Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Industriële IPPC-installaties enhet Activiteitenbesluit Schakel Activiteitenbesluit in beweging 30 november 2012    ...
Dagprogramma9.30-12.15  Sessie 1 en 2 (10.30-10:45 Pauze)       IPPC-installaties in 2013 - een vergunning én  ...
IPPC-installaties in2013Een vergunning én hetActiviteitenbesluit30 november 2012          Linda van Berkel    ...
Aantal IPPC-installaties        Ongeveer 3500 IPPC         waarvan 2000         veehouderijen   ...
IPPC-installaties in 2013:een vergunning én het ActiviteitenbesluitInhoud  Wijzigingen vanwege implementatie IED in  v...
Implementatie IED, de RichtlijnRichtlijn Industriële Emissies Samenvoegen en vereenvoudigen richtlijnen industriële emis...
Implementatie IED, openbare informatiePubliceren vergunningen (art. 24 lid 2 IED) Vergunning publiceren op InternetInspec...
Implementatie IED, (Wabo en AB)Verlaten grondslag aanvraag (art. 2.31a Wabo) Borgen actualisatieplichtIPPC en Activiteite...
Implementatie IED Activiteitenbesluit  BEES A, BVA en oplosmiddelenbesluit  opgenomen in Activiteitenbesluit  Grote ...
10  30 november 2012
11  30 november 2012
IPPC-installaties in 2013:een vergunning én het ActiviteitenbesluitInhoud   Wijzigingen vanwege implementatie IED in  ...
Activiteitenbesluit voor IPPC-installaties   IPPC, vergunningplicht, H5 en type C   Wat is het Activiteitenbesluit?  ...
Vergunningplicht IPPC-installaties   Alle inrichtingen met IPPC-installaties blijven   omgevingsvergunningplichtig  ...
Hoofdstuk 5 Industriële Emissies   Grote stookinstallaties   Afvalverbranding   Titaandioxide15
IPPC   type CGroot deel bestaande vergunning hetzelfdeRelevant in Activiteitenbesluit voor IPPC: Bodemvoorschriften on...
Diverse amvb’s        ActiviteitenbesluitBelangrijk voor IPPC-installaties   Oplosmiddelen: oplosmiddelenbesluit ...
Werkingssfeer ActiviteitenbesluitEerste artikel van elk hoofdstuk, afdeling ofparagraaf:      bepaling over de werki...
Wat regelt het Activiteitenbesluit?   Activiteiten met bepaalde milieurelevantie, ongeacht de   branche   Meldingspl...
Melding of vergunning   In een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort wordt een   propaantank geplaatst waar...
Melding of vergunning   In een inrichting waartoe een IPPC-installatie    behoort wordt een propaantank geplaatst  ...
Besluit en Regeling22
Type A, B en C in het ActiviteitenbesluitType C bedrijven: Vergunningplichtige bedrijven Aangewezen tot vergunningplicht...
Drie grote wijzigingen per 1-1-2013   Landbouwactiviteiten   IED implementatie   Derde tranche24
Wijzigingen inhoudelijk 1-1-2013   Landbouwactiviteiten in het Activiteitenbesluit   Oplosmiddelenbesluit, BEES A en B...
Hoofdstukindeling Activiteitenbesluit (2013)1 Algemeen2 Algemene regels voor alle activiteiten3 Bepalingen voor activiteit...
Hoofdstuk 1   Definities   Meldingsplicht27
Hoofdstuk 2 Bodem, afdeling 2.4Nulsituatie en eindsituatie onderzoekBodembeschermende voorzieningen  Oplosmiddelen, afde...
H3 wat is mogelijk relevant voor IPPC?   Lozen koelwater tot 50.000 kilojoule/seconde   Kleine en middelgrote stookins...
De kantine Een inrichting heeft voor de activiteiten in de kantine geenvoorschriften in de vergunning staan. Waaraan moet ...
De kantine Een inrichting heeft voor de activiteiten in de kantine geenvoorschriften in de vergunning staan. Over een jaar...
