Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Infochief - KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO THÔNG TIN - IT Leadership (CIO)

Công cụ công nghệ thông tin (CNTT) đang được các nhà lãnh đạo, quản lý CNTT (CIO/ IT Director/ IT Manager) ứng dụng triển khai rộng rãi trong quá trình cải tiến và hoàn thiện quy trình sản xuất kinh doanh. Song làm thế nào để triển khai cũng như điều hành hoạt động IT một cách khoa học, hiệu quả nhất: Hiểu được và làm chủ xu hướng công nghệ; Đầu tư công nghệ, tiết kiệm ngân sách và phù hợp chiến lược kinh doanh; Đạt được chất lượng kết quả dự án triển khai như kỳ vọng; Nắm bắt quản trị thay đổi theo lộ trình đặt ra,..v.v. Khoá học sẽ cung cấp cho các nhà quản lý/ lãnh đạo IT những kiến thức cốt lõi về 8 loại kỹ năng quản trị CNTT trong các tổ chức, doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty qua chương trình huấn luyện IT Leadership. Chúng tôi tin tưởng rằng chương trình IT Leadership sẽ giúp các nhà lãnh đạo công nghệ thông tin có thêm phương pháp và kỹ năng điều hành hoạt động hệ thống IT trong tổ chức doanh nghiệp tốt nhất...Chương trình được INFOCHIEF biên soạn và phát triển dựa trên nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn quản lý Công nghệ thông tin (IT) của IT Manager/ CIO các tập đoàn Tài Chính, Sản Xuất và Thương mại đa quốc gia tại Việt Nam, Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản. Với sự khảo cứu tài liệu đào tạo danh tiếng khác của các CIO, đối tác đào tạo nước ngoài trong lĩnh vực quản lý, lãnh đạo IT.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Infochief - KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO THÔNG TIN - IT Leadership (CIO)

