Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oferty pracy 29.05.2013

1,218 views

Published on

 • Writing a good research paper isn't easy and it's the fruit of hard work. For help you can check writing expert. Check out, please ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ I think they are the best
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Oferty pracy 29.05.2013

 1. 1. Oferty aktualne na dzień 29.05.2013Następna aktualizacja nastąpi w dniu 31.05.2013Staże dla zarejestrowanych w PUP Koszalin osób bezrobotnych do 25 roku życia i osóbz wykształceniem wyższym do 27 roku życia, które ukończyły studia w okresie ostatnich12 miesięcy realizowane są z Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego.Osoby kierowane na staż z EFS, aby otrzymać skierowanie do pracodawcy, musząspełniać dodatkowo oprócz ww. kryteriów wymogi projektu "Droga do zatrudnienia".Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w pokojach obsługi osóbbezrobotnych zgodnie z pierwszą literą nazwiska:A, B, C, Ć, D, E, F, H, I - tel. (94) 34-55-716; G, K - tel. (94) 34-55-717;J, L, M, N, O, U - tel. (94) 34- 55-718;Ł, P, R, T, Z, Ź, Ż - tel. (94)34-55-719; S, Ś, W - tel.(94) 34-55-720• Referent do spraw kadr i płac (1200) EFS – wykształcenie średnie, obsługakomputera, odporność na stres ( staż w Koszalinie )• Pomoc biurowa (1184) FP – wykształcenie min. średnie, obsługa komputera,komunikatywność, odporność na stres ( staż w Koszalinie )• Technik prac biurowych (13/0405) FP - wykształcenie min. średnie (stażw Koszalinie)• Fizyk medyczny (1136) EFS - wykształcenie wyższe (staż w Koszalinie)• Pracownik biurowy (1115) EFS - wykształcenie min. średnie (staż w Koszalinie)• Pracownik restauracji (13/0869) EFS – wykształcenie zawodowe (stażw Koszalinie)• Asystent pośrednika w obrocie nieruchomościami (1104) EFS – wykształcenie min.średnie (staż w Koszalinie)• Fryzjer (1105) EFS - wykształcenie zawodowe lub w trakcie nauki (staż w Koszalinie)• Referent w sekcji organizacji i nadzoru (0563) EFS - wykształcenie min. średnie(staż w Mielnie)- 1 -
 2. 2. • Pomoc administracyjna (1071) FP - wykształcenie wyższe geodezyjne, ewentualnieochrona środowiska, budownictwo, administracja (staż w Koszalinie)• Sprzedawca (1039) EFS – wykształcenie min. średnie, (staż w Koszalinie)• Młodszy operator - mechanik maszyn (1035) EFS – wykształcenie min. zawodowe,wiedza techniczna (staż w Koszalinie)• Pracownik do spraw statystyki (1000) EFS- wykształcenie wyższe (stażw Koszalinie)• Sprzedawca (0973) – wykształcenie min. zawodowe, komunikatywność (stażw Koszalinie)• Recepcjonista (0969) EFS - wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe,podstawy obsługi komputera, znajomość j. niemieckiego na poziomie podstawowym(staż w Unieściu)• Projektant (0938) EFS - wykształcenie wyższe mgr sztuki (staż w Koszalinie)• Specjalista ds. marketingu (0899) EFS – wykształcenie wyższe, znajomość językówobcych ( staż w Koszalinie)• Sprzedawca (0898) EFS – wykształcenie min. średnie (staż w Koszalinie)Staże dla zarejestrowanych w PUP Koszalin osób bezrobotnych będących w szczególnejsytuacji na rynku pracy to znaczy: osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, które niepodjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, osób powyżej 50 roku życia, bez kwalifikacjizawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, samotniewychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, bezrobotnych, którzy poodbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia oraz bezrobotnychniepełnosprawnych realizowane są z Funduszu Pracy lub Europejskiego FunduszuSpołecznego. Osoby kierowane na staż z EFS, aby otrzymać skierowanie do pracodawcy,muszą spełniać dodatkowo oprócz ww. kryteriów wymogi projektu "Droga dozatrudnienia". Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w pokojach obsługiosób bezrobotnych zgodnie z pierwszą literą nazwiska:A, B, C, Ć, D, E, F, H, I - tel. (94) 34-55-716; G, K - tel. (94) 34-55-717;J, L, M, N, O, U - tel. (94) 34- 55-718;Ł, P, R, T, Z, Ź, Ż - tel. (94)34-55-719; S, Ś, W - tel.(94) 34-55-720• Referent do spraw kadr i płac (1200) EFS – wykształcenie średnie, obsługakomputera, odporność na stres ( staż w Koszalinie )• Pracownik budowlany – konserwator (1137) EFS – wykształcenie min. podstawowe,umiejętność posługiwania się prostymi narzędziami (staż w Koszalinie)• Pracownik biurowy (1115) EFS - wykształcenie min. średnie (staż w Koszalinie)- 2 -
 3. 3. • Asystent pośrednika w obrocie nieruchomościami (1104) EFS – wykształcenie min.średnie (staż w Koszalinie)• Pracownik do spraw statystyki (1000) EFS- wykształcenie wyższe (stażw Koszalinie )• Sprzedawca (0973) – wykształcenie min. zawodowe, komunikatywność (stażw Koszalinie )• Recepcjonista (0969) EFS - wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe,podstawy obsługi komputera, znajomość j. niemieckiego na poziomie podstawowym(staż w Unieściu)• Projektant (0938) EFS - wykształcenie wyższe mgr sztuki (staż w Koszalinie)• Mechanik ( 0844) EFS ( tylko +50 ) – wykształcenie min zawodowe, znajomośćmechaniki pojazdów ( miejsce stażu: Koszalin )Oferty pracy interwencyjnej, roboty publiczne, refundacja składek ZUS, doposażeniai wyposażenia stanowiska pracy dla osób zarejestrowanych w PUP Koszalin realizowanesą w pokojach obsługi bezrobotnych zgodnie z pierwszą literą nazwiska:A, B, C, Ć, D, E, F, H, I - tel. (94) 34-55-716; G, K - tel. (94) 34-55-717;J, L, M, N, O, U - tel. (94) 34- 55-718;Ł, P, R, T, Z, Ź, Ż - tel. (94)34-55-719; S, Ś, W - tel.(94) 34-55-720• Robotnik budowlany (13/1198) - praca w systemie jednozmianowym w godz. 7:00 –15:00, umowa o pracę na czas określony, wynagrodzenie 1600 zł brutto, (miejscepracy: u zleceniodawcy) – refundacja kosztów wyposażenia lub doposażeniastanowiska pracy• Sprzedawca (1178) - wykształcenie min. zawodowe, praca w systemie dwuzmianowymw godz. 8:00 – 15:00, 15:00-21:00, umowa o pracę na czas określony, wynagrodzenie1600 zł brutto, (miejsce pracy: Koszalin) – prace interwencyjne• Kasjer – Sprzedawca (1134) - wykształcenie min. średnie, obsługa komputera i kasyfiskalnej, praca w godz. 9:00 – 17:00, umowa o pracę na czas określony,wynagrodzenie 1600 zł brutto, (miejsce pracy: Koszalin) – prace interwencyjneOferty pracy dla osób zarejestrowanych w PUP Koszalinrealizowanie są w pokojach obsługi bezrobotnych zgodnie z pierwszą literą nazwiska:A, B, C, Ć, D, E, F, H, I - tel. (94) 34-55-716; G, K - tel. (94) 34-55-717;J, L, M, N, O, U - tel. (94) 34- 55-718;Ł, P, R, T, Z, Ź, Ż - tel. (94)34-55-719; S, Ś, W - tel.(94) 34-55-720• Sprzedawca (1203) – wykształcenie średnie, podstawowa znajomość j. angielskiego,praca w soboty i w niedziele, wynagrodzenie: 2000-3000 zł brutto, umowa o pracę naczas określony: 01.06.2013-10.09.2013, praca w systemie jednozmianowym, praca se-- 3 -
 4. 4. zonowa, miejsce wykonywania pracy: Dąbki, Darłowo, Sarbinowo, Ustronie, Dźwi-rzyno, Mrzeżyno• Sprzątaczka (1202) - wymagania: chęć do pracy, aktualna książeczka zdrowia, wyna-grodzenie: 1600 zł brutto, umowa zlecenie, praca w systemie jednozmianowym, pracasezonowa, miejsce wykonywania pracy: Sarbinowo• Kelner/Kelnerka (1199) - wymagania: wykształcenie min. średnie, obsługa kompute-ra, aktualna książeczka zdrowia, wynagrodzenie: 1600 zł brutto, umowa zlecenie, pra-ca w systemie jednozmianowym, praca sezonowa, miejsce wykonywania pracy:Sarbinowo• Monter instalacji i urządzeń sanitarnych (1124) - wymagania: wykształcenie zawo-dowe, doświadczenie zawodowe, świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe,wynagrodzenie: 2000 zł brutto, umowa o pracę na okres próbny, praca• w systemie jednozmianowym, miejsce wykonywania pracy: okolice Koszalina• Rehabilitant - specjalista ds. rehabilitacji ruchowej (0646) - wymagania: wykształ-cenie wyższe, uprawnienia do prowadzenie rehabilitacji ruchowej, doświadczenie za-wodowe wynagrodzenie: 2700 zł brutto, umowa o pracę na czas określony, praca wsystemie jednozmianowym, miejsce wykonywania pracy: Sarbinowo• Pielęgniarka (0645) - wymagania: wykształcenie wyższe, wynagrodzenie: 2700 złbrutto, umowa o pracę na czas określony, praca w systemie jednozmianowym, miejscewykonywania pracy: Sarbinowo)• Sprzątająca / pracownik gospodarczy ( 1174) – wykonywanie usług czystościowo--porządkowych, preferowane osoby niepełnosprawne, umowa o pracę na okres próbnylub umowa zlecenie, trzy zmiany, wynagrodzenie 1600 zł brutto miesięcznie (miejscepracy: Koszalin + okolice) –Giełda Pracy• Fryzjer ( 1167) – mile widziane doświadczenie zawodowe, fryzjerstwo damskie, mę-skie, mile widziana znajomość języków obcych, umowa o pracę na okres próbny, pra-ca w godz. 10:18:00, wynagrodzenie; 2000 zł brutto miesięcznie ( miejsce pracy:Mielno )• Kierowca – Ładowacz (1164) – wykształcenie podstawowe- zawodowe, doświadcze-nie w pracy jako kierowca dostawca, prawo jazdy kat. min. B, współpraca w zespole,mile widziana obsługa wózków widłowych, znajomość mechanik, umowa o pracę naokres próbny, praca w godz. 7:00 – 15:00, wynagrodzenie: 1600 zł brutto miesięcznie( miejsce pracy: Koszalin )• Piekarz ( 1162) – wykształcenie zawodowe, umowa o pracę na okres próbny, pracaw godz.: do ustalenia, wynagrodzenie: 1900 zł brutto miesięcznie, system wynagro-dzenia czasowo-premiowy ze stawką godzinową, ( miejsc pracy: Sianów )• Pracownik filetowania (1145) – wykształcenie zawodowe, doświadczenie na podob-nym stanowisku, zdolności manualne, dbałość o jakość, samodzielność, dokładność,- 4 -
 5. 5. książeczka Sanepidu, umowa o pracę na czas określony : tygodniowa, praca w godz.6:00 -14;00, 14:00 -22:00, wynagrodzenie: 1650 zł brutto ( miejsce pracy: Koszalin) –Giełda Pracy• Pracownik magazynu / operator wózka widłowego (1037) – obsługa wózka widło-wego, praca w zespole, uprawnienia na wózki widłowe, kompletowanie zamówień,umowa o pracę na czas określony: 14 dni z możliwością przedłużenia, praca w godz.110:00 -19;30, 19:00 – 04:30, wynagrodzenie: 2040 zł brutto miesięcznie ( miejscepracy: Koszalin ) – Giełda Pracy• Fizjoterapeuta ( 1155) – wykształcenie min. średnie, umowa o pracę na okres próbny.Praca w godz. 9:00 -17:00, wynagrodzenie 2200 zł brutto miesięcznie ( miejsce pracyKoszalin )• Pracownik biurowy (1148) – biegłe pisanie na komputerze, umowa na okres próbny,wymiar czasu pracy: ¼ etatu, wynagrodzenie 400 zł brutto miesięcznie (miejsce pracy:Koszalin• Pracownik budowlany – murarz (1147) – wymagania: min. 1 rok doświadczenia za-wodowego, umiejętność wznoszenia ścian murowanych, praca w godz. 7:00 -15:00,umowa zlecenie, wynagrodzenie 1600zł brutto miesięcznie (miejsce pracy: Koszalin)• Pomoc kucharza (1119) - wykształcenie średnie, doświadczenie w pracyw gastronomii, praca w godz. 8:00 -16:00, umowa o pracę na czas określony od01.06.2013 do 31.08.2013, wynagrodzenie 1600zł brutto miesięcznie ( miejsce pracy:Sarbinowo )• Kucharz (1116) - wykształcenie średnie gastronomiczne, doświadczenie zawodowe2 lata, praca w godz. 9:00 -17:00, umowa o pracę na czas określony od 01.06.2013 do31.08.2013, wynagrodzenie 3000 zł brutto miesięcznie ( miejsce pracy: Sarbinowo )• Kelnerka (1118) - wykształcenie średnie, znajomość kasy fiskalnej, praca w godz.8:00 -16:00 i 14:00-22:00, umowa o pracę na czas określony od 01.06.2013 do31.08.2013, wynagrodzenie 1600 zł brutto miesięcznie ( miejsce pracy: Sarbinowo )• Sprzedawca (1088) – wykształcenie min. zawodowe, wskazane doświadczenie zawo-dowe, znajomość kasy fiskalnej, dobra komunikatywność z klientami, ważna ksią-żeczka zdrowia, praca w godz. 6:00 -14:00, umowa o pracę na czas określony od25.05.2013 do 15.09.2013, wynagrodzenie 2000 zł brutto miesięcznie ( miejsce pracy:Chłopy )• Majster robót instalacyjnych (0925) - wykształcenie średnie techniczne lub wyższe,doświadczenie zawodowe, świadectwo kwalifikacyjne E i D, uprawnienia budowlanew branży instalacji sanitarnej lub ciepłowniczej, przynależność do Izby Inżynierii Bu-dowlanej, praca w systemie dwuzmianowym w godz. 7:00-15:00, 15:00-23:00, umo-wa o pracę na okres próbny, a następnie na czas określony – 2 lata, wynagrodzenie:2500 zł brutto (miejsce pracy: Koszalin)• Przedstawiciel handlowy – kierowca (1016) – wykształcenie min. zawodowe, obsłu-ga komputera, prawo jazdy kat. B, praca w godz. 8:00-16:00, umowa o pracę na czas- 5 -