Afdeling 3.4 Opslaan van stoffen (of vullen gasflessen)   Opslag propaan 2 opslagtanks elk max 13 m3 §3.4.1   Opslag o...
§3.4.3 opslag goederen   Bodem, lucht en lozingen voor inerte goederen   Lozen in aangewezen oppervlaktewater:    ...
Voorbeelden inerte goederenLijst met voorbeelden in art. 3.39 regeling  Bouwstoffen art. 1 besluit bodemkwaliteit  A-hou...
Op- en overslag inerte goederen   In het besluit en de regeling staan voorschriften die zowel   emissies naar het opp...
Op- en overslag inerte goederen   In het besluit en de regeling staan voorschriften die zowel   emissies naar het opp...
Hoofdstuk 5 Industriële Emissies   Grote stookinstallaties   Afvalverbranding   Titaandioxide37
6. Overgangsrecht in het ActiviteitenbesluitHoofdstuk 6 besluit en regeling: OvergangsrechtOvergangsrecht bij H5 in H5Voor...
Standaard overgangsrecht (1):Voor inrichting of activiteit in een inrichting vanvergunningplicht naar algemene regels   ...
Standaard overgangsrecht (2):   Als maatwerk niet mogelijk en AB strengerVergunningvoorschriften gelden 6 maanden alsmaa...
Bevoegd GezagDoor implementatie Richtlijn Industriële Emissies inNederland geen verandering in regels bevoegd gezag.   S...
Samengevat   H3 Activiteitenbesluit gaat niet over de   hoofdactiviteit van de IPPC-installatie   H5 Activiteitenbes...
Wat gaat u doen in januari?Stel u bent toezichthouder en u gaat op controle bijeen inrichting waartoe een IPPC-installatie...
IPPC-installaties in 2013:een vergunning én het ActiviteitenbesluitInhoud   Wijzigingen vanwege implementatie IED in  ...
Toetsing aan BBT: Wat verandert er per 2013   Veranderingen toegelicht aan de hand van stappenplan   Handleiding “Bepa...
Handleiding BBT46
Handleiding BBT47
Handleiding BBT (stap 1)   Activiteiten uit bijlage I van RIE   Toelichting op wijzigingen in sessie 3:Nieuwe IPPC-ins...
Handleiding BBT49
Handleiding BBT (stap 2)   BBT-conclusies   Nederlandse informatiedocumenten over BBT50
BBT-conclusies          Nieuw begrip !Beschrijving van:   Beste beschikbare technieken   Emissieniveaus   ...
BBT-conclusies   BBT-conclusies gepubliceerd   in Publicatieblad EU   (Uitvoeringsbesluit)   Artikel 15, vijfde li...
BBT-conclusiesCommissie    Technische werkgroep BREF          informatie-uitwisselingLidstatenIndustrieNGO’s ...
BBT-conclusiesGepubliceerd:   Glasindustrie (maart 2012)   IJzer- en staalindustrie (maart 2012)   Cement en Kalkind...
BBT-conclusiesPlanning (BBT-conclusies afgerond):2013: papier en pulp   afgas- en afvalwaterbehandeling   non ferrom...
BBT-conclusies   Hoofdstuk BAT uit   bestaande BREF geldt als   BBT-conclusies   Artikel 15, zevende lid van   R...
Handleiding BBT (stap 2)   BBT-conclusies   Nederlandse informatiedocumenten over BBT57
Nederlandse informatiedocumenten over BBT   Toepassing: in aanvulling op of als uitwerking   van BBT-conclusies/BREFs ...
Handleiding BBT59
Handleiding BBT (stap 3)   Actualisatieplicht      (3) Toetsing aan BBT-                     c...
ActualisatieplichtBinnen vier jaar na publicatie BBT conclusies hoofdactiviteit   toetsing vergunningvoorschriften   ...
Hoofdactiviteit   Bepalend voor startpunt van vergunningactualisatie Bevoegd gezag in overleg met bedrijf bepaalt welke ...