  1. 1. IT LEADERSHIP SKILLS COURSE CIO Kỹ Năng Lãnh Đạo Thông Tin GIÁM ĐỐC THÔNG TIN BOOST YOUR IT CAREER SUCCESS! HỌC VIỆN INFOCHIEF CÔNG TY GIÁO DỤC & DỊCH VỤ CNTT TINH NGHỆ Địa chỉ: Tòa nhà Sogetraco, Số 30 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM Website: www.infochief.com.vn - Email: infochief@infochief.com.vn – Tel: (08) 22 467 086
  2. 2. KHÓA HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG LÃNH Đ ẠO THÔNG TIN (CIO) ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN i. Trưởng phòng IT (IT Manager) ii. Giám đốc IT (IT Director) iii. Người phụ trách dự án CNTT (IT Project Manager) iv. Quản trị IT cao cấp (IT Senior Manager) v. Những người có trách nhiệm phát triển chiến lược CNTT vi. Những ai có mục tiêu trở thành nhà lãnh đạo IT (CIO) MỤC TIÊU ĐÀO TẠO  Cải thiện hồ sơ năng lực người LÃNH ĐẠO IT bằng những hiểu biết kiến thức về vai trò các hoạt động của một CIO như thế nào.  Đánh giá sự khác nhau của phong cách quản lý và cách chọn lựa, xây dựng mô hình tổ chức IT hiệu quả cao.  Hiểu được các mô hình chiến lược kinh doanh, từ đó xây dựng chiến lược công nghệ thông tin để hỗ trợ doanh nghiệp.  Quản lý thay đổi và khủng hoảng tốt hơn bằng việc truyền thông và các bài thực hành đổi mới tổ chức của nhà lãnh đ ạo IT. BAN GIẢNG VIÊN  Ban giảng viên của học viện gồm các GĐ trung tâm thông tin, hay Giám đốc IT (CIO trong các tập đoàn trong và ngoài nước) là những người giàu kinh nghiệm thực tiễn và có cái tâm trong đào tạo kỹ năng quản lý IT. TÀI LIỆU  Bộ giáo trình chuẩn của học viện + DVD IT Leadership Toolkit THỜI LƯỢNG HỌC: 10buổi. KHAI GIẢNG: Đầu mỗi tháng. HỌC PHÍ: Xin liên hệ (08) 22 467 086 / Hotline 0937 277 266 PREPARE NOW TO BE A CIO OF FUTURE !
  3. 3. NỘI DUNG KHÓA KỸ NĂNG LÃNH Đ ẠO THÔNG TIN Module 1: Kinh doanh & Chiến lược IT - Tầm quan trọng của chiến lược công nghệ - Các mô hình chiến lược quan trọng - Chiến lược công ty (nghiên cứu tình huống) - Quy trình chiến lược CNTT - Tương xứng công nghệ với nhu cầu kinh doanh - Làm kinh doanh tốt hơn - Kế hoạch chiến lược Module2: Đổi mới & Thay đổi - Quy trình đổi mới - Kỹ thuật hàng đầu cho phát triển đổi mới - Vai trò của CNTT trong lãnh đạo sự thay đổi - Hướng dẫn và nghiên cứu trường hợp thay đổi thành công - Lãnh đạo thay đổi kinh doanh - Lãnh đạo khủng hoảng - Phản ứng khủng hoảng và truyền thông Module3: Lãnh đạo cá nhân & Đồng cấp 3.1 Lãnh đạo cá nhân - Giới thiệu - khuôn khổ lãnh đạo CNTT - Bí mật của các nhà lãnh đ ạo công nghệ thành công - Cơ hội lãnh đạo và hồ sơ cá nhân - Cảm xúc trí tuệ 3.2 Lãnh đạo đồng cấp - Hồ sơ lãnh đạo - Xây dựng ảnh hưởng Module4: Chính trị & Ảnh hưởng với CIO - Hồ sơ nhà lãnh đạo thông qua các mô hình mẫu - Bản chất chính trị của công ty - Phẩm chất lãnh đạo - nhận thức, tính toàn vẹn và ảnh hưởng - CIO nghiên cứu - hướng dẫn để làm việc với giám đốc điều hành cấp cao - Trường hợp nghiên cứu - Vận hành một dự án Module5: Lãnh đạo doanh nghiệp & Tổ chức IT - Mô hình lãnh đạo tổ chức - Xây dựng tổ chức công nghệ - Tạo động cơ làm việc các phòng ban - Thẩm định đầu tư - Quản trị doanh nghiệp - Ưu tiên dự án, rủi ro và tuân thủ - Tạo ảnh hưởng ở cấp cao nhất INFOCHIEF WHERE COACH CIO SUCCESS!
  4. 4.   LỢI ÍCH KHI CHỌN INFOCHIEF LÀ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO Tất cả giải pháp đào tạo của chúng tôi thiết kế nhằm phục vụ và đáp ứng yêu cầu của khách hàng. thiết kế cụ thể cho từng khách hàng riêng biệt. Đào tạo có sự tham gia hỗ trợ của tư vấn tình huống thực tế. Chúng tôi cung cấp các ví dụ tư vấn minh họa như: Các biểu mẫu, quy trình, các công cụ thích hợp với nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi cũng tiến hành nghiên cứu các mô hình IT thực tế tại doanh nghiệp địa phương, khu vực và toàn cầu, phân tích những thách thức cần thay đổi và học hỏi những mô hình IT thực hành tốt nhất cho tổ chức, doanh nghiệp. Trong chương trình huấn luyện chúng tôi kích thích sự nhiệt tình tham gia trao đổi và truyền cảm hứng, phản ánh thực tế chính xác về mục tiêu, văn hóa và môi trường điều hành của doanh nghiệp. Chúng tôi nghiên cứu và phát triển các ứng dụng, giải pháp cho tình huống thực tế của bạn nhằm mang lại những lợi ích thiết thực nhất mà có thể giải quyết ngay tình huống đó. WWW.INFOCHIEF.COM.VN Tất cả buổi hội thảo, thảo luận được hỗ trợ tài liệu chất lượng cao, được

×