventie </li></ul>Preventie afvalwater: -p...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentatie schakel 24 1-2012

1,000 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,000
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
210
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Met het Activiteitenbesluit is de regulering van afvalwaterlozingen samengebracht met de regulering van de andere milieuaspecten . Het Activiteitenbesluit is dan ook een AMvB gebaseerd op de Wet milieubeheer en Waterwet.
 • In het activiteitenbesluit worden bedrijven ingedeeld in drie verschillende type inrichtingen, te weten type A, B of C. De type indeling van een inrichting bepaalt het vervolgtraject in geval sprake is van het oprichten, wijzigen of veranderen van de inrichting. Voor type-B-bedrijven geldt dat zij niet (meer) vergunningplichtig zijn, maar wel meldingsplichtig. Het gaat om de bedrijven die onder de oude milieubesluiten vielen en niet type A zijn. De type-B-bedrijven moeten zich elektronisch melden bij de gemeente vanaf 1 januari 2008 kan dat via de zogenaamde melding door middel van de Activiteiten Internet Module. Bovendien zijn alle hoofdstukken uit het Activiteitenbesluit voor hen van toepassing. Voorbeelden: de metaal-elektrobranche, tandheelkundige laboratoria, zeefdrukkerijen, garagebedrijven, bijna alle horeca en grote kantoren. IPPC-inrichtingen De IPPC-richtlijn verplicht de lidstaten van de EU om grote milieuvervuilende bedrijven te reguleren door middel van een omgevingsvergunningvergunning voor milieu. Van belang bij deze IPPC bedrijven is dat het activiteitenbesluit in zijn geheel NIET van toepassing is op deze inrichtingen. Inrichting type C De type-C-bedrijven blijven wel vergunningplichtig. Het zijn inrichtingen die (vooralsnog) niet volledig onder het Activiteitenbesluit kunnen vallen. Voor dergelijke inrichtingen geldt overigens wel dat het Activiteitenbesluit gedeeltelijk van toepassing kan zijn naast de omgevingsvergunning, het Besluit landbouw milieubeheer, het Besluit glastuinbouw of Besluit mestbassins milieubeheer. In artikel 1.4 van het Activiteitenbesluit worden de mogelijk van toepassing zijnde onderdelen uit het Activiteitenbesluit genoemd. Voorbeelden: een propaantank bij een landbouwbedrijf, rioolwaterzuiveringsinstallatie met slibvergistingsinstallatie, autodemontagebedrijf waar ook vrachtwagens gedemonteerd worden.
 • Type B Voor type-B-bedrijven geldt dat zij niet (meer) vergunningplichtig zijn, maar wel meldingsplichtig. Het gaat om de bedrijven die onder de oude milieubesluiten vielen en niet type A zijn. De type-B-bedrijven moeten zich elektronisch melden bij de gemeente vanaf 1 januari 2008 kan dat via de zogenaamde melding door middel van de Activiteiten Internet Module. Bovendien zijn alle hoofdstukken uit het Activiteitenbesluit voor hen van toepassing. Voorbeelden: de metaal-elektrobranche, tandheelkundige laboratoria, zeefdrukkerijen, garagebedrijven, bijna alle horeca en grote kantoren. Type A Bedrijven waarvan de activiteiten weinig (negatieve) invloed hebben op het milieu, vallen onder het ‘lichte regime’. Nieuw is dat deze bedrijven zich bij vestiging of wijziging niet hoeven te melden bij de gemeente. De schriftelijke meldingsplicht is per 1 januari 2008 komen te vervallen. Een deel van het Activiteitenbesluit geldt wel voor deze bedrijven, evenals de zorgplichtartikelen uit hoofdstuk 1. Voorbeelden van Type-A-bedrijven zijn: kleine kantoren, banken, zorginstellingen en scholen.
 • Het AB is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken.