BBT geassocieerde emissieniveaus BBT-conclusies = basis voor vergunningvoorwaarden Emissiegrenswaarden  emissies onder n...
Afwijken van BBT-conclusiesMinder strenge emissiegrenswaarden uitsluitend indientoepassing emissieniveaus BBT zou leiden t...
Afwijken van BBT-conclusiesIndien afwijking dan:   Publiek inzicht in specifieke reden voor afwijking en   voorwaarden...
Handleiding BBT66
Handleiding BBT (stap 4)   Overige relevante emissies waarvoor geen   voorwaarden in BBT conclusies   MVP Stoffen, d...
Toekomstige ontwikkelingen NeR   Heroriëntatie NeR   Normatief gedeelte NeR   Activiteitenbesluit   Informatief g...
Handleiding BBT69
Handleiding BBT (stap 5)   Geen BBT-conclusies / Nederlandse informatiedocumenten   van toepassing op activiteit   N...
Samengevat   Bepaling hoofdactiviteit   Volgen planning publicatie BBT-conclusies   Analyse BBT-conclusies door bevo...
72
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pres lindaenalenadefwebsite.ppt

538 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pres lindaenalenadefwebsite.ppt

 1. 1. Industriële IPPC-installaties enhet Activiteitenbesluit Schakel Activiteitenbesluit in beweging 30 november 2012 Linda van Berkel Alena Groenen Bianca Schijven Wim Burgers
 2. 2. Dagprogramma9.30-12.15 Sessie 1 en 2 (10.30-10:45 Pauze) IPPC-installaties in 2013 - een vergunning én het Activiteitenbesluit12.15-13.00 Lunch13.00-14.30 Sessie 3 Nieuwe IPPC-installaties door implementatie Richtlijn industriële emissies in 201314:30-14:45 Pauze14.45-16.00 Sessie 4 Stookinstallaties in het Activiteitenbesluit16.00-16:30 Borrel2
 3. 3. IPPC-installaties in2013Een vergunning én hetActiviteitenbesluit30 november 2012 Linda van Berkel Alena Groenen
 4. 4. Aantal IPPC-installaties Ongeveer 3500 IPPC waarvan 2000 veehouderijen In 2013 toename reikwijdte schatting 200 bedrijven extra in afvalsector4 30 november 2012
 5. 5. IPPC-installaties in 2013:een vergunning én het ActiviteitenbesluitInhoud Wijzigingen vanwege implementatie IED in vogelvlucht Activiteitenbesluit voor IPPC-installaties Toetsing aan BBT: wat verandert er per 2013?5
 6. 6. Implementatie IED, de RichtlijnRichtlijn Industriële Emissies Samenvoegen en vereenvoudigen richtlijnen industriële emissiesVan BREF naar BBT-conclusie Na publicatie BBT-conclusies vergunning en installatie < vier jaar aanpassen (art. 21 IED)6 30 november 2012
 7. 7. Implementatie IED, openbare informatiePubliceren vergunningen (art. 24 lid 2 IED) Vergunning publiceren op InternetInspectieverslagen na elk bezoek (art. 23 IED) Binnen twee maanden naar exploitant Binnen vier maanden op verzoek openbaar7 30 november 2012
 8. 8. Implementatie IED, (Wabo en AB)Verlaten grondslag aanvraag (art. 2.31a Wabo) Borgen actualisatieplichtIPPC en Activiteitenbesluit Inrichting met IPPC-installatie type C inrichting Activiteitenbesluit8 30 november 2012
 9. 9. Implementatie IED Activiteitenbesluit BEES A, BVA en oplosmiddelenbesluit opgenomen in Activiteitenbesluit Grote stookinstallaties overgangstermijn tot 1-1-2016 voor bestaande installaties9 30 november 2012
 10. 10. 10 30 november 2012
 11. 11. 11 30 november 2012
 12. 12. IPPC-installaties in 2013:een vergunning én het ActiviteitenbesluitInhoud Wijzigingen vanwege implementatie IED in vogelvlucht Activiteitenbesluit voor IPPC-installaties Toetsing aan BBT: wat verandert er per 2013?12
