Agrarische lozingen in het activiteitenbesluit zonder plaatjes

546 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
546
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Logisch, want als er zaken in H4 zijn geregeld, zijn ze niet van toepassing op type C. Dus ook geen maatwerk hierop nodig. Deze zaken worden in vergunning geregeld (met bijbehorend maatwerk in de vergunning). Geluid bv is niet van toepassing op type C.
 • Voorbeeld agrarische activiteiten buiten inrichtingen: opslag kuilvoer, mest op kopakkers, telen van gewassen incl. alle bijkomende activiteiten zoals gebruik bestrijdingsmiddelen, maaien, schuilhok voor schapen etc
 • Voorbeeld van een maatwerkvoorschrift om de capaciteit van de riolering te beschermen: buffer voorschrijven (om pieken te voorkomen). Zuiveringsvoorziening voorschrijven en dan schoon water lozen op opp. water: is dan nog waterwet vergunning nodig of wordt die opgeheven door maatwerk act. Besluit? Antwoord: Waterwetvergunning. In ieder geval: ga in overleg met de waterbeheerder!
 • Lozen van biowater was tijdelijk ook aangewezen als meststof, maar omdat geen bemestende waarde per 1-1-2013 niet meer; lozen op bodem is nu geregeld in AB
 • Vloeistofdichte vloer is een verzwaring tov besluit landbouw.
 • dit gaat alleen over met gwbm
 • Agrarische lozingen in het activiteitenbesluit zonder plaatjes

  1. 1. Agrarische lozingen inhet ActiviteitenbesluitOefenen met lozingsroutes6 december 2012 Annelies Uijtdewilligen
  2. 2. Inhoud• Introductie Activiteitenbesluit• Basisprincipes lozingen in het Activiteitenbesluit• Link met de meststoffenwet• Uitgelicht: Reinigen van landbouwwerkwerktuigen• Oefening veelvoorkomende lozingen – Voorbeeld – Uitwerking in koppels – Gezamenlijke uitwerking inclusief relatie meststoffenwet• Van LOTV naar Activiteitenbesluit (Corine Baltus, RWS)2
  3. 3. Introductie Activiteitenbesluit (landbouw)• Per 1 januari 2013• Vervallen van de Besluiten landbouw/glastuinbouw/mestbassins/open teelt en veehouderij/Lozingenbesluit bodembescherming•Van toepassing binnen én buiten de inrichting• Bevoegd gezag gemeenten/provincies en waterbeheerder3
  4. 4. Basisprincipe ActiviteitenbesluitOnderverdeling in type A: geen melding, voorschriften uit H3 en H4 type B: melding, voorschriften uit H3 en H4 type C: vergunning, voorschriften uit H3H2 maatwerk en lozingen:Van toepassing op type A en B.Van toepassing op type C voor zover het gaat om activiteiten waarH3 op van toepassing is.4
  5. 5. Binnen en buiten de inrichting• Lozingen vanuit de inrichting: Activiteitenbesluit• Lozingen buiten de inrichting ten gevolge van agrarische activiteiten: Activiteitenbesluit• Lozingen buiten de inrichting niet agrarisch: Besluit lozingen buiten inrichtingen5
  6. 6. Lozen op riolering – Lozen in vuilwaterriool: toegestaan, (evt voorwaarden geregeld in activiteit) Dus als er niks staat is lozen op het riool toegestaan. – Zorgplicht voor een goede werking van het riool en rwzi (art. 2.1) – Mogelijk om maatwerk toe te passen op grond van zorgplicht – Alleen wanneer niet uitputtend geregeld in activiteitenbesluit – Capaciteit riolering: regelen met zorgplicht6
  7. 7. – Lozen buiten het vuilwaterriool: verboden, tenzij regels gesteld zijn voor: > Oppervlaktewater > Bodem > Schoonwaterriool7
  8. 8. Lozen op oppervlaktewaterBasis: Waterwet hoofdstuk 6Vergunningplicht opgeheven in artikel 1.6 > dus nooit een watervergunning > niet voldoen aan de regels = overtreding besluitNiet genoemd in artikel 1.6: watervergunning > dus nooit onder het Activiteitenbesluit8
  9. 9. Afvloeiend hemelwaterAlgemeen geregeld in artikel 3.3:-Lozen op alle routes toegestaan(bodem, oppervlaktewater,schoonwaterriool)-Lozen op vuilwaterriool alleenwanneer andere route redelijkerwijsniet mogelijk is.9
  10. 10. “Natte ladder”Keuzes van lozingroutes in het activiteitenbesluit gebaseerd op “natte ladder”• Verankerd in artikel 10.29a Wm• Vuilwaterriool is voor huishoudelijk afvalwater en soortgelijk – Gaat naar RWZI – Biologisch afbreekbaar• Schoon water direct in het milieu: bodem of oppervlaktewater – Afstromend hemelwater – Grondwater – Koelwater – Veel algemeen geregeld• Bedrijfsafvalwater – Eerste verantwoordelijkheid bij bedrijf – Geen gemeentelijke zorgplicht10
  11. 11. Relatie meststoffenwetAfstemming geregeld in Art 2.12“Lozen van afvalwater met meststoffen op of in de bodem istoegestaan wanneer er geen strijd is met artikel 5 van hetUitvoeringsbesluit Meststoffenwet.”Voorbeelden: water met alleen dierlijke mest spuiwater van een chemische wasser11
  12. 12. Reinigen van landbouwwerktuigenBesluit maakt onderscheid in: – inwendig reinigen – uitwendig reinigen – zonder gebruik gewasbeschermingsmiddelen – met gebruik gewasbeschermingsmiddelen12
  13. 13. Uitgangspunten regels werktuigenBij uitwendig reinigen kan olie/slib vrijkomen. Regels afhankelijk vanmate van gebruik en reinigingshoeveelheid.•vloeistofdichte vloer bij meer dan 1 voertuig per week•Overgangsrecht voor Besluit Landbouw bedrijven. Miv 2016vloeistofdichte vloer.13
  14. 14. Uitgangspunten reinigen voertuigenArt 3.241. Gewasbeschermingsmiddelen zoveel mogelijkterug op land, waar ze uitgereden worden.2. Reinigen afvalwater mogelijk met specialezuiveringsvoorziening.(Fytobak, Biofilter en Phytobac.) Daarna lozenmogelijk op bodem of vuilwaterriool3. Lozen op bodem (anders dan 1) zonderzuiveringsvoorziening: max 2 voertuigen per jaar3.25 Voertuigen bevuild metgewasbeschermingsmiddelen overdekt stallen14
  15. 15. Oefenen!15

  ×