Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mch 39

830 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mch 39

 1. 1. 125 вересня 2013 Молодь Черкащини №39 влучний погляд на сучасне життя 25 вересня 2013 • реклама • реклама бул. Шевченка, 150 тел: (0472) 50-02-02 Імплантація зубів без обмежень Комп’ютерна томографія Виправлення прикусу Всі види естетичного лікування та протезування sobolevskyy.com.ua ліц. АВ №554594 МОЗ Укр. 24.10.2007 р. стор. 8-9 газета виходить із 1960 року №39 (5187) 70 років тому почалося визволення Черкащини від німецько-фашист- ських загарбників сторінка 5 За його керівництва наша область вийшла на провідні позиції в Україні сторінка 10 У Черкасах удруге провели «Ярмарок спорту» сторінка 6 Таміла ЛЕПЬОШКІНА: «Активізація інвестиційної діяльності – пріоритетний напрямок роботи обласної влади» сторінка 7 Безсмертний подвиг Іван ЛутакЗдорове тіло – здоровий дух фотоЮріяКардашА Мекка українства «Молодіжка» розповідає про славне місто на Дніпрі – Канів
 2. 2. 2 25 вересня 2013Молодь Черкащини №39 наші новини Що очікує черкасців – ось у цій поясню- вальній записці: – Згідно з умовами рамкової угоди №20 від 1 березня 2012 року, ПАТ «Азот» очищує стічні води від забруднення методом біоло- гічно-хімічної очистки з наступним скидом у водоймище. За цю послугу КП «Черкаси- водоканал» сплачував підприємству 26 327 735 гривень з ПДВ. Завдяки наступному рішенню виконкому № 81 від 29 січня 2013 року, згідно з рамковою угодою № 08 від 22 січня 2013 року, ціна послуги виросла до 31 330 800 гривень з ПДВ. На сьогодні КП «Черкасиводоканал» не спроможне сплачу- вати таку суму через збитковий тариф. Також КП «Черкасиводоканал» отримало кредит від ЄБРР на модернізацію водопро- відних і каналізаційних насосних станцій в сумі 10,8 мільйона доларів. Роботи вже ви- конані. Найближчим часом є ймовірність того, що через судові рішення за борги підприєм- ство заберуть приватники. А це означає, що виплата кредиту ляже на плечі черкащан, оскільки при підписанні угоди міська рада виступала гарантом. КП «Черкасиводоканал» є одним із най- кращих підприємств в Україні серед інших у такій сфері. Це підприємство стратегічно важливе для міста. Які можуть бути наслід- ки? Як приклад, ситуація, що склалася у міс- ті Сєвєродонецьк: «На ваш запит на отримання публічної інформації від 17.07.2013 р. повідомляємо, що комунальне підприємство «Сєвєродо- нецькводоканал» не має діючої угоди з ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» на послуги з очищення стічних вод, оскільки цілісний майновий комплекс підприємства наданий в концесію ТОВ «Таун Сервіс». Іншими словами, подібна ситуація невдо- взі може створитися і у нашому місті – кому- нальне підприємство буде належати приват- нику. На сайті ТОВ «Таун Сервіс» вказано ціни підприємства на послуги щодо водо- постачання – 2,352 грн/м3 та водовідведення – 5,028 грн/м3 . Така ж розцінка щодо водо- постачання діє і в Черкасах. Але ціна на во- довідведення – у 3,5 раза вища. Це означає, що мешканці міста Черкаси почнуть сплачу- вати за послуги, які вже буде надавати при- ватна структура, у 3,5 раза більше. Відповіді, які я отримав від регіонального відділення Фонду державного майна Украї- ни по Черкаській області, Національної ко- місії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг і Черкаського обласного територіального відділення Ан- тимонопольного комітету України, мене вразили. По-перше, очисні споруди є дер- жавною власністю: «Очисні споруди в про- цесі приватизації ВАТ «Азот» не ввійшли до його статутного капіталу, але обліковуються на його балан- сі й належать до державної власності. Відповідно до при- йнятого Верховною Радою України закону України від 18 травня 2000 року N 1723-III «Про Державну програму приватизації», зазначене майно у 2002 році передано в безстрокове без- оплатне користування ПАТ «Азот» за актом приймання-передачі з метою недопущення негативного впливу на навколишнє серед- овище». По-друге, у відповіді Черкаського об- ласного територіального відділення Анти- монопольного комітету України зазначено: «Суб’єкт господарювання, який приймає та здійснює очищення комунальних та інших стічних вод на своїх очисних спорудах кана- лізації, повинен отримати ліцензію на пра- во провадження господарської діяльності з централізованого водовідведення». По-третє, вражає відповідь Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг: «Враховуючи, що ПАТ «Азот» проводить господарську ді- яльність, зазначену у п. 17 ч. 3 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господар- ської діяльності» частково – з централізова- ного водовідведення (здійснює приймання та очищення міських стічних господарсько- побутових вод м. Черкаси), тому єдиним документом дозвільного характеру для про- вадження цього виду діяльності є ліцензія з централізованого водовідведення. Разом із тим, станом на 16 серпня 2013 року ПАТ «Азот» не має ліцензії на право проваджен- ня господарської діяльності з централізова- ного водовідведення». За 2 роки КП «Черкасиводоканал» випла- тив «Азоту» близько 26 мільйонів гривень за надані послуги та по листопад 2013 року вже заборгувало 17,5 мільйона гривень. На сьо- годні КП «Черкасиводоканал» має ліцензію на водопостачання та водовідведення. Тому бачу логічним такий крок: держава повинна розірвати угоду з ПАТ «Азот» та передати очисні КП «Черкасиводоканал», тому що «Азот» через відсутність ліцензії не має за- конних прав на обслуговування очисних спо- руд. Коли це відбудеться, то вже ПАТ «Азот» сплачуватиме комунальному підприємству «Черкасиводоканал» за надання послуг. Такі дії призведуть до встановлення збалан- сованого комунального тарифу, а можливо, і його зниження. Якщо буде розірвана угода, то є велика ймовірність, що борг КП «Чер- касиводоканал» перед «Азотом» буде ану- льовано. Також загадкою залишаться факт: чому ПАТ «Азот» не може отримати ліцензію? На мою думку, це пов’язано з тим, що На- ціональна комісія ніколи не узгодить суму 31 млн. 330 тис. 800 гривень як збиткову для КП «Черкасиводоканал». – Що ж, Олександре Романовичу – ні додати, ні відняти. Але ще від літа шере- хаті язики базікають: «Та це ж Радуцький париться». – Упізнаю «землячків». Хіба, якщо сусід сусідові робить добро – то він піариться? – За такою логікою першим і таланови- тим піарником був… Ісус Христос. Скіль- ки добра натворив невдячним. – Не