Молодь Черкащини 10-2010 (5000)

1,989 views

Published on

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Молодь Черкащини 10-2010 (5000)

  1. 1. 46 каналів телебачення газета виходить з 1960 року №10 (5000) 24.02.2010 ПередПлатний індекс влучний погляд на сучасне життя • Три сотні за недопалок Штрафи за деякі адмінпорушення зросли у 20 разів сторінка 3 •Історія «Молодіжки» Про що писала газета в ювілейних номерах •Гуляю я... сторінка 6 Хто з депутатів Черкаської міськради пропустив найбільше сесійних засідань сторінка 5 •Взуття на будь-який смак Чоботар із Черкас може пошити все що завгодно сторінка 12 реклама фото Олега НіккОрськОгО Ви читаєте нас у п’ятитисячний раз
  2. 2. 2 наші новини 24 лютого 2010 • духовніСть • міркують Музей переїхав у нове приміщення Вибори відбулися, вибори перенесено, хай живуть вибори! фото Тетяни ФЕДОрОВОЇ Справжнім святом не лише для городищан, а й для усієї Черкащини стало вшанування 197-ої річниці від дня народжен- Рішення про пере- Як оцінюють це рі- ти, яку позицію займе «Силь­ несення виборів шення Верховної на України» на виборах до ня Семена Гулака-Арте- місцевих рад. мовського. На знаменну депутатів місцевих Ради представники Голова Черкаської об- подію перетворилося рад та сільських, політичних сил, які ласної організації політич- зокрема відкриття нового селищних, міських під час першого туру ної партії «Фронт змін» приміщення меморіаль- голів із 30 травня на президентських вибо- Юлія Воєвода вважає, що ного музею засновника невизначений тер- рів складали п’ятірку народ не був готовий до цих мін прийняла ми- лідерів на Черкащині? виборів. української класичної – Нам потрібен повністю нулого тижня Вер- Депутат Черкаської обл- музики, актора і співака, новий закон, який би дав У музею – новосілля ховна Рада України. ради Анатолій Бондаренко автора першої національ- (БЮТ) вважає, що регіонали змогу йти в політику не тільки ної опери «Запорожець за Депутати мотивува- уникають виборів, адже от­ тим, хто може купити собі там Згодом нащадки композитора пору- ли його відсутністю місця, а й учителям, лікарям, Дунаєм». шили питання щодо виділення музею римали перемогу у меншості державного бюд- регіонів, а тому бояться ре­ аграріям. Щоб люди могли Меморіальний музей Гулака-арте- окремого приміщення у центрі міста, жету, а як наслідок ваншу БЮТу на місцях. проявити себе. Вважаю, що мовського було відкрито 4 вересня де було розташовано Городищенський За словами регіонала перенесення виборів дасть 1966 року в приміщенні кінотеатру районний суд. У результаті місцева – непередбачуваним змогу ухвалити законопроект “Жовтень”. У 1968 році колегія фінансуванням ви- Петра Душейка, незалеж­ райдержадміністрація отримала право про відкриті списки. Таким Міністерства культури Урср присвоїла но від того, коли відбудуться на оренду (терміном на 10 років) при- борів. чином, виборці обиратимуть музею звання народного. У 2006 році вибори, Партія регіонів споді­ міщення колишньої будівлі районного Рішення Верховної Ради конкретну людину, яка відсо­ з метою розширення музейної площі вається отримати сорок від­ суду, щоб розмістити у ній меморіаль- обговорювали і в Черка­ туватиме їхні інтереси. Нашій та налагодження повноцінної роботи сотків голосів черкащан. Тим ний музей композитора. сах. Більшість запроше­ політичній силі буде чим зай­ музей було перенесено у приміщення часом інший регіонал Сергій У тій частині приміщення, яка най- них гостей експертного Гура вважає, що суспільство нятися до виборів, адже ми районного Палацу культури ім. с.