 • De voorschriften die gelden voor de verschillende type inrichtingen die onder het AB vallen staan genoemd in art. 1.4 AB. Volgens artikel 1.4, eerste lid, gelden voor een inrichting type A voorschriften uit het AB en de bijbehorende regeling met uitzondering van Afdeling 1.2. deze afdeling gaat over de melding. Volgens artikel 1.4, tweede lid, gelden voor een inrichting type B voorschriften uit het AB en de bijbehorende regeling. Volgens artikel 1.4, derde lid, gelden voor een inrichting type C de regels gesteld bij of krachtens: Hoofdstuk 3 artikel 4.6 voor zover het het opslaan van ten hoogste 3.000 liter gasolie, smeerolie en afgewerkte olie bij een inrichting als bedoeld in artikel 3.17, betreft; paragraaf 4.8.2, voor zover het gaat om een inrichting waar gelegenheid wordt geboden voor het afmeren van pleziervaartuigen die gewoonlijk wordt aangedaan door zeegaande pleziervaartuigen; Hoofdstuk 1, afdelingen 2.1 tot en met 2.4 en 2.10 en hoofdstuk 6, voorzover deze betrekking hebben op d e activiteiten of deelactiviteiten van de inrichting bedoeld in de onderdelen a tot en met c
 • Deze paragraaf stelt voorschriften voor de op- en overslag van allerlei goederen. Het gaat hier meestal om bulk- en stuksgoederen, waarbij de belangrijkste milieuproblemen stuiven, morsen, afstromen en uitlogen zijn. Afvalstoffen zijn niet uitgezonderd van deze paragraaf; als inerte goederen tevens afvalstoffen zijn is deze paragraaf gewoon van toepas-sing.
 • Deze paragraaf stelt voorschriften voor de op- en overslag van allerlei goederen. Het gaat hier meestal om bulk- en stuksgoederen, waarbij de belangrijkste milieuproblemen stuiven, morsen, afstromen en uitlogen zijn. Afvalstoffen zijn niet uitgezonderd van deze paragraaf; als inerte goederen tevens afvalstoffen zijn is deze paragraaf gewoon van toepas-sing.
 • Voor inerte goederen heeft deze paragraaf een brede werkingssfeer. Voor alle inrichtingen (type A, B en C) regelt deze paragraaf de op- en overslag van inerte goederen. Het aantal voorschriften in deze paragraaf dat van toepassing is op op- en overslag van inerte goederen is zeer beperkt. Het gaat dan alleen om de volgende artikelen:– Artikel 3.32: vangnetbepaling om verspreiding van goederen tegen te gaan;– Artikel 3.33: lozing van afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen. Voor inrichtingen type B heeft deze paragraaf een vangnetfunctie. Dat wil zeggen dat in deze paragraaf de voorschriften staan voor op- en overslag van goederen die niet al in andere paragrafen geregeld zijn. Goederen die niet inert zijn en niet in een van deze paragrafen vallen zijn vooral bodembedreigende stoffen die geen gevaarlijke stoffen zijn. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om autowrakken die gevaarlijke stoffen of voorwerpen bevatten, beschadigde apparaten waaruit vloeistoffen kunnen lekken, goederen die kunnen uitlogen en licht verontreinigde grond en baggerspecie. Voor deze goederen kunnen alle bepalingen in de paragraaf van toepassing zijn. Bij inrichtingen type C is deze paragraaf alleen van toepassing in twee bijzondere situaties. Ten eerste geldt dat als er sprake is van een autodemontagebedrijf, een zuiveringtechnisch werk of een gemeentelijk inzamelpunt voor afval-stoffen, dat de werkingssfeer van de paragraaf hetzelfde is als voor een inrichting type B, dus ook dan is het een vangnet dat van toepassing is als de andere paragrafen niet van toepassing (zouden) zijn. De reden hiervoor is dat dit soort inrichtingen voor het grootste deel via hoofdstuk 3 geregeld wordt en in die gevallen ook «overige» op- en overslag volledig onder deze paragraaf kan vallen. Ten tweede geldt dat het lozen in een aangewezen oppervlaktewaterli-chaam ten gevolge van het op- en overslaan van alle goederen die niet inert zijn, onder deze paragraaf geregeld is. Het gaat in dat geval om meer goederen dan voor een inrichting type B of een autodemontagebedrijf, een zuiveringtechnisch werk, of gemeentelijk inzamelpunt geregeld zijn; in principe valt bijvoorbeeld ook overslag van goederen die bodembe-dreigend of gevaarlijk zijn dan onder de paragraaf. Gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen worden overigens in de regel niet onverpakt in de buiten-lucht op- en overgeslagen. Als dit toch gebeurt zijn maatregelen nodig om contact met hemelwater te voorkomen. In dat geval geldt deze paragraaf op grond van de Wtw, en wordt alleen de lozing geregeld. Voor de andere aspecten blijft de omgevingsvergunning milieu of het Besluit landbouw het toetsingskader. De enige artikelen die in dat geval gelden zijn artikel 3.32 en artikel 3.34 en indien er sprake is van een stuifgevoelige goederen die in het oppervlaktewater kunnen raken artikel 3.37.