хочу нічого іншого, як повернути ко- мунальні господарства у власність громади міста. Прикра практика «Міськсвітла» та «ЧЕЛАУШ» засвідчила, що злостивці зуміли їх прибрати до рук. Угоди з приватниками складені таким чином, що до 2015 року ні- які суди не повернуть їх місту. Тепер черга Водоканалу? Кілька днів тому міська рада створила комісію, щоб розібратися у цій си- туації. – Але народ знає: щоб угробити спра- ву, треба для цього створити комісію. – Сподіваюся на чесність і принциповість виконувача обов’язків міського голови Вік- тора Білоусова. Леонід ТУМЕНКО • Пильність Прикрі цифри Фахівцями Держфінінспекції в Черкась- кій області під час проведення ревізії фі- нансово-господарської діяльності Степа- нецької сільської ради Канівського району за період з 1 липня 2011 по 30 квітня 2013 року виявлено більше ніж на 210 тис. грн. фінансових порушень. Зокрема, нехтування законодавством щодо оренди землі призвели до недоотри- мання фінансових ресурсів на суму 79,1 тис. грн. Виявлено також інші порушення чинного законодавства, що призвели до втрат на суму 131,9 тис. грн. За результатами ревізії ініційовано три фінансові санкції у вигляді зупинен- ня операцій з бюджетними коштами, та проводиться робота щодо притягнення посадових осіб до адміністративної від- повідальності, повідомляє прес-служба Держфінінспекції в Черкаській області. М.Ч. • Опозиція Джентльмени невдачі Якесь-таки дежавю. Після кожної прес- конференції «авторитетної» опозиції на пам’ять спадають українські народні при- казки. А мудрість нашу ніхто не запере- чить. Хіба не влучно звучить – «Чорта хрес- ти, а він каже пусти», «Ти йому стрижене, а він тобі голене», «Порекомендуй Богу молитися, то він й лоба поб’є», «У всьому невістка винна. Так її ж немає! Та он же її спідниця висить!». У ролі сварливої свекрухи – звісно ж опозиція. А невістка – то влада. Нагадаємо «свекрусі» слова «невістки»: «Що ви не го- воріть, а я думаю своє». А що думала своє – то не вписується у літературну мову. Ось і минулого понеділка, не мудрствуя лукаво, Леонід Даценко «рекомендує» го- лові обласної державної адміністрації Сер- гію Тулубу висунутися по 197 округу канди- датом у народні депутати України. Хоча б для того, щоб збудувати ще одну школу на «моїй території». А чи не великі амбіції, «герцоге» Дацен- ку? А самому хоч нужника збудувати – сла- бо? Вічний невдаха Микола Булатецький мужній і безстрашний: «Та щоб я, двоме- тровий, та злякався якоїсь Жуковської та вона ж д…». Звісно, слово це не «добра» чи «дорога». Миколо Івановичу, та ви завжди при- кидаєтеся джентльменом, а тут такий па- саж… Хлопці, не бачили ви ще «смаленого вовка» і не їли ще «печеної редьки». Нимидора ГАЛУШКА, Саврадим ЛЕВУРДА Агропромислова компанія «Маїс» пригощала налитими чи- гиринським сонцем і ароматами цієї землі чудовими яблуками, демонструвала фільм про сад і найсучасніше підприємство зі зберігання яблук, розташоване у Боровиці. Привітати боровичан прибуло багато гостей. Урочистість не оминула нікого. Вшанували ве- теранів війни і праці, працівників господарств (а їх тут три – СТОВ «Дружба», агропромислова ком- панія «Маїс» і ПрАТ «Боровиць- ке»), які творять достаток нині. А особливо зворушливо зустрічав зал тих, хто відзначив золоте та срібне весілля, і хто став на рушничок цьогоріч. Не забули і про молодят, у кого народився у знаменний рік первісток, а також тих, кому лелека наносив багато діток. Щирі слова вітання виголоси- ли голова Чигиринської адміні- страції Олександр Цисаренко, виконувачка обов’язків голо- ви сільської ради Ірина Тре- тяк, керівник СТОВ «Дружба» Армен Налбандян. Народний депутат України IV і VI скликань Сергій Тере- щук зазначив, що боровичани відомі у нашому краї як люди нескорені, відважні та мужні в годину небезпеки і працьовиті й наполегливі у творенні достатку в мирні роки. Чи багато сіл на Черкащині за високі досягнення у праці мають двох Героїв Соціа- лістичної Праці, двох орденонос- ців Леніна, десятки трудівників, відзначених іншими урядовими нагородами?! А ще він повідо- мив, що вже нинішнього року компанія «Маїс» затвердить товарну марку яблук з назвою «Боровиця». І хай вона розно- сить славу села не тільки у на- шій державі, а й за її межами. Радували боровичан того дня чудовими піснями, танця- ми, проникливими і дотепними словами сільські аматори сце- ни і заслужені артисти України Анатолій Гнатюк, Сергій Калан- • Ситуація Ісус Христос теж піарився? • ювілей БОРОВИЦЯ ДИВИТЬСЯ У МАЙБУТНЄ Людині для щастя потрібно що? Ні, не дорогі авто і айфони, палаци та всілякі роз- коші. Потрібна добра посмішка і тепло мами, приязне спілкування з близькими та друзями, односельцями. Ось так, із піднесеним почуттям єдиної родини і гідності святкували минулої суботи мешканці Боровиці 400-річчя свого села. Святковий на- стрій уже на площі створював нев’янучими і незабутніми вальсами духовий оркестр. Зійшлися до Будинку культури, здавалося, всі – від старого до малого. Зграйками між дорослих порхало багато дітей, що викликало замилування старших. Все було на рівні. І починалося дійство із фойє. Вабили погляд барвисті вишиванки сільських майстринь, різьблені символи козацької доблесті місцевих умільців. тай та Оксана Пекун. Боровиці дарували навіть поезії. Земляк, доктор філологічних наук, про- фесор Дніпропетровського наці- онального університету Микола Цибенко, зокрема, побажав: – Так хай же селу світла доля святиться, Щоб діти росли, і раділи батьки. Вітання, вітання тобі, Боровице. А щастя хай світить ще довгі віки! Палітра урочистостей вийшла широкою. Свято вдалося. Воно засвідчило, що Боровиця живе і впевнено дивиться у майбутнє. Микола КОСТЕЦЬКИЙ, Леонід ТУМЕНКО Голові районної держадміністрації Олександру Цисаренку цікаві здобутки компанії «Маїс», про які розповідає Сергій Терещук (ліворуч) Ім’я Олександра Радуцького знову на слуху. Його листівки розійшли- ся по всьому місту і віднайшли схвальні відгуки. Бо й справді, тіль- ки цей депутат Черкаської міської ради всерйоз став «копати»: чому очисні споруди ось-ось опиняться у приватних руках? А це…