с. клубу «CherkassyNews. краще збереглася, за кошти район- вже втомилося від виборів і працюємо не від випадку до Гулака-артемовського. У кімнаті, при- TV» дійшли висновку, що ного бюджету та внески спонсорів йому необхідна перерва. випадку, а постійно. Зреш­ стосованій під музей, були проведені перенесення виборів до у 2009 році було виконано ремонтні – Я вважаю, що треба поп­ тою вибори таки відбудуться, ремонтні роботи. Урочисте відкриття місцевих рад «на руку» роботи, що дозволило розмістити тут рацювати тим складом, який і на них ми плануємо завою­ оновленого музею відбулося у вересні представникам Партії ре­ експозицію музею. Всього на ремонт є зараз, – зауважив Сергій вати не менше 25 відсотків 2006 року. В урочистостях брали гіонів і, відповідно, не за­ було затрачено 78,7 тис. грн., а також Гура. – Як на мене, то робота голосів черкащан. Та якщо участь і нащадки роду Гулаків-ар- довольняє БЮТ. придбано обладнання майже на 15 депутатів на місцевих рівнях ми йтимемо за відкритими темовських – О.О. Шляхова, О.В. Заступник голови тис. грн. нині проходить на досить ви­ списками, то наша молода нетребін, М.О. Гулак. Тетяна ФЕДОРОВА правління Черкаської сокому рівні. політична сила, до якої вхо­ обласної організації Ко- Голова бюро Черкаської дять авторитетні особистості, мітету виборців України обласної організації полі- може набрати й більше голо­ Юрій Сас переконаний, тичної партії «Сильна Ук- сів. • Служба безпеки – науковцям що за рахунок такого рі­ Голова Черкаської регіо- Контрабандні експонати поповнять раїна» Андрій Лебединсь- шення регіонали виграють кий повністю поділяє думку нальної організації Народ- час для побудови верти­ свого лідера Сергія Тігіпка, ної партії України Сергій Те- колекцію заповідника кальної гілки влади. Ек­ який вважає, що перенесен­ рещук каже, що перенесення сперт вважає, що маючи ня виборів – пряме порушен­ виборів до місцевих рад – це і адміністративний ресурс ня конституції. добре, і погано. Національний історико- ма, натільні хрестики, ікони, речі для та «своїх» на місцях, Пар­ – Це поганий сигнал ук­ – З одного боку – ми по­ оздоблення одягу, монети, – розпові- тія регіонів планує вплива­ раїнцям. Верховна Рада винні змінити виборче зако­ культурний заповідник ти на місцеві вибори. дає «Молодіжці» заступник гендирек- пішла на пряме порушення нодавство і проводити вибо­ «Чигирин» став одним із Міський депутат від ри або за мажоритарною тора Національного історико-культур- конституції України, – цитує небагатьох культурних ного заповідника «Чигирин» з наукової групи «Демократичний системою, або за відкритими слова свого лідера Андрій закладів України, що от- роботи світлана Павлова. – Це перша вибір» Михайло Щер- Лебединський. – Це удар по партійними списками. Споді­ римав від СБУ культурно- така акція, коли історичні пам’ятки пе- бінін розповів, що деякі українській демократії. Наш ваємося, що політики зроб­ черкаські депутати зара­ лять крок до зміни виборчо­ історичні цінності, вилу- редає нам сБУ. лідер вважає, що рішення но почали розміщувати парламенту продиктоване го законодавства. З іншого чені у контрабандистів за речі, що потрапили до Чигиринсь- агітаційні бігборди, а від­ боку, перенесення виборів попередні роки. кого заповідника, були вилучені у побоюванням приходу нових так (через фальстарт) ви­ політиків, які несподівано для – це недотримання конститу­ контрабандистів на кордоні з росією. кинули гроші на вітер. 