 • Voor inerte goederen heeft deze paragraaf een brede werkingssfeer. Voor alle inrichtingen (type A, B en C) regelt deze paragraaf de op- en overslag van inerte goederen. Het aantal voorschriften in deze paragraaf dat van toepassing is op op- en overslag van inerte goederen is zeer beperkt. Het gaat dan alleen om de volgende artikelen:– Artikel 3.32: vangnetbepaling om verspreiding van goederen tegen te gaan;– Artikel 3.33: lozing van afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen. Voor inrichtingen type B heeft deze paragraaf een vangnetfunctie. Dat wil zeggen dat in deze paragraaf de voorschriften staan voor op- en overslag van goederen die niet al in andere paragrafen geregeld zijn. Goederen die niet inert zijn en niet in een van deze paragrafen vallen zijn vooral bodembedreigende stoffen die geen gevaarlijke stoffen zijn. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om autowrakken die gevaarlijke stoffen of voorwerpen bevatten, beschadigde apparaten waaruit vloeistoffen kunnen lekken, goederen die kunnen uitlogen en licht verontreinigde grond en baggerspecie. Voor deze goederen kunnen alle bepalingen in de paragraaf van toepassing zijn. Bij inrichtingen type C is deze paragraaf alleen van toepassing in twee bijzondere situaties. Ten eerste geldt dat als er sprake is van een autodemontagebedrijf, een zuiveringtechnisch werk of een gemeentelijk inzamelpunt voor afval-stoffen, dat de werkingssfeer van de paragraaf hetzelfde is als voor een inrichting type B, dus ook dan is het een vangnet dat van toepassing is als de andere paragrafen niet van toepassing (zouden) zijn. De reden hiervoor is dat dit soort inrichtingen voor het grootste deel via hoofdstuk 3 geregeld wordt en in die gevallen ook «overige» op- en overslag volledig onder deze paragraaf kan vallen. Ten tweede geldt dat het lozen in een aangewezen oppervlaktewaterli-chaam ten gevolge van het op- en overslaan van alle goederen die niet inert zijn, onder deze paragraaf geregeld is. Het gaat in dat geval om meer goederen dan voor een inrichting type B of een autodemontagebedrijf, een zuiveringtechnisch werk, of gemeentelijk inzamelpunt geregeld zijn; in principe valt bijvoorbeeld ook overslag van goederen die bodembe-dreigend of gevaarlijk zijn dan onder de paragraaf. Gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen worden overigens in de regel niet onverpakt in de buiten-lucht op- en overgeslagen. Als dit toch gebeurt zijn maatregelen nodig om contact met hemelwater te voorkomen. In dat geval geldt deze paragraaf op grond van de Wtw, en wordt alleen de lozing geregeld. Voor de andere aspecten blijft de omgevingsvergunning milieu of het Besluit landbouw het toetsingskader. De enige artikelen die in dat geval gelden zijn artikel 3.32 en artikel 3.34 en indien er sprake is van een stuifgevoelige goederen die in het oppervlaktewater kunnen raken artikel 3.37.
 • Presentatie schakel 24 1-2012

  1. 1. Schakel Afvalwater George Stobbelaar Monique van der Straaten 24 januari 2012, Utrecht
  2. 2. Programma <ul><li>10:00 Opening en welkomstwoord </li></ul><ul><li>10:05 Herziening waterregelgeving in grote lijnen </li></ul><ul><li>10:45 Tweede tranche Activiteitenbesluit </li></ul><ul><li>11:15 Koffie/thee </li></ul><ul><li>11:45 Vervolg Tweede tranche Activiteitenbesluit </li></ul><ul><li>12:30 Lunch </li></ul><ul><li>13:15 Handhaving lozingen </li></ul><ul><li>13:45 Besluit lozen buiten inrichtingen </li></ul><ul><li>14:45 Koffie/thee </li></ul><ul><li>15:15 Vervolg Blbi </li></ul><ul><li>15:45 Toekomstige ontwikkelingen </li></ul><ul><li>16:00 Afsluiting </li></ul>
  3. 3. Historie regelgeving lozingen
  4. 4. Fundamentele wijzigingen <ul><ul><li>Aanpassingen Wm en Wvo </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wet gemeentelijke watertaken </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Gemeentelijke zorgplichten </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>(Nieuwe) algemene regels </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Activiteitenbesluit </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Besluit lozing afvalwater huishoudens </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Besluit lozen buiten inrichtingen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Komst Waterwet </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eenduidige afbakening </li></ul></ul></ul>