 6. 6. nieokreślony, wynagrodzenie: 1600zł brutto (miejsce pracy: Koszalin + woj. zachod-niopomorskie)Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych tel. 94 345-57-11 (pok.101)• Sprzedawca (1187) – wymagania: wykształcenie zawodowe, minimum 1 rok do-świadczenia na wyżej wymienionym stanowisku, znajomość techniki sprzedaży, ob-sługa kasy fiskalnej, książeczka zdrowia - ogólny zakres obowiązków: sprzedaż towa-rów spożywczo-przemysłowych – umowa o pracę na okres próbny – pracaw systemie dwuzmianowym – wynagrodzenie: 1600,00 zł brutto miesięcznie – zatrud-nienie od 10.06.2013 – ilość miejsc pracy: 1 - miejsce pracy Sianów (okres aktualno-ści oferty: 27.05.2013 – 25.06.2013)• Sprzątająca / Pracownik gospodarczy (1174) – wymagania: umiejętność wykony-wania usług czystościowo-porządkowych - ogólny zakres obowiązków: dbanie o czy-stość obiektów – umowa o pracę na okres próbny – praca w systemie trzyzmianowym– wynagrodzenie: 1600,00 zł brutto miesięcznie – ilość miejsc pracy: 20 – miejscepracy Koszalin i okolice (okres aktualności oferty: 24.05.2013 – 21.06.2013)• Piekarz (1162) – wymagania: wykształcenie zawodowe, minimum 2 lata doświadcze-nie na wyżej wymienionym stanowisku - ogólny zakres obowiązków: wypiekanie pie-czywa – umowa o pracę na okres próbny – praca w systemie dwuzmianowym – wyna-grodzenie: 1900,00 zł brutto miesięcznie – zatrudnienie od 01.06.2013 – miejsce pracySianów (okres aktualności oferty: 23.05.2013 – 21.06.2013)• Pracownik filetowania (1145) – wymagania: wykształcenie zawodowe, doświadcze-nie na podobnym stanowisku, zdolności manualne – dbałość o jakość, samodzielność,dokładność, książeczka sanepidowska - ogólny zakres obowiązków: filetowanie ryby,obróbka ryby, prace porządkowe – umowa o pracę na czas określony – praca w syste-mie dwuzmianowym od 6.00 do 14.00, od 14.00 do 22.00 – wynagrodzenie: 1650,00zł brutto miesięcznie – zatrudnienie od zaraz – miejsce pracy Koszalin (okres aktual-ności oferty: 22.05.2013 – 20.06.2013)• Krojczy profili (1127) – ogólny zakres obowiązków: praca przy produkcji okien –umowa o pracę na okres próbny – praca w systemie dwuzmianowym od 7.00 do15.00, od 14.00 do 22.00 – wynagrodzenie: 1600,00 zł brutto miesięcznie – ilośćmiejsc pracy: 1 – zatrudnienie od zaraz – miejsce pracy Koszalin (okres aktualnościoferty: 21.05.2013 – 19.06.2013)• Kierowca samochodu ciężarowego pow. 3,5 t (1110) – wymagania: udokumentowa-ny staż pracy min. 3 lata po Europie Zachodniej (udokumentowane), wiedza z zakresuczasu pracy kierowców (czas jazdy, czas obowiązkowych przerw), umiejętność obsłu-gi tachografu cyfrowego, znajomość języka angielskiego, znajomość topografii Euro-py Zach.(zwłaszcza Skandynawii) oraz specyfiki terenu (promy, mosty, tunele), prawojazdy kat. CE, badania psychologiczne, badania lekarskie, kurs na przewózrzeczy/świadectwo kwalifikacji, karta kierowcy do tachografu cyfrowego, świadectwokierowcy (jeżeli wymagane to zostanie wyrobione, wiza (jeżeli wymagana), podsta-wowe ADR – ogólny zakres obowiązków: zgodnie ze stanowiskiem – wynagrodzenie:- 6 -
 7. 7. 1600 zł brutto + diety (łącznie ok. 6506 zł – 7797 zł brutto), umowa na okres próbny(następnie na czas określony), praca wg karty kierowcy, pracodawca zapewnia bez-płatne szkolenie z zakresu ekonomicznej jazdy (na symulatorze), zakładania łańcu-chów na koła oraz przepisów socjalnych o czasie pracy – kontakt: Andersen EuroHandel Koszalin ul. Żwirki i Wigury 3, tel.94 7216315, CV i list motywacyjny można przesłać na adres e-mail: monika@aeh.pl –miejsce wykonywania pracy: Skandynawia, Europa Zachodnia (oferta ważna od20.05.2013 do 18.06.2013)• Zastępca kierownika sklepu (1095) – wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe,doświadczenie w pracy w sklepie, umiejętność pracy w zespole – ogólny zakres obo-wiązków: prowadzenie zmiany, praca w systemie komputerowym – wynagrodzenie:2000 zł brutto+ premia za realizację celów, umowa na okres próbny, praca w systemiedwuzmianowym, I zmiana w godzinach od 05:30 do 13:30, II zmiana od 13:30 do21.30 – kontakt: Stokrotka Koszalin ul. Jana Pawła II 4,w godzinach od 08:00 do 16:00 – miejsce wykonywania pracy: Koszalin (oferta waż-na od 17.05.2013 do 14.06.2013)• Asystent sędziego (1086) – wymagania niezbędne: kandydatem na stanowisko asy-stenta sędziego może być osoba, która: jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej ikorzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; jest nieskazitelnego charakteru;ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczneuznane w Polsce; ukończyła aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Są-downictwa i Prokuratury lub zdała egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, ad-wokacki lub radcowski – ogólny zakres obowiązków: sporządzanie projektów uzasad-nień orzeczeń oraz projektów zarządzeń – wysokość wynagrodzenia: 3400 zł brutto,praca w systemie jednozmianowym od 07:00 do 15:00, umowa o pracę na czas okre-ślony (1 rok) – kontakt: wymagane dokumenty (wniosek o zatrudnienie na stanowiskuasystenta sędziego; życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej; oryginał luburzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej albo zaświad-czenie o zdanym egzaminie sędziowskim, prokuratorskim, notarialnym, adwokackimlub radcowskim, odbytej aplikacji sądowej, prokuratorskiej, referendarskiej bądź zło-żonym egzaminie referendarskim; oświadczenie kandydata, że przeciwko niemu niejest prowadzone postępowanie o przestępstwo ściganez oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe; kwestionariusz osobowy dlaosoby ubiegającej się o zatrudnienie; oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody naprzetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszego konkursu; 3 aktualne foto-grafie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskieji korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich. Ponadto do zgłoszenia kandydatmoże dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata) należy przesłaćna adres: Prezes Sądu Rejonowego w Koszalinie ul. Gen. Andersa 34, 75-950 Kosza-lin z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko asystenta sędziego” wraz z po-daniem sygnatury konkursu lub złożyć bezpośrednio w biurze podawczym Sądu Rejo-nowego w Koszalinie, w zaklejonej kopercie – adresowanej jw. w terminie do dnia 3czerwca 2013r. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich zło-żenia uważa się datę stempla pocztowego – miejsce wykonywania pracy: Sąd Rejono-wy w Koszalinie (oferta ważna od 16.05.2013 do 03.06.2013)- 7 -
 8. 8. • Agent ubezpieczeniowy (1062) – wymagania: wykształcenie min. średnie, doświad-czenie związane z pozyskiwaniem i obsługą klientów, łatwość nawiązywania kontak-tów, kreatywność, odporność na stres, znajomość obsługi komputera, prawo jazdy kat.B, mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności – ogólny zakres obo-wiązków: pozyskiwanie i obsługa klientów – wynagrodzenie: ok. 2000 zł brutto, umo-wa agencyjna, godz. pracy do uzgodnienia – kontakt: tel. 504 026 397, CV i list moty-wacyjny można przesłać na adres e-mail: anna.potentas@port.allianz.pl – miejsce wy-konywania pracy: Koszalin i okolice (oferta ważna od 15.05.2013 do 14.06.2013)• Sprzątaczka (1042) – ogólny zakres obowiązków: sprzątanie pomieszczeń biuro-wych, socjalnych, powierzchni handlowych – umowa na okres próbny – pracaw systemie dwuzmianowym – wynagrodzenie 1600,00 zł brutto miesięcznie – ilośćmiejsc pracy: 1 – zatrudnienie od 01.06.2013 – miejsce pracy: Koszalin, Kontakt: tel.59 846 75 58, CV i list motywacyjny nalezy przesłać na adres e-mail:jkaminski@jantar.slupsk.pl (okres aktualności oferty: 10.05.201 – 13.06.2013)• Pracownik magazynu – operator wózka widłowego (1037) – wymagania: uprawnie-nia na wózki widłowe, umiejętność pracy w zespole, książeczka zdrowia do celów sa-nitarno – epidemiologicznych – ogólny zakres obowiązków: kompletowanie palet,kontrola ilości i jakości towaru na paletach, kompletacja towarów z magazynów, wy-dawanie i uzupełnianie towarów – wynagrodzenie: 2040 zł brutto, umowa o pracętymczasową, praca w systemie dwuzmianowym od 11:00 do 19:30, od 19:00 do 04:30– miejsce wykonywania pracy: Koszalin (oferta ważna od 10.05.2013 do 07.06.2013)• Sprzątaczka (1028) – ogólny zakres obowiązków: sprzątanie pomieszczeń biurowych– umowa na zastępstwo – praca w godzinach od 07.00 do 15.00, od 11.00 do 19.00 –wynagrodzenie 1600,00 zł brutto miesięcznie – ilość miejsc pracy: 2 – zatrudnienie odzaraz – miejsce pracy: Koszalin, Kontakt: P. Władysława Niemczyk, tel. 697 777 980(okres aktualności oferty: 09.05.2013 – 07.06.2013)• Pomoc kuchni (1013) – wymagania: wykształcenie zawodowe - zakres obowiązków:pomoc na kuchni – umowa zlecenie – praca w systemie trzyzmianowym od 6.00 do02.30 (godziny pracy do ustalenia z pracodawcą) – wynagrodzenie: 1600,00 zł brutto– ilość miejsc pracy: 1 – zatrudnienie od 14.05.2013 – miejsce pracy Koszalin, Kon-takt: tel. 601 710 935 ( do godz.160:00) , CV i list motywacyjny należy przesłać naadres e-mail: biedronka.koszalin@grupaever.com.pl (okres aktualności oferty:08.05.2013 – 07.06.2013)Pozostałe oferty ogólnodostępne, realizowane w pośrednictwie umożliwiającymidentyfikację danych pracodawcy, tel. (94) 34 – 55 – 712 (pok. 102)• Pracownik magazynowy - operator wózka widłowego (13/1206) – wymagania: wy-kształcenie zawodowe, doświadczenie w pracy w magazynie, niezbędne doświadcze-nie w pracy na wózku widłowym, uprawnienia do obsługi wózków widłowych + wy-miana butli gazowych, książeczka badań sanitarno-epidemiologicznych – ogólny za-kres obowiązków: wykonywanie operacji magazynowych ( składanie , przygotowy-wanie zamówień, załadunki i rozładunki ), odbiór produktów z linii rozlewniczej –wynagrodzenie: 2000 zł brutto, umowao pracę na czas określony okres 3 miesiące – 2 lata, praca w systemie dwuzmianowymlub trzyzmianowym w godzinach 06:00 – 14:00, 14:00 -22:00, 22:00 – 6:00, możliwa- 8 -