19 лютого у столиці сБУшники пере- багатьох отримали широку ції. Втім, Народна партія вже У розшуку вони не числилися, тому – Думаю, вибори відбу­ дали працівникам нашого заповідника підтримку в суспільстві. Наш зараз готова йти на вибори. найімовірніше, їх купили у чорних ар- дуться не раніше березня 110 предметів різних історичних пе- лідер підкреслює, що при Тому сподіваюся, що наша хеологів. нині працівники заповідника наступного року, – вважає ріодів. консервації нинішньої ситуа­ політична сила буде якнай­ роблять наукове опрацювання отрима- політик. – Тож штаби Яце­ – Це стріли скіфського періоду, ції, ігноруванні запиту на змі­ краще представлена на всіх них експонатів і обіцяють, що вже на- нюка і Тігіпка втратили ювелірні прикраси, що датуються два- ни в країні програють усі. рівнях місцевого самовряду­ прикінці весни їх побачать відвідувачі. непогані шанси підірвати надцятим століттям, а також чимало Наталія ЗАЇКА Наразі Андрій Лебединсь­ вання. рейтинг БЮТ і Партії ре­ Олена БЕРЕСТЕНКО, предметів доби середньовіччя. Зокре- кий не береться прогнозува­ Наталія ЗАЇКА гіонів на місцях. реклама
  3. 3. №10 наші новини 3 • упіймали • нововведення Податківці накрили Штрафи наступають конвертаційний Відтепер за кинутий на зупинці недопалок штрафуватимуть центр Майже два роки у щонайменше на 340 гривень Скажі­ ресторану чи кафе, вання департаменту фото романа кИрЕЯ Черкасах діяв конвер- мо, за їх власник сплатить екології та безпеки таційний центр, органі- паління у мінімальний штраф Черкаського міськви- зований черкаським громадсь­ у розмірі 850 грн. А конкому Володимир подружжям. ких місцях, бабусі, які торгують у Гусаченко. – крім цьо­ Винахідливі чоловік та дру­ знищення зе­ місті первоцвітами, від­ го, за законом, кожен жина переводили кошти у За непопадання в урну лених насаджень, тепер остерігатимуться власник території буде готівку та надавали послуги штрафів ще не ввели спалювання листя, штрафу в 340 грн. зобов’язаний укладати підприємствам із мінімізації незаконну торгівлю та – Віднині закон договір на вивезен­ обов’язкових відрахувань інші порушення тепер не лише збільшує ня сміття. Інакше на до держбюджету. Такими Увівши наприкінці січня поп- равки до Адміністративного каратимуть штрафом у відповідальність за підприємця чекатимуть послугами користувалося зо два десятки черкаських кодексу (закони у сфері житло- розмірі аж до 1360 грн. забруднення довкілля штрафні санкції від 850 підприємств. А заробіток са­ во-комунального господарства, Приватним підприєм­ і порушення правил до 1700 грн. мих пройдисвітів коливався в благоустрою та поводження з цям, які раніше раділи благоустрою, а й дає У міському департа­ межах трьох­десяти відсотків відходами), Президент Віктор з низьких штрафів і чітке визначення термі­ менті бюджетної полі­ від суми проконвертованих Ющенко розв’язав руки праців- відверто заявляли пра­ ну «відходи», а відтак тики новим штрафам коштів. Як підрахували подат­ никам Черкаської муніципальної цівникам муніципальної упроваджує в Україні радіють, проте ще не ківці, в обороті цієї незакон­ інспекції. Відповідно до ново- інспекції, що їм легше обов’язкове роздільне беруться підраховува­ ної структури було майже введень, штрафи за деякі адмін- сплатити штраф, аніж сортування сміття, ти, наскільки більше 15 мільйонів гривень. порушення з лютого зросли у 20 дотримуватись закону, – зауважує началь- надходжень вони Нині проти махінаторів пору­ разів. Відтепер замість 17 грн. тепер теж буде непере­ ник відділу екології принесуть до міської шено кримінальну справу. мінімальний штраф для фізич- М. Ч. ливки. Так, за відсут­ та раціонального казни. них осіб становитиме 340 грн. ність урн, скажімо, біля природокористу- Олена БЕРЕСТЕНКО • палаюче пійло Кожен сьомий підприємець не дружить із законом фото УПМ ДПА в області Якщо вам не байдуже Алкоголь і цигарки неповнолітнім черкаща- здоров’я підростаючого нам продає кожен сьомий суб’єкт господа- рювання Черкаської області. Такого виснов- покоління