  5. 5. Gemeentelijke zorgplichten <ul><ul><li>Zorgplicht stedelijk afvalwater </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wet milieubeheer </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Implementatie Richtlijn Stedelijk afvalwater </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Huishoudelijk afvalwater en soortgelijk naar RWZI </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Zorgplicht hemelwater en grondwater </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Waterwet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Primair bij lozer: terugbrengen in milieu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Secundair de gemeente: bijvoorbeeld aanleg hemelwaterstelsel </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verordeningmogelijkheid voor gemeenten </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Gemeentelijk beleid ligt in Gemeentelijk rioleringspan (GRP) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Afgestemd met waterbeheerder </li></ul></ul></ul>
  6. 6. Voorkeursvolgorde voor verwijdering van afvalwater <ul><ul><li>Verankerd in artikel 10.29a Wm </li></ul></ul><ul><ul><li>Vuilwaterriool is voor huishoudelijk afvalwater en soortgelijk </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gaat naar RWZI </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Biologisch afbreekbaar </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Schoon water direct in het milieu: bodem of oppervlaktewater </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Afstromend hemelwater </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Grondwater </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Koelwater </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Etc. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Veel algemeen geregeld </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Bedrijfsafvalwater </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eerste verantwoordelijkheid bij bedrijf </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Geen gemeentelijke zorgplicht </li></ul></ul></ul>
  7. 7. Drie-eenheid aan besluiten <ul><ul><li>Activiteitenbesluit voor inrichtingen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Na 1-7-2012 inclusief agrarische landerijen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Besluit lozing afvalwater huishoudens </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Uitsluitend voor particuliere huishoudens </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(bijna) alle lozingen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Besluit lozen buiten inrichtingen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>De rest </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Besluiten sluiten naadloos op elkaar aan </li></ul></ul><ul><ul><li>Aantal zelfde activiteiten in Activiteitenbesluit en Besluit lozen buiten inrichtingen: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hemelwater </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bronneringen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lozen bij bodemsaneringen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Inhoudelijk identiek geregeld </li></ul></ul></ul>
  8. 8. De Waterwet 22-12-2009 <ul><li>Wvo wordt ingetrokken </li></ul><ul><li>Eenduidige afbakening tussen Waterwet en Wm </li></ul><ul><ul><li>Geen uitzonderingen </li></ul></ul>
  9. 9. Overgangsregelingen (22-12-2009) <ul><li>Koepelafspraken: </li></ul><ul><ul><li>Wederzijdse begeleiding/ondersteuning </li></ul></ul><ul><ul><li>Optreden als één overheid </li></ul></ul><ul><li>Wvo-vergunning is onderdeel Wm-vergunning </li></ul><ul><ul><li>Buiten inrichting: Besluit lozen buiten inrichtingen </li></ul></ul><ul><li>Activiteitenbesluit : taak Waterbeheerder naar Wm-bevoegd gezag </li></ul><ul><ul><li>Verhuizing en overdracht van dossier </li></ul></ul><ul><ul><li>Samenwerking organiseren </li></ul></ul><ul><li>Besluit Glastuinbouw : Wvo-voorschriften worden Wm </li></ul><ul><ul><li>Twee delen Wm-lozingsvoorschriften in één besluit </li></ul></ul><ul><ul><li>Wordt Activiteitenbesluit per 1-7-2012, samen met overige agrarische activiteiten </li></ul></ul>
  10. 10. Historie wetgeving mbt indirecte lozingen
  11. 11. Systematiek algemene regels lozingen
  12. 12. Systematiek lozingen
  13. 13. Lozingsverboden <ul><ul><li>Oppervlaktewater </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Waterwet > waterbeheerder </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vergunningplicht, tenzij opgeheven met een besluit </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Lozen op of in de bodem of schoonwaterstelsel </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Artikel 2.2 Activiteitenbesluit en Besluit lozen buiten inrichtingen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Opheffen met maatwerkvoorschrift </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Afvoer per as is geen lozen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>afvalstoffenwetgeving </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bijvoorbeeld tankwagens afvalwater naar RWZI </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>> 50 ton per dag: vergunningplicht (Wabo) </li></ul></ul></ul></ul>