 3. 3. 325 вересня 2013 Молодь Черкащини №39 Про здорожчан- ня крохмалистої говорить і аграрій Олексій Душейко з Чорнобаївщини. Його городина вже не один рік іде на продаж відомій ме- режі супермаркетів. – Є тенденція до зростання ціни. Думаю, що взимку, навесні ціна буде вдвічі більшою, ніж зараз. Ранні сорти ми продали ще у серпні, оптом – по 2,30-2,50 гривні. А ось картоплею пізнього врожаю ще не торгували. Бо зібрали її лишень 10 від- сотків. Не дають вийти в поле дощі. Та це ще одна проблема – картопля май- же місяць перебуває в занадто зволо- женому ґрунті. Отож розвинуться якісь хвороби, грибки тощо. Урожайність картоплі, сподіваємось, буде 20-23 тон- ни з гектара. Тоді як торік – цілих 35. Тому завантажимо бараболею лише два картоплесховища із трьох, які є у господарстві. А це 10 тисяч тонн горо- дини. Та незрозуміло, яке становище з нею буде навесні. Картопля півроку пролежить у сховищі… Може, 60-70% просто доведеться викинути, – застері- гає Олексій Душейко. Пік здорожчання картоплі очікують наприкінці жовтня – початку листопада. Тож фахівці радять запасатися крохма- листою вже зараз. Олена РЯБОКОНЬ – Взагалі нам на зиму потрібно 4-6 мішків. Але ціни поки що кусають- ся. То ми беремо один мішечок, а потім буде видно, – каже черкасець Сергій. Для пенсіонер- ки Галини нинішня ціна завелика. Тому бабуся купує лише 20 кг. Хоч на зиму, каже, потрібно що- найменше 60. – Була по 2,50- 2,80. А зараз, бачте, підскочила до 3,20. Приватники через дощі піднімають ціни, – жаліється пенсіонерка. Ціни «кусатимуть- ся» й далі – про- рокують продав- ці. Підприємець Алекбер Зейналов возить картоплю з Чернігівщини. Там, каже, закупівельна ціна на бульбу вже від 3 гривень. Від- так продаватиме дорожче. – Буде по чотири. Дешевше не ви- ходить. Може, і до 5-6 гривень зросте. Адже картоплі мало, – зізнається Алек- бер. Мотоцикл їде... на дровах наші новини Адреса УДСО: м.Черкаси, вул. Хоменка, 3/1, тел.: (0472) 63-34-06 • на варті Бійці Державної служби охорони Черкащини взяли участь у тактико- спеціальних навчаньнях за оперативним планом «Хвиля» З 16 по 18 вересня 2013 року в місті Черкаси на території КП «Аеропорт-Черкаси» пройщли тактико-спеціальні навчання з відпрацювання дій особового складу органів та підрозділів УМВС щодо припинення гру- пових порушень громадського порядку. 378 чоловік особового складу орга- нів і підрозділів УМВС України у Чер- каській області були задіяні у навчан- нях. Серед них – 10 бійців Державної служби охорони. Міліціонери вдосконалювали нави- чки практичних дій під час виникнення групових порушень громадського по- рядку, підвищували готовність до ви- конання службових завдань в умовах ускладнення оперативної обстановки, виникнення екстремальних ситуацій. Учасники навчань відпрацьовували імовірну ситуацію, коли невдоволений натовп із застосуванням сили нама- гався зайти до адміністративної бу- дівлі. «Порушники» створювали ситу- ацію, що загрожувала громадському порядку, життю та здоров’ю людей, які перебували поблизу. На спецоперації з ліквідації масових заворушень працювали групи зв`язку, блокування, розосередження, оточен- ня, патрулювання, вилучення, охоро- ни, забезпечення дорожнього руху, пожежогасіння, документування, за- стосування спецзасобів, вилучення, конвоювання, слідчо-оперативна гру- па та ін. «Масові заворушення» було ліквідовано. Правоохоронці продемонстрували високий професіоналізм, належний вишкіл і чітку злагодженість. Ірина Сініченко, УДСО при УМВС України в Черкаській області • Другий хліб Через неврожай ціни на картоплю повзуть угору Трудилися-трудилися для май- бутнього врожаю, а його май- же немає. Картопля цьогоріч не вродила. І не через хвороби й шкідників. Підвела погода: то різкі перепади температури, то посухи і зливи. На ринку сьогод- ні бульбу буквально розмітають, купуючи мішками. логого пального та занадто прискіпливі автоінспектори. Перевага лише одна – це економія грошей, які потрібно ви- трачати на бензин, бо достатньо взяти сокиру і сходити в найближчий ліс. До того ж уся ця конструкція їде, і досить непогано. Мотоцикл розвиває швид- кість до 80 км на годину. Коляска зали- шилася повноцінною, з сидінням, тільки зник багажник. На 100 км шляху чоловік спалює мішок трісок. Цієї економії вина- хіднику вистачає не тільки на пиво. До того ж популярність майстра дійшла на- віть до наших країв. Микола РАТУШНИЙ, Інна МОРОЗОВА • Отакої! Останнім часом в Умані збіль- шився попит на шпалери, пар- фуми та інші товари білорусь- ких виробників. Тому частенько уманські дрібні підприємці виру- шають до сусідньої держави, аби задовольнити потреби своїх по- купців. Недавно, повернувшись з білоруського міста Лепель, роз- повіли про тамтешнього раціона- лізатора, який здивував усіх сво- єю винахідливістю. Згадавши про газогенератори, які ши- роко використовувалися на транспорті в 30-40-их роках XX століття, винахід- ник установив подібну конструкцію на своєму мотоциклі з коляскою і тепер в якості пального може використовувати вугілля, торф, дрова або навіть солому. Чи велика користь від його винаходу, власник мотоцикла не зізнається. Порів- няно з бензиновим двигуном, тепер по- тужність транспортного засобу помітно впала, хоч і ступінь стиснення вдалося підвищити до 10 одиниць. Завдають клопоту довгі запуски, перегрів двигуна на міських дорогах, примхливість до во-
 4. 4. 4 25 вересня 2013Молодь Черкащини №39 назустріч людям Золотоніський район Вони – перші Галузь тваринництва тут переживає своєрідний ренесанс. В більшості сільськогосподарських підпри- ємств не лише збережено поголів’я тварин, а й відбулось його істотне збільшення. Зокрема, сьогодні у районі утримується 21 913 голів великої рогатої худоби, в тому числі 7942 корови, 86 тисяч голів свиней, 605 тисяч голів птиці. За вісім міся- ців господарства виробили 34 975 тонн молока, 77 мільйонів штук яєць, 13 279 тонн м’яса худоби та птиці у живій вазі. Найвищих по- казників з надоїв молока від однієї корови досягли СТОВ «Прогрес», СТОВ «Нива» і СТОВ АФ «Маяк», де вони становили 5-6 тисяч літрів. Тваринники переважно забезпечили себе кормами на зиму: заготовлено 8700 тонн сіна, 8700 тонн силосу, 34 500 тонн сінажу. Триває від- новлення тваринницьких ферм і комплексів. Чорнобаївський район У боргу невідплатнім Голова Чорнобаївської райдержад- міністрації Василь Корнієнко приві- тав ветеранів із наближенням однієї з найбільш шанованих дат – Днем визволення району від фашист- ських загарбників. Він подякував ветеранам за неоціненний внесок в економічне, соціальне, культурне та політичне життя району і вручив їм почесні грамоти Черкаської об- ласної ради, Організації ветеранів України, районної державної адмі- ністрації та