ку дійшли податківці після перевірки цих Закон України від 19.12.95р. N 481/95-Вр “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту установ. етилового, коньячного і плодового, алкогольних Протягом 2009 року працівники податкової служби за­ напоїв та тютюнових виробів” визначає ряд об- вітали до 118 підприємців. Результати візитів свідчать, межень, якими забороняється продаж пива (крім що 24 відсотки суб’єктів торгували алкоголем за ціна­ безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів у таких ситуаціях: ми нижчими від встановлених законодавством, 15 від­ сотків підприємців продавали черкащанам алкогольні Податківці 1) особами, які не досягли 18 років; напої з підробленими марками акцизного збору. Разом 2) особам, які не досягли 18 років; 3) у приміщеннях та на території навчальних за­ з тим, продавці не нехтували продажем алкоголю непов­ кладів, установ охорони здоров’я; нолітнім покупцям. Такі факти виявлені у 14 відсотків «впіймали» спирт 4) у приміщеннях спеціалізованих торговельних перевірених суб’єктів. Зважаючи на такі факти, ДПА в організацій, що здійснюють торгівлю товарами Черкаській області нагадує підприємцям, що за продаж дитячого асортименту або спортивними товарами, а також у відповідних відділах (секціях) універ­ алкогольних, слабоалкогольних та тютюнових виробів сальних торговельних організацій; особам, що не досягли 18 років, на них чекає штраф від Майже п’ять тисяч літрів спир- 5) у закритих спортивних спорудах (крім пива у 1,7 до 6,8 тисячі гривень. пластиковій тарі); М. Ч. ту вилучили працівники подат- 6) з торгових автоматів; кової міліції із вантажного 7) на полицях самообслуговування (крім тютюнових виробів у блоках та алкогольних, слабоалкоголь­ них напоїв, пива); 8) поштучно (для тютюнових виробів, крім сигар); 250 пляшок на п’ятьох Протягом місяця п’ятеро чоловіки чомусь не скористалися дуб- автомобіля на в’їзді в Черкаси. Вантажівку марки FAW податківці зупинили на вулиці смілянській, поблизу Черкаського 9) у споживчих упаковках, що містять менш як 20 сигарет; ділків крали у Христинівці лікатом ключа, а зірвали замок. Цього аеропорту. Оперативна інформація їх не разу злочин не залишився непоміченим підвела – у кузові машини вони натрапили 10) з рук; із місцевого приватного 11) у невизначених для цього місцях торгівлі. – господарі складу написали заяву до на 24 двохсотлітрові пластикові бочки з ети- складу пляшки з горілкою. міліції. ловим спиртом. Орієнтовна вартість рідини Забороняється продаж товарів дитячого асорти- менту, що імітують тютюнові вироби. Аби господарі не помічали 240 тисяч гривень. У водія при собі не було Завдяки оперативним діям правоохо- Продавець пива (крім безалкогольного), алко- злочину, чоловіки підібрали ронців особи шахраїв були відразу жодних супровідних документів на товар. гольних, слабоалкогольних напоїв або тютюнових ключ від складу та виноси- встановлені, і двоє з них уже затримані. Хто був замовником цього вантажу, він теж виробів зобов’язаний отримати у покупця, який ли горілку невеликими пар- найстаршому «винахідникові» 35 років, відмовився казати. купує пиво (крім безалкогольного), алкогольні найменшому – лише 19. Всі вони жителі Як прокоментував начальник управління напої, слабоалкогольні напої або тютюнові вироби, тіями – по 20-30 пляшок. Христинівки, двоє з них раніше судимі. податкової міліції ДПА в Черкаській області паспорт або інші документи, які підтверджують вік До того ж нальоти шахраї слідство з’ясувало, що за час своєї Олег Дзісяк, такий об’єм спирту можна було б такого покупця, якщо у продавця виникли сумніви здійснювали з певною розлити у понад 23 тисячі півлітрових пляшок щодо досягнення покупцем 18-річного віку. «діяльності» спритники винесли зі скла- періодичністю. Викрадене горілки та отримати за них майже 300 тисяч Ви стали свідком будь-якого з вищевказаних ду 250 пляшок оковитої на загальну суму фактів порушення чинного законодавства, теле- добро перепродували. 