  14. 14. Onderscheidelijke lozingseisen <ul><ul><li>Vuilwaterriool: biologisch afbreekbaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Overige routes: schoon! </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Schoonwaterriool </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bodem </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oppervlaktewater </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Aangewezen wateren: lijst in Activiteitenregeling </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Grotere wateren </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Rest: kleine, gevoelige wateren </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Strengere eisen </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Mogelijkheid tot maatwerk </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Vergunningplicht </li></ul></ul></ul></ul></ul>
  15. 15. Hoe zijn de lozingen geregeld? <ul><ul><li>Onderdeel van de activiteit </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>niet expliciet geregeld > zorgplicht </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Integraal: afgestemd met bodem NRB </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Bodembedreigend = bedreigend voor oppervlaktewater </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Alle lozingen benoemen is ondoenlijk </li></ul></ul><ul><ul><li>Alleen eisen als iets te verwachten is </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Bijv. olie in afstromend hemelwater tankstation </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Nauwelijks grenswaarden: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Apparatuur moet goed werken: bijv. olieafscheider </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Metaalbewerking: éénmalig </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Geen meetverplichtingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Niet geregeld > zorgplicht </li></ul></ul><ul><ul><li>Kwaadwillende lozer? </li></ul></ul>
  16. 16. Zorgplicht vuilwaterriool <ul><ul><li>Algemene invulling zorgplicht: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zuurgraad: 6,5 < pH <10 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Temperatuur: < 30 0 C </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sulfaat < 300 mg/l </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Onopgeloste stoffen: < 300 mg/l </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Geen explosiegevaar of stank </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Debiet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alles wat niet uitputtend is geregeld </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Bijv. niet genoemde stoffen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Maar, let op de hoeveelheid! </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Flesje cola! </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Basis voor maatwerkvoorschrift </li></ul></ul>
  17. 17. Zorgplicht overige lozingsroutes <ul><ul><li>Geen onnodige verontreiniging </li></ul></ul><ul><ul><li>Afstromende hemelwater </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vanaf bodembeschermde voorziening </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>bedrijfsafvalwater > vuilwateriool of zuivering </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Juiste aansluitingen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Regelmatig straatje vegen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Geen uitlogende materialen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Geen activiteiten of opslag buiten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Casus uitspraak RvS </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Gemeenschappelijk belang met waterbeheerder </li></ul></ul>
  18. 18. Activiteitenbesluit Tweede tranche
  19. 19. Structuur Activiteitenbesluit Activiteitenregeling (maatregelen) Activiteitenbesluit (doelvoorschriften) Wet milieubeheer Waterwet