 13. 13. Activiteitenbesluit voor IPPC-installaties IPPC, vergunningplicht, H5 en type C Wat is het Activiteitenbesluit? Wijzigingen Activiteitenbesluit per 1-1-2013 Opbouw Activiteitenbesluit en regeling Relevante onderdelen voor IPPC Overgangsrecht Bevoegd gezag13
 14. 14. Vergunningplicht IPPC-installaties Alle inrichtingen met IPPC-installaties blijven omgevingsvergunningplichtig Aanwijzing vergunningplicht art. 2.1 lid 2 BOR Altijd wijzigingsvergunning bij aanpassing IPPC-installatie Bij milieuneutrale wijziging korte procedure (art.3.10 lid 3 Wabo) Art. 2.22 lid 5 Wabo Verplichting om van Activiteitenbesluit afwijkende voorschriften te stellen, in vergunning voor inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort, om BBT te bereiken14
 15. 15. Hoofdstuk 5 Industriële Emissies Grote stookinstallaties Afvalverbranding Titaandioxide15
 16. 16. IPPC type CGroot deel bestaande vergunning hetzelfdeRelevant in Activiteitenbesluit voor IPPC: Bodemvoorschriften onderzoek afd. 2.4 Oplosmiddelen afd. 2.11 Aantal opslagactiviteiten (bv propaan) afd. 3.4 Lozen koelwater <50.000 kJ/sec. §3.1.5 Stookinstallaties §3.2.1/§5.1 Kantine §3.6.116
 17. 17. Diverse amvb’s ActiviteitenbesluitBelangrijk voor IPPC-installaties Oplosmiddelen: oplosmiddelenbesluit afd. 2.11 Stookinstallaties: BEMS/BEESA §3.2.1 of §5.1 Afvalverbranding: BVA §5.217
 18. 18. Werkingssfeer ActiviteitenbesluitEerste artikel van elk hoofdstuk, afdeling ofparagraaf: bepaling over de werkingssfeersoms ook uitzonderingen op werkingssfeer perartikel18
 19. 19. Wat regelt het Activiteitenbesluit? Activiteiten met bepaalde milieurelevantie, ongeacht de branche Meldingsplicht type B en C Alle inrichtingen onder Activiteitenbesluit voor H3-activiteiten dezelfde regels. Geldt ook voor vergunningplichtige inrichtingen (type C) per 1-1-2013 inrichtingen waartoe IPPC-installatie behoort.19
 20. 20. Melding of vergunning In een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort wordt een propaantank geplaatst waarvoor voorschriften in H3 AB staan Wat moet de inrichtinghouder doen? Melding Vergunning aanvragen Activiteitenbesluit art. 2.1 lid 1 onder e Wabo20
 21. 21. Melding of vergunning In een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort wordt een propaantank geplaatst waarvoor voorschriften in H3 AB staan De inrichtinghouder moet een Melding Activiteitenbesluit doen.21
 22. 22. Besluit en Regeling22
 23. 23. Type A, B en C in het ActiviteitenbesluitType C bedrijven: Vergunningplichtige bedrijven Aangewezen tot vergunningplicht in art. 2.1 lid 2 (IPPC) of bijlage I BORType A en B Niet vergunningplichtig milieu (art 2.1 lid 1 onder e Wabo)23
 24. 24. Drie grote wijzigingen per 1-1-2013 Landbouwactiviteiten IED implementatie Derde tranche24
 25. 25. Wijzigingen inhoudelijk 1-1-2013 Landbouwactiviteiten in het Activiteitenbesluit Oplosmiddelenbesluit, BEES A en BVA in het Activiteitenbesluit IPPC-bedrijven worden type C bedrijven Activiteiten (o.a. opslag) van H4 naar H3 Activiteitenbesluit BEMS wordt paragraaf 3.2.1 in het Activiteitenbesluit Geen vergunningplicht meer voor rubber en kunststof, beton en voedingsmiddelenindustrie (tot IPPC-grens)25