60 тисяч гривень. За такий промисел їм гривень тіньового прибутку. фонуйте: та минулого тижня на 40-градусному світить стаття 185 кримінального кодек- нині податківці з’ясовують походження та (0472) 33-91-81 бізнесі довелося поставити жирну крап- су України (крадіжка з проникненням). канал збуту «впольованого» спирту. (“телефон довіри” ДПА в Черкаській області). ку. Прийшовши черговий раз до складу, Євгенія ВЯТКІНА М. Ч. реклама
  4. 4. 4 наші новини 24 лютого 2010 • коментує фахівець • економіка Щоб ми жили на одну зарплату! Лідер СРСР Микита Хру- Зарплата – основне фінансове район – 2252 грн., місто Черка­ Кому приріст, а комусь – збитки щов обіцяв, що у 1980 році джерело більшості населення, від си – 1773 грн., місто канів – 1734 Найшвидше настане повний комунізм. якого залежить рівень добробу­ грн. Найнижчу зарплату отриму­ економічну кризу Тоді кожна радянська лю- ту людей, – коментує начальник вали у Смілянському районі (1208 можуть подолати дина житиме без усіляких управління праці та зайнятості грн.), Шполянському (1277 грн.), харчовики, найтяжче зарплат, без будь-яких гро- населення Головного управлін- кам’янському (1280 грн.) та у місті шей. Що схотів – те й узяв. ня праці та соціального захисту Ватутіному (1132 грн.). Саме у Ва­ цьогоріч доведеться Утопія та й годі. Але нею населення облдержадміністрації тутіному найпомітніше падіння – з машинобудівникам годували не один десяток Микола Ткаченко. – Розмір номі­ 10­го місця на 26­те. Через відсутність на підприємствах нальної середньомісячної зарплати З 2010 року вперше у нашій обігових коштів, застарілу технічну літ. Не нагодували. базу та неможливість узяти кредит торік становив 1532 грн. Порівня­ країні запроваджується погодин­ більшість підприємств області не Бо й сьогодні гроші ніким не скасо­ но з 2008 роком зарплата зросла на оплата праці. Її розмір з 1 січня можуть здолати кризу. Таку думку вані. І без них – хоч у солому спати. на 5 відсотків, або на 73 гривні. – 4,08 грн., а з 1грудня – 4,66 грн. минулого тижня висловлювали учас­ А щоб жити, треба працювати й от­ Зменшення відбулося у працівни­ Звичайно, це не та погодинна оп­ ники зібрання, на якому було підбито римувати за роботу зарплату. ків будівництва (на 20,8 %), органів лата праці, що у цивілізованому підсумки роботи промислових підпри­ державного світі. Це лише певна мінімальна ємств Черкащини за 2009 рік. крім – Хто куди, а ми по зарплату управління (на державна гарантія, нижче за яку того, представники райдержадмініст­ 1,8%), лісового не можна буде оплачувати годину рацій та керівники промислових під­ господарства (на некваліфікованої роботи. приємств озвучили прогнози роботи на 2010 рік. 1,5%), фінансо­ Отже, як не крути, не виживемо вих установ (на ми на одну зарплату. А як би хоті­ – Рівень промислового виробництва 0,3%). лося жити лише на неї! Але кожен за минулий рік на Черкащині склав 69,8% до показників 2008­го, – роз­ За рейтингом, із «гомосапієнсів» чудово знає: повів на нараді заступник голови який управління скільки б не було грошей, якою б фото з сайту e-crimea.info Черкаської облдержадміністрації визначило торік, не була зарплата – все одно мало. Володимир Бєлий. – Уперше за ос­ лідерами за рів­ Бо нашим потребам притаманний танні роки маємо такий спад у вироб­ нем середньомі­ апетит. Та будемо жити – будемо ництві. Ми прогнозували ці невтішні сячної зарплати