  20. 20. IPPC-inrichtingen, type A, B en C-inrichtingen (1) <ul><li>IPPC-inrichtingen : </li></ul><ul><li>Altijd omgevingsvergunning voor milieu </li></ul><ul><li>Het Activiteitenbesluit is in zijn geheel niet van toepassing </li></ul><ul><li>Type C: </li></ul><ul><li>Omgevingsvergunning voor milieu of ander besluit van toepassing (bijv. Besluit landbouw: artikel 1.2 AB) </li></ul><ul><li>Mogelijk algemene regels uit Activiteitenbesluit van toepassing </li></ul><ul><li>Voor deze activiteiten geldt meldingsplicht: artikel 1.4 AB </li></ul>
  21. 21. IPPC-inrichtingen, type A, B en C-inrichtingen (2) <ul><li>Type B : </li></ul><ul><li>Geen omgevingsvergunning voor milieu: artikel 1.2 AB </li></ul><ul><li>Wel een melding: artikel 1.4 lid 2 AB </li></ul><ul><li>- Voor alle activiteiten gelden voorschriften uit Activiteitenbesluit </li></ul><ul><li>Bijv. horeca-bedrijf, garage </li></ul><ul><li>Type A : </li></ul><ul><li>- Geen omgevingsvergunning voor milieu: artikel 1.2 AB </li></ul><ul><li>- Geen melding: artikel 1.4 lid 1 AB </li></ul><ul><li>- B&W is bevoegd gezag </li></ul><ul><li>Inrichtingen met beperkte milieurelevantie </li></ul><ul><li>- Bijv. reisbureau, kledingzaak </li></ul>
  22. 22. Hoofdstukken van het Activiteitenbesluit <ul><li>Hfst. 1: begripsbepalingen, reikwijdte, melding en procedurele bepalingen </li></ul><ul><li>Hfst. 2: algemene regels voor alle activiteiten </li></ul><ul><li>Hfst. 3: activiteiten, tevens voor type C inrichtingen </li></ul><ul><li>Hfst. 4: activiteiten, alleen voor type B inrichtingen </li></ul><ul><li>Hfst. 5: wijziging van andere AMvB’s </li></ul><ul><li>Hfst. 6: overgangs- en slotbepalingen </li></ul>
  23. 23. Reikwijdtebepaling: art. 1.4 Activiteitenbesluit <ul><li>Welke voorschriften gelden voor type A, B en C inrichtingen? </li></ul><ul><li>Type A (art. 1.4 lid 1 AB): </li></ul><ul><ul><li>Voorschriften uit Activiteitenbesluit en -regeling </li></ul></ul><ul><ul><li>Melding (afd. 1.2 AB) niet van toepassing </li></ul></ul><ul><li>Type B (art. 1.4 lid 2 AB): </li></ul><ul><ul><li>Voorschriften uit Activiteitenbesluit en -regeling </li></ul></ul><ul><li>Type C (art. 1.4 lid 3 AB): </li></ul><ul><ul><li>M.n. voorschriften uit hoofdstuk 3 Activiteitenbesluit </li></ul></ul>
  24. 24. Artikel 1.6: lozingen Waterwet <ul><ul><ul><li>Lozingsverbod Waterwet opgeheven voor: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Type A en type B voor geregelde directe lozingen in hoofdstuk 3 en 4 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Type C voor geregelde directe lozingen in hoofdstuk 3 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Niet geregeld  Watervergunning </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Activiteitenbesluit is niet van toepassing op: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Brengen van bouwstoffen, baggerspecie in oppervlaktewater </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Directe lozingen geregeld met het Besluit bodemkwaliteit </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Directe lozingen als gevolg van agrarische activiteiten of daarmee samenhangend (LOTV) </li></ul></ul></ul></ul>
  25. 25. Tweede tranche: uitbreiding activiteiten <ul><ul><li>Met ingang van 1 januari 2011: </li></ul></ul><ul><ul><li>Op- overslag goederen: § 3.3.6 </li></ul></ul><ul><ul><li>Demonteren van autowrakken: § 3.3.7 </li></ul></ul><ul><ul><li>Behandeling van stedelijk afvalwater: § 3.1.4a </li></ul></ul><ul><ul><li>Diverse andere activiteiten (voor lozingen minder relevant) </li></ul></ul>
  26. 26. Op- en overslag van goederen: § 3.3.6 <ul><ul><li>Voorheen in hoofdstuk 4 </li></ul></ul><ul><ul><li>Betreft allerlei goederen </li></ul></ul><ul><ul><li>Morsen, afstromen, uitlogen </li></ul></ul><ul><ul><li>Voor lozingen complex </li></ul></ul><ul><ul><li>Wanneer van toepassing? </li></ul></ul>
  27. 27. Op- en overslag: aard goederen <ul><li>Inerte goederen </li></ul><ul><li>Waarvoor geen bodembeschermende voorziening is vereist </li></ul><ul><li>Waaruit geen vloeibare bodembedreigende stoffen kunnen lekken </li></ul><ul><li>Niet kunnen uitlogen </li></ul><ul><li> In MR lijst van goederen (niet limitatief!) </li></ul><ul><li>Niet-inerte goederen </li></ul><ul><li>Overig bodembedreigend </li></ul>
  28. 28. Op- en overslag van goederen <ul><li>Artikel 3.31 AB </li></ul><ul><li>Toepassingsgebied paragraaf </li></ul><ul><li>Artikel 3.32 AB + artikelen 3.40 en 3.41 AR </li></ul><ul><li>- Zorgplicht, vangnetartikel </li></ul><ul><li>Artikel 3.33 AB </li></ul><ul><li>Afvalwater in contact geweest met inerte goederen </li></ul><ul><li>Artikel 3.34 AB </li></ul><ul><li>- Afvalwater in contact geweest met goederen anders dan inert </li></ul>
  29. 29. In orde of niet?
