Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Những kỹ năng cần thiết cho một Kỹ sư Công nghệ thông tin

49 views

Published on

Phát triển công ty luôn là mục tiêu dài hạn của các doanh nghiệp, nhưng sự phát triển dựa trên những thành công trong quá khứ là một nhiệm vụ khó khăn đối với các công ty trong tất cả các ngành công nghiệp, thậm chí còn khó khăn hơn đối với các công ty công nghệ.
Trong lĩnh vực này, các doanh nghiệp có thể nhanh chóng thống trị một thị trường nào đó như những nhà vô địch nhưng cũng nhanh chóng bị đánh bại bởi một công nghệ mới hiện đại và thiết thực hơn. Chính vì thế, việc đào tạo, trau dồi, cung cấp kỹ năng công nghệ thông tin là công việc quan trọng hàng đầu. Các kỹ năng thiết lập cần thiết để có một sự nghiệp vững chắc trong ngành công nghiệp này được dựa trên ba kỹ năng cơ bản, đó là phát triển, hỗ trợ và phân tích. Khi kết hợp các kỹ năng này với nhau, ta có được lợi thế đối với một vị trí mới đang có nhu cầu. Nhìn chung, để có việc làm ổn định và cơ hội thăng tiến trong công việc, một kỹ sư công nghệ thông tin cần những kỹ năng cơ bản sau:

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Những kỹ năng cần thiết cho một Kỹ sư Công nghệ thông tin

  1. 1. Website: infochief.com.vn Truc Phuong 1 Những kỹ năng cần thiết cho một Kỹ sư Công nghệ thông tin Phát triển công ty luôn là mục tiêu dài hạn của các doanh nghiệp, nhưng sự phát triển dựa trên những thành công trong quá khứ là một nhiệm vụ khó khăn đối với các công ty trong tất cả các ngành công nghiệp, thậm chí còn khó khăn hơn đối với các công ty công nghệ. Trong lĩnh vực này, các doanh nghiệp có thể nhanh chóng thống trị một thị trường nào đó như những nhà vô địch nhưng cũng nhanh chóng bị đánh bại bởi một công nghệ mới hiện đại và thiết thực hơn. Chính vì thế, việc đào tạo, trau dồi, cung cấp kỹ năng công nghệ thông tin là công việc quan trọng hàng đầu. Các kỹ năng thiết lập cần thiết để có một sự nghiệp vững chắc trong ngành công nghiệp này được dựa trên ba kỹ năng cơ bản, đó là phát triển, hỗ trợ và phân tích. Khi kết hợp các kỹ năng này với nhau, ta có được lợi thế đối với một vị trí mới đang có nhu cầu. Nhìn chung, để có việc làm ổn định và cơ hội thăng tiến trong công việc, một kỹ sư công nghệ thông tin cần những kỹ năng cơ bản sau:
  2. 2. Website: infochief.com.vn Truc Phuong 2 + Khả năng hiểu biết vững chắc về các khái niệm toán học, thao tác dữ liệu, khả năng hiểu một loạt các quan điểm trong ngôn ngữ lập trình. Bên cạnh đó, kỹ năng giao tiếp và khả năng tập trung tinh thần là rất quan trọng. + Văn bằng toán học, khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính cũng là một yêu cầu cơ bản. Có thể bổ sung các chứng chỉ ngôn ngữ lập trình cụ thể theo yêu cầu để duy trì công việc. + Kỹ năng hỗ trợ công nghệ thông tin với hai vai trò chính: hỗ trợ người dùng và hỗ trợ phần cứng. • Hỗ trợ người dùng bao gồm: hỗ trợ phần mềm máy tính, lắp đặt và đào tạo cho những người chưa có bằng cấp về công nghệ hoặc người lớn dùng một cách hữu ích. Việc làm nhân viên hỗ trợ thường bao gồm đào tạo, cung cấp tài liệu hướng dẫn làm việc và xử lý sự cố. Thông tin và kỹ năng con người là những công cụ quan trọng nhất cần thiết cho loại vị trí này. • Hỗ trợ phần cứng là một kỹ năng kỹ thuật, dựa vào đào tạo chuyên ngành mạng máy tính, cài đặt phần cứng và sửa đổi. Một nhà phân tích công nghệ thông tin cần khả năng giao tiếp tuyệt vời, khả năng quản lý dự án và kỹ năng xử lý sự cố. Kiến thức về khoa học công nghệ nói chung và khoa học máy tính nói riêng là sự chuẩn bị tuyệt vời cho công việc trong tương lai. Vai trò của một nhà phân tích là thu hẹp khoảng cách giữa người dùng và các nhà phát triển phần mềm. Họ cần phải nắm vững quá trình kinh doanh, phương án kỹ thuật và phương pháp phát triển hệ thống. Một kỹ năng nữa cũng không kém phần quan trọng đối với kỹ sư công nghệ thông tin là khả năng giải quyết vấn đề một cách chủ động. Công nghệ thông tin là một lĩnh vực phát triển nhanh chóng với những thay đổi rất lớn diễn ra mọi lúc. Tiếp tục gắn bó với việc làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin đòi hỏi một cam kết để tiếp tục học tập và trau dồi suốt sự nghiệp. Có rất nhiều cơ hội để thăng tiến cho một vị trí cao hơn bằng cách mở rộng nền tảng kiến thức và làm việc chăm chỉ.

×