сподіватися. цифри, однак це не зменшує всю були канівський Леонід ТУМЕНКО серйозність показників. Найгірші результати (а відповідно і найбільші збитки) в області у хімічній та машинобудівній галузях. Єдина • СільСьке гоСподарСтво галузь, яка забезпечила приріст на Весняні кредити – запорука врожаю 15,2 % – виробництво і розподілення електроенергії, газу та води. Цьогоріч економісти прогнозують не­ Чотириста мільйонів ва Черкаської облдержад- Зокрема, вже за два місяці гривень. Однак банкірів великий приріст виробництва по Чер­ гривень не вистачає кащині – на 4,2%. На думку чинов­ міністрації Олександр Че- 2010 року «Райффайзен лякає проблемна заборго­ ників, найбільше шансів на стрімке сільгосппідприємс- ревко. Банк Аваль» спрямував у ваність. зростання показників та покращен­ твам Черкащини, аби С і л ь с ь ко г о с п о д а р с ь к і галузь АПк 25 мільйонів Наталія ЗАЇКА ня фінансового стану має харчова успішно провести підприємства забезпечені промисловість. Найсутужніше буде весняно-польові ро- власними коштами лише машинобудівникам: у Черкаській об­ боти. В аграріїв брак на 70 відсотків. Це змушує ласті випуск автомобілів торік скоро­ власних коштів, а звертатися до банківських тився аж на 78 відсотків. бюджет 2010 року ще установ області. Торішня – Торік ми планували випустити статистика свідчить, що близько 70 тисяч автомобілів, – за­ не прийнятий, тому кредити сільгоспвиробни­ уважив директор Черкаського ав- на державну підтрим- тоскладального заводу №2 корпо- ку сподіватися марно. кам зменшилися, порів­ рації «Богдан» Василь Каплун. – А Виручити агропро- няно з 2008 роком, на 211 випустили лише 14 тисяч. Намага­ мільйонів гривень, тобто на мисловий комплекс ючись вийти з кризи, зараз робимо 40 відсотків (їх сума у 2009 ставку на експорт, зокрема на пос­ можуть хіба що бан- році 310 мільйонів гривень). тавки автомобілів у Білорусь. ківські кредити. Та, як запевнив начальник До речі, за даними заступника на- – Нині йде точне обраху­ управління Національного чальника головного управління вання необхідної суми для банку України в Черкась- економіки, начальника управління весняно­польових робіт. кій області Сергій Забуд- промислової енергетики, транс- Думаю, що мінімально ський, банківська система порту та зв’язку Черкаської ОДА можна вкластися і в двісті області готова підтримати Сергія Гончара, Черкащина за всіма мільйонів, – зазначив голо- агропромисловий комплекс. показниками розвитку посідає сьоме місце в Україні. Олена БЕРЕСТЕНКО • уСтами банкірів • Що поСієш? Позичають менше Спадом кредитної управління Національного Буряк і кукурудза в епіцентрі уваги Посіяти вдвічі більше Драбівському та Лисянсько­ посівних площ Драбівського активності банківсь- банку України в Черкаській цукрового буряку, ніж му районах, – констатує Во­ району кукурудза займати­ ких установ Черкаської області Сергій Забудський. торік, планують цієї лодимир Оникієнко. – Однак ме 30 відсотків від загальних області відзначився Нині найбільше кредитів в весни аграрії області. катеринопільський, Черкась­ посівів, у кам’янському – 28, перший місяць цього області надають «Райффай­ Передбачається, що солод­ кий, Шполянський райони у Чигиринському – 25. Знач­ року. У січні кредитний зен Банк Аваль», що займає кі корені займуть 32 тисячі взагалі не сіятимуть цукро­ ну частку зернового клину 18,7 відсотка ринку. 