  30. 31. Afstand schip - wal
  31. 32. Inerte goederen <ul><li>Artikel 3.33 AB: </li></ul><ul><li>Van toepassing op type B en type C </li></ul><ul><li>Alle lozingsroutes </li></ul><ul><li>Hergebruik afvalwater </li></ul><ul><li>300 mg/l onopgeloste bestanddelen </li></ul><ul><li>Voorkeur: lozen in oppervlaktewater </li></ul><ul><li>Maatwerk mogelijk </li></ul><ul><li>Artikel 3.39 AR: </li></ul><ul><li>Niet uitputtende lijst met inerte goederen </li></ul>
  32. 33. Goederen anders dan inert <ul><li>Artikel 3.34 AB </li></ul><ul><li>Van toepassing op type B </li></ul><ul><li>Voor type C specifiek aangewezen situaties* </li></ul><ul><ul><li>Niet lekkend  lozen in oppervlaktewater (niet bijzonder) en vuilwaterriool onder voorwaarden toegestaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Lekkend  lozen in vuilwaterriool toegestaan onder voorwaarden </li></ul></ul><ul><ul><li>Hergebruik afvalwater </li></ul></ul><ul><ul><li>Artikel 3.44 AR </li></ul></ul><ul><ul><li>Niet uitputtende lijst met goederen waaruit bodembedreigende vloeistoffen </li></ul></ul><ul><ul><li>Kunnen lekken </li></ul></ul>
  33. 34. Toepassingsgebied <ul><li>Type B </li></ul><ul><li>Inerte goederen </li></ul><ul><li>Niet inerte goederen, voor zover niet in andere paragrafen geregeld </li></ul><ul><li>Type C: </li></ul><ul><li>Inerte goederen </li></ul><ul><li>Niet inerte goederen bij autodemontage, zuiveringstechnisch werk, milieustraat, voor zover niet in andere paragrafen geregeld </li></ul><ul><li>Niet inerte goederen vwb lozingen in oppervlaktewater (niet bijzonder) </li></ul>
  34. 35. Ja (voor N)   Ja - tenzij elders in besluit   overig Ja (voor N)   Ja   Composteren groenafval niet-inert     Ja   Inert Type A & B gemeentelijk afvalstoffen depot zuiveringtechnisch werk   Ja (voor N) Ja - tenzij elders in besluit autodemontage   Ja (voor N) Ja, alleen voor directe lozingen Ja op- en overslag niet-inert   Ja inert vergunning-plichtig Type C   Ja (A en N)   Ja niet-inert   Ja (A en N)   Ja inert Ippc regulier uitgebreid Watervergunning Activiteiten-besluit § 3.3.6 Omg. Vergun-ning Goederen Bedrijf
  35. 38. Situatie 1 <ul><li>Opslag van grind </li></ul><ul><li>Lozing in vuilwaterriool </li></ul><ul><li>Type B-bedrijf </li></ul><ul><li>Lozing valt onder AB, alleen met maatwerk toe te staan </li></ul><ul><li>Lozing valt onder AB, toegestaan als andere route geen optie is </li></ul><ul><li>Lozing valt niet onder AB  Watervergunning nodig </li></ul><ul><li>Lozing valt niet onder AB  Regelen in omgevingsvergunning milieu </li></ul>
  36. 39. Situatie 2 <ul><li>Opslag van verzinkte goederen </li></ul><ul><li>Afstroming naar het oppervlaktewater (aangewezen) </li></ul><ul><li>Type C-bedrijf </li></ul><ul><li>Lozing valt niet onder AB  Watervergunning nodig </li></ul><ul><li>Lozing valt onder AB, alleen met maatwerk toe te staan </li></ul><ul><li>Lozing valt onder AB, is onder voorwaarden toegestaan </li></ul>
  37. 40. Situatie 3 <ul><li>Opslag van verzinkte goederen </li></ul><ul><li>Afstroming naar het oppervlaktewater (niet aangewezen) </li></ul><ul><li>Type B-bedrijf </li></ul><ul><li>Lozing valt niet onder AB  Watervergunning nodig </li></ul><ul><li>Lozing valt onder AB, alleen met maatwerk toe te staan </li></ul><ul><li>Lozing valt onder AB, is onder voorwaarden toegestaan </li></ul>
  38. 41. Situatie 4 <ul><li>Opslag van afgedankte oliedrukkabels </li></ul><ul><li>Afstromend water gaat naar vuilwaterriool </li></ul><ul><li>Type C-bedrijf </li></ul><ul><li>Lozing valt niet onder AB  Regelen in omgevingsvergunning milieu </li></ul><ul><li>Lozing valt niet onder AB  Watervergunning nodig </li></ul><ul><li>Lozing valt onder AB, alleen met maatwerk toe te staan </li></ul><ul><li>Lozing valt onder AB, is onder voorwaarden toegestaan </li></ul>
  39. 42. Situatie 5 <ul><li>Opslag van afgedankte oliedrukkabels </li></ul><ul><li>Afstromend water gaat naar oppervlaktewater (aangewezen) </li></ul><ul><li>Type C-bedrijf </li></ul><ul><li>Lozing valt niet onder AB  Watervergunning nodig </li></ul><ul><li>Lozing valt onder AB, alleen met maatwerk toe te staan </li></ul><ul><li>Lozing valt onder AB, is onder voorwaarden toegestaan </li></ul>
  40. 43. Handhaven Activiteitenbesluit