районної ради. Сьогодні у районі проживають 14 691 пенсіо- нер, з них – 2282 мають статус вете- ранів війни, 4408 – ветеранів праці. Із загальної кількості ветеранів 11 453 особи перейшли свій 60-річний ювілей, 4517 ветеранів прожили понад 70 років, 1919 – понад 80 років, 201 – понад 90 років та двоє прожили 100 і більше років. Більш як на 700 гривень збільшено пенсії членам сімей померлих інвалідів війни, на 49 відсотків підвищено середній розмір пенсії учасників ві- йни, у 4-4,5 раза зросла їм грошова допомога до Дня Перемоги. Маньківський район Результати засвідчують У районі майже 64 відсотки насе- лення користується послугами Цен- тру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Серед них немало таких, що опинилися в складних життєвих обставинах. Наразі 89 родин пере- бувають під соціальним супроводом. Загалом, за період з 1 січня року було надано 21 638 послуг. Резуль- тати роботи Центру кажуть самі за себе: було не допущено вилучення 52 дітей із 24 сімей, вирішено жит- лово-побутові проблеми та нала- годжено соціальні зв’язки 632 осіб, надана допомога одягом, взуттям, продовольчими наборами 73 сім’ям. 11 особам Центр сприяв у праце- влаштуванні, 16 чоловік отримали допомогу в лікуванні та догляді, 9 осіб влаштовано на навчання до різних навчальних закладів. • Ваш район • Коментар • Підготовка до свята Так, на Черкащині у І пів- річчі 2013 року в селі Крас- носілля Чигиринського ра- йону відкрито дошкільний навчальний заклад «Беріз- ка» на 40 місць, який нині відвідує 17 дітей. Разом із тим, на базі закладів, що вже працюють, додатково від- крито 37 груп на 570 місць. – Нам удалося охопити всіма формами дошкіль- ної освіти 97% дітей віком від 3 до 6-7 років, що на 4% більше порівняно з то- рішнім показником. Ми по- вністю виконали завдання Президента України щодо створення умов для здобут- тя дошкільної освіти. Проте ми й надалі докладатимемо максимум зусиль для того, щоб кожна дитина, неза- лежно від місця проживання, Дорожники готують Канівщину до відзначення ювілею Тараса Шевченка Сергій Тулуб: «У першому півріччі цього року на базі дошкільних навчальних закладів додатково відкрито 37 груп на 570 місць» Станом на сьогодні у Канівському районі завершені роботи з покриття 15 кілометрів доріг. У найближчі дні за умови сприятливої погоди на цих ділянках нанесуть розмітку. Також завершені роботи з улаштування ви- рівнювального шару покриття на 34,7 кілометра шляхів, що складає 60% їх готовності. Тривають роботи на 10 км із влаштування вирівнювального шару асфальтобетону. Роботи проводяться на ділянках доріг Канів-Чигирин-Кре- менчук, Миронівка-Канів-Софіївка, Фастів-Митниця-Обухів-Ржищів-Канів. Щодо ділянки дороги в районі Канів- ської ГЕС (Миронівка-Канів-Софіївка), то вона не перебуває у підпорядкуванні Служби автодоріг. 11 км цієї дороги на балансі підприємства, яке і зобов’язане її ремонтувати. Силами ж Служби на відрізку цієї дороги 26–34 км у районі с. Степанці поверхнева обробка вико- нана в повному обсязі. – У Канівському районі до ювілею від- ремонтовані три основні дороги держав- ного значення, які є маршрутами офі- ційних делегацій, – коментує ситуацію начальник Служби автомобільних до- ріг у Черкаській області Сергій Бол- тов. – Ремонтні роботи, заплановані на 2013 рік, виконані на 65 відсотків. Про- те, ще 20 км доріг державного значення на Канівщині потребують ремонту. Зо- крема, це ділянка дороги Канів-Ліпля- ва-Прохорівка-Домантове протяжністю 19 км. Ділянку протяжністю 2,4 км цієї дороги ми розпочнемо ремонтувати вже цього року. Наступного року плануємо відремонтувати близько 15 км покриття. М. Ч. • Культура Наталія Джура: «200-річний ювілей Кобзаря – не привід для політичних дискусій» – Підготовка до ювілею Кобзаря почала- ся ще у 2010 році. З того часу здійснено колосальну роботу. Так, уже відреставро- вано приміщення будинку-музею поета, що дало змогу розширити експозиційні, виставкові та адміністративні площі при- міщення вдвічі (більше 4 тис. кв. м). Вод- ночас було оновлено експозицію музею, реставровано могилу та пам’ятник поетові. Здійснено реконструкцію та укріплені схи- ли території Верхнього парку заповідника. Не залишилися поза увагою і соціальні об’єкти міста. Збудований комплекс «Ав- то-Ріка», який поєднав автобусний і річко- вий вокзали та ярмаркову площу, – роз- повідає начальник управління культури Черкаської обласної державної адміні- страції Наталія Джура. За її словами, чимало запланованих за- ходів реалізовано за рахунок інвесторів. Зокрема, збудовано павільйон приплаву «Тарасова Гора», завершено реставрацію Успенського собору та встановлено в ньо- му виготовлений італійськими майстра- ми мармуровий іконостас і 8 кіотів. Окрім того, біля підніжжя Чернечої гори споруд- жується Тарасова церква. Ще заплановано закінчити будівництво міського Будинку культури та його перепро- філювання під Шевченківський культурний центр. Недовго до завершення робіт ІІ черги реконструкції Нижнього парку заповідника, реконструкції фасадів будівлі науково-до- слідного відділу «Літературна Канівщина» та реставрації могили І. Ядловського. – Усіх скептиків я хочу запевнити, що за- плановані заходи відбудуться, і ми належ- но відзначимо цю подію, – наголошує На- талія Джура. – А тим, хто сьогодні критикує роботу обласної влади у цьому напрямку, раджу згадати, як вшановували Тараса ще три роки тому – піднімалися до моги- ли повз напіврозвалений будинок-музей Шевченка, який тривалий час був навіть вилучений із культурного і духовного жит- тя України і до 2010 року перебував у жах- ливому стані, більше нагадуючи повоєнну розруху, ніж музей духовного Пророка. Ювілей Кобзаря – це не привід для по- літичних дискусій чи піару, а насамперед подія, яка має об’єднати усіх нас заради єдиної мети – гідного вшанування свого національного Генія. М.Ч. Відповідно до законодавства, дошкільна освіта є обов’язковою первинною складовою в освітньому процесі. Тому першочерговим завданням у цій га- лузі як на державному, так і на обласному рівнях є відкриття нових, відновлення роботи непрацюю- чих дошкільних навчальних закладів і створення додаткових місць у дитячих садках. мала доступ до якісної осві- ти, починаючи з дошкіль- ної ланки. Адже початкова освіта – один із небагатьох суспільних інститутів, через який проходять практично всі покоління, – зазначає го- лова облдержадміністрації Сергій Тулуб. М. Ч. У рамках підготовки до відзначення 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка, на ділянках доріг, якими користуватимуться ту- ристи наступного року, розгорнуті ремонтні роботи. Особлива увага дорожників – до Канівського району, де похований поет. Цьогоріч тут планують відремонтувати під’їзні дороги до міста протяжністю 59,9 км на суму близько 106 млн. грн. Роботи уже виконані на 66 млн. грн. До кінця поточного року в області обіцяють відремонтувати 160 км шляхів. Фотонаданепрес-службоюОДА Фотонаданепрес-службоюОДА
