Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Anexa la Regulamentul de Ordine Interioară al Şcolii gimnaziale nr.1                ,, Dimitrie Luchian’’ P...
Anexa la Regulamentul de Ordine Interioară al Şcolii gimnaziale nr.1                 ,, Dimitrie Luchian’’...
Anexa la Regulamentul de Ordine Interioară al Şcolii gimnaziale nr.1                ,, Dimitrie Luchian’’ P...
Anexa la Regulamentul de Ordine Interioară al Şcolii gimnaziale nr.1               ,, Dimitrie Luchian’’ Pi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Detalieri privind aplicarea sancţiunilor şi scăderea notei la purtare a elevilor

2,197 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Detalieri privind aplicarea sancţiunilor şi scăderea notei la purtare a elevilor

 1. 1. Anexa la Regulamentul de Ordine Interioară al Şcolii gimnaziale nr.1 ,, Dimitrie Luchian’’ Piscu-GalaţiAPROBATE • IN CONSILIUL PROFESORAL DIN 7.02.2011, • IN CONSILIUL ELEVILOR DIN 7.02.2011, • IN CONSILIUL REPREZENTATIV AL PARINTILOR DIN 7.02.2011, • IN CONISILIUL DE ADMINISTRATIE DIN 14.02.2011. DETALIERI PRIVIND APLICAREA SANCŢIUNILOR ŞI SCĂDEREA NOTEI LA PURTARE A ELEVILOR , ÎN VEDEREA ASIGURĂRII UNUI SISTEM UNITAR DE EVALUARE A ABATERILOR DISCIPLINARE:I.UNIFORMA ŞCOLARĂ ŞI ŢINUTA ELEVILORAbaterile Frecvenţa abaterii Sancţiune propusă Scăderea notei la purtare cu…Nerespectarea purtării integrale a Mai mult de 9 zile/ sem. Observaţie verbală 1puniformei ( 10% din nr. de zile de scoala)Lipsa ecusonului Mai mult de 9 zile/ sem. Observaţie verbală 1p ( 10% din nr. de zile de scoala)Tunsoare excentrică şi/ sau schimbarea Prima abatere Observaţie verbală 1pculorii naturale a păruluiCercei la băieţi Prima abatere Observaţie verbală 1pBijuterii excentrice la fete Prima abatere Observaţie verbală 1pMachiaj Prima abatere Observaţie verbală 1pPantaloni cu talie joasă, bluze scurte cu Prima abatere Observaţie verbală 1pexpunerea indecentă a unor zone dincorp II. COMPORTAMENTUL ÎN CADRUL ORELOR DE CURS, PE TIMPUL PAUZELOR, ÎNAINTE SAU DUPĂ TERMINAREA PROGRAMULUI ŞCOLAR Pagină 1
 2. 2. Anexa la Regulamentul de Ordine Interioară al Şcolii gimnaziale nr.1 ,, Dimitrie Luchian’’ Piscu-GalaţiAbaterile Frecvenţa abaterii Sancţiune Scăderea propusă notei la purtare cu…Refuzul de a lua notiţe la orele de curs, Prima abatere Observaţie 1pde a realiza sarcinile de învăţare Mai mult de 2 abateri verbală 2pstabilite de cadrele didactice Mai mult de 3 abateri Mustrare verbală 3p Mustrare scrisăTentativa de copiere, copiatul Prima abatere Observaţie 1p Mai mult de 2 abateri verbală 2p Mai mult de 3 abateri Mustrare verbală 3p Mustrare scrisăPerturbarea orelor de curs: gesticulări, Prima abatere Observaţie 1pcomentarii, discuţii între elevi ( care nu Mai mult de 2 abateri verbală 2pau legătură directă cu sarcinile de Mai mult de 3 abateri Mustrare verbală 3pînvăţare) Mustrare scrisăVocabular indecent, vulgar, gesturi Prima abatere Observaţie 1pindecente Mai mult de 2 abateri verbală 2p Mai mult de 3 abateri Mustrare verbală 3p Mustrare scrisăNerespectarea curăţeniei clasei şi al Prima abatere Observaţie 0pşcolii prin aruncarea ambalajelor, Mai mult de 2 abateri verbală 1phârtiilor sau resturilor alimentare pe Mai mult de 3 abateri Observaţie 2ppardoseală, pe stradă etc. Peste 3 abateri verbală 3p Mustrare verbală Mustrare scrisăAscunderea adevarului si/ sau