 26. 26. Hoofdstukindeling Activiteitenbesluit (2013)1 Algemeen2 Algemene regels voor alle activiteiten3 Bepalingen voor activiteiten ook voor type C4 Bepalingen met betrekking tot overige activiteiten5 Industriële Emissies6 Overgangs- en slotbepalingen26
 27. 27. Hoofdstuk 1 Definities Meldingsplicht27
 28. 28. Hoofdstuk 2 Bodem, afdeling 2.4Nulsituatie en eindsituatie onderzoekBodembeschermende voorzieningen Oplosmiddelen, afdeling 2.11Zelfde als huidige oplosmiddelenbesluit Zorgplicht, lozingen, lucht (afd. 2.1, 2.2, 2.3)Voorzover het gaat om activiteiten van H328
 29. 29. H3 wat is mogelijk relevant voor IPPC? Lozen koelwater tot 50.000 kilojoule/seconde Kleine en middelgrote stookinstallaties Opslagactiviteiten (zie volgende sheet) Houden van dieren Composteren tot 600 m3 Bereiden van voedingsmiddelen (kantine)29
 30. 30. De kantine Een inrichting heeft voor de activiteiten in de kantine geenvoorschriften in de vergunning staan. Waaraan moet hij over een jaar (eind 2013) voldoen?Voorschriften in Nergens aan, wanthet besluit vergunningverlener heeft in het verleden bepaald dat voorschriften niet nodig zijn.30
 31. 31. De kantine Een inrichting heeft voor de activiteiten in de kantine geenvoorschriften in de vergunning staan. Over een jaar moet hij voldoen aan:De voorschriften in het besluit31
 32. 32. Afdeling 3.4 Opslaan van stoffen (of vullen gasflessen) Opslag propaan 2 opslagtanks elk max 13 m3 §3.4.1 Opslag ondergrondse tanks max 150 m3 §3.4.2 vloeibare brandstoffen, afgewerkte olie, bepaalde organische oplosmiddelen Opslag bovengrondse opslagtank max 150 m3 § 3.4.9 gasolie, smeerolie of afgewerkte olie Op- en overslag van inerte goederen §3.4.332
 33. 33. §3.4.3 opslag goederen Bodem, lucht en lozingen voor inerte goederen Lozen in aangewezen oppervlaktewater: ook niet-inerte, niet-lekkende goederen (art. 3.34 AB).33
 34. 34. Voorbeelden inerte goederenLijst met voorbeelden in art. 3.39 regeling Bouwstoffen art. 1 besluit bodemkwaliteit A-hout, ongeshredderd b-hout, snoeihout Banden van voertuigen Afgetapte autowrakken Aluminium, ijzer, roestvrij staal Papier en karton Textiel en tapijt Vlakglas Schoon kunststofAanvullende lijst op www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat- lucht/lucht-in-het/overslaan/inert-inert/34
 35. 35. Op- en overslag inerte goederen In het besluit en de regeling staan voorschriften die zowel emissies naar het oppervlaktewater als emissies naar de lucht moeten voorkomen of beperken. Wie mag op deze voorschriften handhaven?De waterkwaliteits- Het bevoegd gezagbeheerder? voor de omgevingsvergunning?35
 36. 36. Op- en overslag inerte goederen In het besluit en de regeling staan voorschriften die zowel emissies naar het oppervlaktewater als emissies naar de lucht moeten voorkomen of beperken. Wie mag op deze voorschriften handhaven? Zowel de waterkwaliteitsbeheerder als het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning mogen handhaven.36
 37. 37. Hoofdstuk 5 Industriële Emissies Grote stookinstallaties Afvalverbranding Titaandioxide37
 38. 38. 6. Overgangsrecht in het ActiviteitenbesluitHoofdstuk 6 besluit en regeling: OvergangsrechtOvergangsrecht bij H5 in H5Voorschriften altijd lezen in combinatiemet overgangsrecht!38