 9. 9. praca również w soboty – kontakt: Van Pur sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 8 Koszalinw godz. 9:00 -15:00 tel. 94 2446227, cv i list motywacyjny należy przesłać na adrese-mailowy: k.turek@vanpur.com – miejsce wykonywania pracy: Koszalin (ofertaważna od 29.05.2013 do 27.06.2013) /poz. 493/• Starszy woźny / starsza woźna (13/1201) – wymagania: wykształcenie podstawowe,mile widziana praca na podobnym stanowisku, praca w zespole, dobra komunikacja,bardzo dobra organizacja pracy, mile widziane umiejętności związane z pracami re-montowymi - ogólny zakres obowiązków: Sprawowanie nadzoru nad obiektamii mieniem w pawilonie szkolnym. Wydawanie i przyjmowanie kluczy. Praca w szatnidla uczniów. Codzienne sprzątanie podwórza, pielęgnowanie trawników i kwietników.W okresie zimy odśnieżanie. Dbanie o porządek na terenie szkoły i wokół szkoły. Pie-cza nad bezpieczeństwem mienia szkolnego i obiektów szkolnym. Odpowiedzialnośćmaterialna za powierzone mienie. Nadzór nad wejściem głównym pawilonu szkolne-go. Kierowanie osób wchodzących do odpowiednich pomieszczeń szkolnych. Zgła-szanie nieprawidłowości. W czasie ferii i wakacji szkolnych inne prace zastępczezwiązane z remontami. Zastępstwo w czasie nieobecności woźnychw budynku głównym. Inne prace zlecone przez przełożonych. – wynagrodzenie: od800 zł brutto ( 782 zł brutto + dodatek stażowy ), 1/2 etatu, umowa na czas określony3 miesiące następnie na czas nieokreślony, praca w systemie jednozmianowymw godz. 9:00- 13:00, – Zespół Szkół nr 2 Koszalin ul. Jedności 9 podanie i CV przyj-mowane będą w pok. 14 w godz. 9:00 -14:00 - miejsce wykonywania pracy: Koszalin(oferta ważna od 28.05.2013 do 26.06.2013) /poz. 492/• Pomoc kuchenna (13/1197) – wymagania: mile widziane doświadczenie zawodowe,dyspozycyjność, zaangażowanie, rzetelność, uczciwość - ogólny zakres obowiązków:porządkowanie sali, zmywaka, mycie naczyń, wydawanie posiłków – wynagrodzenie:1600 zł brutto, umowa o pracę na okres próbny, praca w systemie dwuzmianowymw godz. 9:30 -20:00 lub 10:30 – 21:00, praca również w weekendy – Pizzera Piccoloul. Zwycięstwa 83 Koszalin o godz. 10:30 i 20:30 - miejsce wykonywania pracy: Ko-szalin (oferta ważna od 28.05.2013 do 26.06.2013) /poz. 491/• Pracownik produkcyjny (13/1195) – wymagania: książeczka sanepidowska, dyspo-zycyjność do pracy na 3 zmiany, zdolności manualne – - ogólny zakres obowiązków:prace produkcyjne, pakowanie kosmetyków - wynagrodzenie: 1600 zł brutto, pełenetatu, umowa o pracę tymczasową, praca w systemie trzyzmianowymw godz. 6:00 -14:00, 14:00 – 22:00, 22:00 – 6:00 – kontakt: Start People sp. z o.o.ul. Modrzejewskiej 2/3 Koszalin od poniedziałku do piątek 8:00 -16:00, CV i list mo-tywacyjny można również wysłać na adres e-mail: koszalin@startpeople.pl – miejscewykonywania pracy: Koszalin (oferta ważna od 28.05.2013 do 10.06.2013) /poz. 490/• Pracownik biurowy (13/1148) – wymagania: wykształcenie minimum średnie, umie-jętność biegłego pisania na komputerze – wynagrodzenie: 400 zł brutto, ¾ etatu, umo-wa na okres próbny, godziny pracy do uzgodnienia – kontakt: Koszalin ul. BatalionówChłopskich 83, tel. 501 628 966, CV i list motywacyjny można również wysłać na ad-res e-mail: senatus@senatus.pl,– miejsce wykonywania pracy: Koszalin (oferta ważnaod 22.05.2013 do 20.06.2013) /poz. 489/• Barman (13/1192) – wymagania: wykształcenie średnie, mile widziane doświadcze-nie, umiejętności / uprawnienia barmańskie, wykonywanie drinków, podawania napoi- 9 -
 10. 10. do stolików, znajomość języka niemieckiego min. w stopniu komunikatywnym - ogól-ny zakres obowiązków: prowadzenie sprzedaży na kawiarni napoi i alkoholi – wyna-grodzenie: 1735,50 zł brutto, umowa zlecenie, pracaw systemie jednozmianowym w godz. 17:00 - 22:00, pracodawca zapewnia zakwate-rowanie i wyżywienie – kontakt: Ośrodek Wczasowy Jawor w Sarbinowie ul. Nad-morska 65, CV i list motywacyjny można przesłać na adres e-mail: jawor@nat.pl –miejsce wykonywania pracy: Sarbinowo (oferta ważna od 27.05.2013 do 03.06.2013)/poz. 488/• Masażysta (13/1190) – wymagania: wykształcenie średnie, mile widziane doświad-czenie, umiejętność wykonywania masaży, min. kurs masażu, znajomośćj. niemieckiego w stopniu komunikatywnym - ogólny zakres obowiązków: wykony-wanie masaży – wynagrodzenie: 2002,50 zł brutto, umowa zlecenie, pracaw systemie jednozmianowym w godz. 7:00 -15:00, pracodawca zapewnia zakwatero-wanie i wyżywienie – CV i list motywacyjny można przesłać na adrese-mail: jawor@nat.pl – miejsce wykonywania pracy: Sarbinowo (oferta ważna od27.05.2013 do 03.06.2013) /poz. 487/• Pielęgniarka (13/1191) – wymagania: wykształcenie średnie, mile widziane doświad-czenie, umiejętność udzielania pierwszej pomocy, dyplom pielęgniarski - ogólny za-kres obowiązków: opieka nad dziećmi z "Zielonych Szkół" oraz osobami na turnusachrehabilitacyjnych – wynagrodzenie: 2002,50 zł brutto, umowa zlecenie, praca w syste-mie jednozmianowym w godz. 7:00 - 15:00, pracodawca zapewnia zakwaterowanie iwyżywienie – kontakt: Ośrodek Wczasowy Jawor w Sarbinowie ul. Nadmorska 65,CV i list motywacyjny można przesłać na adres e-mail: jawor@nat.pl – miejsce wyko-nywania pracy: Sarbinowo (oferta ważna od 27.05.2013 do 03.06.2013) /poz. 486/• Kasjer – sprzedawca (13/1189) – wymagania: wykształcenie zawodowe, praca na po-dobnym stanowisku, obsługa kasy fiskalnej, dyspozycyjność, sumienność, kurs obsłu-gi fiskalnej - ogólny zakres obowiązków: obsługa klienta, wykładanie towaru – wyna-grodzenie: 1600 zł brutto, umowa na okres próbny, praca w systemie dwuzmianowym– CV i list motywacyjny można przesłać na adres e-mail: lenakoszalin@interia.pl –miejsce wykonywania pracy: Mścice (oferta ważna od 27.05.2013 do 25.06.2013)/poz. 485/• Operator wiertarko- frezarki (wytaczarki) (13/1188) - wymagania: doświadczeniew zawodzie min. 3 lata, mile widziane uprawnienia na obsługę suwnicy, wykształce-nie zawodowe - ogólny zakres obowiązków – Wytaczanie otworóww konstrukcjach stalowych – wynagrodzenie: 1600 zł brutto, umowa na okres próbny,praca w systemie dwuzmianowym w godzinach 6:00 – 14:00, 14:00 – 22:00 – kontakt:tel. 535312267, CV i list motywacyjny można przesłać na adres e-mail: poczta@jo-bontime.pl – miejsce wykonywania pracy: Koszalin (oferta ważna od 27.05.2013 do25.06.2013) /poz. 484/• Brygadzista/-tka zespołu konfekcjonowania (13/1182) - wymagania: doświadczeniezawodowe min. 2 -letnie na podobnym stanowisku, wykształcenie min. zawodowe,preferowane wykształcenie średnie - zakres obowiązków – zarządzanie kilkuosobo-wym zespołem pracowników, współpraca z mistrzem i innymi brygadzistami w celurealizacji planu produkcji, raportowanie produkcji zgodniez obowiązującymi procedurami, instruktaż nowych pracowników – wynagrodzenie:- 10 -
 11. 11. 10 zł brutto za godzinę + 15 % dodatku, umowa na okres próbny, praca w systemietrzyzmianowym w godzinach 6:00 – 14:00, 14:00 – 22:00, 22:00 - 6:00 – kontakt:MPS International LTD Sp. z o.o. ul. Bohaterów Warszawy 30 Koszalin , CV i list mo-tywacyjny można przesłać na adres e-mail: wioleta.iwanek@mps.koszalin.pl – miej-sce wykonywania pracy: Koszalin (oferta ważna od 27.05.2013 do 25.06.2013) /poz.483/• Pomoc nauczyciela (13/1186) - wymagania: wykształcenie średnie, umiejętność pra-cy z dziećmi – ogólny zakres obowiązków – czynności opiekuńczo - wychowawcze –wynagrodzenie: 800zł brutto, umowa o dzieło, praca w systemie dwuzmianowym wgodzinach 6:45 – 10:45, 12:45-16:45 – kontakt: CV i list motywacyjny można prze-słać na adres e-mail: lektor-kursy@wp.pl, kontakt telefoniczny: 501 524 256 – miejscewykonywania pracy: Koszalin (oferta ważna od 27.05.2013 do 10.06.2013) /poz. 482/• Recepcjonista (13/1183) - wymagania: wykształcenie min. średnie, dobra znajomośćj. Niemieckiego, umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi, znajomość pakietuMs Office, odpowiedzialność, zorganizowanie - wynagrodzenie: 2000zł brutto, umo-wa na okres próbny – 3 miesiące, praca w systemie dwuzmianowym w godzinach 7:00– 19:00, 19:00-07:00, praca w soboty i w niedziele – kontakt: CV i list motywacyjnymożna przesłać na adres e-mail: hotel@onet.pl – miejsce wykonywania pracy: Mielno(oferta ważna od 27.05.2013 do 25.06.2013) /poz. 481/• Kucharz (13/1181) - wymagania: wykształcenie min. średnie, dyspozycyjność, zaan-gażowanie w pracę, otwartość na potrzeby gości, doświadczenie w pracy w firmie ga-stronomicznej min. 1 rok – ogólny zakres obowiązków: przygotowywanie posiłków,gospodarka magazynowa w kuchni – wynagrodzenie: 2500zł brutto, umowa na okrespróbny – 3 miesiące, praca w systemie dwuzmianowym w godzinach 7:00 – 19:00,praca w soboty i w niedziele – kontakt: CV i list motywacyjny można przesłać na ad-res e-mail: hotel@onet.pl, miejsce wykonywania pracy: Mielno (oferta ważna od27.05.2013 do 25.06.2013) /poz. 480/• Pracownik obsługi klienta (kasa + plac) (13/1179) – wymagania: wykształceniemin. podstawowe, komunikatywność, dyspozycyjność, dobry kontakt z klientem –ogólny zakres obowiązków: obsługa klienta, porządkowanie, przyjmowanie dostaw,tankowanie paliwa – wynagrodzenie: 1600 - 2200 zł brutto, umowa zlecenie – pracasezonowa, praca w systemie dwuzmianowym w godzinach 7:00 – 19:00 / 19:00-07:00, praca w soboty i w niedziele – kontakt: CV i list motywacyjny można przesłaćna adres e-mail: katarzynaszczesna@interia.pl – miejsce wykonywania pracy: Kosza-lin (oferta ważna od 27.05.2013 do 14.06.2013) /poz. 479/• Monter instalacji wewnętrznych (13/1177) – wymagania: doświadczenie w pracachna instalacjach wewnętrznych wodno- kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrze-wania – ogólny zakres obowiązków: montaż, konserwacja instalacji wewnętrznych –wynagrodzenie: 1800 zł brutto, umowa na okres próbny, pracaw systemie dwuzmianowym w godzinach 7:00 – 15:00 / 15:00 -23:00 – kontakt tele-foniczny: 505133016 – miejsce wykonywania pracy: Koszalin (oferta ważna od24.05.2013 do 21.06.2013) /poz. 478/• Pracownik gospodarczy (13/1175) – wymagania: mile widziane osoby niepełno-sprawne – ogólny zakres obowiązków: sprzątanie terenów zewnętrznych – wynagro-- 11 -
 12. 12. dzenie: 600 zł netto umowa zlecenie, praca w systemie jednozmianowymw godzinach od 06:00 do 9:00 – kontakt telefoniczny: 602 279 288 – miejsce wykony-wania pracy: Kołobrzeg (oferta ważna od 24.05.2013 do 21.06.2013) /poz. 477/• Dekarz (13/1172) – wymagania: wykształcenie zawodowe, doświadczenie zawodowe– ogólny zakres obowiązków: roboty dekarskie – wynagrodzenie: 2500 zł brutto umo-wa zlecenie, praca w systemie jednozmianowym w godzinach od 08:00 do 17:00, kon-takt telefoniczny: 513 155 718 – miejsce wykonywania pracy: Koszalin (oferta ważnaod 24.05.2013 do 07.06.2013) /poz. 476/• Księgowy/Księgowa(13/1171) – wymagania: mile widziane wykształcenie ekono-miczne (finanse, rachunkowość), min. 2 lata doświadczenie zawodowegow pracy na stanowisku księgowego/księgowej, najchętniej w biurze rachunkowym,bardzo dobra znajomość przepisów podatkowych oraz ustawyo rachunkowości, znajomość obsługa komputera MS Office (Excel, Word, Outlook)oraz znajomość programu Płatnik – ogólny zakres obowiązków: Księgowaniei dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, Ob-sługa klientów w zakresie prowadzenia Pełnej Księgowości, Księgi Przychodówi Rozchodów, Przygotowywanie odpowiednich deklaracji PIT i VAT oraz pomocw optymalizacji podatkowej prowadzonych firm, przygotowywanie zgłoszenia doZUS, realizacja zadań wyznaczonych przez przełożonych - menagera – wynagrodze-nie: 2300 zł brutto umowa na okres próbny, pełen etat, praca w systemie jednozmiano-wym w godzinach od 09:00 do 17:00 – kontakt: CV i list motywacyjny należy wysłaćna adres e-mail: sylwia.gierszewska@taxcare.pl – miejsce wykonywania pracy: Ko-szalin (oferta ważna od 23.05.2013 do 21.06.2013) /poz. 475/• Sprzedawca (13/1170) – wymagania: wykształcenie podstawowe – ogólny zakresobowiązków: sprzedaż wędlin i serów – wynagrodzenie: 1600 zł brutto umowa naokres próbny, praca w systemie dwuzmianowym w godzinach od 06:00 do 14:00, od14;00 do 22:00 – kontakt Tekel sp. z o.o. ul. Okulickiego 24 Koszalin, CV i list moty-wacyjny można przesłać na adres e-mail: koszalin@intermarche.pl – miejsce wykony-wania pracy: Koszalin (oferta ważna od 23.05.2013 do 21.06.2013) /poz. 474/• Malarz, glazurnik, monter płyt gipsowych (13/1169) – wymagania: wykształceniezawodowe, doświadczenie zawodowe – ogólny zakres obowiązków: prace budowlanewykończeniowe – wynagrodzenie: 3000 zł brutto umowa o pracę na czas określony 12miesięcy, praca w systemie jednozmianowym w godzinach od 07:00 do 15:00 – kon-takt: Budownictwo Ogólne Fachmen sp. zo.o 76-153 Darłowo ul. Bosmańska 23, kon-takt tel. w godz. 7:00 – 20:00 tel. 603183683 CV i list motywacyjny należy wysłać naadres e-mail: bo.fachmen@wp.pl – miejsce wykonywania pracy: Niemcy (oferta waż-na od 23.05.2013 do 21.06.2013) /poz. 473/• Sprzedawca- kasjer (13/1168) – wymagania: wykształcenie średnie lub zawodowe,doświadczenie w pracy w sklepie, umiejętność pracy w zespole – ogólny zakres obo-wiązków: praca na kasie – wynagrodzenie: od 1600 zł brutto + premia, umowa naokres próbny praca w systemie dwuzmianowym, w godzinach od 05:30 do 13:30, od13:30 do 21:30 – kontakt: Stokrotka Koszalin ul. Jana Pawła II 4,w godzinach od 08:00 do 16:00 – miejsce wykonywania pracy: Koszalin (oferta waż-na od 23.05.2013 do 21.06.2013) /poz. 472/- 12 -