  41. 44. Voorbereiding op kantoor <ul><li>Type bedrijf (A,B of C?) </li></ul><ul><li>Welke AB voorschriften gelden voor lozingen? </li></ul><ul><li>(in besluit en regeling) </li></ul><ul><li>Overgangsregelingen, maatwerkvoorschriften </li></ul><ul><li>Lozingsactiviteiten op de afvalwatersite van InfoMil </li></ul><ul><li>Rioleringstekening </li></ul>www.handboekwater.nl Activiteiten Lozen per activiteit
  42. 45. Rioleringstekening <ul><li>Noodzakelijk voor beoordeling van de situatie </li></ul><ul><li>Bedrijf moet weten waar elke put op loost </li></ul><ul><li>Verkrijgen via melding Activiteitenbesluit </li></ul><ul><li>Artikel 1.10, lid 3e, Ab: Volgende gegevens worden verstrekt: “….. Ligging </li></ul><ul><li>bedijfsriolering en plaats van de lozingspunten …..” lid 3f: situatieschets, </li></ul><ul><li>schaal 1 op 10.000 voorzien van noordpijl </li></ul><ul><li>Bestaand bedrijf: vaak geen rioleringstekening aanwezig </li></ul><ul><li>Opvragen, eventueel via Awb. </li></ul>
  43. 46. V U I L W A T E R R I O O L Hemelwaterriool Vuilwaterriool Bedrijfshal Kantine Vetafscheider Parkeerplaats wc Tankplaats Wasstraat o p p e r v l a k t e w a t e r S T R A A T Olieafsch. Act.X
  44. 47. Hemelwaterriool, oppervlaktewater en bodem? <ul><li>Stel de volgende vragen: </li></ul><ul><li>Situering van de riolen? Verkeerde aansluitingen? </li></ul><ul><li>Kan het water terug in het milieu? Schoon genoeg? Preventie? </li></ul><ul><li>Wie is bevoegd gezag? Waterkwaliteitsbeheerder informeren bij ‘overlap’ van lozingen </li></ul>
  45. 48. Hemelwaterriool, opp. water en bodem <ul><li>Verkeerde aansluitingen? </li></ul>Hemelwaterriool? Foute aansluitingen, vooral vuilwaterafvoer op hemelwaterriool , is belangrijke bron van waterverontreiniging
  46. 49. Hemelwaterriool, opp.water en bodem? <ul><li>Parkeerterrein en hemelwaterriool </li></ul>Een lekkende container, waar komt deze rioolput op uit? Hemelwaterriool?
  47. 50. Casus handhaven op zorgplicht <ul><ul><li>RvS uitspraak: 201012817/1/M1 CARU containers Rotterdam </li></ul></ul><ul><ul><li>Afstromend hemelwater is verontreinigd </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>RvS: handhaven kan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bedrijf moet vooraf kunnen weten of het in strijd met zorgplicht is </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Handhavingsmaatregelen moeten concreet zijn, of </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>vooraf maatwerkvoorschrift </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Waterbeheerder (BG) hanteert lijst met grenswaarden </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>RvS vindt lijst onvoldoende onderbouwd </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Gaat om werkzaamheden buiten: metaalbewerking, lassen, schuren, slijpen? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Algemene lijn Activiteitenbesluit: dat doe je binnen of afgeschermd </li></ul></ul></ul>
  48. 51. Vuilwaterriool? <ul><li>Stel de volgende vragen: </li></ul><ul><li>Juiste afvalwaterstromen op vuilwaterriool? </li></ul><ul><li>Welke stromen op zuiveringsvoorziening? </li></ul><ul><li>Voldoende preventie voorkoming lozing afvalstoffen </li></ul><ul><li>Controle zuiveringsvoorzieningen </li></ul>
  49. 52. Vuilwaterriool? <ul><li>Water wasstraat (art. 3.25) </li></ul>wasplaats met bodembeschermende voorziening
  50. 53. Wat is de vetlaagdikte? Goed gedimensioneerd? Corrosie ? Activiteit: Bereiding van voedingsmiddelen Controle vetafscheider Vetafscheider: Type afscheider Frequentie legen …
  51. 54. <ul><li>Activiteit: Metaalbewerking (art. 4.70 – 4.74) </li></ul><ul><li>Voldoen aan gedragsvoorschriften regeling </li></ul><ul><li>Activiteitenbesluit </li></ul>Preventie afvalwater Voorbeelden: -Uitlekken boven procesbad -Afblazen vloeistof -Lekbakken -Maatregelen verlenging standtijd procesbad Zie databank afvalwater milieumaatregelen afvalwater metalektro Gedragsvoorschriften opgesteld door het bedrijf
  52. 55. <ul><li>Activiteit: Zeefdruk (art. 4.91, 4.92) </li></ul><ul><li>Voldoen aan preventie </li></ul>Preventie afvalwater: -procesmatig scheiden van inktresten en het strippen van sjablonen -reinigen met oplosmiddelen en daarna pas lozing van het laatste “dunne” spoelwater in het vuilwaterriool

  ×