Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ,,DIMITRIE LUCHIAN’’                COMUNA PISCU-JUDEŢUL GALAŢI           ...
Desigur cã perspectiva creşterii economice înaintea protecţiei mediului este posibilã. Se poate susţineo astfel de strateg...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Proiect SPARE

629 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Proiect SPARE

 1. 1. ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ,,DIMITRIE LUCHIAN’’ COMUNA PISCU-JUDEŢUL GALAŢI Proiectul national Comunităţile mici, şcolile şi organizaţiile neguvernamentale din Romania promovează soluţii energetice prietenoase climei Linia de proiect: SCOLILE SPARE MOTO: Salvarea climei – începe din casa ta cu soluţii energetice simple!FINANTATOR: Innovation Norway Proiect finanţat din fonduri acordate de către GuvernulNorvegiei prin intermediul Programului Norvegian de cooperare pentru creştere economică şidezvoltare sustenabilă în Romania.Parteneri: Prietenii Pământului-titular, Societatea pentru Protecţia Naturii din Norvegia şi Reţeaua deAcţiune pentru Climă din România[1]Durata proiect: 21 luni, finalizare în aprilie 2011.ECHIPA DE PROIECT:Coordonator: Fotache Anamaria - prof. chimie – fizicăMembri: Vrînceanu Anişoara - prof. biologieARGUMENT:trebuie să adoptăm o schimbare a stilului nostru de viaţă – substituirea surselor de energie neregenerabilă cu surse deenergie regenerabile care au drept sursă directă sau indirectă Soarele. Acest pas adiţional va duce la reducereaimpactului de mediu al consumului nostru de energie şi, în acelaşi timp, va conserva resursele de combustibili fosili.ENERGIA Privită din perspective istorică producerea energiei electrice este de datã recentã. Acum aproape osutã de ani a avut loc punerea în funcţiune a primei centrale electrice şi energia electricã s-a făcutindispensabilă în toate domeniile de activitate. Ea este atât de legatã de întreaga viaţã a unei ţãri moderne,încât consumul specific de energie electricã este considerat ca un factor sintetic al gradului de dezvoltareeconomicã şi al nivelului de trai al populaţiei. Energia existã sub diferite forme: mecanicã, termicã, chimicã, electricã, nuclearã. Acoperireaconsumului de energie în continuã creştere determinã preocuparea permanentã pentru descoperirea de noisurse de energie, de identificare a modalitãţilor pentru protejarea surselor neregenerabile, a surselor naturale,de control al emisiilor de CO2. Cãrbunele, ţiţeiul şi gazele naturale reprezintã surse de energie neregenerabile sau convenţionale.Surse regenerabile: energia solarã, energia eoliana, energia hidraulicã, energia geotermalã, energiabiomasei.Ca urmare a creşterii sporite a consumului de energie apar efecte adverse asupra mediului şisãnãtãţii umane. Cei mai acuzaţi sunt combustibilii solizi a căror ardere contribuie major la poluareaatmosfericã prin emanaţiile de oxizii de sulf şi azotaţi, metale grele, monoxid de carbon. O lungã perioadãde timp, pânã în urmã cu circa 20 de ani, se acorda prioritate creşterii economice, excluzând problemele deprotecţie a mediului. Formele grave de manifestare a deteriorãrii componentelor mediului înconjurãtor auimpus schimbarea acestei mentalitãţii.
 2. 2. Desigur cã perspectiva creşterii economice înaintea protecţiei mediului este posibilã. Se poate susţineo astfel de strategie prin faptul cã o economie stabilã genereazã fonduri şi permite o intensã muncã socialã îndomeniul protecţiei mediului. Aceasta se aplicã mai ales în cazul ţãrilor în curs de dezvoltare. Se favorizeazãpagubele ecologice şi consecinţele asupra sãnãtãţii generaţiilor prezente şi viitoare. De asemenea, nu estesesizatã problema necesitãţii participãrii tuturor ţãrilor la rezolvarea problemelor globale ale protecţieimediului (schimbãri climatice, stratul de ozon, deşertificarea etc). Ţãrile, mai ales cele în curs dedezvoltare,sunt confruntate cu grave probleme de protecþia mediului pe plan local, nemaiavânddisponibilitãţi, mai ales materiale, de a contribui larezolvarea celor globale. Pe de alta parte, însuşi principiul de a aborda mai întâi paguba şi apoi remedierea este de pus îndiscuţie şi nu constituie singura abordare. Managementul ecologic, ca şi ştiinţa medicalã, are un principiuconfirmat. Prevenirea este întotdeauna mai bunã şi mai economicã decât tratarea. Iatã de ce este esenţial caîn aceastã etapã de dezvoltare a omenirii, în toate ţãrile, obiectivele economice şi cele ecologice, incluzând şiacţiunile de protecţia mediului sã fie integrate de la început, în scopul de a minimaliza pagubele ecologico-economice. In ultimul timp, specialiştii, numeroşi politicieni şi factori de decizie au înţeles acuitatea acesteiprobleme, cãutând soluţii locale sau globale, economice, tehnice sau politice. Aceasta a condus ladezvoltarea ingineriei mediului. Nivelul optim corespunde acelei dezvoltãri de lungã duratã.SCOP: Creşterea capacităţii şcolii de a contribui la reducerea efectelor schimbărilor climatice printr-o mai bunăeducaţie şi prin creşterea capacităţii comunităţii locale de a aborda domeniul eficienţei energetice şi utilizării energieiregenerabile.OBIECTIVE SPECIFICE: informarea şi educarea lor în spiritual economiei de energie acasă1. Dezvoltarea abilităţilori de identificare, selectare şi utilizare a surselor de informare ştiinţifică înprobleme de energie2. Proiectarea si realizarea de activităţi de diseminare a informaţiilor in rândul populaţiei şcolare şi a unormembri din comunitatea locală3. Identificarea şi propunerea de soluţii proprii de economie a energiei in Scoala nr.1 Piscu4. Proiectarea şi realizarea unor activităţi de investigaţie ştiinţifică pe tema eficientei energetice, energieiregenerabile.GRUP ŢINTĂ: 100 elevi cu vârsta între 10 şi 16 aniBENEFICIARIDIRECTI :  160 elevi de gimnaziu de la Şcoala nr.1 Piscu  50 elevi de gimnaziu de la Şcoala nr.2 Piscu  6 invatatori si 10 profesoriINDIRECTI:160 de parinti, 50 de membri din comunitate

×