 13. 13. • Spawacz MIG/TIG (13/1166) – wymagania: wykształcenie średnie zawodowe, do-świadczenie w spawaniu podzespołów do maszyn ze stali czarnej bądź nierdzewnejmin. 6 m-cy, umiejętność spawania metodą MIG/TIG, znajomość rysunku techniczne-go, uprawnienia spawalnicze, mile widziane uprawnienia na wózki widłowe i suwnice– ogólny zakres obowiązków: wykonywanie prac spawalniczych w oparciu o rysunektechniczny – wynagrodzenie: 2500 zł brutto, umowa o pracę na czas określony, pracaw systemie dwuzmianowym w godzinach od 06:00 do 14:00,od 14:00 do 22:00 – kon-takt: Hands2Work Koszalin ul. Zwycięstwa 137, pok. 114, tel. 510 222 388 lub 510222 350 – miejsce wykonywania pracy: Koszalin (oferta ważna od 23.05.2013 do21.06.2013) /poz. 471/• Główny księgowy (13/1163) – wymagania: wykształcenie wyższe, minimum 5 lat do-świadczenia na wymienionym stanowisku, znajomość programu Symfonia, mile wi-dziana znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym – ogólny zakresobowiązków: sporządzanie sprawozdań finansowych, dekretowanie dokumentacji,kontrola księgowań – wynagrodzenie: 1300 zł brutto umowa na okres próbny, ½ etatu,praca w systemie jednozmianowym w godzinach od 08:00 do 16:00 – kontakt: CVi list motywacyjny należy wysłać na adres e-mail: finanse@perfect-consulting.pl –miejsce wykonywania pracy: Koszalin (oferta ważna od 23.05.2013 do 21.06.2013)/poz. 470/• Kasjer / sprzedawca (13/1158) – wymagania: wykształcenie zawodowe lub średnie,aktualna książeczka sanepidowska – ogólny zakres obowiązków: praca przy obsłudzekasy fiskalnej, obsługa klienta, rozliczenie kasy po zakończonej zmianie – wynagro-dzenie: około 800 zł brutto, umowa zlecenie – kontakt: tel. 666 826 233, CVi list motywacyjny należy wysłać na adres e-mail: prac.szczecin@interkadra.pl – miej-sce wykonywania pracy: Koszalin (oferta ważna od 23.05.2013 do 21.06.2013) /poz.469/• Sprzedawca (13/1157) – wymagania: konieczna znajomość branży budowlanej –ogólny zakres obowiązków: sprzedaż materiałów budowlanych, obsługa klienta – wy-nagrodzenie: 2000 zł brutto, umowa o pracę na okres próbny, praca w systemie jedno-zmianowym w godzinach od 07:00 do 16:00, praca również w soboty – kontakt: CV ilist motywacyjny należy wysłać na adres e-mail: hurtowniatecza@interia.pl – miejscewykonywania pracy: Koszalin (oferta ważna od 23.05.2013 do 21.06.2013) /poz. 468/• Kucharz (13/1156) – wymagania: wykształcenie zawodowe, gastronomiczne, milewidziane doświadczenie zawodowe, znajomość kuchni polskiej, znajomość pracyw żywieniu zbiorowym – ogólny zakres obowiązków: praca fizyczna – wynagrodze-nie: 1800 zł brutto, umowa zlecenie, praca w systemie jednozmianowym w godzinachod 06:00 do 18:00, praca również w soboty i niedziele – kontakt: tel.601 710 935, CV i list motywacyjny należy wysłać na adres e-mail: biedronka.koszali-n@grupaever.com.pl – miejsce wykonywania pracy: Koszalin (oferta ważna od22.05.2013 do 20.06.2013) /poz. 467/• Serwisant urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych (13/1154) – wymagania:doświadczenie w branży związanej z obsługą i serwisem urządzeń wentylacyjnych,prawo jazdy kat. B – ogólny zakres obowiązków: serwis urządzeń klimatyzacyjnychi wentylacyjnych – wynagrodzenie: 1600 do 3000 zł brutto, umowa o pracę na okrespróbny, praca w systemie jednozmianowym w godzinach od 08:00 do 16:00 – kontakt:- 13 -
 14. 14. tel. 94 341 31 82, CV i list motywacyjny należy wysłać na adres e-mail: biuro.soroko-@wp.pl – miejsce wykonywania pracy: Koszalin (oferta ważna od 22.05.2013 do04.06.2013) /poz. 466/• Monter kabin sanitarnych – hydraulik (13/1146) – wymagania: wykształcenie mini-mum zawodowe, minimum 1 rok doświadczenia w pracy w firmie produkcyjnej,uprawnienia z zakresu przygotowywania i montażu instalacji sanitarnych: wodnych,CO i kanalizacyjnych w nowoczesnych systemach instalacyjnych, uprawnienia hy-drauliczne, mile widziana znajomość języka niemieckiego w stopniu podstawowym –ogólny zakres obowiązków: montaż instalacji sanitarnych – wynagrodzenie: 12 złbrutto na godzinę, umowa na okres próbny, praca w systemie jednozmianowymw godzinach od 07:00 do 15:00 – kontakt: CV i list motywacyjny należy wysłać naadres e-mail: biuro@deba.pl – miejsce wykonywania pracy: Koszalin (oferta ważnaod 22.05.2013 do 04.06.2013) /poz. 465/• Monter kabin sanitarnych (13/1144)– wymagania: wykształcenie minimum zawodo-we preferowane kierunki: budownictwo, mechanika, instalacje sanitarne, minimum 1rok doświadczenia w pracy w firmie produkcyjnej, dobra organizacja pracy, precyzja,mile widziana znajomość języka niemieckiego w stopniu podstawowym – ogólny za-kres obowiązków: sklejanie ścian podstaw, układanie płytek ceramicznych, nakładaniefugi mineralnej i epoksydowej, montaż kabini podzespołów, montaż elementów wyposażenia łazienek, obsługa elektronarzędzi –wynagrodzenie: 12 zł brutto na godzinę, umowa na okres próbny, praca w systemiejednozmianowym w godzinach od 07:00 do 15:00 – kontakt: CV i list motywacyjnynależy wysłać na adres e-mail: biuro@deba.pl – miejsce wykonywania pracy: Kosza-lin (oferta ważna od 22.05.2013 do 20.06.2013) /poz. 464/• Spawacz (13/1150) – wymagania: doświadczenie w spawaniu MIG/MAG oraz elek-trodą – ogólny zakres obowiązków: spawanie statków – wynagrodzenie: 5000 zł brut-to + diety, umowa o pracę na czas określony, praca w systemie jednozmianowym wgodzinach od 07:00 do 18:00 – kontakt: CV i list motywacyjny należy wysłać na adrese-mail: nordjyskvarmeteknik@live.dk – miejsce wykonywania pracy: Dania (dojazddo pracy we własnym zakresie) (oferta ważna od 22.05.2013 do 20.06.2013) /poz.463/• Izolator (13/1151) – wymagania: doświadczenie na wymienionym stanowisku orazwiedza z tego zakresu – ogólny zakres obowiązków: izolowanie rur wodnychi grzewczych, oraz rur i kanałów wentylacyjnych – wynagrodzenie: 3500 zł brutto +diety, umowa o pracę na czas określony, praca w systemie jednozmianowymw godzinach od 06:00 do 17:00 – kontakt: CV i list motywacyjny należy wysłać naadres e-mail: nordjyskvarmeteknik@live.dk – miejsce wykonywania pracy: Dania(dojazd do pracy we własnym zakresie) (oferta ważna od 22.05.2013 do 20.06.2013)/poz. 462/• Pracownik obsługi klienta (13/1152) – ogólny zakres obowiązków: praca na stacjipaliw – wynagrodzenie: 1950 zł brutto, umowa o pracę na okres próbny, pracaw systemie dwuzmianowym w godzinach od 07:00 do 19:00, od 19:00 do 07:00, pracrównież w niedziele i święta – kontakt: tel. 604 692 844, CV i list motywacyjny nale-ży wysłać na adres e-mail: endriu604@interia.pl – miejsce wykonywania pracy: Bę-dzino (oferta ważna od 22.05.2013 do 05.06.2013) /poz. 461/- 14 -
 15. 15. • Konsultant ds. sprzedaży (13/1153) – wymagania: wykształcenie wyższe (lub osobyw trakcie studiów), doświadczenie w obsłudze klienta lub sprzedaży, komunikatyw-ność, umiejętność nawiązywania realizacji, zaangażowanie, silna motywacja do dzia-łania, zorientowanie na rezultat, umiejętność pracy zespołoweji indywidualnej, dobra znajomość języka angielskiego – ogólny zakres obowiązków:spotkania z klientami, prezentacja oferty firmy, aktywny udział w akcjach promocyj-nych – wynagrodzenie: około 2000 zł brutto, umowa o pracę na okres próbny, praca wsystemie dwuzmianowym w godzinach od 10:00 do 21:00, praca również w soboty iniedziele – kontakt: CV i list motywacyjny należy wysłać na adres e-mail: k.grzego-rzak@purepoland.com – miejsce wykonywania pracy: Koszalin (oferta ważna od22.05.2013 do 20.06.2013) /poz. 460/• Sprzedawca części do maszyn rolniczych (13/1132) – wymagania: znajomość me-chaniki pojazdowej, doświadczenie w handlu, mile widziana znajomość języka angiel-skiego lub języka niemieckiego – ogólny zakres obowiązków: sprzedaż części – wyna-grodzenie: od 1600 zł brutto, umowa na okres próbny, praca w systemie jednozmiano-wym, w godzinach od 08:00 do 16:00 – kontakt: tel. 728 309 300, CVi list motywacyjny należy wysłać na adres e-mail: a.przepiorka@ulenberg.pl – miej-sce wykonywania pracy: Malechówko (oferta ważna od 21.05.2013 do 19.06.2013)/poz. 459/• Mechanik (13/1133) – wymagania: znajomość mechaniki pojazdowej, prawo jazdykat. B, umiejętność obsługi komputera, samodzielność, mile widziana znajomość języ-ka angielskiego lub języka niemieckiego – ogólny zakres obowiązków: naprawa ma-szyn rolniczych – wynagrodzenie: od 1600 zł brutto, umowa na okres próbny, praca wsystemie jednozmianowym, w godzinach od 08:00 do 16:00 – kontakt: tel.728 309 300, CV i list motywacyjny należy wysłać na adres e-mail: a.przepiorka@u-lenberg.pl – miejsce wykonywania pracy: Malechówko (oferta ważna od 21.05.2013do 19.06.2013) /poz. 458/• Kierownik serwisu (13/1130) – wymagania: znajomość mechaniki pojazdowej, pra-wo jazdy kat. B, mile widziana znajomość języka angielskiego lub języka niemieckie-go – ogólny zakres obowiązków: obsługa klienta – wynagrodzenie: od 1600 zł brutto,umowa na okres próbny, praca w systemie jednozmianowym,w godzinach od 08:00 do 16:00 – kontakt: tel. 728 309 300, CV i list motywacyjny na-leży wysłać na adres e-mail: a.przepiorka@ulenberg.pl – miejsce wykonywania pracy:Malechówko (oferta ważna od 21.05.2013 do 19.06.2013) /poz. 457/• Menedżer zespołu (13/1135) – wymagania: wykształcenie min. średnie, mile widzia-ne doświadczenie w pracy na wymienionym stanowisku, komunikatywność – ogólnyzakres obowiązków: rekrutacja, coaching, wspieranie, motywowanie – wynagrodze-nie: ok 5000 zł brutto (w zależności od wysokości sprzedaży), umowa agencyjna, pra-ca w systemie jednozmianowym od 08:30 do 17:00 – kontakt: tel.601 821 959 – miejsce wykonywania pracy: Koszalin i okolice (oferta ważna od21.05.2013 do 19.06.2013) /poz. 456/• Murarz (13/131) – wymagania: doświadczenie zawodowe – ogólny zakres obowiąz-ków: prace murarskie – wynagrodzenie: 4210,18 zł brutto, umowa o prace na czasokreślony, praca w systemie jednozmianowym, w godzinach od 07:00 do 15:00 – kon-- 15 -