 5. 5. 525 вересня 2013 Молодь Черкащини №39назустріч людям Уманський район У Краснопілці святкували «Край барвінковий, край хліборо- бів, край трударів» – таку назву мало святкове дійство, яке відбулося в приміщенні Будинку культури села Краснопілки. Перед його початком гості та місцеві жителі мали можли- вість переглянути виставку виробів декоративно-прикладного мистецтва, а також скуштувати смакоту місце- вих кулінарів, якою були заставлені численні столи. Відкрив день села очільник громади Петро Семенюк. Після його слова відбувся екскурс сторінками історії становлення села. Серед її трагічних сторінок – Вели- ка Вітчизняна війна. 146 сільських жителів загинули, визволяючи рідну землю. Вони навічно залишились у пам’яті односельців. Вітаючи жителів села Краснопілка зі святом, заступник голови райдержадміністрації Сергій Рогальський закликав їх берегти і розвивати добрі традиції Уманського краю, примножувати його здобутки. Кам’янський район Турнір Цимрюка 14 вересня, в День фізичної культу- ри та спорту, в місті Кам’янці прой- шов традиційний турнір з волейболу пам’яті кам’янчанина Володимира Цимрюка. Турнір відбувся з ініціативи успішного спортсмена Івана Брезін- ського. В змаганнях узяли участь п’ять команд з міст Кам’янка, Кірово- град, Городище, Чигирин та селища Олександрівка. Переможцями турніру стали спортсмени з Олександрівки, срібло дісталося кіровоградцям, брон- зовими призерами стали кам’янчани. Після закінчення волейбольного турніру учасникам змагань було вручено нагороди та почесні грамоти. Кожна команда отримала запашний коровай. Проведення турніру стало можливим за підтримки голови ра- йонної державної адміністрації Віталія Архип’юка, генерального директора ВАТ «Кам’янський машинобудівний завод» Володимира Гецька, приват- них підприємців Віктора Бандури та Володимира Тірона. Смілянський район Борються з нелегалами Для виявлення прихованої зайня- тості та забезпечення соціального захисту населення в Смілянській райдержадміністрації ведеться робота щодо легалізації заробітної плати та офіційного оформлення трудових відносин. Створена робоча група з питань легалізації виплати заробіт- ної плати та зайнятості населення, пріоритетним напрямком якої є виявлення прихованої зайнятості та розробка заходів щодо запобігання нелегальним трудовим відносинам. На нараді із сільськими головами (яку провів голова райдержадміністрації Василь Бугаєнко) розглянуто питання легалізації робочих місць. За інфор- мацією начальника управління соці- ального захисту райдержадміністрації Володимира Данильченка, станом на 1 вересня завдяки реконструкції, перепрофілюванню, нарощуванню обсягів виробництва, індивідуальній трудовій діяльності в районі створено 344 робочі місця. • Ваш район До Дня партизанської слави представники обласної і міської влади, ветерани війни та просто небайдужі містяни взяли участь в урочистій ході, яка завер- шилася покладанням квітів до меморіалу на Пагорбі Слави. Як символ пам’яті про славетний подвиг наших земляків про- звучав гімн України, а на честь тих, хто загинув у воєнні роки, пролунав салют почесної варти. Прийшов сюди вшанувати подвиг партизанів й Іван Могила. Коли почала- ся війна, йому було лише 9 років, про- те події тих часів, і зокрема партизан- ський рух, назавжди закарбувалися у його пам’яті. – У моєму рідному селі Деньги Золо- тоніського району був створений пар- тизанський загін із активістів. На пре- великий жаль, цю партизанську базу окупанти швидко знищили, адже зна- чно переважали наших за чисельністю. Проте частині партизанів усе ж вдалося врятуватися, а згодом вони приєднати- ся до фронтової частини нашої армії, – розповідає Іван Могила. Брав безпосередню участь у парти- – Драбівщина стала першою звіль- неною від загарбників територією. Сьогодні ми стоїмо на политій тоді людською кров’ю землі. 15 тисяч си- нів і дочок Драбівської землі захища- ли та визволяли Вітчизну в роки Дру- гої світової війни, 6 тисяч із них навіки лишилися на полях боїв. Вічна і світла їм пам’ять! Тож схилимо голови перед величним подвигом воїнів-визволите- лів та вшануємо всіх солдатів війни, які пішли у безсмертя, – звернувся до учасників урочистостей очільник об- ласті Сергій Тулуб. З нагоди 70-річчя визволення області тут стартувала культурно-патріотична акція «Бойовими шляхами Черкащи- • Славетний подвиг Початок визволенняЧеркащини відзначили на Драбівщині Першим містом, яке відзначи- ло своє звільнення від фашист- ських окупантів, став Драбів. Саме Драбівщина – відправний пункт, з якого почалося звіль- нення усієї області в ніч із 22 на 23 вересня 1943 року. З такої нагоди у місті відбулися урочисті заходи, участь в яких взяли ке- рівники області. ни». В пам’ять про бійців, загиблих у роки Великої Вітчизняної війни, та на знак глибокої пошани до живих героїв- визволителів від району до району пе- редаватимуться символи акції – альбом і гільза з часточкою черкаської землі, на якій гриміли кровопролитні бої за свободу. Ці символи передали голові Черкаської обласної організації ве- теранів Володимиру Веретільнику, таким чином започаткувавши їхню по- дорож шляхами визволення області. – Символічно, що в день 70-ої річниці визволення Драбівського району в рам- ках всеукраїнської естафети пам’яті стартує обласна естафета «Бойовими шляхами Черкащини». Майже 6 місяців палатиме перехідний вогонь у межах нашої області. Це буде вогонь пам’яті про полеглих і живих нині учасників Ве- ликої Вітчизняної війни, це буде полум’я щирої всенародної вдячності та поваги, – зазначив Володимир Веретільник. Запаливши факели і свічки, ке- рівники області та району разом із драбів’янами та гостями міста пройшли урочистою ходою «Бойовими шляхами Черкащини». Цього вечора з вогника- ми пам’яті вулицями міста крокували усі, хто знає історію своєї країни і шанує пам’ять героїв. Завершилася факельна