 39. 39. Standaard overgangsrecht (1):Voor inrichting of activiteit in een inrichting vanvergunningplicht naar algemene regels Het Activiteitenbesluit geldt meteen Als maatwerk mogelijkvergunningvoorschriften blijven 3 jaar gelden alsmaatwerkvoorschrift39
 40. 40. Standaard overgangsrecht (2): Als maatwerk niet mogelijk en AB strengerVergunningvoorschriften gelden 6 maanden alsmaatwerkvoorschrift Als maatwerk niet mogelijk en AB soepelerAB geldt direct40
 41. 41. Bevoegd GezagDoor implementatie Richtlijn Industriële Emissies inNederland geen verandering in regels bevoegd gezag. Standaard is gemeente bevoegd gezag Aanwijzing provincie als bevoegd gezag of vvgb-orgaan in bijlage I onderdeel C Bor. Per categorie te herkennen aan zinsnede: Onverminderd artikel 3.3 eerste……zijn GS bevoegd……..Als provincie aangewezen èn IPPC provincie bevoegd gezag omgevingsvergunningAls provincie aangewezen en niet-IPPC provincie vvgb-orgaan41
 42. 42. Samengevat H3 Activiteitenbesluit gaat niet over de hoofdactiviteit van de IPPC-installatie H5 Activiteitenbesluit gaat wel over de hoofdactiviteit: grote stookinstallaties of afvalverbranding H2 Activiteitenbesluit: vooral bodem en oplosmiddelen relevant42
 43. 43. Wat gaat u doen in januari?Stel u bent toezichthouder en u gaat op controle bijeen inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort,wat gaat u doen, anders dan wat u gisteren zouhebben gedaan?43
 44. 44. IPPC-installaties in 2013:een vergunning én het ActiviteitenbesluitInhoud Wijzigingen vanwege implementatie IED in vogelvlucht Activiteitenbesluit voor IPPC-installaties Toetsing aan BBT: wat verandert er per 2013?44
 45. 45. Toetsing aan BBT: Wat verandert er per 2013 Veranderingen toegelicht aan de hand van stappenplan Handleiding “Bepalen beste beschikbare technieken” Digitale tool op www.infomil.nl Deel IPPC-installaties beschikbaar in januari 201345
 46. 46. Handleiding BBT46
 47. 47. Handleiding BBT47
 48. 48. Handleiding BBT (stap 1) Activiteiten uit bijlage I van RIE Toelichting op wijzigingen in sessie 3:Nieuwe IPPC-installaties doorimplementatie van RIE in 201348
 49. 49. Handleiding BBT49
 50. 50. Handleiding BBT (stap 2) BBT-conclusies Nederlandse informatiedocumenten over BBT50
 51. 51. BBT-conclusies Nieuw begrip !Beschrijving van: Beste beschikbare technieken Emissieniveaus Monitoring Consumptieniveaus Toepasselijke terreinsaneringsmaatregelen51
 52. 52. BBT-conclusies BBT-conclusies gepubliceerd in Publicatieblad EU (Uitvoeringsbesluit) Artikel 15, vijfde lid (artikel 75 Comité) van RIE Zelfstandig leesbaar en vertaald in Nederlands52
 53. 53. BBT-conclusiesCommissie Technische werkgroep BREF informatie-uitwisselingLidstatenIndustrieNGO’s Forum artikel 13 RichtlijnCommissie Artikel 75 comitéLidstaten BBT-conclusies vertaald in Nederlands Publicatieblad Europese Unie
 54. 54. BBT-conclusiesGepubliceerd: Glasindustrie (maart 2012) IJzer- en staalindustrie (maart 2012) Cement en Kalkindustrie (begin 2013) Leerlooierijen (begin 2013)Te vinden: Eur-lex.europa.eu (Publicatieblad van Europese Unie) www.infomil.nl >BBT,IPPC en BREFs>BREFs en BBT- conclusies54
 55. 55. BBT-conclusiesPlanning (BBT-conclusies afgerond):2013: papier en pulp afgas- en afvalwaterbehandeling non ferrometalen2014: raffinaderijen chlooralkali bulkorganische chemie10 BREFs per jaar in behandeling55