 16. 16. takt: p. Andrzej Bylski tel. 606 610 514 – miejsce wykonywania pracy: Koszalini okolice (oferta ważna od 21.05.2013 do 19.06.2013) /poz. 455/• Kierowca samochodu ciężarowego pow. 3,5 t (13/1110) – wymagania: udokumento-wany staż pracy min. 3 lata po Europie Zachodniej (udokumentowane), wiedza z za-kresu czasu pracy kierowców (czas jazdy, czas obowiązkowych przerw), umiejętnośćobsługi tachografu cyfrowego, znajomość języka angielskiego, znajomość topografiiEuropy Zach.(zwłaszcza Skandynawii) oraz specyfiki terenu (promy, mosty, tunele),prawo jazdy kat. CE, badania psychologiczne, badania lekarskie, kurs na przewóz rze-czy/świadectwo kwalifikacji, karta kierowcy do tachografu cyfrowego, świadectwokierowcy (jeżeli wymagane to zostanie wyrobione, wiza (jeżeli wymagana), podsta-wowe ADR – ogólny zakres obowiązków: zgodnie ze stanowiskiem – wynagrodzenie:1600 zł brutto + diety (łącznie ok. 6506 zł – 7797 zł brutto), umowa na okres próbny(następnie na czas określony), praca wg karty kierowcy, pracodawca zapewnia bez-płatne szkolenie z zakresu ekonomicznej jazdy (na symulatorze), zakładania łańcu-chów na koła oraz przepisów socjalnych o czasie pracy – kontakt: Andersen EuroHandel Koszalin ul. Żwirki i Wigury 3, tel.94 7216315, CV i list motywacyjny można przesłać na adres e-mail: monika@aeh.pl –miejsce wykonywania pracy: Skandynawia, Europa Zachodnia (oferta ważna od20.05.2013 do 18.06.2013) /poz. 452/• Menager obiektu gastronomicznego (13/1122) – wymagania: wykształcenie średnie,mile widziane doświadczenie w gastronomii, chęć do pracy i uczenia się, odpowie-dzialność – ogólny zakres obowiązków: zgodnie ze stanowiskiem – wynagrodzenie:1600 zł brutto, umowa o pracę na okres próbny, pracaw systemie jednozmianowym od 08:00 do 16:00 – kontakt: CV i list motywacyjny na-leży przesłać na adres e-mail: zywienie@hrprofi.pl do dnia 02.06.2013z zaznaczeniem stanowiska w temacie wiadomości – miejsce wykonywania pracy:Koszalin (oferta ważna od 20.05.2013 do 04.06.2013) /poz. 451/• Pracownik działu handlowego (13/1121) – wymagania: wykształcenie średnie, milewidziane doświadczenie w gastronomii, chęć do pracy, odpowiedzialność, dokładność,mobilność, dobra organizacja pracy, samodyscyplina, prawo jazdy kat. B – ogólny za-kres obowiązków: zgodnie ze stanowiskiem – wynagrodzenie: 1600 zł brutto, umowao pracę na okres próbny, praca w systemie jednozmianowym od 08:00 do 16:00 – kon-takt: CV i list motywacyjny należy przesłać na adres e-mail: zywienie@hrprofi.pl dodnia 02.06.2013 z zaznaczeniem stanowiska w temacie wiadomości – miejsce wyko-nywania pracy: Koszalin (oferta ważna od 20.05.2013 do 04.06.2013) /poz. 450/• Menager gastronomii (13/1120) – wymagania: wykształcenie średnie, chęć do pracy,odpowiedzialność, kreatywność, prawo jazdy kat. B – ogólny zakres obowiązków:zgodnie ze stanowiskiem – wynagrodzenie: 1600 zł brutto, umowa o pracę na okrespróbny, praca w systemie jednozmianowym od 08:00 do 16:00 – kontakt: CV i listmotywacyjny należy przesłać na adres e-mail: zywienie@hrprofi.pl do dnia02.06.2013 z zaznaczeniem stanowiska w temacie wiadomości – miejsce wykonywa-nia pracy: Koszalin (oferta ważna od 20.05.2013 do 04.06.2013) /poz. 449/• Operator wózków widłowych (13/1099) – wymagania: wykształcenie zawodowe,minimum roczne doświadczenie w pracy na stanowisku operatora, uprawnienia doprowadzenia wózków widłowych, książeczka sanepidowska – ogólny zakres obowiąz-- 16 -
 17. 17. ków: dbanie o prawidłowe funkcjonowanie magazynu – wynagrodzenie: 2000 do2500 zł brutto, umowa o prace na czas określony, praca w systemie trzyzmianowym, Izmiana w godzinach od 06:00 do 14:00, II zmiana w godzinach od 14:00 do 22:00, IIIzmiana w godzinach od 22:00 do 06:00 – kontakt: tel.58 620 53 04, 607 412 011, CV i list motywacyjny można również wysłać na adrese-mail: iwona.kaszuba@progreshr.pl – miejsce wykonywania pracy: Koszalin (ofertaważna od 17.05.2013 do 14.06.2013) /poz. 446/• Mechanik (13/1096) – wymagania: wykształcenie zasadnicze lub średnie zawodowe,mile widziane uprawnienia na wózki widłowe, mile widziane doświadczenie w pracyna wymienionym stanowisku, umiejętność naprawy pojazdów – ogólny zakres obo-wiązków: naprawa wózków widłowych – wynagrodzenie: od 2000 zł brutto, umowana okres próbny (następnie na czas określony – 2 lata), pracaw systemie trzyzmianowym – kontakt: CV i list motywacyjny należy przesłać na adrese-mail: marcin.piotrowski@yale.emtor.pl – miejsce wykonywania pracy: Koszalin(oferta ważna od 17.05.2013 do 14.06.2013) /poz. 445/• Elektryk (13/1092) – wymagania: wykształcenie zawodowe, umiejętność czytaniadokumentacji technicznych, mile widziane uprawnienia SEP do 1kV – ogólny zakresobowiązków: wykonywanie wiązek elektrycznych, adaptacje elektryczne nowychi używanych podwozi, montaż elektryki na wyrobach, wykonywanie pulpitów elek-trycznych – wynagrodzenie: 1600 zł brutto, umowa na okres próbny, pracaw systemie jednozmianowym w godzinach od 07:00 do 15:00 – kontakt: „Job ontime” Koszalin ul. Monte Cassino 6, tel. 535 312 267, CV i list motywacyjny możnaprzesłać na adres e-mail: poczta@jobontime.pl – miejsce wykonywania pracy: Kosza-lin (oferta ważna od 17.05.2013 do 14.06.2013) /poz. 444/• Zastępca kierownika sklepu (13/1095) – wymagania: wykształcenie średnie lubwyższe, doświadczenie w pracy w sklepie, umiejętność pracy w zespole – ogólny za-kres obowiązków: prowadzenie zmiany, praca w systemie komputerowym – wynagro-dzenie: 2000 zł brutto+ premia za realizację celów, umowa na okres próbny, praca wsystemie dwuzmianowym, I zmiana w godzinach od 05:30 do 13:30, II zmiana od13:30 do 21.30 – kontakt: Stokrotka Koszalin ul. Jana Pawła II 4,w godzinach od 08:00 do 16:00 – miejsce wykonywania pracy: Koszalin (oferta waż-na od 17.05.2013 do 14.06.2013) /poz. 443/• Pomoc kuchenna (13/1093) – ogólny zakres obowiązków: utrzymywanie porządkuna kuchni, przygotowywanie potraw – wynagrodzenie: 1700 zł brutto, umowa naokres próbny, praca dwuzmianowa w godz. od 11:00 do 22:00 – kontakt: CV i list mo-tywacyjny należy przesłać na adres e-mail: restauracja.zlotarybka@wp.pl – miejscewykonywania pracy: Koszalin (oferta ważna od 17.05.2013 do 14.06.2013) /poz. 442/• Telemarketer (13/1090) – wymagania: mile widziane doświadczenie zawodowe,umiejętność obsługi komputera, komunikatywność, brak wad wymowy – ogólny za-kres obowiązków: telefoniczny kontakt z klientami, sprzedaż usług operatora Play,wprowadzanie danych – wynagrodzenie: 1600 zł brutto, umowa zlecenie, pracaw systemie jednozmianowym od 10:00 do 18:00 – kontakt: CV i list motywacyjny na-leży przesłać na adres e-mail: praca@perfektel.pl – miejsce wykonywania pracy: Ko-szalin (oferta ważna od 17.05.2013 do 14.06.2013) /poz. 440/- 17 -
 18. 18. • Zgrzewacz – ślusarz (13/1089) – wymagania: wykształcenie zawodowe, mile widzia-ne doświadczenie w pracy na wymienionym stanowisku – ogólny zakres obowiązków:zgrzewanie elementów z drutu – wynagrodzenie: 1280 zł brutto (80% etatu), umowa opracę na okres próbny, praca w systemie jednozmianowym od poniedziałku do czwart-ku od 06:00 do 14:00 – kontakt: Produs Retail Technology Koszalin ul. Szczecińska17 – miejsce wykonywania pracy: Koszalin (oferta ważna od 17.05.2013 do14.06.2013) /poz. 439/• Kasjer – fakturzysta - magazynier (13/1087) – wymagania: uprawnienia na wózkiwidłowe, umiejętność obsługi komputera – wynagrodzenie: 1600 zł brutto + premia,praca w systemie dwuzmianowym, godziny pracy do uzgodnienia – kontakt: EurocashKoszalin ul. BoWiD 14, CV i list motywacyjny można również wysłać na adrese-mail: C00239@eurocash.com.pl – miejsce wykonywania pracy: Koszalin (ofertaważna od 16.05.2013 do 14.06.2013) /poz. 438/• Asystent sędziego (13/1086) – wymagania niezbędne: kandydatem na stanowiskoasystenta sędziego może być osoba, która: jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskieji korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; jest nieskazitelnego charakteru;ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczneuznane w Polsce; ukończyła aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Są-downictwa i Prokuratury lub zdała egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, ad-wokacki lub radcowski – ogólny zakres obowiązków: sporządzanie projektów uzasad-nień orzeczeń oraz projektów zarządzeń – wysokość wynagrodzenia: 3400 zł brutto,praca w systemie jednozmianowym od 07:00 do 15:00, umowa o pracę na czas okre-ślony (1 rok) – kontakt: wymagane dokumenty (wniosek o zatrudnienie na stanowiskuasystenta sędziego; życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej; oryginał luburzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej albo zaświad-czenie o zdanym egzaminie sędziowskim, prokuratorskim, notarialnym, adwokackimlub radcowskim, odbytej aplikacji sądowej, prokuratorskiej, referendarskiej bądź zło-żonym egzaminie referendarskim; oświadczenie kandydata, że przeciwko niemu niejest prowadzone postępowanie o przestępstwo ściganez oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe; kwestionariusz osobowy dlaosoby ubiegającej się o zatrudnienie; oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody naprzetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszego konkursu; 3 aktualne foto-grafie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskieji korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich. Ponadto do zgłoszenia kandydatmoże dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata) należy przesłaćna adres: Prezes Sądu Rejonowego w Koszalinie ul. Gen. Andersa 34, 75-950 Kosza-lin z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko asystenta sędziego” wrazz podaniem sygnatury konkursu lub złożyć bezpośrednio w biurze podawczym SąduRejonowego w Koszalinie, w zaklejonej kopercie – adresowanej jw. w terminie dodnia 3 czerwca 2013r. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datęich złożenia uważa się datę stempla pocztowego – miejsce wykonywania pracy: SądRejonowy w Koszalinie (oferta ważna od 16.05.2013 do 03.06.2013) /poz. 437/• Sprzątaczka (13/1084) – ogólny zakres obowiązków: sprzątanie przyczep kempingo-wych – wynagrodzenie: 1000 zł brutto, umowa o dzieło praca w systemie jednozmia-nowym, w godzinach od 08:00 do 16:00 – kontakt: Sarbinowo ul. Nadmorska 61 a,- 18 -
 19. 19. tel. 693 811 451 – miejsce wykonywania pracy: Sarbinowo (oferta ważna od16.05.2013 do 13.06.2013) /poz. 436/• Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni (13/1083) – wymagania:możliwość przyuczenia do stanowiska – ogólny zakres obowiązków: odbiór drewnaz maszyn tartacznych – wynagrodzenie: 1600 - 2000 zł brutto, umowa na okres prób-ny, praca w systemie dwuzmianowym, w godzinach od 06:00 do 14:00, od 14:00 do22:00 – kontakt: KPPD, Manowo 5a, p. Grażyna Lange tel. 94 318 32 77, CV i listmotywacyjny można również wysłać na adres e-mail: manowo@kppd.pl – miejscewykonywania pracy: Manowo (oferta ważna od 16.05.2013 do 13.06.2013) /poz. 435/• Sprzedawca mechanik (13/1082) – wymagania: wykształcenie zawodowe lub średniemechaniczne, doświadczenie w naprawach sprzętu ogrodniczego, znajomość obsługikomputera, prawo jazdy – ogólny zakres obowiązków: sprzedaż sprzętu ogrodniczego– wynagrodzenie: 2200 zł brutto, umowa o pracę na czas nieokreślony, pracaw systemie jednozmianowym w godzinach od 09:00 do 17:00, praca równieżw soboty – kontakt: tel. 94 340 52 95, CV i list motywacyjny można wysłać na adrese-mail: biuro@plon.koszalin.pl – miejsce wykonywania pracy: Koszalin (oferta ważnaod 16.05.2013 do 17.06.2013) /poz. 434/• Sprzedawca ogrodnik (13/1081) – wymagania: wykształcenie zawodowe, rolniczelub ogrodnicze, doświadczenie w opiece nad roślinami, znajomość obsługi komputera– ogólny zakres obowiązków: sprzedaż roślin i opieka nad nimi – wynagrodzenie:2200 zł brutto, umowa o pracę na czas nieokreślony, pracaw systemie jednozmianowym w godzinach od 09:00 do 17:00, praca równieżw soboty – kontakt: tel. 94 340 52 95, CV i list motywacyjny można wysłać na adrese-mail: biuro@plon.koszalin.pl – miejsce wykonywania pracy: Koszalin (oferta ważnaod 16.05.2013 do 17.06.2013) /poz. 433/• Ratownik medyczny (13/1079) – wymagania: wykształcenie policealne lub wyższez ratownictwa medycznego, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, sa-modzielność, umiejętność podejmowania decyzji, dyspozycyjność, umiejętności inter-personalne, elastyczność, operatywność i zaangażowanie – ogólny zakres obowiąz-ków: wykonywanie transportu wewnątrz i zewnątrzszpitalnego karetką szpitalną i ka-retką N i S; transportowanie na noszach lub wózku siedzącym ciężko chorych pacjen-tów zgodnie z zaleceniem lekarza; zabezpieczenie transportu lekówz apteki; transportowanie chorych na wezwanie według potrzeb oddziałów; dokony-wanie toalety (wykąpanie, pomoc w przebraniu chorego ) i inne czynności zgodne zzakresem obowiązków – wynagrodzenie: 1650 zł – 1850 zł brutto(w zależności od wykształcenia i stażu pracy), umowa o prace na okres próbny, pracaw systemie dwuzmianowym od 07:00 do 19:00, od 19:00 do 07:00 – kontakt: SzpitalWojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. T. Chałubińskiego 7 (od pon.do pt. od 07:25 do 15:00), tel. 94 348 82 66, CV i list motywacyjny można przesłać naadres e-mail: katarzyna.jantos@swk.med.pl – miejsce wykonywania pracy: Koszalin(oferta ważna od 16.05.2013 do 14.06.2013) /poz. 431/• Lakiernik (13/1078) – wymagania: wykształcenie zasadnicze zawodowe, min. rocznedoświadczenie w pracy na wymienionym stanowisku, umiejętność lakierowania oraz- 19 -