хода покладанням квітів до стели на Алеї Героїв, виступами творчих колек- тивів та святковим феєрверком. У Черкасах вшанували пам’ять учасників партизанського руху занському русі Михайло Хижняк. На згадку про це у нього залишилося по- ранення: – Ми готували тютюн для партизанів, але нас швидко виявили німці. Щоб сказали, де переховуються партизани, моїх товаришів підвішували за ноги і катували. А я вирішив: нехай краще мене уб’ють і кинувся тікати. Німці по- чали стріляти і поранили мене в ногу. Врятував очерет, де мені вдалося за- ховатися від переслідувачів. А наступ- ного ранку я вже був у партизанському загоні. Там провоював недовго – моє партизанство закінчилося пораненням. Урочистості біля Пагорбу Слави лише відкрили низку заходів, які відбувалися протягом тижня по всій області, зокре- ма тиждень партизанської слави в Об- ласному краєзнавчому музеї, зустрічі з ветеранами, тематичні уроки, лекції, бесіди тощо. СторінкупідготувалаКсеніяКЕРДАНЬ,фотоавтора
 6. 6. 6 25 вересня 2013Молодь Черкащини №39 місто Ч • Прогноз Володимир Лук’янець: «Результати виборів залежать безпосередньо від кандидатів, які балотуватимуться» У здоровому тілі – здоровий дух – цю істину ще раз довели черкасцям, провівши у місті «Ярмарок спор- ту». На кілька годин фестиваль перетворив Соборну площу на спортивний майданчик, де дитячо-юнаць- кі спортивні школи й фізкультурно-оздоровчі товари- ства презентували свою майстерність у різних видах спорту. • Комунальне господарство У міськвиконкомі запевняють: медичні заклади міста готові до зими Теплове господарство лі- кувально-профілактичних за- кладів Черкас у всеозброєнні напередодні холодів. Принай- мні, директор департамен- ту охорони здоров’я місь- квиконкому Олег Стадник запевняє: ми забезпечені лімітами та енергоносіями, у нас відсутня заборгованість за воду, газ, тепло та елек- троенергію. До початку опалювального сезону був проведений по- точний ремонт 13 покрівель, а також капітальний – ще двох. Відремонтовано 13 систем опалення, 14 систем водопос- тачання, 14 систем водовідве- дення, проведено капітальні ремонти двох систем водо- постачання. Крім того, вже під- готовлено до роботи чотири автономні джерела живлення. – Однак, зараз лишаєть- ся невирішеною проблема Колишній голова Черкась- кої облдержадміністрації, ге- неральний директор холдингу «Агрозлатодар» Володимир Лук’янець зробив прогноз щодо результатів перевибо- рів у «проблемних» округах №№94, 132, 194, 197 і 223, які, нагадаємо, призначені на 15 грудня. – Результати виборів зале- жать безпосередньо від канди- датів, які будуть балотуватися. Якщо на вибори піде нинішній голова Черкаської облдержад- міністрації Сергій Тулуб, ви- грає однозначно, – припускає Володимир Лук’янець. – Щодо Богдана Губського (кандидат у депутати Верховної Ради Укра- їни по 197-му виборчому окру- гу), то, наскільки мені відомо, він не збирається на вибори. Кандидат у депутати Верхов- ної Ради України по 194-му виборчому округу Микола Булатецький поступово втра- чає позиції, – коментує екс- губернатор. – Валентина Жуковська (кандидат у депутати Верхов- ної Ради України по 194-му виборчому округу) наполег- ливо чіпляється за перемогу. Думаю, у них з Миколою Бу- латецьким шанси приблизно однакові. Володимир Лукич також роз- криває карти: Валентина Жу- ковська могла б виграти ще на попередніх виборах. – Я відверто скажу: якби Ва- лентина Жуковська була на 10 років молодшою, вона вже була б депутатом. Тож остаточне слово Воло- димира Лук’янця таке: – Якщо залишаться ті кан- дидати, що й були, то виграє хлопчина із Монастирища, тобто Леонід Даценко. Проте екс-губернатор не виключає можливість, що на перевиборах може з’явитися новий кандидат. – Якщо виникне хтось із ве- ликими грошами – виграє, – додає пан Лук’янець. Ксенія КЕРДАНЬ із проведенням бюджетних платежів на суму 112,39 ти- сячі гривень, – наголошує Олег Стадник. – Це кошти за лічильники, які ми не зможе- мо забрати без оплати. Тобто платитимемо на 30% більше за послуги, вже починаючи із жовтня. М. Ч. • Соцпроект Черкасців закликали займатися спортом ФотоКсеніїКЕРДАНЬ Понад 30 видів спорту показа- ли містянам, аби ті визначилися зі спортивною секцією, яка при- пала їм до душі. Кожен охочий міг спробувати себе в альпінізмі, веслуванні на тренажерах-бай- дарках, стрільбі з пневматичної гвинтівки та лука, грі у шахи та шашки, настільному тенісі тощо. На відкритті заходу в. о. мера Віктор Білоусов, відзначаючи досягнення черкаських спортс- менів, вручив сертифікат на комп’ютер Дитячій юнаць- ко-спортивній школі №2, яка стала найкращою спортивною школою України 2013 року. А щоб надихнути черкасців на власні спортивні звершення, у святі взяли участь призери та учасники Олімпійських ігор, чемпіонатів світу, Європи. Ксенія КЕРДАНЬ, фото автора
 7. 7. 725 вересня 2013 Молодь Черкащини №39 ліворуч праворуч назустріч людям ФотоЄвгеніяШМАГАЙЛА «Активізація інвестиційної діяльності – пріоритетний напрямок роботи обласної влади» Леонід Туменко, журналіст Таміла ЛЕпьошкіна, 1968 р.н., Черкаський державний технологічний університет, Національна академія державного управління при Президентові України, директор Департаменту інвестиційно-інноваційної діяльності та зовнішньо-економічних зв’язків Черкаської облдержадміністрації • за чашкою кави – Таміло Яківно, завтра-післязавтра працює інвестиційний форум 2013 «Чер- кащина – територія співпраці». – Ця подія знакова для регіону. До речі, завдяки ініціативі голови обласної держав- ної адміністрації Сергія Тулуба захід став традиційним. Він перетворився на своєрід- ний майданчик, де представляють практич- ні кроки з реалізації стратегії економічних реформ в області, презентують регіональні інвестиційні проекти, налагоджують ділові контакти, та відбуваються плідні бізнес-зу- стрічі. – Чому саме Черкащина приймає фо- рум? – Це не випадково. Наш регіон особли- вий. Центр Європи – в Україні, а наш край – в центрі України. І це не лише поняття географічні чи просторові. – Та не тільки географія відіграє пози- тивну роль. А й сприятливий інвестицій- ний клімат. Яка ж мета заходу? – Представлення інвестиційних можли- востей Придніпровського краю, пріоритет- них напрямів розвитку області та розши- рення торговельно-економічних зв’язків і пошуку нових партнерів. Під час форуму планується виставка товарів підприємств регіону, представлення регіональних інвес- тиційних