 56. 56. BBT-conclusies Hoofdstuk BAT uit bestaande BREF geldt als BBT-conclusies Artikel 15, zevende lid van RIE (Bestaande BREFs)56
 57. 57. Handleiding BBT (stap 2) BBT-conclusies Nederlandse informatiedocumenten over BBT57
 58. 58. Nederlandse informatiedocumenten over BBT Toepassing: in aanvulling op of als uitwerking van BBT-conclusies/BREFs Handreikingen, circulaires, richtlijnen (NeR, NRB, PGS) Oplegnotities Regeling omgevingsrecht (MOR), bijlage 1, tabel 2 tabel 1 (inhoud aangepast) BBT-conclusies niet meer apart aangewezen (publicatieblad van EU)58
 59. 59. Handleiding BBT59
 60. 60. Handleiding BBT (stap 3) Actualisatieplicht (3) Toetsing aan BBT- conclusies Hoofdactiviteit BBT-geassocieerde emissieniveaus Afwijken van BBT-conclusies60
 61. 61. ActualisatieplichtBinnen vier jaar na publicatie BBT conclusies hoofdactiviteit toetsing vergunningvoorschriften actualisatie vergunningvoorschriften indien nodig installatie voldoen aan geactualiseerde vergunningvoorschriften 61
 62. 62. Hoofdactiviteit Bepalend voor startpunt van vergunningactualisatie Bevoegd gezag in overleg met bedrijf bepaalt welke BBT- conclusies relevant voor hoofdactiviteit Situaties: Één sectorspecifieke en enkele horizontale BBT- conclusies (glasindustrie) Meerdere sectorspecifieke en horizontale BBT- conclusies (chemie)62
 63. 63. BBT geassocieerde emissieniveaus BBT-conclusies = basis voor vergunningvoorwaarden Emissiegrenswaarden emissies onder normale omstandigheden niet hoger dan BBT geassocieerde emissieniveaus BBT geassocieerde emissieniveaus = Bandbreedte van emissieniveaus verkregen in normale bedrijfsomstandigheden met gebruikmaking van een BBT of een combinatie van BBT als omschreven in BBT-conclusies uitgedrukt als gemiddelde over een bepaalde periode in specifieke referentieomstandigheden63
 64. 64. Afwijken van BBT-conclusiesMinder strenge emissiegrenswaarden uitsluitend indientoepassing emissieniveaus BBT zou leiden tot buitensporigekosten in verhouding tot milieuvoordelen: geografische ligging van installatie lokale milieuomstandigheden technische kenmerken van installatie64
 65. 65. Afwijken van BBT-conclusiesIndien afwijking dan: Publiek inzicht in specifieke reden voor afwijking en voorwaarden Rapportage over afwijking door Nederland aan commissie – IPPC-database65
 66. 66. Handleiding BBT66
 67. 67. Handleiding BBT (stap 4) Overige relevante emissies waarvoor geen voorwaarden in BBT conclusies MVP Stoffen, diffuse emissies, monitoring NeR (algemene eisen, oplegnotities, 3.7 Controleren van emissies, 3.8 Diffuse emissie bij op- en overslag)67
 68. 68. Toekomstige ontwikkelingen NeR Heroriëntatie NeR Normatief gedeelte NeR Activiteitenbesluit Informatief gedeelte NeR informatiedocument Vierde tranche Activiteitenbesluit (planning 1 juli 2014)68
 69. 69. Handleiding BBT69
 70. 70. Handleiding BBT (stap 5) Geen BBT-conclusies / Nederlandse informatiedocumenten van toepassing op activiteit Niet alle milieueffecten in BBT-conclusies/ informatiedocumenten behandeld Bevoegd gezag stelt BBT vast op basis van criteria Artikel 5.4 derde lid van BOR70
 71. 71. Samengevat Bepaling hoofdactiviteit Volgen planning publicatie BBT-conclusies Analyse BBT-conclusies door bevoegd gezag en bedrijf Afspraken over nodige stappen71
 72. 72. 72

×