 20. 20. czytania rysunku technicznego – ogólny zakres obowiązków: przygotowywanie ele-mentów do lakierowania, lakierowanie – wynagrodzenie: 2000 zł brutto, umowao pracę na okres próbny, praca w systemie jednozmianowym od 07:00 do 15:00 – kon-takt: „Job on time” Koszalin ul. Monte Cassino 6, tel. 535 312 267, CV i list motywa-cyjny można przesłać na adres e-mail: poczta@jobontime.pl – miejsce wykonywaniapracy: Koszalin (oferta ważna od 16.05.2013 do 14.06.2013) /poz. 430/• Monter/mechanik (13/1077) – wymagania: wykształcenie zasadnicze zawodowe,min. roczne doświadczenie w pracy na wymienionym stanowisku, umiejętność monta-żu maszyn oraz czytania rysunku technicznego, znajomość mechaniki – ogólny zakresobowiązków: montaż i naprawa maszyn – wynagrodzenie: 1600 zł brutto, umowa opracę na czas nieokreślony, praca w systemie jednozmianowym od 07:00 do 15:00 –kontakt: „Job on time” Koszalin ul. Monte Cassino 6 (w godz. od 11:00 do 16:00 p.407), tel. 535 312 267, CV i list motywacyjny można przesłać na adrese-mail: poczta@jobontime.pl – miejsce wykonywania pracy: Koszalin (oferta ważnaod 16.05.2013 do 14.06.2013) /poz. 429/• Instruktor jazdy konnej (13/1074) – wymagania: doświadczenie w pracy na wymie-nionym stanowisku, kurs instruktora jazdy konnej, cierpliwość, podejście do zwierząt– ogólny zakres obowiązków: nauka jazdy konnej, opieka nad zwierzętami, prace po-rządkowe w stajni – wynagrodzenie: 1800 zł brutto, umowa zlecenie, pracaw systemie jednozmianowym od 10:00 do 18:00 – kontakt: Ośrodek „Radew” Rosno-wo 32, CV i list motywacyjny można przesłać na adres e-mail: pracaosrodek@interia-.pl - miejsce wykonywania pracy: Rosnowo (oferta ważna od 15.05.2013 do13.06.2013) /poz. 428/• Ślusarz narzędziowy (13/1072) – wymagania: wykształcenie min. zawodowe, min. 2lata doświadczenia w pracy na wymienionym stanowisku, umiejętność czytania rysun-ku technicznego, samodzielność, sumienność, precyzja – ogólny zakres obowiązków:praca w narzędziowni przy produkcji form wtryskowych, podstawowa obsługa tokar-ki, frezarki, szlifierki na płasko – wynagrodzenie: 2700 zł – 3000 zł brutto, umowa opracę na okres próbny (następnie na czas określony – 2 lata), pracaw systemie dwuzmianowym od 06:00 do 14:00, od 14:00 do 22:00 – kontakt: ZakładPrzetwórstwa Tworzyw Sztucznych Koszalin ul. Szczecińska 63 (w maju od pon. dopt. w godz. 07:00 do 15:00, CV i list motywacyjny można przesłać na adres e-mail:maria.koza@jesobczak.pl – miejsce wykonywania pracy: Koszalin (oferta ważna od15.05.2013 do 14.06.2013) /poz. 427/• Księgowa (13/1069) – wymagania: wykształcenie średnie – wyższe, znajomość prze-pisów podatkowych – ogólny zakres obowiązków: zgodnie ze stanowiskiem – wyna-grodzenie: 1600 zł brutto, umowa o pracę na okres próbny, praca w systemie jedno-zmianowym od 08:00 d 16:00 – kontakt: CV i list motywacyjny należy przesłać na ad-res e-mail: finanse@segin.pl – miejsce wykonywania pracy: Koszalin (oferta ważnaod 15.05.2013 do 13.06.2013) /poz. 425/• Monter urządzeń małej architektury (13/1066) – wymagania: wykształcenie min.zawodowe, doświadczenie w branży budowlanej, prawo jazdy kat. B – ogólny zakresobowiązków: montaż urządzeń rekreacyjno – zabawowych – wynagrodzenie: 2057 złbrutto, umowa o pracę na okres próbny, praca w systemie jednozmianowym od 07:00do 15:00 – kontakt: CV i list motywacyjny należy przesłać na adres e-mail: hr@buglo-- 20 -
 21. 21. .pl – miejsce wykonywania pracy: teren działalności przedsiębiorcy (oferta ważna od15.05.2013 do 13.06.2013) /poz. 424/• Pracownik filetowania (13/1068) – wymagania: wykształcenie min. podstawowe, po-żądane min. roczne doświadczenie przy obróbce ryb, zdolności manualne, szybkość,dokładność – ogólny zakres obowiązków: doczyszczanie ryb płaskich – wynagrodze-nie: 9,51 zł brutto/godz. + 450 zł premii, umowa o pracę na okres próbny, praca w sys-temie dwuzmianowym od 06:00 do 14:00, od 14:00 do 22:00 – kontakt: „Royal Gre-enland” Koszalin ul. BoWiD 25, CV i list motywacyjny można przesłać na adres e-mail: rekrutacja.koszalin@royalgreenland.com– miejsce wykonywania pracy: Kosza-lin (oferta ważna od 15.05.2013 do 14.06.2013) /poz. 423/• Pracownik administracyjny (13/1067) – wymagania: wykształcenie wyższe lub nie-pełne wyższe, znajomość środowiska Windows, komunikatywność, mile widzianaznajomość języka angielskiego – ogólny zakres obowiązków: zgodnie ze stanowi-skiem – wynagrodzenie: 1600 zł brutto, umowa o pracę na okres próbny, praca w sys-temie jednozmianowym od 08:00 do 16:00 – kontakt: CV i list motywacyjny należyprzesłać na adres e-mail: biuro@polfoodservice.pl – miejsce wykonywania pracy: Ko-szalin (oferta ważna od 15.05.2013 do 14.06.2013) /poz. 422/• Przedstawiciel finansowy, doradca klienta (13/1064) – wymagania: wykształceniemin. średnie (preferowane wyższe); doświadczenie w sprzedaży, w kontakciez klientem lub marketingu i reklamie; prawo jazdy kat. B.; niekaralność; dobra orga-nizacja pracy; komunikatywność; pewność siebie; wysoka kultura osobista – ogólnyzakres obowiązków: aktywne poszukiwanie klientów indywidualnych oraz firmo-wych, realizacja zamierzonych celów i planów sprzedażowych, budowanie długoter-minowych relacji z klientami ING, profesjonalne zarządzanie portfelem klientów,utrzymywanie bardzo wysokiego poziomu świadczonych usług, raportowanie wyni-ków sprzedaży – wynagrodzenie: 3000 zł – 4000 zł brutto, umowa współpracy na czasnieokreślony, nienormowany czas pracy – kontakt: tel.694 505 054, CV i list motywacyjny można przesłać na adres e-mail: piotr.liszewski-@ingfinanse.pl w temacie wiadomości wpisując Kontakt PUP Koszalin – miejsce wy-konywania pracy: Koszalin (oferta ważna od 15.05.2013 do 13.06.2013) /poz. 421/• Pracownik techniczny (13/1063) – wymagania: wykształcenie zawodowe, mile wi-dziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub w pracy na magazynie,zdolności manualne, predyspozycje do pracy fizycznej – ogólny zakres obowiązków:załadunek, rozładunek oraz montaż mebli na sklepie – wynagrodzenie: 1800 zł brutto,umowa o pracę na okres próbny, równoważny czas pracy – kontakt: „ABRA” Kosza-lin ul. Paderewskiego 2 – miejsce wykonywania pracy: Koszalin (oferta ważna od15.05.2013 do 13.06.2013) /poz. 420/• Agent ubezpieczeniowy (13/1062) – wymagania: wykształcenie min. średnie, do-świadczenie związane z pozyskiwaniem i obsługą klientów, łatwość nawiązywaniakontaktów, kreatywność, odporność na stres, znajomość obsługi komputera, prawojazdy kat. B, mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności – ogólny za-kres obowiązków: pozyskiwanie i obsługa klientów – wynagrodzenie: ok. 2000 złbrutto, umowa agencyjna, godz. pracy do uzgodnienia – kontakt: tel. 504 026 397, CVi list motywacyjny można przesłać na adres e-mail: anna.potentas@port.allianz.pl –- 21 -
 22. 22. miejsce wykonywania pracy: Koszalin i okolice (oferta ważna od 15.05.2013 do14.06.2013) /poz. 419/• Kasjer (13/1060) – wymagania: wykształcenie zasadnicze zawodowe, umiejętnośćobsługi kasy fiskalnej, książeczka zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych –ogólny zakres obowiązków: obsługa klientów oraz kasy fiskalnej – wynagrodzenie: 9zł brutto/godz., umowa zlecenie, praca w systemie trzyzmianowym od 06:00 do 14:00,od 14:00 do 22:00, od 22:00 do 04:00 – kontakt: „Job on time” Koszalin ul. MonteCassino 6, tel. 535 312 267, CV i list motywacyjny można przesłać na adres e-mail:poczta@jobontime.pl – miejsce wykonywania pracy: Koszalin (oferta ważna od14.05.2013 do 12.06.2013) /poz. 418/• Personel do wykładania towaru (13/1059) – wymagania: wykształcenie zasadniczezawodowe, pracowitość, sumienność, chęć do pracy, książeczka zdrowia do celów sa-nitarno – epidemiologicznych – ogólny zakres obowiązków: wykładanie towaru napółki, obsługa klientów – wynagrodzenie: 9 zł brutto/godz., umowa zlecenie, pracaw systemie trzyzmianowym od 06:00 do 14:00, od 14:00 do 22:00, od 22:00 do 04:00– kontakt: „Job on time” Koszalin ul. Monte Cassino 6, tel. 535 312 267, CV i list mo-tywacyjny można przesłać na adres e-mail: poczta@jobontime.pl – miejsce wykony-wania pracy: Koszalin (oferta ważna od 14.05.2013 do 14.06.2013) /poz. 416/• Pomoc kuchenna (13/1053) – wymagania: doświadczenie w gastronomii – ogólny za-kres obowiązków: mycie naczyń, przygotowywanie surówek oraz potraw – wynagro-dzenie: 2100 zł brutto, umowa zlecenie, praca w systemie jednozmianowym – kon-takt: Stołówka przy Sądzie Okręgowym w Koszalinie ul. Waryńskiego 7 – miejscewykonywania pracy: Mielno, pracodawca zapewnia dojazd i wyżywienie (oferta waż-na od 13.05.2013 do 11.06.2013) /poz. 414/• Informatyk (13/1052) – wymagania: wykształcenie wyższe, zaawansowana znajo-mość środowiska Windows (również dla stacji roboczej pracującej w domenie)i podstawowa znajomość środowiska Linux, podstawowa znajomość protokołów sie-ciowych i modelu iso osi, znajomość zasady działania sieci komputerowych, podsta-wowa umiejętność konfiguracji i montażu sprzętu sieciowego, umiejętność zarabianiakońcówek do kabli ethernet, znajomość budowy komputera, umiejętność lokalizacji iusuwania podstawowych usterek, umiejętność konfiguracji i montażu peryferiów róż-nego typu, dobra organizacja pracy i samodzielność, umiejętność podejmowania decy-zji, odporność na stres, dyspozycyjność – ogólny zakres obowiązków: serwisowanie ikonserwacja sprzętu komputerowego, konfiguracja stacji roboczej, instalowanie i ob-sługa oprogramowania, obsługa infrastrukturyw budynkach szpitala – wynagrodzenie: 1800 – 2000 zł brutto, umowa o prace naokres próbny, praca w systemie jednozmianowym, w godzinach od 07:25 do 15:00 –kontakt: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul.T. Chałubińskiego 7, od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:25 do 15:00, CVi list motywacyjny można przesłać na adres e-mail: puleckab.bogda@swk.med.pl –miejsce wykonywania pracy: Koszalin (oferta ważna od 13.05.2013 do 11.06.2013)/poz. 413/• Przedstawiciel handlowy (13/1045) – wymagania: wykształcenie minimum średnie,mile widziane doświadczenie zawodowe, prawo jazdy kat. B – ogólny zakres obo-wiązków: realizacja spotkań umówionych przez dział Call Center – wynagrodzenie:- 22 -