13,8 від­ гектарів. Проте, за словами вий буряк. займе ярий ячмінь. Цього портфель «схуд» на 132 сотка охоплює «Приватбанк», начальника Головного уп- Окрім буряків, аграрії Чер­ року його планують посіяти мільйони гривень. Най- дещо менше «ОТР банк» равління агропромисло- кащини планують збільши­ на площі 160 тисяч гектарів. більше гальмування у (13,8%), «УкрСібБанк» (7,6%), вого розвитку Черкаської ти і посіви кукурудзи. Адже Щоб утілити ці задуми, сфері позичок в інозем- «Укрсоцбанк» (6,8%), «Ощад­ облдержадміністрації Во- аналіз минулих років пока­ сільгосппідприємствам пот­ ній валюті. банк» (5,7%). лодимира Оникієнка, при зує, що саме ця культура рібне добре технічне осна­ – На початку лютого кредитний – Ці шість установ форму­ відповідному фінансуванні займає понад третину валу у щення. На 86­90 відсотків портфель банківських установ ють дві третини кредитного сільськогосподарським під­ виробництві зерна. техніка вже підготовлена області становив 6 мільярдів ринку області, – зазначив Сер­ приємствам під силу освоїти – Нинішнього року планує­ в корсуня­Шевченківсько­ 459 мільйонів гривень, – наго­ гій Забудський. – Беруть кре­ і 40 тис. га. мо збільшити її посіви щонай­ му, Золотоніському, Чорно­ лосив на нараді з керівниками дити переважно підприємства – Значні посіви цієї культу­ менше на 30 тисяч гектарів, баївському та Маньківському банківських установ області промисловості та торгівлі. ри будуть у Жашківському, – переконаний головний аг­ районах. минулого тижня начальник Наталія ЗАЇКА корсунь­Шевченківському, рарій області. – У структурі Євгенія ВЯТКІНА
  5. 5. №10 наші новини: черкаси 5 Підступний колектор • підрахували • нефарт Рейтинг Розповіді про яму діаметром 3 на 4 метри, що утворилася на вулиці прогульників Два міські депутати- Богдана Хмельницького у центрі Черкас минулого тижня, нароби- ли шуму в обласному центрі. Чер- регіонали відзначи- касці відразу почали пригадува- лись: один – кількіс- ти випадок провалення під землю тю відвідувань сесій автомобіля по вулиці Гоголя, що міської ради, другий мало не забрав людські життя. Як – її прогулами. пояснюють місцеві чиновники, каденція міських народ­ аварія на вул. Б.Хмельницького них обранців, які зараз теж сталася внаслідок пориву керують практично усіма труб та просідання грунту, проте, ресурсами і фінансами на щастя, ніхто з перехожих не Черкас, почалася ще 2006 постраждав. року. Із серпня 2007 року у міськвиконкомі взялися У день аварії – п’ятницю – на місце події відслідковувати відвіду­ відразу ж виїхали підрозділи МНС, ЧЕ­ вання сесій народними об­ ЛУАШ, аварійні бригади Водоканалу й ранцями. Відтоді і по кінець Черкаситеплокомуненерго. У вівторок, 2009 року найактивнішим 22 лютого, за словами директора КП відвідувачем міських сесій «Черкасиводоканал» Сергія Овчарен- став депутат Василь Ма­ ка, проводилися завершальні аварійні ринкевич (Партія регіонів). роботи. Він відвідав усі 51 пленар­ – Ми відремонтували 16 метрів пошкод­ не засідання. женої ділянки колектора, – розповідає Друге місце у цій «кате­ «Молодіжці» Сергій Овчаренко. – Пра­ горії» поділили Ірина Го­ цювали вдень і вночі, не припиняли робіт ровенко (БЮТ) та депу­ навіть у вихідні. Усі заплановані заходи тат В’ячеслав Овчаренко вже завершено, на них витрачено близь­ (СПУ). Вони з’являлися ко 30 тис. грн. на сесіях по 49 разів із 51 За словами Сергія Овчаренка, у Черка­ можливого. Третє місце се­ сах є ще не одна «ділянка ризику», на ред активних відвідувачів якій може трапитися подібне. комуналь­ сесій посіла Галина Аксьо­ ники за ними наглядають, проте, через нова (кПУ). Вона прийшла брак коштів, нічого не роблять для за­ на сесію 48 разів. Четвер­ побігання подібних інцидентів. те місце розділили депу­ – Якщо станеться іще щось таке, ми не­ тат Араік Мкртчян (БЮТ) гайно розпочнемо аварійні роботи, – «вті­ фото романа кИрЕЯ та Ольга Журавльова шає» Сергій Овчаренко. – А поки просто (БЮТ) – по 47 відповідно. тримаємо ділянки на контролі. Розпові­ І п’ятірку найактивніших дати, де саме знаходяться зони ризику, народних обранців зами­ не буду, щоб уникнути паніки місцевих кають депутати Микола комунальники прибули на місце аварії через 10 хвилин жителів. Мирза («Віче») та Олена Олена БЕРЕСТЕНКО Задорожна (СПУ) – були присутніми по 46 разів. • ноу-хау Винахідливі комунальники Журналісти Рейтинг депутатів­прогуль­ ників очолює Василь Во­ • етика-еСтетика роний (Партія регіонів). З усіх сесій міської ради він відвідав лише 8 засідань, Черкаським порядку стягуватиме Сергій Овчаренко. на контролі? відповідно прогулявши аж боржникам за майно або квартиру. – Спочатку квитанції 43. Друге місце невтіш­ воду надходити- Відповідно до задуму зі штампом розішлемо ного рейтингу посідає на­ шоукраїнець Олександр муть платіжки з комунальників, це має найзліснішим неплат­ червоною міткою. стимулювати пога­ никам, а вже потім Депутат міської ради фото з сайту odnoklassniki.ru Безкоровайний – 42 про­ гули. Третім став бютівець шення заборгованості – решті боржників. наполіг на письмовій Анатолій каленчук, маючи По­новому попе­ перед Водоканалом, Думаю, що й для них реєстрації кореспон- на своєму рахунку 38 про­ реджати боржників сума якої на сьогод­ таке нагадування не дентів, які відвідують гулів. Четверте місце діс­ вирішило керівництво ні становить понад буде зайвим. талося Леоніду Животкову сесії міської ради. черкаського Водо­ 2 млн. грн. За словами началь- (група «Демократичний каналу. На звороті – кількість боржни­ ника абонентського Журналістів потрібно знати вибір»). П’ятірку замика­ в обличчя – вирішив місь- квитанції, починаючи ків за водопостачання відділу КП “Черкаси- ють регіонал Герман Де­ кий народний обранець із березня, підприємс­ та водовідведення водоканал” Валерія Олександр Давиденко нисов та нашоукраїнець тво розміщуватиме в Черкасах сьогодні Власюка, боржників (на знімку) і вніс на минулій Юрій кувіта – мають по 31­ ій позначці «відсутні». сигнальну печатку становить приблиз­ украй важко застати сесії міськради пропозицію червоного кольору. На но 6 тис. абонентів. вдома. про обов’язкову реєстра­ Цікаво, що нашоукраїнець ній зазначатиметься, Причому в 1118 із – Або вони не відчи­ цію усіх представників ЗМІ перед кожним засі­ Станіслав Сахно виявився що в разі несплати них заборгованість няють двері. Тоді ми данням депутатів. найнетерплячішим з де­ путатів, залишивши залу боргу комунальне під­ перевищує 1 тис. звертаємося до їхніх – Може, завтра мої фото з’являться десь в Ін­ засідань у ході сесії аж 12 приємство припинить грн., – розповідає сусідів і просимо нага­ тернеті, у ЗМІ. А я саме ковирявся в носі чи ще разів. неплатнику водовід­ директор КП “Чер- дати про оплату. щось… І взагалі, я собі в окулярах не подоба­ Олена БЕРЕСТЕНКО ведення та в судовому касиводоканал” М.Ч. юся… – так пояснив свою пропозицію депутат, якого роздратувала «дівчина з фотоапаратом». На таке «бездоганне» пояснення мер Сергій реклама Одарич не зміг знайти контраргументів і дав добро на розробку проекту відповідного рішен­ тел. 54-01-73, 050 464-40-99 ня. Вже наступна сесія міськради 18 лютого розпо­ чалася з переклички журналістів. – Нагадую, що у сесійній залі наявні відео­ та фотокамери, а тому прошу в носі не ковиряти­ ся, – «коректно» пожартував міський голова на початку сесії. Слід додати, що сам винуватець події пан Да­ виденко в цей час не був присутнім у залі. Він з’явився аж через 40 хвилин після початку сесії, а тому, на жаль, не ознайомився із плодами власної депутатської діяльності – перекличкою журналістів та списком присутніх представників ЗМІ, спеціально приготовленими для нього. ” ПП “Спецзахист АСПС Олена БЕРЕСТЕНКО

×