та інноваційних проектів (агропро- мисловий комплекс, альтернативна енер- гетика, промисловість) та ознайомлення учасників і гостей форуму з історико-куль- турним та туристичним потенціалом облас- ті. Налагодження тісних контактів ділових кіл Черкаської області з транснаціональни- ми корпораціями, посольствами іноземних держав і міжнародними організаціями до- зволить активізувати міжнародні зв’язки та залучити іноземних партнерів й інвесторів до економіки регіону. – Хто ж буде учасниками форуму та його гостями? – До участі у Форумі запрошені: керівни- ки посольств, представники торгово-еконо- мічних місій посольств іноземних держав в Україні, представники регіонів-партнерів; керівники державних установ та структур- них підрозділів міністерств, що займаються інноваційною та інвестиційною діяльністю; керівники підрозділів, відповідальних за ін- новаційну та інвестиційну діяльність в Чер- каській області; експерти, представники ін- вестиційних фондів, фінансово-кредитних установ і фінансово-промислових груп, за- цікавлених в інвестиційній та інноваційній діяльності в Черкаській області; представ- ники міжнародних консалтингових компа- ній та проектів технічної допомоги Україні. – І якими будуть здобутки? – Учасники форуму матимуть можливість отримати інформацію щодо розроблення інвестиційних стратегій розвитку регіонів та проведення брендінгу територій. Ре- зультатом роботи форуму стане підписан- ня угод та меморандумів про співпрацю з міжнародними партнерами. – Це буде завтра, а як справи сьогод- ні? – Протягом 2012 року обсяг прямих іно- земних інвестицій в регіоні зріс у 3,1 раза порівняно з 2011 роком (найвищий темп зростання по Україні). Ось діаграма №1. – Куди ж вкладають інвестори свої ко- шти? – Про це діаграма №2. – Як Черкащина торгує? – Протягом 2012 року обсяг зовнішньо- торговельного обігу області порівняно з 2011 роком зріс на 18,4 відсотка і становить 2,2 мільярда доларів США. Обсяг експорту зменшився на 4,8 відсотка, а імпорту – зріс на 49,2 відсотка. Про це діаграма №3. – Чи все так добре? – Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становить 181,5 млн. дол. США (у зв’язку зі збільшенням майже вдвічі вве- зення мінеральних продуктів – 53,2 відсо- тка від загальних обсягів імпорту регіону). Коефіцієнт покриття експортом імпорту складає 0,85 (в середньому по Україні – 0,81). – Що пропонуємо, а що завозимо? – Про це діаграма №4. – Ще раз про приємне. Чим же приваб- лює Черкащина інвестора? – Висококваліфікована робоча сила, по- тужна виробнича та наукова база, розга- лужена транспортна система дозволяють нині утримувати високі показники у пере- важній більшості напрямків реального сек- тору економіки. – Черкащина – область аграрна. – Наявність родючих чорноземів обу- мовлює розвиток сільського господарства. Сьогодні за обсягами валової продукції аграрного комплексу область впевнено тримає провідні позиції серед інших об- ластей України та робить вагомий внесок у формування продовольчої безпеки дер- жави. Для ефективного використання наявних ресурсів та збереження високої рентабельності виробництва в регіоні ве- деться цілеспрямована робота з переорієн- тації економіки на інвестиційно-інновацій- ну модель розвитку. – Інвестор не повинен боятися. Йому небажано ризикувати. – На сьогодні в області зроблено ряд рішучих кроків щодо поліпшення інвести- ційного клімату: цілеспрямовано ведеться боротьба з корупцією на всіх рівнях вза- ємодії інвесторів і представників влади; впроваджується система державно-при- ватного партнерства під час реалізації інвестиційних проектів; в кожному районі відкриють центри надання адміністратив- них послуг, до складу яких входитимуть дозвільні центри, де видаватимуть доку- менти дозвільного характеру та надавати- муть адміністративні послуги за принципом «єдиного вікна». Та й чого боятися? Про по- тужний потенціал області свідчать наступні дані: третій рік поспіль в області збирають майже 1,4 мільйона тонн ранніх зернових та зернобобових за середньої урожайності 46,6 ц/га (по Україні – 31,0 ц/га). В цілому в області буде зібрано не менше 3,8 міль- йона тонн збіжжя. Тож маємо гарні мож- ливості поставок на експорт; за 8 місяців 2013 року до зведеного бюджету області мобілізовано 4 мільярди 812 мільйонів гри- вень доходів, у тому числі до державного бюджету – 3 мільярди 207 мільйонів гри- вень, до місцевих бюджетів – 1 мільярд 605 мільйонів гривень; на 17 відсотків зросли депозити населення в банківських устано- вах регіону і досягли 7,3 мільярда гривень – це свідчить про повернення довіри грома- дян до банківської системи. Таблиця №1 Таблиця №3 Таблиця №2 Таблиця №4
 8. 8. 8 25 вересня 2013Молодь Черкащини №39 об’єктив Чому серце сильніше б’єтьсяСьогоднішня розповідь – про славне місто на Дніпрі – Якщо говорити про еконо- мічний і соціальний розвиток міста в глобальному сенсі, то перш за все потрібно відзна- чити стабільну роботу промис- лових підприємств. Темп росту виробництва найважливіших видів продукції порівняно з по- переднім роком у середньому склав 120 відсотків. Обсяг послуг, реалізованих населенню, зріс відповідно на 9,6 відсотка і сягнув 11 мільйо- нів гривень. Підприємствами Канева в першому півріччі 2013 р. вико- нано будівельних робіт на 2,6 мільйона гривень, що на 21від- Сюди ведуть дороги з усього світу. Бо Канів – мекка укра- їнства, незгасний смолоскип, який запалює серця. Величний Тарас Шевченко кличе нас. Тут виявлені пам’ятки трипільської культури, скіфської доби, а також ранньослов’янські поселення полян. Уздовж берегової лінії на Княжій горі літописний Родень, перша згадка про який дату- ється 980 роком. Зруйнований монголо-татарами і більше не відновлювався. У другій половині ХІХ століт- тя місцеві селяни в пошуках скарбів літописного міста пер- шими почали копати Княжу гору. А згодом тут проводили розкопки Д. Я. Самохвалов, М. Ф. Біляшівський, В. В. Тар- новський. Численні знахідки розійшлися по всьому світу. Їх можна побачити в колекці- ях найбільших музеїв України, Польщі, Росії, Британії, Фран- ції. Близько 1362 року Канів увійшов до складу Велико- го князівства Литовського. З часом перетворюється на значний торгівельний центр. По Дніпру через місто прохо- див важливий торговий шлях, яким до північних і західних країн йшли товари з Аравії, Ін- дії, Сирії, Туреччини – золото, шовк, прянощі. На Дніпрі діяла переправа для купецьких ка- раванів. Наприкінці ХV століття Канів став одним із центрів форму- вання українського козацтва. Канівський курінь на Січі був одним із перших. З Каневом пов’язане ім’я Дмитра Вишне- вецького. 