 23. 23. 2500 zł brutto, system wynagradzania prowizyjny, umowa zlecenie, praca w systemiejednozmianowym w godzinach od 08:00 do 16:00 – kontakt: CVi list motywacyjny należy wysłać na adres e-mail: rekrutacja.koszalin@interia.pl –miejsce wykonywania pracy: Koszalin i okolice (oferta ważna od 10.05.2013 do07.06.2013) /poz. 411/• Pracownik warzelni (13/1032) – wymagania: wykształcenie średnie (profil spożyw-czy lub mechaniczny), znajomość budowy maszyn stosowanych w przemyśle spożyw-czym, samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji, książeczka zdrowia do ce-lów sanitarno - epidemiologicznych – ogólny zakres obowiązków: prowadzenie proce-su warzenia piwa; prawidłowa eksploatacja i konserwacja maszyn, urządzeń i zbiorni-ków; uruchamianie i doskonalenie systemów produkcyjnych – wynagrodzenie: 2000zł brutto, umowa o pracę na czas określony (3 miesiące – 2 lata), praca w systemiedwuzmianowym od 06:00 do 14:00, od 14:00 do 22:00(w razie potrzeby dodatkowa zmiana od 22:00 do 06:00) – kontakt: „Van Pur” Kosza-lin ul. Spółdzielcza 8 ( w godz. od 09:00 do 15:00), tel. 94 344 62 27, CV i list moty-wacyjny można przesłać na adres e-mail: k.turek@vanpur.com – miejsce wykonywa-nia pracy: Koszalin (oferta ważna od 09.05.2013 do 07.06.2013) /poz. 405/• Sprzątająca (13/1027) – wymagania: mile widziane doświadczenie w pracy na wy-mienionym stanowisku, dyspozycyjność – ogólny zakres obowiązków: utrzymywanieczystości w ośrodku oraz wokół niego – wynagrodzenie: 1600 zł brutto, umowa naczas wykonywania określonej pracy, godz. pracy do ustalenia – kontakt: tel. 666 811811 – miejsce wykonywania pracy: Chłopy (oferta ważna od 09.05.2013 do07.06.2013) /poz. 403/• Recepcjonista (13/1026) – wymagania: wykształcenie min. średnie; mile widzianedoświadczenie w pracy na wymienionym stanowisku; umiejętność obsługi kasy fiskal-nej, prowadzenia dokumentacji oraz dobrej organizacji pracy; dyspozycyjność; pod-stawowa znajomość języka angielskiego lub niemieckiego – ogólny zakres obowiąz-ków: obsługa recepcji – wynagrodzenie: 1600 zł brutto, umowa na czas wykonywaniaokreślonej pracy, godz. pracy do ustalenia – kontakt: tel. 666 811 811 – miejsce wyko-nywania pracy: Chłopy (oferta ważna od 09.05.2013 do 07.06.2013) /poz. 402/• Mechanik (13/1018) – wymagania: wykształcenie zawodowe, roczne doświadczeniew pracy na wymienionym stanowisku, znajomość mechaniki samochodowej, prawojazdy kat. B – ogólny zakres obowiązków: naprawa pojazdów samochodowych – wy-nagrodzenie: 1600 zł brutto, umowa o pracę na okres próbny, praca w systemie jedno-zmianowym od 07:00 do 18:00, w soboty od 08:00 do 16:00 – kontakt: Auto Centrum„Jacex” Koszalin ul. Boh. Warszawy 32 – miejsce wykonywania pracy: Koszalin(oferta ważna od 08.05.2013 do 07.06.2013) /poz. 400/• Mistrz stacji obsługi (13/1015) – wymagania: wykształcenie średnie techniczne sa-mochodowe (naprawa pojazdów); doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowni-ków, planowaniu pracy i sprawdzaniu jakości wykonanej przez podległych pracowni-ków pracy; gospodarność w zakresie zaopatrzenia w części zamienne; znajomość bu-dowy autobusów różnych marek; prawo jazdy kat. D i B – wynagrodzenie: 2500 złbrutto, umowa o pracę na okres próbny, praca w systemie dwuzmianowym od 06:00do 14:00, od 12:00 do 20:00 – kontakt: PKS Koszalin ul. Przemysłowa 4C – miejscewykonywania pracy: Koszalin (oferta ważna od 08.05.2013 do 06.06.2013) /poz. 399/- 23 -
 24. 24. • Monter instalacji sanitarnych (13/1010) – wymagania: doświadczenie w pracy nawymienionym stanowisku, prawo jazdy kat. B – ogólny zakres obowiązków: montażinstalacji solarnych oraz instalacji wodno – kanalizacyjnych – wynagrodzenie: 1600 złbrutto + premia, umowa o prace na okres próbny, godz. pracy do ustalenia – kontakt:„LUXURY” Koszalin ul. Mieszka I 22B (w godz. od 07:00 do 09:00), CV i list moty-wacyjny można przesłać na adres e-mail: smluxury@wp.pl – miejsce wykonywaniapracy: województwo zachodniopomorskie (oferta ważna od 08.05.2013 do06.06.2013) /poz. 398/• Kucharz (13/1012) – wymagania: wykształcenie zawodowe kierunkowe, mile widzia-ne doświadczenie w pracy na wymienionym stanowisku, doświadczenie zawodowe wgotowaniu posiłków dla grup zorganizowanych, aktualna książeczka zdrowia do ce-lów sanitarno – epidemiologicznych – ogólny zakres obowiązków: dbanie o towar,wydawanie i przygotowywanie posiłków – wynagrodzenie: 1800 zł brutto, umowazlecenie, praca w systemie jednozmianowym od 06:00 do 18:00 – kontakt: tel. 601710 935(dzwonić do godz. 16:00), CV i list motywacyjny można przesłać na adres e-mail: biedronka.koszalin@grupaever.com.pl – miejsce wykonywania pracy: Koszalin(oferta ważna od 08.05.2013 do 07.06.2013) /poz. 397/• Kontroler jakości (13/1007) – wymagania: wykształcenie min. średnie, mile widzia-ne doświadczenie w pracy na wymienionym stanowisku, znajomość obsługi pakietuMicrosoft Office, książeczka zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych –ogólny zakres obowiązków: nadzór nad jakością procesu produkcyjnego, wyrywkowakontrola wyrobu gotowego w dziale nadruku, potwierdzenie stanu jakości wyrobu go-towego – wynagrodzenie: 1600 zł – 2200 zł brutto, umowa o pracę na okres próbny(następnie na czas określony – 2 lata), pracaw systemie trzyzmianowym od 06:00 do 14:00, od 14:00 do 22:00, od 22:00 do 06:00– kontakt: Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Koszalin ul. Szczecińska 63(w maju od pon. do pt. w godz. od 07:00 do 15:00), CV i list motywacyjny możnaprzesłać na adres e-mail: maria.koza@ jesobczak.pl – miejsce wykonywania pracy:Koszalin i okolice (oferta ważna od 07.05.2013 do 05.06.2013) /poz. 396/• Przedstawiciel handlowy (13/1006) – wymagania: wykształcenie średnie – wyższe,mile widziane doświadczenie w pracy na wymienionym stanowisku, umiejętność two-rzenia ofert handlowych, prawo jazdy kat. B, podstawowa znajomość języka angiel-skiego – ogólny zakres obowiązków: szukanie nowych klientów, sprzedaż sprzętu biu-rowego – wynagrodzenie: 1600 zł brutto, umowa o pracę na czas nieokreślony, pracaw systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku – kontakt: „Copy-Serwis”Koszalin ul. Przemysłowa 5, tel. 94 341 39 11 lub 503 957 920, CV i list motywacyjnymożna przesłać na adres e-mail: biuro@copy-serwis.pl – miejsce wykonywania pracy:Koszalin i okolice (oferta ważna od 07.05.2013 do 27.05.2013) /poz. 395/• Doradca ubezpieczeniowo – finansowy (13/1004) – wymagania: wykształcenie min.średnie, preferowane doświadczenie w kontaktach z klientami, mile widziane do-świadczenie w sprzedaży (w tym produktów sektora ubezpieczeń), komunikatywność,wysoki poziom motywacji do pracy, umiejętność pracy w zespole oraz organizowaniapracy własnej, nastawienie na rozwój zawodowy, znajomość obsługi komputera, pra-wo jazdy kat. B – ogólny zakres obowiązków: zawieranie umów z klientem indywidu-alnym oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw, obsługa istniejących polis –wynagrodzenie: 2000 zł brutto, umowa agencyjna, praca w systemie jednozmiano-- 24 -
 25. 25. wym od 08:00 do 16:00 – kontakt: PZU Życie Koszalin ul. Zwycięstwa 134 pok. 2,tel. 513 076 761, CV i list motywacyjny można przesłać na adres e-mail: ajurek-cho-maziuk@agentpzu.pl – miejsce wykonywania pracy: Koszalin (oferta ważna od07.05.2013 do 05.06.2013) /poz. 394/• Sprzedawca (13/1002) – wymagania: wykształcenie średnie, książeczka zdrowia docelów sanitarno – epidemiologicznych, mile widziani studenci i maturzyści – ogólnyzakres obowiązków: sprzedaż artykułów spożywczych – wynagrodzenie 2003,95 złbrutto, umowa zlecenie (od 15.06.2013 do 25.08.2013), praca w systemie dwuzmiano-wym od 07:00 do 15:00 lub od 15:00 do 23:00 – kontakt: tel. 604 942 494, CV i listmotywacyjny można przesłać na adres e-mail: stefan.k@op.pl – miejsce wykonywaniapracy: Chłopy (oferta ważna od 07.05.2013 do 05.06.2013) /poz. 393/• Kierowca operator (13/1003) – wymagania: wykształcenie zasadnicze zawodowe,mile widziane doświadczenie w pracy na wymienionym stanowisku, prawo jazdy kat.C, uprawnienia na koparko – ładowarki – ogólny zakres obowiązków: obsługa samo-chodów ciężarowych, koparko – ładowarki oraz ciągnika z przyczepą – wynagrodze-nie: 2000 zł brutto, umowa o pracę na okres próbny, praca w systemie jednozmiano-wym od 07:00 do 15:00 – kontakt: PRB „Przylesie” Koszalin ul. Władysława IV 139,tel. 94 345 84 68 – miejsce wykonywania pracy: Koszalin (oferta ważna od07.05.2013 do 05.06.2013) /poz. 391/• Pielęgniarka (13/0987) – wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe pielęgniar-skie, aktualne prawo wykonywania zawodu – ogólny zakres obowiązków: zgodnie zprzepisami o zawodzie pielęgniarki i położnej, wynagrodzenie: 2000 zł brutto, umowana okres próbny, praca w systemie dwuzmianowym od 07:00 do 19:00 i od 19:00 do07:00 (praca również w soboty i w niedziele) – kontakt: Szpital Wojewódzki w Kosza-linie ul. T. Chałubińskiego 7 (od pon. do pt. w godz. od 07:25 do 15:00), tel. 94 348 8200, CV i list motywacyjny można przesłać na adres e-mail: katarzyna.janto-s@swk.med.pl – miejsce wykonywania pracy: Koszalin (oferta ważna od 02.05.2013do 31.05.2013) /poz. 388/• Spedytor (13/0985) – wymagania: wykształcenie min. średnie, mile widziane do-świadczenie w spedycji, obsługa komputera, prawo jazdy kat. B, mile widziana znajo-mość języka angielskiego, niemieckiego – ogólny zakres obowiązków: praca przykomputerze – wynagrodzenie: 1600 zł brutto, umowa na okres próbny, pracaw systemie jednozmianowym od 08:00 do 16:00 – kontakt: CV i list motywacyjnymożna przesłać na adres e-mail: praca@model.biz.pl – miejsce wykonywania pracy:Koszalin (oferta ważna od 02.05.2013 do 31.05.2013) /poz. 386/• Przedstawiciel handlowy (13/0949) – wymagania: wykształcenie min. średnie, dobraznajomość obsługi komputera oraz skutecznego wyszukiwania informacjiw Internecie, mile widziane doświadczenie na stanowisku przedstawiciela handlowegooraz kursy udoskonalające w kierunku zawodu przedstawiciel handlowy – ogólny za-kres obowiązków: przygotowywanie ofert handlowych oraz negocjacja ich warunkówz partnerami, aktywne pozyskiwanie nowych partnerów, doradztwoi utrzymanie pozytywnych kontaktów z istniejącymi już partnerami, opracowanie no-wych strategii rozwoju firmy pod kątem przygotowywanych ofert i kampanii reklamo-wych – wynagrodzenie: 2000 zł brutto, umowa o pracę na czas nieokreślony, praca wsystemie jednozmianowym od 10:00 do 18:00 – kontakt: CV i list motywacyjny prze-- 25 -
 26. 26. słać na adres e-mail: praca@kupbilecik.pl – miejsce wykonywania pracy: Koszalin(oferta ważna od 29.04.2012 do 28.05.2012) /poz. 380/• Osoba do opisywania aukcji internetowych (13/0956) – wymagania: wykształceniemin. średnie, obsługa komputera – ogólny zakres obowiązków: sporządzanie ofert dosprzedaży internetowej – wynagrodzenie: 1600 zł brutto, umowa zlecenie, praca wsystemie jednozmianowym od 07:00 do 15:00 – kontakt: CV i list motywacyjny prze-słać na adres e-mail: praca@julnata.pl – miejsce wykonywania pracy: Koszalin (ofertaważna od 29.04.2012 do 28.05.2012) /poz. 379/Oferty pracy przesłane z innych Powiatowych Urzędów Pracy• Magister biologii - pielęgniarka – wymagania: wykształcenie wyższe, kierunek bio-logia, mile widziane doświadczenie zawodowe – wynagrodzenie: 1600 zł. brutto,z możliwością negocjacji, umowa na czas określony, praca w systemie dwuzmiano-wym – kontakt: tel. 667 571 561, w godzinach od 08:00 do 14:00– miejsce wykony-wania pracy: Słupsk /poz. 109/• Przedstawicielstwo firmy – wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe, znajo-mość Internetu, prawo jazdy, mile widziana znajomość języka obcego – ogólny zakresobowiązków: współtworzenie i prowadzenie przedstawicielstwa firmy – wynagrodze-nie: od 20% do 30% prowizji od obrotu – kontakt: tel. 783 504 000, CVi list motywacyjny można wysłać na adres e-mail: kontakt@jerzypawliknaturalia.pl –miejsce wykonywania pracy: praca na terenie kraju /poz. 108/• Kupiec strategiczny – wymagania: wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze,zarządzanie lub techniczne, bardzo dobra znajomość języka angielskiego, bardzo do-bra znajomość obsługi pakietu MS Office, zwłaszcza posługiwanie się arkuszami kal-kulacyjnymi (Excel), umiejętność pracy pod presją czasu, komunikacji interpersonal-nej i pracy zespołowej, mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowi-sku w pionie produkcyjnym lub łańcucha dostaw w firmie produkcyjnej – ogólny za-kres obowiązków: nawiązywanie współpracy i kształtowanie trwałych relacji z do-stawcami, negocjowanie cen zakupu materiałów, warunków dostaw, kontrola faktur iwyjaśnianie niezgodności – wynagrodzenie: od 3000 zł brutto z możliwością uzgod-nienia, umowa o pracę na okres próbny, praca w systemie jednozmianowym – kontakt:Kabel - Technik Czaplinek ul. Pławieńska 5,CV należy wysłać na adres e-mail: pso-cha@k-t-p.com.pl – miejsce wykonywania pracy: Czaplinek /poz. 107/• Pracownik ds. rozliczeń płatności – wymagania: wykształcenie min. średnie prefero-wane wyższe , dobra znajomość języka angielskiego, bardzo dobra znajomość obsługipakietu Ms Office w szczególności Excel, mile widziane doświadczenie zawodowe napodobnym stanowisku – ogólny zakres obowiązków: uzgadnianie sald należności, zo-bowiązań, obsługa monitów i upomnień, windykacja należności – wynagrodzenie: od2300 zł brutto z możliwością uzgodnienia, umowa o pracę na okres próbny, praca wsystemie jednozmianowym – kontakt: Kabel - Technik Czaplinek ul. Pławieńska 5,CVnależy wysłać na adres e-mail: psocha@k-t-p.com.pl – miejsce wykonywania pracy:Czaplinek /poz. 106/- 26 -