facilitarea Prima abatere Observaţie 0pvoita a unor fapte ce contravin Mai mult de 2 abateri verbală 1pregulamentului scolar, savarsite de ei Mai mult de 3 abateri Observaţie 2pinsisi sau alti elevi din scoala. Peste 3 abateri verbală 3p Mustrare verbală Mustrare scrisă III. ACTE DE VIOLENŢĂAbaterile Frecvenţa abaterii Sancţiune Scăderea propusă notei la purtare cu…Certuri, conflicte, ameninţări verbale, Prima abatere Observaţie 1pinjurii, jignirile cu referire la trasaturile Mai mult de 2 abateri verbală 2pfizice sau psihice ale colegilor. Mai mult de 3 abateri Mustrare verbală 3p Mustrare scrisă Pagină 2
 3. 3. Anexa la Regulamentul de Ordine Interioară al Şcolii gimnaziale nr.1 ,, Dimitrie Luchian’’ Piscu-GalaţiComunicare defectuoasă cu învăţătorul/ Prima abatere Observaţie 1pdirigintele clasei: nerespectarea Mai mult de 2 abateri verbală 2pindicaţiilor, sarcinilor, discuţii în Mai mult de 3 abateri Mustrare verbală 3pcontradictoriu cu privire la regulile de Mustrare scrisăordine interioară şi regulamentul şcolarViolenţă fizică : orice act vătămător fizic Prima abatere Observaţie 1psau emoţional care are loc în cadrul Mai mult de 2 abateri verbală 2pşcolii sau în perimetrul limitrof şcolii Mai mult de 3 abateri Mustrare verbală 3p( 500m) Mustrare scrisă*pentru manifestările ce au loc în altespaţii se apelează la serviciul de poliţielocalăDistrugeri de bunuri ( ale elevilor, ale Prima abatere Observaţie 1punităţii şcolare, din alte spaţii publice) Mai mult de 2 abateri verbală 2p Mai mult de 3 abateri Mustrare verbală 3p Mustrare scrisă Cu recuperarea obligatorie a pagubelorFurtul de obiecte sau bani Mustrare scrisă 3p Cu recuperarea obligatorie a pagubelor IV. NERESPECTAREA PROGRAMULUI ŞCOLIIAbaterile Frecvenţa abaterii Sancţiune Scăderea propusă notei la purtare cu…Intârzieri la orele de curs Prima abatere Observaţie 0p Mai mult de 2 abateri verbală 1p Mai mult de 3 abateri Observaţie 2p Peste 3 abateri verbală 3p Mustrare verbală Mustrare scrisăPărăsirea orelor de curs, fără acordul Prima abatere Mustrare verbală 2ppărinţilor şi fără înştiinţarea unui cadru Mai mult de 2 abateri Mustrare scrisă 3pdidacticNeîndeplinirea corespunzătoare a Prima abatere Observaţie 0psarcinilor de serviciu pe clasă şi pe Mai mult de 2 abateri verbală 1pşcoală Mai mult de 3 abateri Observaţie 2p Peste 3 abateri verbală 3p Mustrare verbală Mustrare scrisă Pagină 3
 4. 4. Anexa la Regulamentul de Ordine Interioară al Şcolii gimnaziale nr.1 ,, Dimitrie Luchian’’ Piscu-Galaţi V.FOLOSIREA TELEFONULUI MOBIL ÎN PERIMETRUL ŞCOLIIAbaterile Frecvenţa abaterii Sancţiune propusă Scăderea notei la purtare cu…Utilizarea telefonului mobil pe timpul Prima abatere Observaţie verbală 1porelor de curs Mai mult de 2 abateri Mustrare verbală 2p Mai mult de 3 abateri Mustrare scrisă 3p • Telefonul va fi confiscat până la venirea părinţilor la şcoală V. CONSUMUL DE ALCOOL, TUTUN SAU ALTE SUBSTANŢE DĂUNĂTOARE SĂNĂTĂŢIIAbaterile Frecvenţa abaterii Sancţiune propusă Scăderea notei la purtare cu…Fumatul, consumul de băuturi alcoolice, Prima abatere Mustrare verbală 2pconsumul de energizante, consumul de Mai mult de 2 abateri Mustrare scrisă 3palte substanţe periculoase pentrusănătate NOTĂ: ABATERILE REPETATE VOR CONDUCE LA APLICAREA SANCŢIUNILOR MAI SEVERE, CONFORM REGULAMENTULUI ŞCOLAR ŞI CUMULAREA SCĂDERII NOTEI LA PURTARE. Pagină 4

×