1837 року Канів стає пові- товим містом Київської губер- нії. Тут засновано магістрат і міську думу. Міщани займа- лись чинбарством, шевством, гончарством. Промисловість Канева складалась із невели- кого цегельного заводу, 16 во- Міський голова Віктор Ніколенко: «Канів працює»соток більше, ніж у 2012 році. Позитивне сальдо зовніш- ньої торгівлі за січень-травень поточного року склало 10,7 мільйона доларів США. Цей показник радує тим, що ми вносимо гідний вклад до загальнодержавної скарбниці. Реальних капітальних інвес- тицій у розвиток економіки міста за І півріччя 2013 року су- марно спрямовано майже 125 мільйонів гривень. Це свідчить про те, що, працюючи сьогод- ні, наші підприємства дбають про завтрашній день. Відповідно зросли надход- ження до бюджетів усіх рівнів. Стабільно працювали у пер- шому півріччі всі комунальні підприємства, незважаючи на певні проблеми у проход- женні бюджетних платежів через відділення Державного казначейства. Однак завдя- ки розумінню працівниками казначейства наших спільних проблем нам удалося підійти до осіннього періоду без за- боргованості заробітної плати у трудових колективах, а також здійснити придбання техніки для утримання доріг міста. Нас у певній мірі турбує осін- ньо-зимовий період. Струк- тура заборгованості за ви- користаний природний газ підприємством теплових ме- реж вимагає, щоб уже сьогод- ні були ухвалені радикальні рішення, які нададуть можли- вість отримати ліміти на по- ставку газу (ремонти мереж підприємство провело). Виникли значні проблеми у фінансуванні підприємства, яке утримує дороги міста, освітлює вулиці, займається вирізкою дерев тощо. І ці проблеми системні для всього регіону, а можливо, і держави. А тому в їх вирішенні повинні брати участь і держа- ва, і органи місцевого самовря- дування. У будь-якому разі місто пра- цює, забезпечуючи певним комфортом освіту, дитячі сад- ки, заклади медицини, врешті- решт усіх мешканців. Віримо, що проблеми, які виникають, зможемо здолати спільно з енергійною коман- дою голови обласної держав- ної адміністрації – Сергія Бори- совича Тулуба. Духовна скарбниця дяних, 13 сплавних, 6 вітряних млинів. Місто мало 18 крам- ниць, трактир і 11 пивних рун- дуків. 10 (22) травня 1861 р. в Каневі на Чернечій горі (сучас- на назва – Тарасова) здійснено перепоховання Т. Г. Шевченка. На могилі насипали курган і встановили дерев’яний хрест. 1923 року створено Держав- ний лісостеповий заповідник імені Т. Шевченка. 1925 року – Державний заповідник «Моги- ла Т. Г. Шевченка». 1989 року заповіднику надається статус національного. 1964 року розпочинається будівництво Канівської гідро- електростанції, яке тривало 11 років. Сьогодні промисловий по- тенціал міста представляють 16 промислових підприємств (станом на серпень 2010 р.). Питому вагу в загальному об- сязі виробництва промислової продукції та найбільший ав- торитет роботодавця у місті мають: ВАТ «Канівський мас- лосирзавод», яке входить до групи компаній «Клуб сиру», ЗАТ «Агроекопродукт» (торго- ва марка «Верес»), Канівська ГЕС (структурний підрозділ АТ «Укргідроенерго»), ВАТ «За- кордоненергокомплектбуд», ТОВ «КанівСГЕМ». На базі Канівського електромеханіч- ного заводу «Магніт» працю- ють ТОВ «Магнітприлад», ТОВ «Ергопак», ТОВ «Дукат-С» (виробництво пральних ма- шин); науково-виробниче під- приємство «Полімер-Акація» (пінополістирольна продукція), ТОВ Канів «ПАК» (паперово- картонна продукція). Будівель- ні організації міста: «Дніпро- буд», «Інтербуд». фотоЮріяКардашА,ОлександраВавілкіна
 9. 9. 925 вересня 2013 Молодь Черкащини №39об’єктив від одного лише слова – Канів? МатеріалипідготувалиЛеонідТУМЕНКО,ВолодимирУшанов,фотоОлександраВавілкіна Кобзареві джерела та фестиваль борщу У рамках свята відбулося безліч цікавих заходів. Організатори постаралися, щоб кожен учасник та гість свята (а на дійство зібра- лося мало не все місто) відчув задоволення для душі. Зокрема, вдало пройшли фестиваль «Кобзареві джерела» та фестиваль борщу. Символічно порцію борщу продавали за 2 гривні. Кошти були передані для невідкладної медичної допомоги в Київському Інституті нейрохірургії дворічному канівцю Денисові Данильчуку. Канів cвяткує Вранці 14 вересня в центрі міста на площі імені Та- раса Шевченка під звуки козацького маршу уро- чисту ходу розпочали юнаки та дівчата в національних костюмах. За ними – група прапороносців, шеренга дівчат в українському вбранні, колона адміністрації, депутатського корпусу та гостей міста. На святковому майдані вишикувалися представники органів місце- вого самоврядування на чолі з міським головою Вікто- ром Ніколенком, громадський актив та делегації міст- побратимів Канева – з Кобрина (Білорусь), Ламберсару (Франція) та Члухова (Польща). Настрою свята словами не передати. Мова світлин яскравіша і образніша. Пропонуємо читачам фоторепортаж Олександра Вавіл- кіна. Пориньте у вир свята разом із ним. Під музику центральною вулицею Урочисту ходу розпочала колона Канівського міського осередку Всесоюзної громадської організації «Захист дітей війни». За нею рушили соціально-екологічна партія «Союз Чорнобиль України», яка успішно існує в місті вже 20 років на чолі з Василем Касья- ненком, Канівська ГЕС – складова частина ПАТ «Укргідро-енерго» на чолі з директором почесним енергетиком України, академіком Академії гідроенергетики України Василем Гринем, ПАТ «Канів- ський маслосирзавод», яке очолює Сергій Решетняк, Канівська центральна районна лікарня на чолі з головним лікарем Вірою Ша- пошник. Ходу продовжили працівники Канівського району елек- тричних мереж на чолі з директором Олегом Ярошинським, при- ватного малого підприємства «Інтербуд», яке чолює Олександр Куценко, цеху телекомунікаційних послуг № 7 Черкаської філії ПАТ «Укртелеком» на чолі з Олександром Мачачею. Крокують представники комунального господарста «Канівські теплові мережі», яким керує Олександр Гузь. За результатами роботи підприємство входить до числа лідерів галузі «Виробни- цтво та розподілення тепла», нагороджене дипломом переможця національного бізнес-рейтингу. Також за 2012 рік Українським оргкомітетом Міжнародного економічного рейтингу «Ліга кра- щих» йому присвоєно звання «Підприємство року».

×