 27. 27. • Konstruktor- technolog – wymagania: wykształcenie wyższe techniczne, dobra zna-jomość języka angielskiego, bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Ms Officew szczególności Excel, znajomość obsługi programu Auto Cad, mile widziane do-świadczenie zawodowe na podobnym stanowisku – ogólny zakres obowiązków: pro-jektowanie i tworzenie argumentacji konstrukcyjno - technologicznej, opracowywanieinstrukcji technologicznych i stanowiskowych, sporządzanie list materiałowych nie-zbędnych do dokonania wyceny wyrobu – wynagrodzenie: od 2300 zł brutto z możli-wością uzgodnienia, umowa o pracę na okres próbny, pracaw systemie jednozmianowym – kontakt: Kabel - Technik Czaplinek ul. Pławieńska5,CV należy wysłać na adres e-mail: psocha@k-t-p.com.pl – miejsce wykonywaniapracy: Czaplinek /poz. 105/• Kierownik projektu/ asystent kierownika projektu – wymagania: wykształceniewyższe ekonomiczne, techniczne, bardzo dobra znajomość języka angielskiego, bar-dzo dobra organizacja pracy własnej i podległego zespołu, umiejętność współpracy,umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność prowadzenia negocjacji, doświadcze-nie zawodowe na podobnym stanowisku – ogólny zakres obowiązków: współpraca zklientami zarządzanie projektem we wszystkich jego wymiarach – wynagrodzenie: od4000 zł brutto z możliwością uzgodnienia, umowa o pracę na okres próbny, praca wsystemie jednozmianowym – kontakt: Kabel - Technik Czaplinek ul. Pławieńska 5,CVnależy wysłać na adres e-mail: psocha@k-t-p.com.pl – miejsce wykonywania pracy:Czaplinek /poz. 104/• Kupiec – asystent projektu – wymagania: wykształcenie wyższe ekonomiczne,prawnicze, zarządzanie, bardzo dobra znajomość języka angielskiego, bardzo dobraznajomość obsługi pakietu MS Office, zwłaszcza posługiwanie się arkuszami kalkula-cyjnymi (Excel), umiejętność pracy pod presją czasu, komunikacji interpersonalnej ipracy zespołowej, mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku wpionie produkcyjnym lub łańcucha dostaw w firmie produkcyjnej – ogólny zakresobowiązków: współpraca z kierownikiem projektui kupcem strategicznym w zakresie zaopatrzenia dla projektu składanie zamówień,bieżąca kontrola realizacji zamówień, raportowanie poziomu realizacji dostaw, termi-nowości i zgodności z zakontraktowanymi warunkami – wynagrodzenie: od 2500 złbrutto z możliwością uzgodnienia, umowa o pracę na okres próbny, praca w systemiejednozmianowym – kontakt: Kabel - Technik Czaplinek ul. Pławieńska 5,CV należywysłać na adres e-mail: psocha@k-t-p.com.pl – miejsce wykonywania pracy: Czapli-nek /poz. 103/• Kierownik ds. zarządzania jakością klienta – wymagania: wykształcenie wyższe,preferowane techniczne, ekonomiczne, biegła obsługa programu Excel, bardzo dobraznajomość języka angielskiego, mile widziana znajomość języka niemieckiego, dobraorganizacja pracy własnej i podległego zespołu, doświadczenie w realizacji zadańw obszarze jakości lub konstrukcyjnym – ogólny zakres obowiązków: współpracaz klientami w sprawach jakości produktów, udział w audytach klientów – wynagro-dzenie: od 3500 zł brutto umowa na okres próbny, praca w systemie jednozmianowym– kontakt: Kabel - Technik Czaplinek ul. Pławieńska 5, CV i list motywacyjny możnarównież wysłać na adres e-mail: psocha@k-t-p.com.pl – miejsce wykonywania pracy:Czaplinek /poz. 102/- 27 -
 28. 28. • Referent ds. jakości dostawców – wymagania: wykształcenie wyższe, preferowanekierunki: zarządzanie, inżynieria produkcji, bardzo dobra znajomość obsługi pakietuMs Office w szczególności Excel, bardzo dobra znajomość języka angielskiego –ogólny zakres obowiązków: kwalifikacja i ocena dostawców, reklamacje i zgłoszeniadostawców, odbiory pierwszego produktu – wynagrodzenie: od 2300 zł brutto umowana okres próbny, praca w systemie jednozmianowym – kontakt: Kabel - Technik Cza-plinek ul. Pławieńska 5, CV i list motywacyjny można również wysłać na adrese-mial: psocha@k-t-p.com.pl – miejsce wykonywania pracy: Czaplinek /poz. 101/• Referent ds. transportu – wymagania: wykształcenie minimum średnie, mile widzia-ne wyższe, preferowane kierunki: logistyka, transport, zarządzanie nauki ścisłe, bar-dzo dobra znajomość obsługi pakietu Ms Office w szczególności Excel, minimum 2lata doświadczenia zawodowego, bardzo dobra znajomość języka angielskiego – ogól-ny zakres obowiązków: planowanie transportu krajowegoi międzynarodowego, składanie zleceń transportowych, współpraca z dostawcamiusług transportowych – wynagrodzenie: od 2300 zł brutto umowa na okres próbny,praca w systemie jednozmianowym – kontakt: Kabel - Technik Czaplinek ul. Pławień-ska 5, CV i list motywacyjny można również wysłać na adres e-mail: psocha-@k-t-p.com.pl – miejsce wykonywania pracy: Czaplinek /poz. 100/• Kierownik magazynu wyrobów gotowych – wymagania: wykształcenie minimumśrednie, mile widziane wyższe, preferowane kierunki: logistyka, inżynieria materiało-wa, ekonomia, znajomość zasad gospodarki magazynowej, doświadczenie w pracy namagazynie – ogólny zakres obowiązków: organizacja pracyi nadzór nad funkcjonowaniem magazynu, nadzór na d prawidłowym obiegiem doku-mentacji magazynowej – wynagrodzenie: od 4000 zł brutto umowa na okres próbny,praca w systemie jednozmianowym – kontakt: Kabel - Technik Czaplinek ul. Pławień-ska 5, CV i list motywacyjny można również wysłać na adres e-mail: psocha-@k-t-p.com.pl – miejsce wykonywania pracy: Czaplinek /poz. 99/• Planista produkcji – wymagania: wykształcenie minimum średnie, mile widzianewyższe, preferowane kierunki: logistyka, inżynieria produkcji, dobra znajomość języ-ka niemieckiego, bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Ms Office, zwłaszcza Exce-la, mile widziana znajomość systemów ERP, mile widziany staż pracy na podobnymstanowisku – ogólny zakres obowiązków: tworzenie planu produkcyjnego w oparciu ozamówienia klienta, bieżąca kontrola realizacji planu produkcyjnego – wynagrodze-nie: od 2300 zł brutto z możliwością negocjacji, umowa na okres próbny, praca w sys-temie jednozmianowym – kontakt: Kabel -Technik Czaplinek ul. Pławieńska 5, CV ilist motywacyjny można również wysłać na adres e-mail psocha@k-t-p.com.pl – miej-sce wykonywania pracy: Czaplinek /poz. 98/• Asystentka stomatologiczna – wymagania: ukończona policealna szkoła zawodowa(lub w trakcie nauki), mile widziane minimum 6 miesięcy doświadczenia zawodowe-go, znajomość obsługi komputera – ogólny zakres obowiązków: asysta przy zabiegachleczniczych, dezynfekcja i sterylizacja narzędzi – wynagrodzenie: 1600 zł. brutto,umowa o pracę w zastępstwie, praca w systemie jednozmianowym – kontakt: tel. 59841 38 53, 604 206 118 w godzinach od 09:00 do 18:00, CV i list motywacyjny należywysłać na adres e-mail: anuszafil@wp.pl – miejsce wykonywania pracy: Słupsk /poz.97/- 28 -
 29. 29. • Kucharz/ kucharka – wymagania: wykształcenie średnie, mile widziane doświadcze-nie zawodowe, mile widziana znajomość języków obcych, umiejętność pracy w ze-spole, sumienność, punktualność – wynagrodzenie: 1600 zł. brutto, umowa o pracę naczas wykonywania określonej pracy, praca w systemie jednozmianowym w godzinachod 11:00 do 20:00 – kontakt: CV i list motywacyjny należy wysłać na adres e-mail:bellaitalia1997@onet.pl – miejsce wykonywania pracy: Kołobrzeg, pracodawca za-pewnia zakwaterowanie i wyżywienie /poz. 96/• Przedstawiciel handlowy – wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe (kierunekzwiązany z handlem), co najmniej 2 lata doświadczenia na wymienionym stanowisku,własny samochód, komunikatywność, duża samodzielność w działaniu , dodatkowymatutem będzie doświadczenie w sieciach franczyzowych – ogólny zakres obowiązków:rozwijanie sieci franczyzowej, aktywne pozyskiwanie partnerów, reprezentowanie fir-my przed partnerami franczyzowymi, monitorowanie rynku i sporządzanie zestawieńz odbytych wizyt – wynagrodzenie: 1500 zł brutto+ bardzo atrakcyjne wynagrodzenieprowizyjne, zwrot kosztów za użytkowanie własnego samochodu do celów służbo-wych, zatrudnienie w ramach umowy zlecenia lub własnej działalności gospodarczej– kontakt: CV należy wysłać na adres e-mail: agnieszka.sporzynska@51015kids.eu –miejsce wykonywania pracy: praca w terenie /poz. 95/• Masażysta – wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe, konieczne doświadcze-nie zawodowe, komunikatywna znajomość języka niemieckiego – ogólny zakres obo-wiązków: obsługa klienta w zakresie zabiegów rehabilitacyjnych – wynagrodzenie:2000 zł brutto, umowa zlecenie, praca w systemie jednozmianowym, w godzinach od10:00 do 18:00 – kontakt: tel. 696 095 911, CV i list motywacyjny należy wysłać nadres e-mail: marketing@ekoparkresort.pl – miejsce wykonywania pracy: Kołobrzeg/poz. 94/• Barman/ kelner – wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe, konieczne do-świadczenie zawodowe, biegła znajomość języka niemieckiego – ogólny zakres obo-wiązków: obsługa klienta, serwowanie dań – wynagrodzenie: 8-10 zł brutto na godz.,umowa zlecenie, praca w systemie dwuzmianowym, w godzinach od 10:00 do 18:00,od 14:00 do 22:00 – kontakt: tel. 696 095 911, CV i list motywacyjny należy wysłaćna dres e-mail: marketing@ekoparkresort.pl – miejsce wykonywania pracy: Koło-brzeg /poz. 93/• Recepcjonista – wymagania: wykształcenie wyższe, konieczne doświadczenie zawo-dowe, biegła znajomość języka niemieckiego, umiejętność pracy w zespole, kreatyw-ność – ogólny zakres obowiązków: obsługa klienta, obsługa sprzętu komputerowego –wynagrodzenie: 2000 zł brutto, umowa o pracę na czas nieokreślony, praca w systemiejednozmianowym, w godzinach od 08:00 do 16:00 – kontakt: tel. 696 095 911, CV ilist motywacyjny należy wysłać na dres e-mail: marketing@ekoparkresort.pl – miej-sce wykonywania pracy: Kołobrzeg /poz. 92/• Operator specjalistycznych maszyn przewiertowych – wymagania: min. 2 lataw pracy na podobnym stanowisku; doświadczenie przy obsłudze specjalistycznychmaszyn przewiertowych typu PBA PERFORATOR, WPS PERFORATOR, MTS 1000PERFORATOR; doświadczenie przy wykonywaniu przewiertów metodą żerdziowo-ślimakową; znajomość obsługi podstawowych przyrządów geodezyjnych; znajomośćrysunku technicznego; dyspozycyjność; gotowość do pracy zmianowej; zaangażowa-- 29 -

×